ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

gone

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *gone*, -gone-

gone ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
gone (vt.) กริยาช่องที่ 3 ของคำกริยา go
gone (adj.) จากไป See also: ผ่านไป Syn. moved, traveled Ops. returned
gone (idm.) ตาย (คำเลี่ยงเพื่อให้สุภาพ) See also: เสียไปแล้ว, ไปสบายแล้ว, ไปแล้ว
gone (sl.) หมดสติ See also: ไม่รู้สึกตัว
gone down a treat (sl.) สิ่งที่ทำให้มีความสุข Syn. go down a treat, went down a treat
gone down atreat (sl.) สิ่งที่ทำให้มีความสุข Syn. gone down atreat, went down a treat
gone down atreat (sl.) สิ่งที่ทำให้มีความสุข Syn. gone down atreat, went down a treat
gone down atreat (sl.) สิ่งที่ทำให้มีความสุข Syn. go down a treat
gone for a Burton (sl.) ไป See also: จากไป
gone on (phrv.) มีความรักกับ See also: หลงรักใน Syn. go on
gone under (sl.) หมดสติ See also: ไม่รู้สึกตัว
goner (n.) คนสาบสูญ (คำสแลง) See also: สิ่งที่ตายหรือหายสาบสูญ
English-Thai: HOPE Dictionary
gone(กอน,โกน) adj. จากไป,ผ่านไป,ที่แล้ว,อดีต,สูญเสีย,หมดหวัง,ปรักหักพัง,ตั้งครรภ์,ตายแล้ว,อ่อนแรง,ใช้หมดแล้ว,เยี่ยมยอด
gonern. สิ่งหรือคนที่จากไปแล้ว
English-Thai: Nontri Dictionary
gone(vt) pt และ pp ของ go
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
gonecyst; gonecystis; vesicle, seminalถุงน้ำอสุจิ, ถุงพักน้ำอสุจิ [มีความหมายเหมือนกับ spermatocyst ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ท้องแก่ (adj.) far gone in pregnancy Ops. ท้องอ่อนๆ
ท้องแก่ (v.) be far gone in pregnancy See also: be in the last month of pregnancy Ops. ท้องอ่อนๆ
ถลำลึก (v.) far gone Syn. ถลำ
เตียน (adv.) all gone See also: without nothing left Syn. หมด, สิ้น, เหี้ยนเตียน
เรียบวุธ (adv.) all (everything) gone See also: without nothing left
เลยตามเลย (adv.) bygone
เหี้ยน (adv.) all gone See also: without nothing left Syn. หมด, สิ้น, เตียน, เหี้ยนเตียน
เหี้ยนเตียน (adv.) all gone See also: without nothing left Syn. หมด, สิ้น, เตียน
แล้วกันไป (v.) let bygones be bygones Syn. แล้วไป
แล้วก็แล้วกันไป (v.) let bygones be bygones Syn. แล้วไป, แล้วกันไป
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I wish I'd gone with youฉันปรารถนาให้ตัวเองได้ไปกับคุณด้วย
She's just gone for a breakเธอเพิ่งจะออกไปพัก มีเรื่องอะไรหรือ?
You should have gone along with himเธอควรจะเข้ากันให้ได้กับเขานะ
My fever is goneไข้ฉันหายแล้ว/ฉันหายไข้แล้ว
Let bygones be bygones!ที่ผ่านไปแล้ว ก็ให้มันแล้วไปเถอะ
Everybody's gone, aren't they?ทุกคนไปกันหมดแล้วใช่ไหม?
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
What do you think you're doing? Have you gone crazy?แกคิดว่านี้ม้าหมุนรึยังไง แกมันบ้าสิ้นดี
Why shouldn't I? You're here today and gone tomorrow.ฉันไม่สมควรหรอ คุณอยู่ที่นี่วันนี้ และจากไปในวันพรุ่งนี้
Don't worry, son, he probably hasn't gone far.ไม่ต้องกังวลลูกชายของเขาอาจ ยังไม่ได้ไปไกล
He's gone out riding? He won't be back till noon?เขาออกไปขับรถเล่น เเละจะไม่กลับมาจนกว่าจะเที่ยงรึคะ
She's gone in the sea, ain't she?หล่อนหายลงไปในทะเลใช่มั้ย
You wouldn't think she'd been gone so long, would you?คุณคงไม่คิดว่าคุณนายจากไปนานเเล้วใช่มั้ย
Maxim, Maxim, you've been gone all day.- โอ้ เเม็กซิมๆ คุณหายไปทั้งวันเลย - คุณกอดผมเเน่นซะเเทบหายใจไม่ออก
I thought he'd gone up to the house.- ผมนึกว่าเขากลับขึ้นบ้านไปเเล้ว
It's gone forever, that funny, young, lost look I loved.มันจากไปเเล้วชั่วนิรันดร์ ความสนุกสนาน ความเยาว์วัยที่ผมเคยรัก
Mrs. Danvers, she's gone mad.คุณนายเเดนเวอร์สหล่อนบ้าไปเเล้ว
I just don't think that he would have gone back.ฉันไม่คิดว่าเขาจะได้ไปกลับ
I'm tellin' you, everything that's gone on has been twisted and turned!I'm tellin' you, everything that's gone on has been twisted and turned!

