ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

lp

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *lp*, -lp-

lp ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
LP (n.) แผ่นเสียงขนาดใหญ่หมุน 33 1/3 รอบต่อนาที
English-Thai: HOPE Dictionary
lpabbr. lumbar puncture,light perception
lp gasabbr. liquefied petroleum gas
lpgabbr. liquefied petroleum gas
lpm(แอลพีเอ็ม) ย่อมาจาก lines per minute (บรรทัดต่อนาที) เป็นหน่วยวัดความเร็วในการพิมพ์ของเครื่องพิมพ์รายบรรทัด (line printer) เช่น พิมพ์ได้ 800 บรรทัดต่อนาที เป็นต้น
lps(แอลพีเอส) ย่อมาจาก lines per second (บรรทัดต่อวินาที) เป็นหน่วยวัดความเร็วในการพิมพ์ของเครื่องพิมพ์รายบรรทัด (line printer) เช่น พิมพ์ได้ 100 บรรทัดต่อวินาที เป็นต้น
lpt(แอลพีที) ย่อมาจาก line printer ในระบบดอส หมายถึงช่องทางด้านหลังของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีไว้สำหรับเสียบสายต่อไปยังเครื่องพิมพ์ ถ้ามีเครื่องพิมพ์ต่ออยู่หลายเครื่อง จะเรียกชื่อช่องแรกว่า แอลพีทีหนึ่ง (LPT1) ช่องต่อมาเป็นแอลพีทีสอง (LPT2)
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
LP-GAS (liquefied petroleum gas); LPGแอลพีจี, แอลพีแก๊ส (แก๊สปิโตรเลียมเหลว) [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
LPG; LP-GAS (liquefied petroleum gas)แอลพีจี, แอลพีแก๊ส (แก๊สปิโตรเลียมเหลว) [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
LPM (lines per minute)แอลพีเอ็ม (บรรทัดต่อนาที) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
LPS (lines per second)แอลพีเอส (บรรทัดต่อวินาที) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
edelweiss (n.) ดอกไม้สีขาวใบขาวจำพวก Leontopodium alpinum พบบนภูเขาแอลป์
กรดผลไม้ (n.) Alpha Hydroxy Acid See also: AHA
กระทุ่ม (n.) Anthocephalus chinensis (Lamk.) A. Rich. ex Walp. See also: Anthocephalus cadamba Syn. ต้นกระทุ่ม
การช่วย (n.) helping See also: assisting, succoring, supporting, aiding, encouraging, backing
การช่วยงาน (n.) helping See also: assisting, succoring, supporting, aiding, encouraging, backing Syn. การช่วย
กำจาย (n.) Caesalpinia digyna Rottler See also: digyna Syn. ต้นกำจาย, หนามจาย, หนามข้อง
กำมะถัน (n.) sulphur See also: sulfur, sulphate Syn. สุพรรณถัน, มาศ
ขอความช่วยเหลือ (v.) ask for help See also: appeal for aid, request, assistance
ขอความช่วยเหลือ (v.) ask for help See also: appeal for aid, request, assistance
ขอความช่วยเหลือ (v.) ask for help See also: appeal for aid, request, assistance
ความโอบอ้อมอารี (n.) helpfulness See also: generosity
ความโอบอ้อมอารี (n.) helpfulness See also: generosity
ความโอบอ้อมอารี (n.) helpfulness See also: generosity
คุณพระช่วย (int.) god help me! See also: Oh!, my god!
จาว (n.) pulp See also: flesh
ช่วย (v.) help See also: aid, assist, co-operate Syn. ช่วยเหลือ
ช่วยกัน (v.) help together
ช่วยด้วย (int.) help!
