ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*delicious*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น delicious, -delicious-

*delicious* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
delicious (adj.) สนุกสนาน See also: สุขใจ, ดีใจ, เพลิดเพลิน Syn. delightful, enjoyable, pleasing, amusing
delicious (adj.) อร่อย See also: โอชะ, โอชา, น่ารับประทาน, ถูกปาก, น่าทาน, มีรสกลมกล่อม Syn. tasty, appetizing, yummy Ops. disqusting, tasteless
deliciously (adv.) อย่างสนุกสนาน See also: อย่างเพลิดเพลิน
deliciously (adv.) อย่างเอร็ดอร่อย
deliciousness (n.) ความอร่อย See also: ความมีรสชาติดี
English-Thai: HOPE Dictionary
delicious(ดิลิช'เชิส) adj. อร่อย,ดีเยี่ยม,เพลิดเพลิน,สุขใจ., See also: deliciousness n. ดูdelicious, Syn. palatable
English-Thai: Nontri Dictionary
delicious(adj) อร่อย,มีรสกลมกล่อม,โอชะ,ถูกปาก,ดีเยี่ยม
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตุ้ยๆ (adv.) deliciously See also: heartily Syn. ตุ้ย
รสอร่อย (adj.) delicious See also: tasty, palatable, flavoursome, good, very good
รสอร่อย (v.) be delicious See also: be tasty
รสเด็ด (adj.) delicious See also: tasty, palatable, flavoursome, good, very good Syn. รสอร่อย
รสเด็ด (v.) be delicious See also: be tasty Syn. รสอร่อย
อร่อย (adj.) delicious See also: tasty Syn. โอชะ
เอร็ดอร่อย (v.) be delicious See also: be tasty, be yummy, be ambrosial, be delectable, be scrumptious, be toothsome Syn. อร่อย
เอร็ดอร่อย (adv.) deliciously See also: tastily, ambrosially, delectably, scrumptiously, toothsomely Syn. อร่อย
เอร็ดอร่อย (adj.) delicious See also: tasty, yummy, ambrosial, delectable, scrumptious, toothsome Syn. อร่อย
แซบ (v.) be delicious See also: be tasty Syn. อร่อย
โอชะ (adj.) delicious See also: tasty, yummy, ambrosial, delectable, scrumptious, toothsome Syn. โอชา, อร่อย
โอชะ (adv.) deliciously See also: tastily, ambrosially, scrumptiously, toothsomely Syn. โอชา, อร่อย
โอชา (adj.) delicious See also: tasty, yummy, ambrosial, delectable, scrumptious, toothsome Syn. โอชะ, อร่อย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
A delicious bum, solid yet bouncyก้นอันบอบบางแถมยังอวบอั๋น
And, my, this soup's delicious, isn't it?และ โอ้ ซุปนี้มันอร่อยจริงๆ ใช่ไหม?
That looks delicious, Mrs. Riley.- ดูน่าอร่อยนี่ คุณไรลีย์
It was delicious. I'm just watching my diet.อร่อยมาก ฉันกำลังลดน้ำหนัก
"This is a delicious evening, when the whole body's one sense.... "นี่จะเป็นยามเย็นที่สุขสันต์ ยาม... ถ้าฉันกรีดร้อง?
And her delicious sweet "punhetinhas."ปลากะพงเปรี้ยวหวานของเขาด้วย
In this show you will learn to turn simple ingredients into sensual, delicious dishes that fire the blood and satisfy the heart.ท่านจะได้เรียนรู้วิธีจำแลงอาหารง่าย ๆ ให้กลายเป็น ความรัญจวนใจเมื่อได้ลิ้มลอง เลือดลมจะซู่ซ่าด้วยปรารถนาในหัวใจ
That pipe, it just so happens to lead directly to the room where l make delicious strawberry-flavored, chocolate-coated fudge.ท่อนั่น นำไป ยังห้องที่ใช้ปรุง รสสตอเบอรี่ ขนมหวานเคลือบช็อกโกแลต
It'll be delicious. lt's the same bar.มันต้องอร่อยเหมือนเดิมแหละ
Oh, no, no, it's delicious ln any case,ไม่ๆๆ อร่อยมากเลยครับ แหมวันนี้
Can't say about Jack Sparrow, but there's an island just south of the straits where I trade spice for delicious long pork.ก็ไม่แน่ใจหรอก แจ็ค สแพร์โรว์ แต่มีอยู่เกาะนึง ทางใต้แถวช่องแคบ ผมไปค้าเครื่องเทศแถวนั้น
Come on and enjoy local delicious dishes nowเอาล่ะ เรามาลิ้มรสอาหารที่อยู่บนโต๊ะนี้กันดีกว่า

*delicious* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
美味[měi wèi, ㄇㄟˇ ㄨㄟˋ, 美味] delicious; relish
鲜美[xiān měi, ㄒㄧㄢ ㄇㄟˇ, 鲜美 / 鮮美] delicious, tasty
好吃[hǎo chī, ㄏㄠˇ ㄔ, 好吃] tasty; delicious

