ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

โมโห

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *โมโห*, -โมโห-

โมโห ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
โมโห (v.) be angry Syn. โกรธ, ขุ่นเคือง, เดือดดาล, ฉุนเฉียว Ops. เยือกเย็น, สงบ
โมโห (adj.) angry Syn. โกรธ, ขุ่นเคือง, เดือดดาล, ฉุนเฉียว Ops. เยือกเย็น, สงบ
โมโหง่าย (v.) be hot-tempered See also: be impetuous, be quick-tempered Syn. ใจร้อน, อารมณ์ร้อน, เจ้าอารมณ์
English-Thai: HOPE Dictionary
acerbate(แอส' เซอเบท adj. อะเซอ' บิท) ทำให้เปรี้ยวหรือขม, ทำให้ไม่สนุก, โมโห, Syn. irritate
aggravate(แอก' ระเวท) vt. ทำให้เลวขึ้นหรือรุนแรงขึ้น, รบกวน, ทำให้ระคายเคือง,ทำให้โมโห. -aggravatingly adv. -aggravative adj. -aggravator n. -aggravation n.
chafe(เชฟ) vt. ถูจนร้อน,สีจนร้อน,ครูด,ยั่วให้โกรธ,ทำให้อารมณ์เสีย -vi.,n. (การ) ถู,สี,โกรธ,โมโห,ถลอกหรือเจ็บเนื่องจากการถู,การระคายเคือง,การรบกวน,ความเจ็บปวดหรือถลอกเนื่องจากการถู
chippy(ชิพ'พี) n. โสเภณี,หญิงสำส่อน,หญิงใจง่าย. adj. โมโหง่าย,แห้งแล้ง,ไม่สบาย (ร่างกาย), Syn. chippie
crab(แครบ) {crabbed,crabbing,crabs} n. ปู,เครื่องยกของหนัก,ปั้นจั่น,ดาว,ปูใหญ่,หมัดขนหัวเหน่า,อารมณ์ฉุนเฉียว,คนโมโหร้าย vi. จับปู,เคลื่อนตัวเอียงข้างคล้ายปู -v. หาเรื่อง,บินเอียง,ใช้เล็บจับ, See also: crabber n., Syn. complai
exasperating(อิกแซส'พะเรทิง) adj. ซึ่งโกรธเคืองมาก,น่าโมโหมาก,ซึ่งยั่วโทสะมาก., Syn. annoying
fractious(แฟรค'เชิส) adj. ชอบทะเลาะวิวาท,หัวดื้อ,ดื้อรั้น,ขี้โมโห., See also: fractious ly adv. fractiousness n., Syn. cross
fury(ฟิว'รี) n. ความโกรธ,ความโมโหร้าย,ความเดือดดาล,ความรุนแรง,ความดุเดือด,คนที่โมโหร้าย,คนที่ดุร้าย, Syn. rage,ferocity ###A. calm
galling(กอ'ลิง) adj. ถูครูด,ซึ่งทำให้เป็นบาดแผลที่ผิวหนังได้,ระคายเคือง น่าโมโห.
gravel(แกรฟ'เวิล) n. กรวด,หินเล็ก ๆ ,ลูกรัง vt. ปูหรือโรยกรวด,ทำให้ฉงน,ทำให้ระคายเคือง,ยั่วโมโห,กระตุ้น,เกยตื้น. adj. เสียงเสียดสี,เสียงแหบ, See also: gravelish adj.
hellcat(เฮล'แคท) n. หญิงดุร้าย,หญิงโมโหร้าย
hotheadn. คนที่โมโหง่าย,คนใจร้อน,คนหุนหันพลันแล่น
iracund(ไอ'ระคันดฺ) adj. โกรธง่าย,โมโหร้าย,หงุดหงิด., See also: iracundity n.
irascible(อิแรส'ซะเบิล) adj. โกรธง่าย,โมโหร้าย,เกี่ยวกับความโกรธ., See also: irascibility,irascibleness n. irascibly adv.