ช่วยตัวเอง (v.) help oneself See also: do it yourself
งานประติมากรรม (n.) sculpture
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
But your cellphone was turned offแต่คุณปิดมือถือ
I'm sorry I'm so little helpฉันเสียใจด้วยที่ช่วยได้น้อยเหลือเกิน
How may I help you?ฉันจะช่วยอะไรคุณได้บ้าง
Anything you can tell us would be helpfulสิ่งใดก็ตามที่คุณสามารถบอกกับเราได้จะเป็นประโยชน์
I need your help right awayฉันต้องการความช่วยเหลือของคุณเดี๋ยวนี้
Would you help me remove the refrigerator?คุณช่วยฉันย้ายตู้เย็นนี่หน่อยได้ไหม
It's really nice of you to help usคุณช่างดีจริงๆ ที่ช่วยเหลือเรา
You're a lot of helpคุณช่วยได้มากเลย
You need professional helpคุณต้องการความช่วยเหลืออย่างมืออาชีพ
Why are you so eager to help me?ทำไมคุณถึงกระตือรือร้นที่จะช่วยฉันนัก
I'd like to help you outฉันอยากช่วยคุณ
So you can help me find something for himถ้างั้นคุณก็สามารถช่วยฉันหาบางสิ่งบางอย่างให้กับเขา
I couldn't help itมันช่วยไม่ได้นี่นา เขาถามฉันขึ้นมากะทันหัน
Do you need some kind of help?คุณต้องการความช่วยเหลือไหม?
They always help herพวกเขาช่วยเธอเสมอ
I couldn't help hearingมันช่วยไม่ได้ที่ฉันได้ยิน
I couldn't help trusting himช่วยไม่ได้ที่ฉันไว้ใจเขา
He couldn't help but smileเขาช่วยไม่ได้ที่ยิ้ม
He's not gonna help usเขาจะไม่ช่วยเรา
I am grateful for your helpฉันรู้สึกขอบคุณสำหรับความช่วยเหลือของคุณ
We gratefully acknowledge your helpพวกเราขอบคุณสำหรับความช่วยเหลือของคุณเป็นอย่างยิ่ง
I would be very grateful if you would help meฉันจะสำนึกในบุญคุณเป็นอย่างมากถ้าคุณช่วยฉัน
I can't find anybody to help meฉันไม่สามารถหาใครมาช่วยฉันได้
Can I help you find something?ให้ฉันช่วยคุณหาของบางอย่างไหม?
Would you like some helpคุณอยากให้ช่วยบ้างไหม?
You'd better hope somebody is there to help youคุณควรจะหวังว่ามีใครบางคนอยู่ที่นั่นเพื่อช่วยเหลือคุณ
I'm afraid that I cannot help youฉันเกรงว่าฉันไม่สามารถช่วยคุณได้
I couldn't help itมันช่วยไม่ได้
Won't anyone help me?จะไม่มีใครช่วยเหลือฉันเลยหรือไง?
I do hope you can help meฉันหวังจริงๆ ว่าคุณจะช่วยฉันได้
I'm sure we can help youฉันแน่ใจว่าพวกเราจะช่วยคุณได้
Now I really need your helpตอนนี้ฉันต้องการความช่วยเหลือของคุณจริงๆ
Will you help me finish the housework?คุณจะช่วยฉันทำงานบ้านนี้ให้เสร็จได้ไหม?
I might be able to help you with thatฉันอาจจะสามารถช่วยคุณเรื่องนั้นได้
I can't help feeling itมันช่วยไม่ได้ที่ฉันรู้สึกอย่างนั้น
It will help to focus your inner mind on what you really wantมันจะช่วยเพิ่งจิตใจภายในของคุณไปยังสิ่งที่คุณต้องการจริงๆ
I would find a way to help youฉันอาจพบวิธีที่จะช่วยคุณ
He may be able to help us figure out how to fix thisเขาอาจจะช่วยพวกเราหาวิธีซ่อมสิ่งนี้ได้
Please help me in my time of needได้โปรดช่วยฉันในยามที่ต้องการด้วยเถิด
You need my help, whether you like it or notคุณต้องการความช่วยเหลือของฉัน ไม่ว่าคุณจะชอบหรือไม่ก็ตาม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You know, I think I might have Rumours on LP somewhere.เธอรู้ไหม ฉันคิดว่าฉันน่าจะมีข่าวลือใน LP สักที่.
