ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*marshal*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น marshal, -marshal-

*marshal* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
Air Chief Marshal (n.) พลอากาศเอก
field marshal (n.) ตำแหน่งทหารสูงสุดของกองทัพอังกฤษ (สัญลักษณ์ย่อคือ FM)
marshal (n.) จอมพล See also: เจ้าหน้าที่ชั้นสูงในราชสำนัก, นายทหารระดับสูงของกองทัพบกและกองทัพอากาศ Syn. field marshal, generalissimo
marshal (n.) ตำรวจ See also: พนักงานเจ้าหน้าที่, พนักงานปกครอง Syn. policeman, officer
marshal (vt.) จัดให้เหมาะสม Syn. array, dispose
marshal (vi.) รวมกำลัง See also: ระดมกำลัง, ผนึกกำลัง Syn. assemble, combine Ops. divide
marshal (vt.) รวมกำลัง See also: ระดมกำลัง, ผนึกกำลัง Syn. assemble, combine Ops. divide
marshal together (phrv.) รวบรวม
marshalcy (n.) การระดมกำลัง
marshalship (n.) การระดมกำลัง
provost marshal (n.) หัวหน้าสารวัตรทหาร
English-Thai: HOPE Dictionary
field marshalจอมพล
marshal(มาร์'เชิล) n. จอมพล,นายอำเภอ,พนักงานศาล,นายตำรวจ,เจ้าหน้าที่ชั้นสูงในราชสำนัก,พิธีกร,สมุหพระราชพิธี. vt. จัดให้เหมาะสม,จัดให้ชัดเจน,นำ., See also: marshalcy, marshalship n. marshal (l) er n.
provost marshal(โพร'โว มาร์'แชล) n. หัวหน้าหน่วยสารวัตทหาร
English-Thai: Nontri Dictionary
FIELD field marshal(n) จอมพล,แม่ทัพ
marshal(n) จอมพล,เจ้าหน้าที่ตำรวจ,นายอำเภอ,คนคุมการเดินแถว,คนจัดงาน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
marshal๑. นายอำเภอ (อเมริกัน)๒. พนักงานศาลแขวง (อเมริกัน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Marshall Planแผนการมาร์แชล
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
จอมพล (n.) field marshal See also: Field Marshal, Admiral of the Fleet, Marshal of the Royal Air Force
พล.อ.ท. (n.) Air Marshal See also: AM
พลอากาศตรี (n.) Air Vice Marshal
พลอากาศโท (n.) Air Marshal See also: AM Syn. พล.อ.ท.
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
This was made possible by the genius of Field Marshal Herring, upon whom I shall now pin a token of my regard.มันเป็นเพราะความฉลาด ของ จอมพล เฮอลิง บัดนี้ผมจะมอบเหรียญเกียรติยศให้เขา
I have been in communication with Marshal Herring in Osterlich.ผมได้ติดต่อ กับจอมพล มาร์เชล เฮอลิง ใน ออสตินลิค
In the words of General George C. Marshall the American secretary of state:นี่คือคำพูดของนายพลจอร์จ ซี มาร์แชล รมต.ต่างประเทศของสหรัฐ
Hey, you know, Roger´s got this friend marshall in editing.เฮ้ เธอรู้มั้ย โรเจอร์ มี /เพื่อนชื่อมาแชล อยู่ในกองบรรณาธิการ
Genemon, Marshall of Nagato, at your service!เจเนม่อน, จอมพลแห่ง นากาโตะ, ยินดีรับใช้ขอรับ !
Assemblyman Chris Marshall arrives today.Assemblyman Chris Marshall arrives today.
Quote, "Sentimental favorite Chris Marshall blah, blah, blah, blah, blah... son of the late Senator Graham Marshall, blah, blah, blah, blah, blah... is expected to run for his father's senatorial seat in the next election."Quote, "Sentimental favorite Chris Marshall... ...blah, blah, blah... ...son of late Senator Graham Marshall, blah, blah...
Assemblyman Chris Marshall..." Guess you missed a few words there, Jer....Assemblyman Chris Marshall... ." Guess you missed a few words, Jer.
Mr. Marshall, John Bextrum, hotel manager.คุณมาแชล ผมจอห์น เบ็กทรัม ผจก.ที่นี่
Victor, Jerry Siegel. Chris Marshall's right-hand.นี่ซีเกิล มือขวาคริส ทาร์แชล
Senate-hopeful Chris Marshall was captured on video tape in a lovers' spat with a woman now identified as a hotel maid....Senate hopeful Chris Marshall was captured on video in a lovers' spat... ... with a woman now identified as a hotel maid.
Mr. Marshall will make a statement.Mr. Marshall will make a statement.

