ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เพลีย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เพลีย*, -เพลีย-

เพลีย ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เพลีย (v.) be tired See also: be exhausted, be weary, be fatigued, be done up, run down Syn. อ่อนเปลี้ย, เหนื่อยอ่อน, ล้า
เพลียใจ (v.) weary See also: be discouraged, be dejected Syn. อ่อนใจ, ละเหี่ยใจ, เหนื่อยใจ
English-Thai: HOPE Dictionary
adam strok syndromeอาการอ่อนเพลียอย่างกระทันหัน บางครั้งเกิดการชัก
atony(แอท'โทนี) n. การไร้ความตึงตัว, การไร้พลังงาน, ความอ่อนเพลียของกล้ามเนื้อ, การไม่เน้น
aweary(อะเวีย'รี) adj. อ่อนเพลีย, อิดโรย
bucked(บัคท) adj. เหนื่อย,อ่อนเพลีย,มีความสุข
debilitate(ดิบิล'ลิเทท) vt. ทำให้อ่อนเพลีย,ทำให้อ่อนกำลัง,ทำให้ทรุดโทรม., See also: debilitation n. ดูdebilitate debilitative adj. ดูdebilitate, Syn. enfeeble
debility(ดิบิล'ลิที) n. ความอ่อนเพลีย,ภาวะที่อ่อนกำลัง, Syn. feebleness
done(ดัน) v. กริยาช่อง 3 ของ do. -adj. สมบูรณ์,เสร็จ,เรียบร้อย,ตลอด,ต้มสุกแล้ว,หมดแรงใช้การไม่ได้,ใช้หมดแล้ว -Phr. (done for เหนื่อย,หมดแรง,ตาย,ใกล้ตาย) . Phr. (done in หมดแรง อ่อนเพลียมาก) ., See also: done! ใช้การได้! เห็นด้วย คำที่มีความหมายเหมือนกั
effete(อีฟิท') adj. อ่อนเปลี้ยเพลียแรง,ขาดกำลังวังชา,เป็นหมัน,ไร้สมรรถภาพ,ล้าสมัย,ไม่สามารถทำให้เกิดผล.
enervated(เอน'เนอเวทิด) adj. ไร้พลังงาน,หมดกำลัง,อ่อนเปลี้ยเพลียแรง, Syn. weak
enfeeble(เอฟี'เบิล) vt. ทำให้อ่อนเพลีย,ทำให้หมดกำลัง, Syn. exhaust
exhaust(เอกซอสทฺ') vt. ใช้หมด,ทำให้หมด,ทำให้หมดกำลัง,ทำให้อ่อนเพลีย. vi. ผ่านพ้น,หลบหนี., See also: exhaustion n. -exhauster,exhaustibility n. exhaustible adj. exhaustibility n., Syn. wear out
eyestrainn. อาการเพลียตา
fatigue(ฟะทิก') n. ความเหนื่อย,ความเพลีย,งานที่ลำบาก,งานกรรมกร,งานที่ใช้แรง, See also: fatigues n.,pl. ชุดใช้แรงงาน (ของทหาร) vt. เหนื่อยกาย,เหนื่อยใจ., Syn. exhaustion
hyperthyrodismเกิดจาก thyroxin ถูกขัยออกมามากกว่าปกติ ทำให้อัตราการเผาผลาญอาหารมากทำให้เกิดโรค 2 อย่างคือ 1. exophthalamic goiter เป็นลักษณะคอหอยพอก ใจสั่นเหงื่อออกมาก ชีพจรเต้นเร็ว ตกใจง่าย นอนไม่หลับ อ่อนเพลีย ตาโปนและถลน 2. adenomatous goiter with hyperthyroidism เป็นอาการที่เกิดขึ้นหลังจากต่อมธัยรอยด์โตแล้ว ทำให้เกิดอาการเหมือนชนิดแรก แต่ไม่ใคร่โปนมากนัก
jade(เจด) {jaded,jading,jades} n. หยก,แร่หยก,ม้าร้าย,หญิงร้าย.vt.,vi. ทำให้อ่อนเพลีย,ทำให้น่าเบื่อ, See also: jadish adj.