Shit! LP came to the party early!ตายล่ะ ล.พ.มาก่อนเวลา
Langdon accessed his e-mail account from an unmasked LP address here in Florence.แลงดอนเพิ่งเข้าอีเมล ไอพีแสดงว่าอยู่ในฟลอเรนซ์
SW-0608 proceeding to LP 9 as instructed.เอสดับลยู-0608 ดำเนินการ ต่อไป แผ่นเชื่อมต่อ 9 ตามคำแนะนำ
I couldn't help it. I can't tell.ฉันไม่สามารถช่วยได้ ฉันไม่ สามารถบอกได้
I'm exhausted. Quick, help me to my plane.ฉันบาดเจ็บสาหัส เร็ว ช่วยพาฉันไปที่เครื่องบิน
On the mantelpiece is my tobacco pouch. Will you get it?ถุงบุหรี่ฉันอยู่บนเตาผิง เห็นไหม
If you or your friends ever need help...หากคุณหรือเพื่อนคุณ ต้องการให้ช่วย...
Something's happened. The storm troopers helped me up.มีบางอย่างผิดปกติ พวกสารวัตรทหารพยุงฉันขึ้น
I can't help it. Schultz's orders.ฉันช่วยไม่ได้ คำสั่งเป็นคำสั่ง
Hannah, you come and help Mrs. Jaeckel with the supper.ฮันนาห์ เธอต้องมาช่วยเรา คุณนาย แจ็คเคิลต้องการลูกมือ
I should like to help everyone:ผมอยากช่วยทุกคนไม่ว่าจะเป็น..

lp ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
梯也尔[Tī yě ěr, ㄊㄧ ㄧㄝˇ ㄦˇ, 梯也尔 / 梯也爾] Adolphe Thiers
救助[jiù zhù, ㄐㄧㄡˋ ㄓㄨˋ, 救助] aid; to help sb in trouble
伶仃[líng dīng, ㄌㄧㄥˊ ㄉㄧㄥ, 伶仃] alone and without help
亚尔发和奥米加[yà ěr fā hé ào mǐ jiā, ㄧㄚˋ ㄦˇ ㄈㄚ ㄏㄜˊ ㄠˋ ㄇㄧˇ ㄐㄧㄚ, 亚尔发和奥米加 / 亞爾發和奧米加] Alpha and Omega
南门二[Nán mén èr, ㄋㄢˊ ㄇㄣˊ ㄦˋ, 南门二 / 南門二] Alpha Centauri or Rigel Kentaurus
天枢[Tiān shū, ㄊㄧㄢ ㄕㄨ, 天枢 / 天樞] alpha Ursae Majoris
天枢星[tiān shū xīng, ㄊㄧㄢ ㄕㄨ ㄒㄧㄥ, 天枢星 / 天樞星] alpha Ursae Majoris in the Big Dipper
拼音阶段[pīn yīn jiē duàn, ㄆㄧㄣ ㄐㄧㄝ ㄉㄨㄢˋ, 拼音阶段 / 拼音階段] alphabetic stage
甲形球蛋白[jiǎ xíng qiú dàn bái, ㄐㄧㄚˇ ㄒㄧㄥˊ ㄑㄧㄡˊ ㄉㄢˋ ㄅㄞˊ, 甲形球蛋白] alpha globulin; alpha fetoprotein (AFP)
羊驼[yáng tuó, ㄧㄤˊ ㄊㄨㄛˊ, 羊驼 / 羊駝] alpaca
阿尔卑斯[Ā ěr bēi sī, ㄚ ㄦˇ ㄅㄟ ㄙ, 阿尔卑斯 / 阿爾卑斯] Alps, mountain range bordering Switzerland
阿尔卑斯山[Ā ěr bēi sī shān, ㄚ ㄦˇ ㄅㄟ ㄙ ㄕㄢ, 阿尔卑斯山 / 阿爾卑斯山] Alps, mountain range bordering Switzerland
阿尔法[ā ěr fǎ, ㄚ ㄦˇ ㄈㄚˇ, 阿尔法 / 阿爾法] alpha (Greek letter Αα)
高山[gāo shān, ㄍㄠ ㄕㄢ, 高山] alpine
高山区[gāo shān qū, ㄍㄠ ㄕㄢ ㄑㄩ, 高山区 / 高山區] alpine district
助手[zhù shǒu, ㄓㄨˋ ㄕㄡˇ, 助手] assistant; helper
协办[xié bàn, ㄒㄧㄝˊ ㄅㄢˋ, 协办 / 協辦] assist; help sb do something; cooperate in doing something
帮助[bāng zhù, ㄅㄤ ㄓㄨˋ, 帮助 / 幫助] assistance; aid; to help; to assist
原子笔[yuán zǐ bǐ, ㄩㄢˊ ㄗˇ ㄅㄧˇ, 原子笔 / 原子筆] ballpoint pen; also written 圓珠筆|圆珠笔
圆珠[yuán zhū, ㄩㄢˊ ㄓㄨ, 圆珠 / 圓珠] ball; bead; ballpoint
