ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-marshal-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น marshal, *marshal*,

-marshal- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
This was made possible by the genius of Field Marshal Herring, upon whom I shall now pin a token of my regard.มันเป็นเพราะความฉลาด ของ จอมพล เฮอลิง บัดนี้ผมจะมอบเหรียญเกียรติยศให้เขา
I have been in communication with Marshal Herring in Osterlich.ผมได้ติดต่อ กับจอมพล มาร์เชล เฮอลิง ใน ออสตินลิค
I'll find out why the Lord Marshal is so threatened by him.ข้าจะสืบว่าทำไมลอร์ด มาร์แชล ถึงได้กลัวมันนัก
A message from the Lord Marshal himself.หากวาโก้ฆ่าเจ้าไม่สำเร็จ ข้อความจากลอร์ด มาร์แชลโดยตรง
Uh, what does the fire marshal have to say?เอ่อ เจ้าหน้าที่ตำรวจดับเพลิง บอกข้อมูลอะไรบ้าง
I got so many secrets crammed in here, fire marshal wants to shut it down.ผมรู้ความลับเยอะ ดับเพลิงอยากปิดร้านเรา
You gonna tell the marshal what those men did?พ่อจะแจ้งนายอำเภอ เรื่องที่พวกนั้นทำหรือเปล่า
Dan, this is Marshal Will Doane.แดน นี่.. นายอำเภอ วิล โดอัน
He's with the U.S. Marshal Service,Miss Gray and the Witness Protection Program.ผู้หมวดคะ พวกรัสเซียพวกนี้...
By a united states marshal on that flight to los angeles for trial?โดยผู้ตรวจการรัฐ อยู่บนเที่ยวบินไปลอสแองเจอลิสนี้ด้วย?
No,the marshal died in the crash.ผู้ตรวจการตายตอนเครื่องตก
Willy Juarez is actually U.S. Marshal William Juarez. This is Marshal Davis.วิลลี่ วอเรสจริงๆแล้วเป็นนายทหารชั้นสูงของกองทัพสหรัฐ วิลเลี่ยม วอเรส แล้วก็นี่นายพลเดวิส

-marshal- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アーニス[, a-nisu] (n) (See エスクリマ) arnis (Filipino marshal art)
エスクリマ[, esukurima] (n) (See アーニス) escrima (Filipino marshal art)
消防署長[しょうぼうしょちょう, shouboushochou] (n) fire captain; fire marshal

-marshal- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เจ้าพนักงานบังคับคดี[n.] (jaophanakng) EN: bailiff ; marshal FR:
จอมพล[n.] (jømphon) EN: field marshal ; army field marshal FR:
จอมพลอากาศ[n. exp.] (jømphon ākā) EN: general of the RTAF ; marshal of the Royal Thai Air Force FR:
พลอากาศเอก (พล.อ.อ.)[n. exp.] (phon ākāt ē) EN: general ; air chief marshal (ACM) FR:
พลอากาศโท (พล.อ.ท.)[n. exp.] (phon ākāt t) EN: lieutenant general ; air marshal (AM) FR:
พลอากาศตรี (พล.อ.ต.)[n. exp.] (phon ākāt t) EN: major general ; air vice marshal (AVM) FR:
แปลก พิบูลสงคราม (จอมพล แปลก พิบูลสงคราม = จอมพล ป. พิบูลสงคราม)[n. prop.] (Plaēk Phibū) EN: Plaek Pibulsongkram = Plaek Phibunsongkhram ; Field Marshal Plaek Phibunsongkhram FR: Plaek Pibulsongkram
ระดม[v.] (radom) EN: mobilize ; mobilise (Am.) ; assemble ; muster ; gather ; raise ; marshal ; pool ; come in force FR: rassembler ; mobiliser ; concentrer
ระดมข้อมูล[v. exp.] (radom khømū) EN: marshal files ; marshal facts FR: rassembler les informations
ระดมพล[v.] (radomphon) EN: mobilize ; mobilise (Am.) ; mobilize forces ; marshal forces FR:
รวมพล[v. exp.] (rūam phon) EN: marshal forces FR: masser ; rallier ; rassembler

-marshal- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Streckenbeobachter {m}track marshal; road marshal

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -marshal-
Back to top