ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*annoyance*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น annoyance, -annoyance-

*annoyance* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
annoyance (n.) ความรำคาญ See also: ความรู้สึกรำคาญ Syn. vexation, irritation, uneasiness Ops. pleasure, joy, delight
annoyance (n.) สิ่งที่รบกวน See also: ตัวกวน Syn. irritant, nuisance, inconvenience
English-Thai: HOPE Dictionary
annoyance(อะนอย' เอินซฺ) n. บุคคลหรือสิ่งที่รบกวน, ความน่ารำคาญ, การรบกวน,การทำให้
English-Thai: Nontri Dictionary
annoyance(n) การรบกวน,ความน่ารำคาญ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
annoyanceการก่อความรำคาญ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Annoyanceรบกวน [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความรำคาญ (n.) annoyance See also: irritation, bother Syn. ความเบื่อหน่าย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Christopher Franzen was a persistent annoyance, huh?คริสโตเฟอร์ เฟรนเซ็นน่าลำคาญมากใช่มั้ย
I make a general annoyance out of myself, kick over as many anthills as possible--ผมรู้สึกรำคาญ ตัวเองอยู่นะ ที่เอามือไปแหย่รังแตน ในการทำแบบนั้น
I... might be an annoyance to you, but... rather than just classmates...ฉัน... อาจจะรบกวนเธอ แต่ พวกเธอเป็นมากกว่าเพื่อนร่วมชั้น
Although he is an annoyance, my son has given me a grandson and granddaughter.ถึงแม้ว่าเขาจะน่ารำคาญ ลูกของฉันได้ให้ฉันหลานชายและหลานสาว
No, but there is between your mouth and annoyance. Ah, but thankfully we are here. Hmm.ไม่ใช่ แต่ปากคุณมัน สัมพันธ์กับความน่ารำคาญ แต่ดีนะที่มาถึงแล้ว แล้วทีนี้เราต้องมองหาอะไรล่ะ
To my great annoyance, the pages cease mid-sentence.โ€“ Unัlะต ฮ–ะฐัh, lะพะพk! โ€“ Yะตะฐh, ฮ™ ั•ะตะต thะตm.
Okay, as long as she's got that 9-iron, the slightest annoyance is gonna magnify into a furious rage.ยิ่งเธอถือเหล็ก 9 นานเท่าไหร่ ความโกรธก็ยิ่งทวีความรุนแรงขึ้น
Listen to him, why are you always bend over backwards for the girl, knowing she ain't getting annoyance.ฟังมึงพูดเข้าดิ ทำไมมึงชอบอ่อนข้อให้ผู้หญิงคนนั้นจังวะ ทั้งๆที่ถ้ามึงไม่ทำ เค้าก็คงไม่ว่าอะไร
Aye, it's nothing, a minor annoyance.ครับ มันไม่มีอะไรหรอก ก็แค่สร้างความรำคาญเล็กน้อย
From now on, Kim Yoon Shik's nickname is Jinsang, Jinsang*! (*annoyance)ต่อไป ชื่อเล่นของคิมยุนชิก คือ จินซาง จินซาง
What's with the campaign of mass annoyance?มาจัดเต็มอะไรบ้านฉัน
Mere annoyances.ระคายนิดหน่อยเท่านั้นแหละ

*annoyance* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
烦恼[fán nǎo, ㄈㄢˊ ㄋㄠˇ, 烦恼 / 煩惱] agonize; agony; annoyance; upset; vexation; worries
[chāo, ㄔㄠ, 訬] clamor, uproar, annoyance

*annoyance* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ご迷惑;御迷惑[ごめいわく, gomeiwaku] (n,adj-na) (See 迷惑) trouble; bother; annoyance
てば;ってば[, teba ; tteba] (prt) (1) indicates emotional closeness or annoyance with someone; (2) indicates an indirect command by expressing annoyance (in sentence-final position)
人泣かせ[ひとなかせ, hitonakase] (adj-na,n) annoyance; nuisance
他人迷惑[たにんめいわく, taninmeiwaku] (n) nuisance (annoyance, inconvenience) to people around one; social nuisance
悩みの種[なやみのたね, nayaminotane] (n) cause of annoyance
煩累[はんるい, hanrui] (n,vs) troubles; annoyances
[しゃく, shaku] (n,adj-na) (1) cause of offense; cause of offence; annoyance; peeve; (n) (2) spasms; convulsions; cramps
癪の種;しゃくの種[しゃくのたね, shakunotane] (n) irritant; cause of irritation; cause of annoyance
糞;屎[くそ;ふん(糞), kuso ; fun ( fun )] (int) (1) (くそ only) (col) bullshit; shit; damn; (n) (2) (col) feces; excrement; (adj-f) (3) (くそ only) damn (adds emphasis and or annoyance to next word, e.g. damn hot, damn kids, etc.); damned
迷惑[めいわく, meiwaku] (adj-na,n) (See ご迷惑) trouble; bother; annoyance; (P)

*annoyance* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แก้รำคาญ[v. exp.] (kaē ramkhān) EN: get rid of an annoyance FR:
ความน่ารำคาญ[n.] (khwām nāram) EN: annoyance FR: contrariété [f] ; tracas [m]
ความรำคาญ[n.] (khwām ramkh) EN: annoyance ; irritation ; bother FR: ennui [m]
ความรู้สึกรำคาญ[n. exp.] (khwām rūseu) EN: annoyance FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *annoyance*
Back to top