圆珠笔[yuán zhū bǐ, ㄩㄢˊ ㄓㄨ ㄅㄧˇ, 圆珠笔 / 圓珠筆] ballpoint pen
补益[bǔ yì, ㄅㄨˇ ㄧˋ, 补益 / 補益] benefit; help
宽吻海豚[kuān wěn hǎi tún, ㄎㄨㄢ ㄨㄣˇ ㄏㄞˇ ㄊㄨㄣˊ, 宽吻海豚 / 寬吻海豚] bottle-nosed dolphin (Tursiops truncatus)
瓶鼻海豚[píng bí hǎi tún, ㄆㄧㄥˊ ㄅㄧˊ ㄏㄞˇ ㄊㄨㄣˊ, 瓶鼻海豚] bottle-nosed dolphin (Tursiops truncatus)
盲字[máng zì, ㄇㄤˊ ㄗˋ, 盲字] Braille characters (alphabet for the blind)
盲文[máng wén, ㄇㄤˊ ㄨㄣˊ, 盲文] Braille (alphabet for the blind)
点字[diǎn zì, ㄉㄧㄢˇ ㄗˋ, 点字 / 點字] Braille characters (alphabet for the blind)
不由得[bù yóu dé, ㄅㄨˋ ㄧㄡˊ ㄉㄜˊ, 不由得] can't help; cannot but
不由自主[bù yóu zì zhǔ, ㄅㄨˋ ㄧㄡˊ ㄗˋ ㄓㄨˇ, 不由自主] can't help; involuntarily
不禁[bù jīn, ㄅㄨˋ ㄐㄧㄣ, 不禁] can't help (doing sth); can't refrain from
忍不住[rěn bu zhù, ㄖㄣˇ ㄅㄨ˙ ㄓㄨˋ, 忍不住] cannot help; unable to bear
[zǐ, ㄗˇ, 梓] Catalpa kaempferi; printing blocks
[qiū, ㄑㄧㄡ, 楸] Catalpa; Mallotus japonicus
得鱼忘筌[dé yú wàng quán, ㄉㄜˊ ㄩˊ ㄨㄤˋ ㄑㄩㄢˊ, 得鱼忘筌 / 得魚忘筌] lit. catch fish then forget the trap (成语 saw, from Zhuangzi 莊子|庄子); fig. to take help for granted
大哥大[dà gē dà, ㄉㄚˋ ㄍㄜ ㄉㄚˋ, 大哥大] cellphone
周济[zhōu jì, ㄓㄡ ㄐㄧˋ, 周济 / 周濟] help to the needy; emergency relief; charity; to give to poorer relative; (also 賙濟|赒济)
赒人[zhōu rén, ㄓㄡ ㄖㄣˊ, 赒人 / 賙人] to help the needy; to bestow alms; charity
赒济[zhōu jì, ㄓㄡ ㄐㄧˋ, 赒济 / 賙濟] help to the needy; emergency relief; charity; to give to poorer relative; (also 周濟|周济)
祸首[huò shǒu, ㄏㄨㄛˋ ㄕㄡˇ, 祸首 / 禍首] chief offender; chief culprit
任侠[rèn xiá, ㄖㄣˋ ㄒㄧㄚˊ, 任侠 / 任俠] chivalrous; helping the weak for the sake of justice

lp ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
LPE[エルピーイー, erupi-i-] (n) (See 液相エピタキシー) liquid phase epitaxy; LPE
LPS[エルピーエス, erupi-esu] (n) lipopolysaccharide; LPS
線形順序[せんけいじゅんじょ, senkeijunjo] (n) linear precedence; LP
090金融[ゼロキューゼロきんゆう, zerokyu-zero kinyuu] (n) "090" financing; loan sharks operating from a cellphone (i.e. without a fixed phone number)
ABC[エービーシー, e-bi-shi-] (n) (1) alphabet; ABCs; (2) American Broadcasting Company; ABC; (3) Audit Bureau of Circulations; ABC; (4) activity-based costing; ABC; (5) ABC World Airways Guide; (6) Atanasoff-Berry Computer; ABC
ABC順[エービーシーじゅん, e-bi-shi-jun] (n) alphabetical order
SOx[エスオーエックス;ソックス, esuo-ekkusu ; sokkusu] (n) sulfur oxide (SO, SO2, etc.); sulphur oxide
α-helix;α-ヘリックス[アルファヘリックス, arufaherikkusu] (n) alpha helix
αらせん;α螺旋[アルファらせん, arufa rasen] (n) alpha helix
α崩壊;アルファ崩壊[アルファほうかい, arufa houkai] (n) alpha decay