irate(ไอ'เรท) adj. โกรธ,โมโห,เดือดดาล, See also: irately adv., Syn. angry,enraged
ireful(ไอ'เออฟูล) adj. โกรธ,โมโห,เดือดดาล,โกรธง่าย,โมโหร้าย., See also: irefully adv. irefulness n., Syn. irascible
nettlesome(เนท'เทิลโซม) adj. ซึ่งทำให้ระคายเคืองหรือคัน โกรธง่าย,โมโหง่าย,ยั่วยุได้ง่าย
peppery(เพพ'พะรี) adj. คล้ายพริก,มีกลิ่นหรือรสพริกไทย,เผ็ด,เผ็ดร้อน,ฉุน,โกรธง่าย,โมโห, Syn. quick-tempered,hot-tempered
rampage(แรม'พิจฺ) n. ความโมโหโทโส,พฤติกรรมที่รุนแรง,ความตึงตัง. vi. แสดงออกด้วยความโมโหโทโส,วิ่งพล่าน,ตึงตัง,อาละวาด, -Phr. (on the rampage อาละวาด,มากมาย), Syn. outbreak,frenzy,storm,rage
tantrum(แทน'ทรัม) n. การมีอารมณ์เกรี้ยวกราด,การโมโหโทโส,การโกรธเคืองอย่างรุนแรง
testy(เทส'ที) adj. โกรธง่าย,ใจร้อน,หุนหันพลันแล่น,ขี้โมโห,ใจน้อย., See also: testily adv.
thorn(ธอร์น) n. หนาม,พืชมีหนาม,ความยุ่งเหยิง,หอกข้างแคร่,สิ่งที่ทำให้ยุ่งยากหรือโมโห vt. ตำด้วยหนาม.
touchy(ทัชฺ'ชี) adj. ขี้โมโห,เสี่ยง,ต้องระมัดระวังมาก,ไวต่อการสัมผัส,ติดไฟได้ง่าย., See also: touchily adv. touchiness n., Syn. sensitive,impressionable,delicate
wrath(รอธ'แรธ,ราธ) n. ความโกรธเคือง,ความกริ้วโกรธ,ความโมโห,ความแก้แค้น adj. โกรธเคือง,กริ้วโกรธ, Syn. anger,rage,fury
wrathful(รอธ'ฟูล,ราธ'ฟูล) adj. โกรธเคือง,กริ้วโกรธ,โมโห, See also: wrathfulness n. wrathfully adv., Syn. furious,angry
wrathy(รอธ'ธี,ราธ'ธี,แรธ'ธี) adj. โกรธเคือง,กริ้วโกรธ,โมโห, See also: wrathily adv. wrathiness n., Syn. wrathful,angry
English-Thai: Nontri Dictionary
tantrum(n) อารมณ์ฉุนเฉียว,ความโมโหโทโส,ความโกรธเคือง
bate(n) ความโมโห,ความโกรธ,ความเดือดดาล
bilious(adj) เกี่ยวกับน้ำดี,โมโหร้าย,มีอารมณ์ร้าย,โทสะร้าย
chafe(vi,vt) ถู,สี,ครูด,โกรธ,ฉุนเฉียว,โมโห,อารมณ์เสีย,เร่าร้อน
crab(n) ปู,ปั้นจั่น,คนขี้โมโห,คนอารมณ์ร้าย
exasperate(vt) ทำให้โกรธ,ทำให้เคือง,ทำให้โมโห,ทำให้ฉุนเฉียว
exasperation(n) ความโกรธเคือง,ความโมโหฉุนเฉียว
fulminate(vi) ระเบิด,โมโห,เดือดดาล,กริ้ว,โกรธ,ร้องด่า
fury(n) ความโมโห,ความรุนแรง,ความหน้าเลือด,ความโกรธ,ความเดือดดาล
hotheaded(adj) อารมณ์ร้อน,หุนหันพลันแล่น,ขี้โมโห
irascible(adj) โกรธง่าย,โมโหร้าย,หงุดหงิด
irate(adj) โกรธ,แค้น,โมโห,เดือดดาล
ire(n) ความโกรธ,ความแค้น,ความโมโห,ความเดือดดาล
ireful(adj) โกรธ,แค้น,โมโห,เดือดดาล
peppery(adj) เผ็ดร้อน,ฉุน,เจ้าโทสะ,โมโหโทโส
ramp(vi) กระโจน,วิ่งพล่าน,โมโหโทโส,อาละวาด
rampage(n) การอาละวาด,ความวุ่นวาย,ความโมโห,การวิ่งพล่าน
spitfire(n) คนโมโหร้าย,คนฉุนเฉียว,คนอารมณ์ร้าย
tease(vt) ล้อเล่น,ยั่ว,แหย่,กวนโมโห
testy(adj) ขี้โมโห,ใจน้อย,ใจร้อน,หุนหันพลันแล่น
touchy(adj) ใจน้อย,งอน,อารมณ์เสีย,ขี้โมโห
wrath(n) ความโกรธเคือง,ความโมโห,ความกริ้ว,ความแค้น
wrathful(adj) โกรธเคือง,กริ้ว,โมโห,แค้น
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
hot-tempered (adj.) โมโหง่าย See also: บุ่มบ่าม, ดุดัน, เลือดร้อน
