ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

denim

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *denim*, -denim-

denim ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
denim (n.) กางเกงยีน Syn. jean, blue jeans
English-Thai: HOPE Dictionary
denim(เดน'นัม) n. ผ้าฝ้ายหยาบลายสอง
denimsชุดทำงาน,ชุดกรรมกร (ที่ตัดด้วยผ้าฝ้ายหยาบลายสอง)
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The chief warder, Barker... gave us blue denim uniforms with yellow stripes.หัวหน้าผู้คุม, Barker ... ทำให้เราแต่งกายผ้ายีนส์สีน้ำเงิน มีลายเส้นสีเหลือง
"Get yourself a jacket and a pair of denim jeans.""หาเสื้อแจ็กเก็ตกับกางเกงยีนส์สักตัว"
This is the first Indian denim brand which has opened a showroom in London.นี่เป็นสินค้าชั้นหนึ่งของอินเดีย ที่ตั้งโชว์ในลอนดอน
Beth wouldn't wear denim shorts.เบ็ธไม่ใส่กางเกงยีนส์
Denim jackets are half off.แจ็คเกตยีนส์ลดครึ่งราคาเชียวนะ
Stickin' out of your denims, ain't it?มันติดกับกางเกงคุณอยู่ ไม่ใช่เหรอ
"The letters J-E-A-N used to spell out just another word for denim."สะกด เจ-อี-เอ-เอ็น เป็นแค่อีกคำหนึ่งของผ้ายีนส์
I also have clothing remnants, mostly denim;ผมมีชิ้นส่วนที่ได้จากเสื้อผ้าด้วย ส่วนใหญ่เป็นผ้าฝ้าย
Am I the only piece on the board... who doesn't underestimate those denim-wrapped nightmares?ที่ไม่ประมาทเจ้าฝันร้ายสองคน ในชุดยีนส์นั่นหรือไง แค่หาแดนชำระบาปไป
Well, a little birdie named Burt, who owns a tire store, and his little birdie wife, who used to wear a lot of denim, told us that you guys were, uh, fixing' to get hitched.มีพ่อนกน้อยนามว่า เบิร์ท เจ้าของร้านขายยางรถยนต์ และภรรยาของเค้า ผู้เคยใส่ผ้ายีนมากมายบอกกับเราว่า

denim ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ジージャン[, ji-jan] (n) (abbr) denim jacket (wasei
セルビッチ[, serubicchi] (n) selvage (traditional method of denim weaving)
デニム[, denimu] (n) denim; (P)
今までにも[いままでにも, imamadenimo] (n) up until now; as recently as the present

denim ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เดนิม[n.] (dēnim) EN: denim FR: denim [m] (anglic.)
กางเกงยีน[n.] (kāngkēng yī) EN: jeans ; denim FR: jeans [mpl]
กระโปรงยีนส์[n. exp.] (kraprōng yī) EN: denim skirt ; jean skirt ; jeans skirt FR:

denim ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Jeansjacke {f}denim jacket
Jeansstoff {m}denim; jeans

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า denim
Back to top