α波;アルファ波[アルファは, arufa ha] (n) alpha wave
α粒子;アルファ粒子[アルファりゅうし, arufa ryuushi] (n) alpha particle
アークティックスタッグホーンスカルピン;シベリアツマグロカジカ[, a-kuteikkusutagguho-nsukarupin ; shiberiatsumagurokajika] (n) Arctic staghorn sculpin (Gymnocanthus tricuspis)
アークティックチャー;ホッキョクイワナ;アルプスイワナ[, a-kuteikkucha-; hokkyokuiwana ; arupusuiwana] (n) Arctic char (Salvelinus alpinus alpinus)
アイザメ科[アイザメか, aizame ka] (n) Centrophoridae (family of generally deepwater gulper sharks)
アセロラ[, aserora] (n) acerola (Malpighia glabra) (spa
アルパイン[, arupain] (n) alpine; (P)
アルパカ[, arupaka] (n) alpaca
アルピニスト[, arupinisuto] (n) alpinist
アルファギーク;アルファ・ギーク[, arufagi-ku ; arufa . gi-ku] (n) {comp} alpha geek (var. of computer nerd)
アルファチャネル[, arufachaneru] (n) {comp} alpha channel
アルファデータ[, arufade-ta] (n) {comp} Alpha Data
アルファテスト[, arufatesuto] (n) {comp} alpha test
アルファとオメガ[, arufa to omega] (exp) (obsc) alpha and omega
アルファニューメリック[, arufanyu-merikku] (n) {comp} alphanumeric
アルファニューメリック表記法[アルファニューメリックひょうきほう, arufanyu-merikku hyoukihou] (n) {comp} alphanumeric notation
アルファバージョン[, arufaba-jon] (n) {comp} alpha version
アルファベット[, arufabetto] (n,adj-no) alphabet; (P)
アルファベットの語[アルファベットのご, arufabetto nogo] (n) {comp} alphabetic word
アルファベット表記法[アルファベットひょうきほう, arufabetto hyoukihou] (n) {comp} alphabetical notation
アルファベット順[アルファベットじゅん, arufabetto jun] (n) alphabetical order; (P)
アルファ版[アルファばん, arufa ban] (n) {comp} alpha version
アルファ線[アルファせん, arufa sen] (n) alpha rays
アルプス[, arupusu] (n,adj-no) alps; (P)
アルプスの険;アルプスの嶮[アルプスのけん, arupusu noken] (n) steep pass in the Alps
アルペンスキー[, arupensuki-] (n) Alpine skiing (ger
アルペンホルン[, arupenhorun] (n) alpenhorn (ger
アルペン種目[アルペンしゅもく, arupen shumoku] (n) Alpine events; Alpine sports
イエロースペックルドクロミス[, iero-supekkurudokuromisu] (n) yellow-speckled chromis (Chromis alpha)
ウェルプ[, uerupu] (n) whelp
Japanese-English: COMDICT Dictionary
アルファテスト[あるふぁてすと, arufatesuto] alpha test
アルファニューメリック表記法[アルファニューメリックひょうきほう, arufanyu-merikku hyoukihou] alphanumeric notation
アルファベット[あるふぁべっと, arufabetto] alphabet
アルファベットの語[アルファベットのご, arufabetto nogo] alphabetic word
アルファベット表記法[アルファベットひょうきほう, arufabetto hyoukihou] alphabetical notation
アルファベット順[アルファベットじゅん, arufabetto jun] alphabetical order
オンラインヘルプ[おんらいんへるぷ, onrainherupu] online help
セル損失プライオリティ[セルそんしつプライオリティ, seru sonshitsu puraioritei] cell loss priority (CLP)
