ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

jean

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *jean*, -jean-

jean ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
jean (n.) ผ้ายีน See also: ผ้าชนิดหนึ่งมีเนื้อหนา
jeans (n.) กางเกงยีน Syn. jean, blue jeans, denim
English-Thai: HOPE Dictionary
jean(จีน) n. ผ้ายีน,เสื้อผ้าอาภรณ์ยีน,กางเกงยีน,กางเกง,jeans,กางเกงยีน
English-Thai: Nontri Dictionary
jean(n) กางเกงยีน,ผ้ายีน
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Jeans (Clothing)ยีนส์ (เสื้อผ้า) [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กางเกงยีน (n.) jeans
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Truffaut, Godard, Charbol, Rivette... and Renoir, Jean Roach, Rohmer are here.ทรัฟเฟีท, กอด๊าช, ชาร์โบล, รีเวียเต... และ รีโน่, จีน โรท, โรฮ์เมรี่.
Signoret, Jean Marais and God knows who else.ซิกนอเรท, จีน มารีส และ พระเจ้าเท่านั้นที่รู้ว่ามีใครมาอีก
Lead vocals by ten-year-old Joanna Anderson, backing vocals coordinated by her mother, the great Mrs Jean Anderson.ร้องนำโดยสาวน้อยอายุ 10 ขวบ โจแอนนา แอนเดอร์สัน คอรัสคุมโดยคุณแม่ของเธอเอง คุณจีน แอนเดอร์สัน ผู้ยิ่งใหญ่
And Jean and I truly appreciate all your calls and your concern. Thank you.จีน และผม ขอบคุณทุกสาย แลุความเป็นห่วงจากคุณ ขอบคุณ
Now, certainly Odette and Jean Baptiste are on the list.ตอนนี้ มี โอเด็ด แล้วก็ จีน บาสทีต อยู่ในรายชื่อรึเปล่าครับ
It's Miss Jean Hamilton.ฉันชื่อ นส.จีน แฮมิลตันค่ะ
Hi, I'm calling for Miss Jean Hamilton.สวัสดีครับ ขอสายคุณจีน แฮมิลตันครับ
First place goes to Number 73, Jean Hamilton.ผู้ชนะเลิศได้แก่... หมายเลข 73 คุณจีน แฮมิลตัน
Then do you know what's the motto of Jean Paul?งั้นเธอรู้คติประจำใจของจอห์นพอลไหม
The sheer mass of water that collapsed on top of Jean should have obliterated her.คำอธิบายเดียวที่จีนรอดมาได้คือ
Far more critical is whether the woman in front of us is the Jean Grey we know, or the Phoenix furiously struggling to be free.หรือนกฟีนิกส์ที่ทุรนทุรายหาอิสรภาพ - เธอดูสงบนิ่งในสายตาผม - ก็เพราะผมทำให้เป็นอย่างนั้น
It sounds to me like Jean had no choice at all.ผมไม่จำเป็นต้องมาอธิบาย ทุก ๆ อย่างกับคุณ

jean ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
拉辛[Lā xīn, ㄌㄚ ㄒㄧㄣ, 拉辛] Jean Racine (French dramatist)
傅里叶[Fù lǐ yè, ㄈㄨˋ ㄌㄧˇ ㄧㄝˋ, 傅里叶 / 傅里葉] Jean-Baptiste-Joseph Fourier (French mathematician, 1768-1830)
牛仔裤[niú zǎi kù, ㄋㄧㄡˊ ㄗㄞˇ ㄎㄨˋ, 牛仔裤 / 牛仔褲] jeans; close-fitting pants
卢梭[Lú suō, ㄌㄨˊ ㄙㄨㄛ, 卢梭 / 盧梭] Jean-Jacques Rousseau (1712-1778), Enlightenment philosopher
圣女贞德[Shèng nǚ Zhēn dé, ㄕㄥˋ ㄋㄩˇ ㄓㄣ ㄉㄜˊ, 圣女贞德 / 聖女貞德] Jeanne d'Arc (1412-1431), French heroine and liberator, executed as a witch by the Burgundians and English; also called Jehanne Darc, the Maid or Orleans, Joan of Arc or St Joan
萨特[Sà tè, ㄙㄚˋ ㄊㄜˋ, 萨特 / 薩特] Jean-Paul Sartre (1905-1980), French existential philosopher and novelist
贞德[Zhēn dé, ㄓㄣ ㄉㄜˊ, 贞德 / 貞德] Jeanne d'Arc (1412-1431), French heroine and liberator, executed as a witch by the Burgundians and English; also called Jehanne Darc, the Maid or Orleans, Joan of Arc or St Joan
马拉[Mǎ lā, ㄇㄚˇ ㄌㄚ, 马拉 / 馬拉] Jean-Paul Marat