gone ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
完蛋[wán dàn, ㄨㄢˊ ㄉㄢˋ, 完蛋] fallen from power; destroyed; finished; all over for (him); gone to the dogs
一去不回[yī qù bù huí, ㄧ ㄑㄩˋ ㄅㄨˋ ㄏㄨㄟˊ, 一去不回] gone forever
一去无影踪[yī qù wú yǐng zōng, ㄧ ㄑㄩˋ ˊ ˇ ㄗㄨㄥ, 一去无影踪 / 一去無影蹤] gone without a trace
乱世佳人[Luàn shì Jiā rén, ㄌㄨㄢˋ ㄕˋ ㄐㄧㄚ ㄖㄣˊ, 乱世佳人 / 亂世佳人] Gone with the Wind (film)
永逝[yǒng shì, ㄩㄥˇ ㄕˋ, 永逝] gone forever; to die
如来[rú lái, ㄖㄨˊ ㄌㄞˊ, 如来 / 如來] tathagata (Buddha's name for himself, having many layers of meaning - Sanskrit: thus gone, having been Brahman, gone to the absolute etc)
肉包子打狗[ròu bāo zǐ dǎ gǒu, ㄖㄡˋ ㄅㄠ ㄗˇ ㄉㄚˇ ㄍㄡˇ, 肉包子打狗] what's gone can never come back
不知去向[bù zhī qù xiàng, ㄅㄨˋ ㄓ ㄑㄩˋ ㄒㄧㄤˋ, 不知去向] whereabouts unknown; gone missing
亡国[wáng guó, ㄨㄤˊ ㄍㄨㄛˊ, 亡国 / 亡國] country (of bygone years) that has vanished; a kingdom destroyed (by war); a state heading for destruction
定局[dìng jú, ㄉㄧㄥˋ ㄐㄩˊ, 定局] foregone
前嫌[qián xián, ㄑㄧㄢˊ ㄒㄧㄢˊ, 前嫌] former hatred; bygone enmity
人去楼空[rén qù lóu kōng, ㄖㄣˊ ㄑㄩˋ ㄌㄡˊ ㄎㄨㄥ, 人去楼空 / 人去樓空] people are gone, the tower is empty; cf Yellow Crane Tower 黄鹤楼, Tang poem by Cui Hao 崔顥|崔颢, with theme the past will never return; nostalgia for old friends
荡然[dàng rán, ㄉㄤˋ ㄖㄢˊ, 荡然 / 蕩然] vanished from the face of the earth; all gone; nothing left
不咎既往[bù jiù jì wǎng, ㄅㄨˋ ㄐㄧㄡˋ ㄐㄧˋ ㄨㄤˇ, 不咎既往] not censure sb for his past misdeeds; overlook sb's past mistakes; let bygones be bygones