ナプルプス[なぷるぷす, napurupusu] NAPLPS
ヘルプ[へるぷ, herupu] help
ヘルプデスク[へるぷですく, herupudesuku] help desk
ヘルプファイル[へるぷふぁいる, herupufairu] help file
ヘルプメッセージ[へるぷめっせーじ, herupumesse-ji] help message
ヘルプメニュー[へるぷめにゅー, herupumenyu-] help menu
ヘルプ機能[ヘルプきのう, herupu kinou] help function
ヘルプ画面[ヘルプがめん, herupu gamen] help screen
リンク処理定義[リンクしょりていぎ, rinku shoriteigi] link process definition, LPD
欧字[おうじ, ouji] alphabetic, letter
欧字コード[おうじコード, ouji ko-do] alphabetic code
欧字コード化集合[おうじコードかしゅうごう, ouji ko-do kashuugou] alphabetic coded set
欧字列[おうじれつ, oujiretsu] alphabetic string
欧字集合[おうじしゅうごう, oujishuugou] alphabetic character set
欧数字コード[おうすうじコード, ousuuji ko-do] alphanumeric code
欧数字コード化集合[おうすうじコードかしゅうごう, ousuuji ko-do kashuugou] alphanumeric coded set
欧数字英数字集合[おうすうじえいすうじしゅうごう, ousuujieisuujishuugou] alphanumeric character set
欧数字集合[おうすうじしゅうごう, ousuujishuugou] alphanumeric character set
英字[えいじ, eiji] Roman letter, alphabetic character
英字コード[えいじコード, eiji ko-do] alphabetic code
英字コード化集合[えいじコードかしゅうごう, eiji ko-do kashuugou] alphabetic coded set
英字集合[えいじしゅうごう, eijishuugou] alphabetic character set
英数字[えいすうじ, eisuuji] alphanumeric character
英数字コード[えいすうじコード, eisuuji ko-do] alphanumeric code
英数字コード化集合[えいすうじコードかしゅうごう, eisuuji ko-do kashuugou] alphanumeric coded set
英数字データ[えいすうじデータ, eisuuji de-ta] alphanumeric data
英数字集合[えいすうじしゅうごう, eisuujishuugou] alphanumeric character set
英数文字[えいすうもじ, eisuumoji] alphanumeric (a-no), alphameric
非アルファベット[ひアルファベット, hi arufabetto] non-alphabetic, non-alphanumeric
非英数字[ひえいすうじ, hieisuuji] non-alphanumeric character
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
南アルプス[みなみあるぷす, minamiarupusu] Thai: เทือกเขาแอลป์ใต้(ในประเทศญี่ปุ่น) English: southern alps (of Japan)
彫る[ほる, horu] Thai: ปฏิมากรรม English: to sculpture

lp ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อดอล์ฟ แซกซ์ [n. prop.] (Adof Saēk) EN: Adolphe Sax ; Antoine-Joseph Sax FR: Adolphe Sax ; Antoine-Joseph Sax
แอลฟา = แอลฟ่า[n.] (aēlfā = aēn) EN: alpha (Α, α) FR: alpha (Α, α)
แอลพีจี[n.] (Aēl-Phī-Jī ) EN: LPG FR:
ไอ้ตัวแสบ[n. exp.] (ai tūa saēp) EN: culprit ; troublemaker ; rascal ; fucker FR:
อักขระ[n.] (akkhara) EN: character ; letter ; alphabet ; ideograph ; hieroglyph ; script FR: lettre [f] ; caractère [m] ; idéogramme [m]
อักขร-[pref.] (akkhara-) EN: character ; letter ; alphabet ; ideograph ; hieroglyph ; script FR: lettre [f] ; caractère [m] ; idéogramme [m]