*marshal* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
马绍尔群岛[Mǎ shào ěr qún dǎo, ㄇㄚˇ ㄕㄠˋ ㄦˇ ㄑㄩㄣˊ ㄉㄠˇ, 马绍尔群岛 / 馬紹爾群島] Marshall Islands
上将[shàng jiàng, ㄕㄤˋ ㄐㄧㄤˋ, 上将 / 上將] general; admiral; air chief marshal
中将[zhōng jiàng, ㄓㄨㄥ ㄐㄧㄤˋ, 中将 / 中將] lieutenant general; vice admiral; air marshal
少将[shào jiàng, ㄕㄠˋ ㄐㄧㄤˋ, 少将 / 少將] major general; rear admiral; air vice marshal
马歇尔[Mǎ xiē ěr, ㄇㄚˇ ㄒㄧㄝ ㄦˇ, 马歇尔 / 馬歇爾] Marshall
编组[biān zǔ, ㄅㄧㄢ ㄗㄨˇ, 编组 / 編組] organize into groups; marshalling
乘警[chéng jǐng, ㄔㄥˊ ㄐㄧㄥˇ, 乘警] police on trains; train marshal

*marshal* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アーニス[, a-nisu] (n) (See エスクリマ) arnis (Filipino marshal art)
エスクリマ[, esukurima] (n) (See アーニス) escrima (Filipino marshal art)
オモナガフタボシイソハゼ[, omonagafutaboshiisohaze] (n) Eviota partimacula (species of pygmy goby found in the Marshall Islands)
マーシャラー[, ma-shara-] (n) marshaller
マーシャルのk[マーシャルのケー, ma-sharu no ke-] (n) Marshallian k (ratio of monetary base and nominal GNP)
マーシャルプラン[, ma-sharupuran] (n) Marshall Plan
マーシャル諸島[マーシャルしょとう, ma-sharu shotou] (n) the Marshall Islands
元帥[げんすい, gensui] (n) (field) marshal; (fleet) admiral; general of the army; (P)
消防署長[しょうぼうしょちょう, shouboushochou] (n) fire captain; fire marshal

*marshal* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เจ้าพนักงานบังคับคดี[n.] (jaophanakng) EN: bailiff ; marshal FR:
จอมพล[n.] (jømphon) EN: field marshal ; army field marshal FR:
จอมพลอากาศ[n. exp.] (jømphon ākā) EN: general of the RTAF ; marshal of the Royal Thai Air Force FR:
หมู่เกาะมาร์แชลล์[n. prop.] (Mūkǿ Māchaē) EN: Marshall Islands FR: îles Marshall [fpl]
พลอากาศเอก (พล.อ.อ.)[n. exp.] (phon ākāt ē) EN: general ; air chief marshal (ACM) FR:
พลอากาศโท (พล.อ.ท.)[n. exp.] (phon ākāt t) EN: lieutenant general ; air marshal (AM) FR:
พลอากาศตรี (พล.อ.ต.)[n. exp.] (phon ākāt t) EN: major general ; air vice marshal (AVM) FR:
แปลก พิบูลสงคราม (จอมพล แปลก พิบูลสงคราม = จอมพล ป. พิบูลสงคราม)[n. prop.] (Plaēk Phibū) EN: Plaek Pibulsongkram = Plaek Phibunsongkhram ; Field Marshal Plaek Phibunsongkhram FR: Plaek Pibulsongkram
ระดม[v.] (radom) EN: mobilize ; mobilise (Am.) ; assemble ; muster ; gather ; raise ; marshal ; pool ; come in force FR: rassembler ; mobiliser ; concentrer
ระดมข้อมูล[v. exp.] (radom khømū) EN: marshal files ; marshal facts FR: rassembler les informations
ระดมพล[v.] (radomphon) EN: mobilize ; mobilise (Am.) ; mobilize forces ; marshal forces FR:
รวมพล[v. exp.] (rūam phon) EN: marshal forces FR: masser ; rallier ; rassembler
สาธารณรัฐหมู่เกาะมาร์แชลล์[n. prop.] (Sāthāranara) EN: Republic of the Marshall Islands FR: République des îles Marshall [f]

*marshal* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ordnungshüter {m} im Wilden Westenmarshal [Am.]
Streckenbeobachter {m}track marshal; road marshal

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *marshal*
Back to top