gone ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
しもた屋;仕舞屋(io);仕舞た屋;仕舞うた屋[しもたや(しもた屋;仕舞屋;仕舞た屋);しもうたや(仕舞屋;仕舞うた屋), shimotaya ( shimota ya ; shimai ya ; shimai ta ya ); shimoutaya ( shimai ya ; shima] (n) store that has been gone out of business; household that lives without carrying on a business
伏水[ふくすい, fukusui] (n,vs) water gone underground (to emerge as a spring)
孝行をしたい時分に親は無し[こうこうをしたいじぶんにおやはなし, koukouwoshitaijibunnioyahanashi] (exp) (id) When you wish to be filial, your parents are gone
引っ込みが付かない;引っ込みがつかない[ひっこみがつかない, hikkomigatsukanai] (exp) there being no backing out; gone too far to retreat
我が身をつねって人の痛さを知れ;我が身を抓って人の痛さを知れ[わがみをつねってひとのいたさをしれ, wagamiwotsunettehitonoitasawoshire] (exp) (id) you can't appreciate others' suffering until you've gone through it yourself; pinch oneself and know others' pain
いなくなった[, inakunatta] (exp) gone; left
エピゴーネン[, epigo-nen] (n) epigone (ger
オルゴン[, orugon] (n) orgone energy
ごねる[, goneru] (v1,vi) to grumble; to make difficulties
ごね得[ごねどく, gonedoku] (n) (col) getting what one wants by complaining or grumbling; profiting by holding out or taking a hard line; getting more by raising a ruckus
亜流[ありゅう, aryuu] (n) bad second; epigone; adherent; follower; imitator
十五年戦争[じゅうごねんせんそう, juugonensensou] (n) Fifteen Years' War (starting with the Manchurian Incident in 1931 and ending with the Japanese surrender in 1945)
善逝[ぜんぜい, zenzei] (n) Sugata (the well-gone; epithet of Buddha)
小冠者[こかんじゃ, kokanja] (n) (arch) (See 元服) young man (who has recently undergone his manhood ceremony)
必至[ひっし, hisshi] (adj-na,adj-no) (1) inevitable; necessary; foregone; (n) (2) (See 必死) brinkmate (inevitable checkmate) (shogi); (P)
旧事[きゅうじ;くじ, kyuuji ; kuji] (n) past events; bygones
昔は昔今は今[むかしはむかしいまはいま, mukashihamukashiimahaima] (exp) (id) Let bygones be bygones
昔を偲ばせる品[むかしをしのばせるしな, mukashiwoshinobaserushina] (exp) things reminiscent of bygone days
水に流す[みずにながす, mizuninagasu] (exp,v5s) to forgive and forget; to let bygones be bygones; to sweep under the carpet; to wipe the slate clean
花蓋[かがい, kagai] (n) perigone
言語年代学[げんごねんだいがく, gengonendaigaku] (n) glottochronology
過ぎた事[すぎたこと, sugitakoto] (n) bygones; the past; past event
過ぎ来し方;過ぎこし方;過ぎこしかた[すぎこしかた, sugikoshikata] (exp) (1) (See 来し方) the past; bygone days (years, age, etc.); (2) the course (route) one has come by; the direction one came from
過去[かこ, kako] (n-adv,n) (1) the past; bygone days; the previous; (2) a past (i.e. a personal history one would prefer remained secret); one's past; (3) {ling} past (tense); preterit; preterite; (4) {Buddh} previous life; (P)
鼠坊[ねずっぽ;ネズッポ, nezuppo ; nezuppo] (n) (uk) dragonet (any fish of family Callionymidae, esp. Richard's dragonet, Repomucenus richardsonii)
鼠鯒[ねずみごち;ネズミゴチ, nezumigochi ; nezumigochi] (n) (uk) Richardson's dragonet (Repomucenus richardsonii); Richard's dragonet