อักขรานุกรม[n.] (akkharānukr) EN: alphabetical order ; alphabetic index ; index FR: ordre alphabétique [m] ; index alphabétique [m] ; index [m]
อักขรวิทยา[n.] (akkharawitt) EN: paleography ; alphabetology FR: paléographie [f]
อักษร[n.] (aksøn) EN: letter of alphabet ; letter ; alphabet FR: lettre de l'alphabet [f] ; lettre [f] ; consonne [f] ; caractère alphabétique [m] ; caractère [m] ; alphabet [m]
อักษรโรมัน[n. exp.] (aksøn rōman) EN: Roman alphabet ; Latin alphabet FR: alphabet roman [m]
อักษรไทย[n. exp.] (aksøn Thai ) EN: Thai alphabet FR: alphabet thaï [m]
อักษรยาวี[n. exp.] (aksøn Yāwī) EN: Jawi alphabet FR:
อัลฟาเจ๊ต[TM] (Alfā Jet = ) EN: Alpha Jet FR: Alpha Jet
อัลปาก้า[n.] (alpākā) EN: alpaca FR: alpaga [m]
อัลฟา[n.] (anfā = alfā) EN: alpha ; α FR: alpha ; α
อนุเคราะห์[v.] (anukhrǿ) EN: help ; aid ; favour ; favor (Am.) ; do a good turn ; support ; back ; stand by ; subsidize FR: favoriser ; aider
อนุกรม[n.] (anukrom) EN: alphabetical list ; alphabetical order FR: liste alphabétique [f] ; ordre alphabétique [m]
อนุกูล[v.] (anukūn) EN: help ; support ; aid ; back up ; assist ; succor ; relieve ; befriend FR: aider ; supporter ; soutenir ; assister ; favoriser
อนุภาคแอลฟา[n. exp.] (anuphāk aēl) EN: alpha particle FR: particule alpha [f]
อับจน[v.] (apjon) EN: be at a loss ; be at one's wit's end ; have no way out ; be at an impasse ; be in a helpless situation ; be in dire straits ; be hard up FR: être en situation de détresse ; être au bout du rouleau ; se trouver dans une impasse
อารี[v.] (ārī) EN: be helpful ; be generous FR: faire montre de bienveillance
อาศัยไหว้วาน[X] (āsai wāiwān) EN: through the help (of) FR:
อาทร[v.] (āthøn) EN: give a helping hand (to) ; care FR:
แบ่งเบา[v.] (baengbao) EN: ease ; lighten ; help ; relieve ; make things easier ; share ; unburden FR: alléger
บ้าโกหก[adj.] (bā kōhok) EN: meekly ask someone for help ; swallow one’s pride in asking for assistance ; go to s.o. humbly FR: mythomane
[n.] (bø) EN: [twenty-sixth letter of the Thai alphabet] FR: [vingt-sixième lettre de l'alphabet thaï]
บ ใบ[n. exp.] (bo bai) EN: [twenty-sixth letter of the Thai alphabet] FR: [vingt-sixième lettre de l'alphabet thaï]
บอบ[v.] (bøp) EN: be completely disabled ; beat to pieces ; pulp FR: être épuisé ; être crevé (fam.)
