ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

touchy

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *touchy*, -touchy-

touchy ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
touchy (adj.) ที่โกรธง่าย See also: ฉุนเฉียวง่าย Syn. irritable, sensitive
touchy (adj.) ลุกไหม้ง่าย Syn. flammable
touchy (adj.) กระตุ้นได้ง่ายด้วยการสัมผัส
English-Thai: HOPE Dictionary
touchy(ทัชฺ'ชี) adj. ขี้โมโห,เสี่ยง,ต้องระมัดระวังมาก,ไวต่อการสัมผัส,ติดไฟได้ง่าย., See also: touchily adv. touchiness n., Syn. sensitive,impressionable,delicate
English-Thai: Nontri Dictionary
touchy(adj) ใจน้อย,งอน,อารมณ์เสีย,ขี้โมโห
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
โกรธง่าย (adj.) touchy See also: sensitive, easily offended, peevish Syn. แสนงอน Ops. หนักแน่น
ใจน้อย (adj.) touchy See also: sensitive, easily offended, peevish Syn. โกรธง่าย, แสนงอน Ops. หนักแน่น
โกรธง่าย (v.) be touchy See also: be easily offended, be sensitive Syn. แสนงอน Ops. หนักแน่น
ใจน้อย (v.) be touchy See also: be easily offended, be sensitive Syn. โกรธง่าย, แสนงอน Ops. หนักแน่น
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Don't tell me you're as touchy as Sara.อย่าบอกนะว่าเธอขี้ใจน้อยเหมือน ซาร่าห์.
He's a very touchy boy, this Matthew.เขาเป็น เด็กผู้ชาย งอน มาก , แม ทธิว นี้
This was really a touchy thing. Tommy killed a made guy.นี่มันไม่ใช่เล็ก ทอมมี่ฆ่ารุ่นใหญ่
Are you always gonna be this touchy about the age thing? That will get old.คุณจะใจน้อยเรื่องอายุไปตลอดรึเปล่า มันน่าเบื่อน่ะ
How touchy feely, maybe you should have your own show.ซาบซึ้งจัง บางทีคุณควรมีโชว์ของคุณเองนะ
She's a little touchy there right now.ตอนนี้แตะไม่ได้น่ะค่ะ
I think he knew you were gonna be all touchy about him taking over, so he let you slide.ฉันว่า เขารู้ว่าพวกเราจะต้องรู้สึกแปลกๆ เกี่ยวกับที่เค้าเข้ามาคุม ก็เลยปล่อยให้คุณได้พัก
Hope it's not a touchy subject.คิดว่ามันคงไม่เข้าใกล้หัวข้อ
Uzbekistan's a touchy subject for the state department.อุสเบกิสถานเป็นประเด็นที่ละเอียดอ่อน สำหรับกระทรวงการต่างประเทศ
Touchy... Touchy ...อ่อนไหว,มันอ่อนไหว...
Rule number two-- avoid touchy topics like the negro problem.ข้อที่ 2: หลีกเลี่ยงประเด็นที่ละเอียดอ่อน เช่นปัญหาคนนิโกร
Hmm, note to self: Touchy about dating history.อืม ต้องจดไว้ อ่อนไหวง่ายเรื่องการเดทในอดีต

touchy ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
怒りっぽい[おこりっぽい, okorippoi] (adj-i) hot-tempered; quick to take offense; quick to take offence; irascible; touchy
尖る(P);尖がる(io);尖んがる(io)[とがる(尖る;尖がる)(P);とんがる, togaru ( togaru ; sen garu )(P); tongaru] (v5r,vi) (1) to taper to a point; to become sharp; (2) to look displeased; to look sour; to be on edge; to be touchy; (P)

touchy ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ใจน้อย[adj.] (jainøi) EN: touchy ; sensitive ; easily irritated ; easily offended ; peevish FR: susceptible ; ombrageux ; chatouilleux (fig.) ; irritable
กระงอดกระแงด[adj.] (kra-ngøtkra) EN: touchy ; irritable FR:
งอดแงด[adj.] (ngøt-ngaēt) EN: touchy ; irritable ; peevish ; petulant FR:
หงุดหงิด[adj.] (ngut-ngit) EN: irritable ; fretful ; touchy ; cranky ; moody FR: irritable ; grognon ; de mauvaise humeur ; bougon ; acariâtre

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า touchy
Back to top