jaded(เจด'ดิด) adj. อ่อนเพลีย,น่าเบื่อ,เลื่อน,หมดเปลือง,เสเพล
languid(แลง'กวิด) adj. อ่อนเปลี้ย,เพลียแรง,อ่อนกำลัง,เฉื่อยชา,เหนื่อย,โรยรา,ละห้อย,เหี่ยวแห้ง,ไม่ใยดี., See also: languidness n. ดูlanguid, Syn. pensive,drooping
languish(แลง'กวิช) {languished,languishing,languishes} vi. อ่อนกำลัง,อ่อนเพลีย,อ่อนเปลี้ย,หดหู่,ไม่ใยดี,อิดโรย,ร่วงโรย,ละห้อย,โรยรา,ทำหน้าตาเศร้าหมอง., See also: languisher n. languishing adj. ดlanguishู
languor(แลง'เกอะ) n. ความอ่อนเพลีย,ความอ่อนเปลี้ยเพลียแรง,ความเซื่องซึม,ความเชื่องช้า, See also: languorous adj. ดูlanguor
lassitude(แลส'ซิทูด) n. ความอ่อนเพลีย,ความเหน็ดเหนื่อย,ความเซื่องซึม,ความเมินเฉย
low(โล) adj.,adv. ต่ำ, น้อย, เตี้ย,หย่อน,งอลง,อ่อนเพลีย,อ่อนแรง,ค่าต่ำ,หดหู่ใจ,ต่ำต้อย,เลว,ชั่ว,หยาบช้า,เกียร์ต่ำ,เสียงต่ำ,เสียงแผ่ว n. สิ่งที่อยู่ต่ำ,ราคาต่ำ,ค่าต่ำ,เกียร์แรก,เกียร์ต่ำ,ความเลว,ความหยาบคาย. vi. (วัว) ร้อง,เปล่งเสียงคล้ายเสียงวัว n. การร้องเสี
spent(สเพนทฺ) v. กริยาช่อง 2 และ 3 ของ spend. adj. ใช้จนหมด,หมดแรง,หมดกำลัง,อ่อนเปลี้ยเพลียแรง., Syn. worn out
tire(ไท'เออะ) vt.,vi. เหนื่อย,เหน็ดเหนื่อย,เมื่อยล้า,เพลีย,หน่าย,เบื่อหน่าย,หน่ายแหนง,ใส่ยาง,ตกแต่ง,ประดับ,แต่งตัว,แต่งศรีษะ n. ความเหน็ดเหนื่อย,ความอ่อนเพลีย,ยางรถ,ยางนอก,แผ่นยางหรือเหล็กรอบล้อเพื่อกันสึก,สื้อผ้าอาภรณ์,สิ่งประดับ,เครื่องประดับศรีษ
tired(ไท'เออด) adj. เหนื่อย,เหน็ดเหนื่อย,เมื่อยล้า,อ่อนเพลีย,เบื่อหน่าย,รำคาญ,จืดชืด,มียางออก,มีแถบโลหะหุ้มล้อรถ., Syn. fatigued,weary,enervated
tiresome(ไท'เออะซัม) adj. น่าเบื่อหน่าย,น่ารำคาญ,จืดชืด,ทำให้เหน็ดเหนื่อย,ทำให้อ่อนเพลีย
tiring(ไท'เออริง) adj. ทำให้เหน็ดเหนื่อย,ทำให้อ่อนเพลีย,น่าเบื่อหน่าย,น่ารำคาญ
wear(แวร์) {wore,worn,wearing,wears} vt.,n. (การ) สวม,ใส่,ติด,ประดับไว้,แสดง,แสดงให้เป็นท่า,ครอง,ใช้,สึก,ทำให้สึก,ทำให้อ่อนเพลีย vi. ลึก,เสียดสี,ทน,ใช้จนสึก,ใช้จนขาด wear down สึก สึกกร่อน เสื่อมชำรุด ทำให้เหนื่อย มีชัยเหนือ, See also: wearer,n.
English-Thai: Nontri Dictionary
aweary(adj) เหน็ดเหนื่อย,เพลีย,อ่อนเพลีย,อิดโรย
debilitate(vt) ทำให้อ่อนแอ,ทำให้อ่อนเพลีย,ทำให้อ่อนกำลัง
debility(n) อาการอ่อนเพลีย,ความอ่อนเพลีย
enfeeble(vt) ทำให้อ่อนเพลีย,ทำให้หมดกำลัง,ทำให้อ่อนกำลัง
enervate(vt) ทำให้อ่อนเปลี้ย,ทำให้เพลีย,ทำให้อ่อนแอ,ตัดกำลัง
exhaust(vt) ทำให้หมดกำลัง,ทำให้อ่อนเพลีย,ใช้หมด
exhaustion(n) การใช้หมด,ความหมดแรง,ความเหนื่อย,ความอ่อนเพลีย
fatigue(n) ความเหนื่อย,ความอ่อนเพลีย,ความเมื่อยล้า
languish(vi) อ่อนเพลียลง,ซูบซีดลง,เฉื่อยลง,เนือยลง,อิดโรย
lassitude(n) ความอ่อนเพลีย,ความเมื่อยล้า,ความเฉยเมย,ความเหนื่อย
tire(n) ยางรถ,ความเหนื่อย,ความอ่อนเพลีย,สิ่งประดับ,เสื้อผ้า
tired(adj) เหนื่อย,เมื่อย,เบื่อ,อ่อนเพลีย,ล้า
weariness(n) ความเหนื่อย,ความอ่อนเพลีย,ความเบื่อหน่าย,ความอิดโรย
weary(adj) เหนื่อย,อ่อนเพลีย,เมื่อยล้า,อิดโรย