ชาใบมัน[n. exp.] (chā bai man) EN: Malpighia coccigera FR: Malpighia coccigera
ช้าเลือด[n.] (chāleūat) EN: Caesalpinia mimosoides FR: Caesalpinia mimosoides
ฉ่ำ[adj.] (cham) EN: luscious ; juicy ; succulent FR: juteux ; pulpeux
ชำร่วย[v.] (chamrūay) EN: help ; assist FR:
ช่างแกะ[n. exp.] (chang kae) EN: carver ; wood carver ; metal engraver ; sculptor FR: graveur [m] ; ciseleur [m] ; graveur sur bois [m] ; graveur sur métal [m] ; sculpteur [m]
ช่างแกะสลัก[n. exp.] (chang kaesa) EN: sculptor FR: sculpteur [m] ; graveur [m]
ช่างปั้น[n. exp.] (chang pan) EN: sculptor ; potter ; modeler ; modeller FR: sculpteur [m] ; potier [m] ; modeleur [m]
ช่างสลัก[n. exp.] (chang salak) EN: carver ; woodcaver ; sculptor FR: tailleur [m] ; graveur sur bois [m]
ช้างเท้าหลัง[n. exp.] (chāng thāo ) EN: one's better half ; helpmate FR:
ชานอ้อย[n.] (chān øi) EN: bagasse ; sugar cane pulp FR: bagasse [f]
ช้าเรือด[n. exp.] (chā reūat) EN: Caesalpinia mimosoides FR: Caesalpinia mimosoides
ชัดเจน[adj.] (chatjēn) EN: obvious ; clear ; distinct ; apparent ; lucid ; explicit ; palpable ; vivid ; precise ; unequivocal ; actual FR: clair ; évident ; explicite ; palpable ; précis

lp ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
ABC-Regeln {pl}rules for alphabetical arrangement
Schleifpapier {n}; Schmirgelpapier
Nasenpolyp {m}; Rachenmandelpolyp; Rachenmandelwucherung
treibend; abtreibend; dahinschwimmend {adj} | hilflos treibend | treiben; abtreibenadrift | helplessly adrift | to be adrift
Rat {m} | ein Rat | mit Rat und Tat helfen | sich bei jdm. Rat holen | ohne Ratadvice | a piece of advice | to help with words and deeds | to ask someone's advice | uncounselled
Albtraum {m}; Alptraum
Alpaka {n}; Alpakastoff
Alpakawolle {f} [textil.]alpaca wool
Alpenglühen {n}alpenglow
Alpenblume {f} [bot.]Alpine flower
Alpenkonvention {f}Alpine Convention
Alpenland {n}alpine country
Alpenpass {m}alpine pass
Alpenraum {m}Alpine region
Alpenverein {m}Alpinist association
Alpenvorland {n}Alpine Foothills
Alphabetisierung {f}alphabetization
Alphabetisierungskampagne {f}; Kampagne gegen das Analphabetentumliteracy campaign
Alphabetprüflocher {m}alphabetic verifier
Alphabetsortierung {f}alphabetic sort
Alphadaten {pl} [comp.]alpha data
Alphaeingabe {f}alpha input
Alphanumerik {f}alphanumerics
Alphastrahlen {pl} [phys.]alpha rays
alphabetisch {adj}alphabetic
alphabetisch {adv}alphabetically
alphabetische Ablage {f}alphabetical filing
Buchstabenverschlüsselung {f}alphabetic coding
Buchstabenvorrat {m}alphabetic character set
Fernschreiben {n}alphabetic telegraphy
Lochschriftübersetzung {f}alphabetic interpreting
Lochschriftübersetzung {f}alphabetic translation
Volltextbuchungsmaschine {f}alphabetic accounting machine
Alphorn {n}alphorn
Almhütte {f}Alpine hut
Hochtour {f}alpine tour
Senne {f}Alpine pasture
Sennerin {f}Alpine herdswoman and darywoman
Alpenbraunelle {f} [ornith.]Alpine Accentor (Prunella collaris)
Alpinist {m}alpinist

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า lp
Back to top