ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

burned

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *burned*, -burned-

burned ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
burned (sl.) ผิดหวัง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Sheriff murdered, crops burned stores looted, people stampeded and cattle raped!นายอำเภอถูกฆ่า, นาถูกเผา... ...ร้านค้าถูกปล้น, คนหนึพล่าน... ...วัวควายถูกข่มขืน
You idiot, you burned out the bearings.งี่เง่า ฝาประกบเพลาไหม้เเล้ว
Tell me your story, Max. What burned you out, huh?เล่าเรื่องคุณให้ผมฟังหน่อยสิ แม็กซ์ อะไรเผาใจคุณอยู่
Whatever it is, they burned it up in a hurry.ดูเหมือนว่า, ตอนนั้น พวกเขารีบเผามันมาก
"There's still cellular activity in these burned remains.I'll get Garry. We'll meet in Blair's room.
Maybe he burned himself... before it could get to him.'Cause when I left yesterday, I turned the lights off.
The clinic was hit by lightning and it burned to the ground.คลินิคนั่นถูกฟ้าผ่า ไหม้ไปหมดแล้ว
One time he held Teddy's ear to a stove and almost burned it off.ครั้งหนึ่ง เขาดึงหูเท็ดดี้เข้าไปใกล้เตา จนหูเขาเกือบจะไหม้
He took your ear and he put it to a stove and he burned it off.เขาหูของแกแล้วเอาเข้าไปใส่เตา และเขาเผามันทิ้ง
Mr. Lacey, this building burned last night.ตึกนี้เพิ่งถูกเผาเมื่อคืน - อธิบายอะไรหน่อยได้มั้ยครับ
Yeah, I was fired from that place once, I almost burned that joint down.ใช่ผมรู้,ผมเคยทำงาน และถูกไล่ออกมาครั้งนึงที่นั่นแหละ
Were you burned by acid or something like that?หรือหน้าเจ้าไปโดนอะไรให้เสียโฉม?

burned ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
お火焚;御火焚;御火焼[おひたき;おほたき, ohitaki ; ohotaki] (n) Kyoto area festival held on the 11th lunar month (wherein bonfires are burned at shrines)
丸焼け[まるやけ, maruyake] (n) total fire loss; completely burned
丸焼けになった[まるやけになった, maruyakeninatta] (adj-f) completely burned
火之夜芸速男神[ひのやぎはやおのかみ, hinoyagihayaonokami] (n) (See 迦具土神) Kagutsuchi; fire deity who burned to death his mother Izanami during childbirth (and was therefore beheaded by his father Izanagi)
火焚き;火焼き;火焚;火焼[ほたき, hotaki] (n) (See お火焚) Kyoto area festival held on the 11th lunar month (wherein bonfires are burned at shrines)
火結神;火産霊神[ほむすびのかみ, homusubinokami] (n) (See 迦具土神) Kagutsuchi; fire deity who burned to death his mother Izanami during childbirth (and was therefore beheaded by his father Izanagi)
烏有に帰す[うゆうにきす, uyuunikisu] (exp,v5s) to be burned to ashes; to come to nothing
焦げ付く;焦げつく[こげつく, kogetsuku] (v5k,vi) (1) to get burned and stuck on (e.g. rice in a pan); (2) to become uncollectable (e.g. debt or loan); to become irrecoverable; (n) (3) to remain unchanged (e.g. stock market)
焼き場;焼場[やきば, yakiba] (n) (1) (See 火葬場) crematory; (2) place where things are burned
焼け爛れる;焼けただれる[やけただれる, yaketadareru] (v1) to be hideously burned
迦具土神[かぐつちのかみ, kagutsuchinokami] (n) (See 伊弉冉尊,伊弉諾尊,軻遇突智,火結神,火之夜芸速男神) Kagutsuchi; fire deity who burned to death his mother Izanami during childbirth (and was therefore beheaded by his father Izanagi)
酒焼け;酒やけ[さけやけ, sakeyake] (n) feeling of a throat burned by alcohol; effect of alcohol on the voice
焼け棒杭に火が付く[やけぼっくいにひがつく, yakebokkuinihigatsuku] (exp) (id) Wood half-burned is easily kindled

burned ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ย่าง[adj.] (yāng) EN: roasted ; grilled ; burned ; charred ; baked ; barbecued FR: grillé
บ่มผิว[v. exp.] (bom phiu) EN: avoid getting sunburned ; preserve the paleness of one's skin FR:
เกรียมแดด[adj.] (krīem daēt) EN: sunburned FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า burned
Back to top