hotheaded (adj.) โมโหง่าย See also: ใจร้อน
quick-tempered (adj.) โมโหง่าย Syn. temperamental, quarrelsome, excitable
rampage (vi.) โมโหโทโส See also: แสดงโทสะ, ตึงตัง, อาละวาด
enrage (vt.) ทำให้โมโห See also: ทำให้เกรี้ยวกราด, ทำให้เดือดดาล, ทำให้โกรธเป็นฟืนเป็นไฟ Syn. anger, infuriate, madden
goddamn (int.) คำอุทานแสดงความรู้สึกรุนแรง (โมโห, ไม่พอใจ, ประหลาดใจ) See also: คำสบถ, คำสาป
harmless (adj.) ไม่ทำให้โมโห See also: ไม่ทำให้ขุ่นเคือง
irritable (adj.) ขี้โมโห See also: โมโหง่าย Syn. bad-tempered, touchy, resentful Ops. cool, pleasant
lash into (phrv.) ยั่วโมโห See also: ยั่วให้โกรธ
peppery (adj.) ซึ่งโมโหง่าย See also: ซึ่งโกรธง่าย, ซึ่งฉุนเฉียวง่าย Syn. acute, sharp
provocation (n.) สิ่งยั่วให้โมโห
rampage (n.) ความโมโห See also: การอาละวาด, พฤติกรรมรุนแรง Syn. anger
rave about (phrv.) พูดโกรธอย่างโมโห Syn. rave against
rave against (phrv.) พูดโกรธอย่างโมโห
take out on (phrv.) ระบาย (ความโกรธ / โมโห) กับ Syn. take out of, vent on
ticklish (adj.) ที่โมโหง่าย See also: ขี้โมโห Syn. touchy
vent on (phrv.) ระบาย (ความโกรธ / โมโห) กับ Syn. take out of
vixen (n.) ผู้หญิงชอบโมโหและชวนทะเลาะ Syn. virago
vixenish (adj.) ซึ่งชอบโมโหและชวนทะเลาะ Syn. feminine
vixenishness (n.) การชอบโมโหและชวนทะเลาะ
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I want to kill him, I lost my temper completelyฉันอยากจะฆ่าเขา ฉันโมโหอย่างที่สุด
Get out of my sight before I lose my temperไปให้พ้นจากสายตาก่อนที่ฉันจะโมโห
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The diapers, the tantrums, the homework.ผ้าอ้อม โมโห การบ้าน
Pickup cuts in front. Driver of the Mercedes gets pissed, pulls a gun.กระบะปาดหน้า คนขับเมอร์ซีเดส โมโห เลยชักปืน
I got so angry and frustrated, one night in a gameฉันก็เลยหงุดหงิด โมโห คืนหนึ่งตอนแข่ง
I jump up. I'm mad, embarrassed.ฉันกระโดดขึ้น โมโห อาย
I'm angry and in a great deal of pain. Oh.โมโห และเจ็บมาก โอ้.
Anger, rage, hate.โมโห โกรธ เกลียดชังกัน
Well, they're gonna be pissed, so what do you wanna do?โมโหกันใหญ่แน่ คราวนี้จะเอาไงกันดีล่ะ
Upset is only the beginning if you say nothing.โมโหคือการเริ่มต้นถ้าคุณไม่พูดอะไร
Furious with himself and suffering the effects of what he couldn't possibly have known was steroid intoxication, he destroyed the washer in a fit of rage.โมโหตัวเอง และทรมานกับผลกระทบ ของสิ่งที่เขา ไม่มีรู้ว่าอะไร อย่างอาการเป็นพิษจากสเตอรอยด์ เขาทำลายเครื่องซักผ้า
I'm so mad at myself. is Samantha still here? I need everybody.โมโหตัวเองจริงๆ ซาแมนต้าอยู่มั้ย ฉันต้องคุยกับทุกคน
Pissed off they wouldn't release his dead buddy Pozo Fuentes...โมโหที่พวกเขาไม่ยอม ให้ศพโปโซ่คู่หูของเขาที่เสียชีวิต...