jean ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
火中の栗を拾う[かちゅうのくりをひろう, kachuunokuriwohirou] (exp,v5u) (id) (orig. from the fable The Monkey and the Cat by Jean de La Fontaine) to take a risk for someone; to endanger oneself for someone; to gather chestnuts from a fire
足長おじさん[あしながおじさん, ashinagaojisan] (n) (1) (See 大蚊) anonymous scholarship system for orphans whose parents have been killed in traffic accidents (from Daddy-Long-Legs, a 1912 novel by Jean Webster); (2) harvestman; daddy longlegs (arachnid of order Opiliones)
ジーパン[, ji-pan] (n) (abbr) jeans (wasei
ジーンズ(P);ジンス[, ji-nzu (P); jinsu] (n) jeans; (P)
ジーンズパンツ[, ji-nzupantsu] (n) jeans pants
ストーンウォッシュ(P);ストーンウオッシュ[, suto-n'uosshu (P); suto-n'uosshu] (n) stone wash; stonewashed (jeans, etc.); (P)
ダメージジーンズ[, dame-jiji-nzu] (n) pre-ripped jeans (wasei
ブルージーンズ[, buru-ji-nzu] (n) blue jeans
リーバイス[, ri-baisu] (n) Levis (jeans)
半ケツ[はんケツ, han ketsu] (n) jeans worn low, exposing part of buttocks

jean ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชอง ; ฌอง[n. prop.] (Chøng) EN: Jean FR: Jean
กระโปรงยีนส์[n. exp.] (kraprōng yī) EN: denim skirt ; jean skirt ; jeans skirt FR:
ยีน [= ยีนส์][n.] (yīn) EN: jeans ; jean FR: jean [m] = jeans [mpl] (anglic.)
ฌอง-โกล็ด[n. prop.] (Chøng-Klot ) EN: Jean-Claude FR: Jean-Claude
ฌอง-โกล็ด วอง ดัม = ชอง-โกลด ว็อง ดามม์[n. prop.] (Chøng-Klot ) EN: Jean-Claude Van Damme FR: Jean-Claude Van Damme
กางเกงขาม้า[n. exp.] (kāngkēng kh) EN: flare pants ; flare jeans FR: pantalons patte d'éléphant [mpl] ; pantalons patte d'eph [mpl]
กางเกงยีน[n.] (kāngkēng yī) EN: jeans ; denim FR: jeans [mpl]
เผอเรอ [= เผลอเรอ*][adj.] (phoēroē [= ) EN: careless FR: insouciant ; négligent ; je-m'en-foutiste (fam.) ; je-m'en-fichiste (fam., vx) ; jean-foutre (pop.)
เหยี่ยวนิ้วสั้น[n. exp.] (yīo niū san) EN: Short-toed Eagle ; Short-toed Snake-Eagle FR: Circaète Jean-le-Blanc [m] ; Aigle Jean-le-Blanc [m] ; Circaète des serpents [m] ; Milan blanc [m]
เหยี่ยวทุ่งแถบเหนือ[n. exp.] (yīo thung t) EN: Hen Harrier ; Northern Harrier FR: Busard Saint-Martin [m] ; Jean-le-Blanc [m] ; Milan blanc [m] ; Milan bleuâtre [m] ; Milan des graines [m] ; Grenouillard [m]
โยฮันน์ เซบาสเตียน บาค = โยฮันน์ เซบาสเตียน บาก[n. prop.] (Yōhan Sēbās) EN: Johann Sebastian Bach FR: Jean-Sébastien Bach

jean ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bluejeans {pl}blue jeans
Jeans {pl}; Jeanshose
Jeansanzug {m}jeans suit
Jeansstoff {m}denim; jeans

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า jean
Back to top