gone ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อดีต[adj.] (adīt) EN: former ; past ; gone by FR: ancien ; d'autrefois ; précédent ; antérieur
อดีต-[pref.] (adītta-) EN: former ; past ; gone by FR: ancien ; d'autrefois ; précédent ; antérieur
ฉิบหาย[adv.] (chip-hāi) EN: all gone ; nothing left ; awfully FR:
คล้อยหลัง[v.] (khløilang) EN: pass by ; move by ; turn one's neck ; have just gone off FR:
ไม่เหลือ[adj.] (mai leūa) EN: used up ; all gone ; nothing left ; none remaining FR:
ไม่มีเหลือ[adj.] (mai mī leūa) EN: all gone ; all finished ; used up FR: épuisé
ไม่อยู่[adj.] (mai yū) EN: absent ; missing ; not in ; not there ; not here ; out ; gone FR: absent ; manquant
มีอะไรเสียหรือ[xp] (mī arai sīa) EN: what's gone wrong? ; what's the trouble with it? ; what's the matter with it? FR:
หมด[adj.] (mot) EN: out of ; all gone FR: fini ; épuisé ; écoulé ; à bout de
หมดเกลี้ยง[adj.] (motklīeng) EN: all gone ; all finished ; used up FR: épuisé
หมดไป[adj.] (mot pai) EN: gone ; finished FR: épuisé
ไปแล้ว[adj.] (pai laēo) EN: gone FR: parti
สองผม[adj.] (søngphom) EN: gone grey ; old FR: âgé
สูญหาย[adj.] (sūnhāi) EN: lost ; vanished ; gone ; missing FR: disparu
สูญสิ้น[adj.] (sūnsin) EN: all gone ; completely disappeared FR:
ตถาคต[adj.] (Tathākhot) EN: the Accomplished One ; the Thus Gone ; the Truth-Getter ; the Truth-winner ; [an epithet of the Lord Buddha] FR:
ถลำลึก[X] (thalam leuk) EN: far gone FR:
ท้องแก่[adj.] (thøngkaē) EN: far advanced pregnancy ; about ready to give birth ; far gone in pregnancy FR: sur le point d'accoucher ; grossesse avancée
ยางแบน[v. exp.] (yāng baēn) EN: have a flat tyre ; the tyre has gone flat FR: le pneu est à plat
อดีตกาล[n.] (adīttakān) EN: past ; former times ; ancient times ; bygone times FR: passé [m] ; ancien temps [m]
อดีตสมัย[n.] (adīttasamai) EN: past ; former times ; ancient times ; bygone times FR: passé [m] ; ancien temps [m]
ห้าเหลี่ยม[X] (hālīem) EN: pentagone FR:
เหี้ยน[adv.] (hīen) EN: short ; to the ground ; all ; to the last drop ; all gone; without nothing left ; down to nothing ; wiped out ; devastated FR: à ras ; dépouillé ; rasé
กาเรียน[n.] (kārīen) EN: Grus antigone FR: grue [f] ; Grus antigone
คำกร่อน[n. exp.] (kham krǿn) EN: colloquial abbreviation ; [word that has undergone vowel reduction] FR:
โคลงเคลงยวน[n. exp.] (khlōngkhlēn) EN: Melastoma saigonense FR: Melastoma saigonense
กระเรียน[n.] (krarīen) EN: Grus antigone FR: grue [f] ; Grus antigone
แล้วก็แล้วกันไป[xp] (laēokø laēo) EN: let bygones be bygones FR: oublions le passé ; n'en parlons plus
ละห้อย[adj.] (lahøi) EN: melancholy ; woeful ; woebegone ; wistful ; dejected ; sorrowful ; crestfallen FR: mélancolique ; triste ; malheureux
เลยตามเลย[X] (loēitāmloēi) EN: let things take their own course; let bygones be bygones FR:
หน้าบอกบุญไม่รับ[adj.] (nābøkbunmai) EN: woebegone face FR:
นกกระจ้อยป่าโกงกาง[n. exp.] (nok krajǿi ) EN: Golden-bellied Gerygone FR: Gérygone soufrée [f] ; Gérygone à ventre d'or [f]
ไปไหนหมด[xp] (pai nai mot) EN: Where have they all gone? FR: Où sont-ils tous partis ? ; Il n'y a plus personne
โพกพาย[n.] (phōkphāi) EN: Pachygone dasycarpa FR: Pachygone dasycarpa
ผลล่วงหน้า[n. exp.] (phon lūangn) EN: foregone conclusion FR: résultat attendu [m] ; résultat escompté [m]
ประเทศฝรั่งเศสแผ่นดินใหญ่[n. prop.] (Prathēt Far) EN: metropolitan France FR: France métropolitaine ; la Métropole ; l'Hexagone
รูปห้าเหลี่ยม[n. exp.] (rūp hā līem) EN: pentagon FR: pentagone [m]
รูปหกเหลี่ยม[n. exp.] (rūp hok līe) EN: hexagon FR: hexagone [m]
รูปเจ็ดเหลี่ยม[n. exp.] (rūp jet līe) EN: heptagon ; septagon FR: heptagone [m]
รูปหลายเหลี่ยม[n. exp.] (rūp lāi līe) EN: polygon FR: polygone [m]

gone ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schwächeanfall {m}sudden feeling of faintness; gone feeling
Cordobauferwipper {m} [ornith.]Comechingones Cinclodes
verzichten auf | verzichtend | verzichtet | verzichtet | verzichteteto forego {forewent; foregone}; to forgo
ausgehen; verlassento outgo {outwent; outgone}
überbieten; übertreffento outgo {outwent; outgone}

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า gone
Back to top