I hereby grant you complete artistic control.โมโหมาก ฉันอนุญาตให้เธอคุม ฝ่ายการแสดงทั้งหมด
Tough guy? What?โมโหล่ะสิทำฉันไม่ได้
Why so angry, Doctor?โมโหอะไรเหรอ ด็อกเตอร์..
Get angry, kick some butt!โมโหเข้า, เล่นมันคืนซะบ้าง!
I was riled up, bein' framed an' all.โมโหเลยเถิด ก็โดนป้ายความผิดนี่
I'm furious, but not at you!โมโหแทบตาย แต่ไม่ได้โมโหเธอ
Mad like I never seen.โมโหแบบที่ผมไม่เคยเห็นมาก่อน
Picking on me won't help.โมโหใส่ผมอย่างนี้ ช่วยอะไรไม่ได้หรอก
Often, he gets into a terrible rage, and when he does...ปกติเขาขี้โมโหง่าย และเมื่อเขาโกรธนะ--
I don't suppose he'll lose his temper with you. You seem such a placid little thing.แต่ฉันไม่คิดว่าเขาจะกล้าโมโหใส่คุณหรอก คุณออกจะเรียบร้อยปานนี้
I was angry with you, wasn't I? Hmm.ผมโมโหใส่คุณใช่มั้ยล่ะ
You won't lose your temper, will you? Promise me that they won't make you angry.คุณจะไม่โมโหออกมาใช่มั้ยค่ะ สัญญาสิว่าคุณจะไม่โกรธ
Gentlemen, let us not allow anger to rule the day.วันนี้อย่าโมโหโทโสไปเลย
Don't get hot under the collar. That's how people are here.อย่าเพิ่งโมโหซิ คนที่นี่เขาก็เป็นอย่างนี้แหละ
I'd better go along. I'm sure those boys haven't calmed themselves down yet.ผมไปด้วย พวกนั้นคงยังไม่หายโมโห
But then, she was angry. She has a terrible temper.แต่มานานก็เปลี่ยนเป็นความโกรธ หล่อนโมโหมาก
His dad was given to fits of rage.พ่อของเขาเป็นคนขี้โมโห
I like to piss off Middle Eastern people. It's called punk terrorism.ยั่วโมโหคนตะวันออกกลาง เรียกว่า"ก่อการร้ายแบบพั้งค์"
This drove him up the wall, which, I suppose, was the point.ทำให้เขาโมโหมาก ซึ่งผมต้องการให้เป็นอย่างนั้น
You've really pissed me off.- นายทำให้ฉันโมโหแล้วนะ
And she's sulked since yesterday's walk when I sent her out of your company.หล่อนยังโมโหฉัน\ ตั้งแต่ที่เดินเล่นเมื่อวาน เพราะฉันไม่ยอม ให้หล่อนอยู่ใกล้เธออีกด้วย
Why have I made him angry then by taking your part a hundred times?งั้นเหตุใดฉันถึงทำให้ เขาโมโห เพราะรับแทนเธอ เป็นร้อยๆครั้ง
The boss gives him hell every time he gets mad.เจ้านายระบายอารมณ์ใส่เขา ทุกทีที่โมโห
Kinda like he's mad at 'em cos he ain't a big guy.เหมือนกับว่าเขาโมโห เพราะเขาไม่ใชผู้ชายตัวโต
George... George, you ain't mad at me, are you?จอร์จ นายไม่ได้โมโหฉันใช่มั้ย
No, I ain't mad. Just try to keep away from Curley. Don't let him pull you in.ไม่ เลนนี่ ฉันไม่ได้โมโห พยายามอยู่ห่างเจ้าเคอร์ลีย์ไว้ อย่าให้มันล่อนายมาตกหลุมพราง
I got mad at Curley last night, kicked at him and missed - kicked a chair instead.เมื่อคืนฉันโมโหเคอร์ลีย์ เลยเตะเขา แต่พลาดไปโดนเก้าอี้แทน
Curley got mad at me after supper, broke all my records.เคอร์ลีย์โมโหฉันหลังอาหารเย็น เลยหักแผ่นเสียงของฉันหมดเลย
You can talk to people, but I can't talk to nobody but Curley, or else he gets mad.นายคุยกับคนอื่นได้ แต่ฉันคุยกับใคร ไม่ได้ยกเว้นเคอร์ลีย์ ไม่งั้นเขาจะโมโห

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า โมโห
Back to top