*delicious* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ご馳走様でした;御馳走様でした[ごちそうさまでした, gochisousamadeshita] (exp) That was a delicious meal (said after meals); What a wonderful meal
デリシャス[, derishasu] (adj-na) delicious
まいうー;まいう[, maiu-; maiu] (n,adj-f) (sl) delicious (slang reversal of "umai")
まいゆ;まいゆう[, maiyu ; maiyuu] (adj-f) (1) (reversed from うまい) delicious; appetizing; appetising; (2) skillful; clever; expert; wise; successful; (3) fortunate; splendid; promising
んまい[, nmai] (adj-i) (col) (See うまい・2) delicious; appetizing; appetising
七味[しちみ, shichimi] (n) (1) seven delicious flavors (flavours); (2) (abbr) (See 七味唐辛子) blend of seven spices (cayenne, sesame, Japanese pepper, citrus peel, etc.); shichimi
佳味[かみ, kami] (n) delicious taste
口味[こうみ, koumi] (n) taste; flavor; flavour; deliciousness
寒鰤[かんぶり, kanburi] (n) (regarded as delicious because of its higher fat content) yellowtail caught during the cold season; cold yellowtail
旨い(P);美味い(P);甘い(P);巧い(P);上手い(P);美い[うまい, umai] (adj-i) (1) (esp. 上手い,巧い) skillful; clever; expert; wise; successful; (2) (esp. 美味い,甘い) delicious; appetizing; appetising; (3) (esp. 旨い) fortunate; splendid; promising; (P)
旨く;巧く;上手く[うまく, umaku] (adv) (1) skilfully; skillfully; well; aptly; cleverly; (2) successfully; smoothly; (3) deliciously
旨味;旨み;うま味[うまみ, umami] (n) (1) good flavor (flavour); good taste; deliciousness; (2) umami (fifth category of taste, corresponding to the flavour of glutamates); (3) skill; (4) profit
激うま;激旨[げきうま, gekiuma] (adj-no) seriously delicious
甘い[あまい, amai] (exp,adj-i) (1) (uk) sweet; delicious; (2) fragrant (smelling); sweet (music); (3) lightly salted; (4) (See 甘く見る) naive; overly optimistic; soft on; generous; indulgent; easy-going; (5) half-hearted; not finished properly; (6) tempting (e.g. words); promising; (P)
秋茄子は嫁に食わすな[あきなすはよめにくわすな, akinasuhayomenikuwasuna] (exp) (id) don't feed autumn eggplant to your wife (because they're too delicious, because they'll give her the chills, or because their lack of seeds will reduce her fertility)
結構[けっこう, kekkou] (adj-na,n-adv,n) (1) (uk) splendid; nice; wonderful; delicious; sweet; (adj-na) (2) sufficient; fine (in the sense of "I'm fine"); (by implication) no thank you; (3) well enough; OK; tolerable; (adv) (4) reasonably; fairly; tolerably; (n) (5) (arch) construction; architecture; (P)
美食[びしょく, bishoku] (n,vs,adj-no) delicious or gourmet food
醍醐味[だいごみ, daigomi] (n) (1) the real pleasure (of something); the real thrill; the true charm; (2) (See 醍醐) flavour of ghee; delicious taste; (3) {Buddh} Buddha's gracious teachings
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
甘い[うまい, umai] Thai: อร่อย English: delicious

*delicious* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาหารอร่อยถูกปาก[n. exp.] (āhān arøi t) EN: delicious food FR: nourriture succulente [f]
เอร็ดอร่อย[adj.] (aret-arøi) EN: delicious ; tasty ; nice to eat ; zestful ; yummy ; delectable FR: délicieux ; savoureux ; succulent
อร่อย[adj.] (arøi) EN: good ; delicious ; palatable ; tasty ; nice FR: bon ; délicieux ; appétissant ; goûteux
อร่อยดี[adj.] (arøi dī) EN: very good ; very nice ; delicious FR: délicieux ; succulent ; savoureux ; appétissant
อร่อยดีจัง[adj.] (arøi dī jan) EN: very good ; delicious ; yummy FR: très bon ; délicieux ; succulent ; savoureux ; appétissant ; alléchant
อร่อยจัง[adj.] (arøi jang) EN: very good ; delicious ; yummy FR: très bon ; délicieux ; succulent ; savoureux ; appétissant ; alléchant
อร่อยมาก[adj.] (arøi māk) EN: delicious ; very good (in taste) FR: très bon ; délicieux ; succulent
ของอร่อย[n. exp.] (khøng arøi) EN: delicious dish ; delicacy FR:
ความอร่อย[n.] (khwām arøi) EN: deliciousness FR:
กระเอบ[adj.] (kra-ēp) EN: delicious FR:
กระป่ำ[adj.] (krapam) EN: delicious FR:
น่ากิน[v. exp.] (nā kin) EN: look delicious ; be appetizing FR:
น่าทาน[adj.] (nā thān) EN: delicious FR: appétissant
โอชะ ; โอชา[adj.] (ōcha ; ōchā) EN: delicious ; tasty ; yummy ; ambrosial ; delectable ; scrumptious ; toothsome FR: savoureux ; succulent ; délectable (litt.)
แซบ = [แซ่บ][adj.] (saep) EN: delicious ; tasty ; savory ; palatable ; appetizing FR: bon ; appétissant
แซบแฮง[adj.] (saep haēng) EN: delicious FR:
ถูกปาก[v.] (thūkpāk) EN: be tasty ; be delicious FR:
ถูกปาก[adj.] (thūkpāk) EN: tasty ; delicious FR:

*delicious* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
appetitlich; köstlich; wohlschmeckend {adj} | appetitlicher; köstlicher; wohlschmeckender | am appetitlichsten; am köstlichsten; am wohlschmeckendstendelicious | more delicious | most delicious

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *delicious*
Back to top