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
debilityอาการอ่อนเพลีย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
eyestrain; asthenopia; ophthalmocopiaตาล้า, ตาเพลีย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
strain๑. ความล้า, ความเพลีย๒. สายเชื้อ, สายพันธุ์๓. กรอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Ataxiaอะแทกซิอา; อะแทกเซีย, อาการ; การเซ; เคลื่อนไหวเปะปะ; เดินตัวเซ; เดินเซ; อ่อนเพลีย; อาการเดินเซ; การขาดความสามารถในการกะระยะและความสม่ำเสมอนุ่มน; อะแทกเซีย; กล้ามเนื้อทำงานไม่ประสานกัน; อะแท็กเซีย; โรคที่มีอาการเดินเซ; กล้ามเนื้อขาดการประสานงาน [การแพทย์]
Debility, Generalอ่อนเพลีย [การแพทย์]
Hepatitisโรคตับอักเสบโรคตับอักเสบ (hepatitis) เป็นโรคที่เซลล์ของตับมีการอักเสบเกิดขึ้น เกิดจากหลายสาเหตุ เช่น เชื้อไวรัส เชื้อแบคทีเรีย การดื่มสุราเป็นประจำ พิษของยาบางชนิด แต่การติดเชื้อไวรัสเป็นสาเหตุของโรคตับอักเสบที่พบบ่อยที่สุด ผู้ป่วยโรคตับอักเสบจะมีอาการเจ็บแน่นบริเวณตับ อ่อนเพลีย เบื่ออาหาร เหนื่อยง่าย ผู้ป่วยบางรายมีอาการไข้ต่ำ คลื่นไส้ อาเจียน ต่อมาผู้ป่วยบางรายจะมีอาการตัวเหลือง ตาเหลือง หลังจากนั้นอาการต่างๆ จะลดน้อยลง ผู้ป่วยเข้าสู่ระยะพักฟื้น โดยอาจกินเวลานานหลายสัปดาห์หรือเป็นเดือนกว่าจะหายเป็นปกติ โรคตับอักเสบชนิดเฉียบพลันเป็นโรคตับอักเสบที่มีระยะเวลาการดำเนินโรคไม่นาน ผู้ป่วยมีอาการน้อยลงและหายขาดภายในเวลาไม่เกิน 6 เดือน ส่วนโรคตับอักเสบชนิดเรื้อรังเป็นโรคตับอักเสบที่มีการดำเนินโรคนานกว่า 6 เดือน
Lassitudeอ่อนเพลีย [การแพทย์]
Lethargyไม่มีแรง, อิดโรย, ซึม, เกียจคร้าน, แขนขาอ่อนแรง, อ่อนเพลียซึม [การแพทย์]
Malaiseอาการไม่สบาย, อ่อนเพลีย, รู้สึกไม่สบาย [การแพทย์]
riboflavinไรโบเฟลวิน, วิตามินบี 2, วิตามิน B2 สูตรเคมีคือ C17H20N4O6 ผลึกสีส้ม ละลายได้ในน้ำ เป็นเอนไซม์เกี่ยวกับการสันดาปสารอาหารพวกคาร์โบไฮเดรตและกรดอะมิโน รวมทั้งการสร้างโปรตีน ถ้าขาดวิตามินนี้ จะทำให้เป็นแผลตามมุมปาก ลิ้นบวม อ่อนเพลีย ระบบย่อยอาหารไม่ทำงาน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
debilitation (n.) การทำให้อ่อนเพลียหรืออ่อนกำลัง See also: การทำให้ทรุดโทรม Syn. emasculation
emasculation (n.) การทำให้อ่อนเพลียหรืออ่อนกำลัง See also: การทำให้ทรุดโทรม
inanition (n.) ความอ่อนเพลียจากการขาดอาหารหรือความเจ็บป่วย See also: การขาดอาหาร Syn. exhaustion, starvation
jet lag (n.) อาการอ่อนเพลียจากการเดินทางด้วยเครื่องบินเป็นเวลานาน
languor (n.) ความอ่อนเพลีย See also: ความอ่อนเปลี้ยเพลียแรง, ความเซื่องซึม, ความเชื่องช้า Syn. weakness
lassitude (n.) ความอ่อนเพลีย See also: ความเหน็ดเหนื่อย Syn. weariness, languor
neurasthenia (n.) อาการอ่อนเพลีย
neurasthenic (adj.) เกี่ยวกับอาการอ่อนเพลีย
waste (vt.) ทำให้อ่อนเพลีย See also: ทำให้เหนื่อย Syn. debilitate, enervate, exhausted Ops. energize, strengthen, vitalize
wayworn (adj.) อ่อนเพลียหรือเหนื่อยอ่อนจากการเดินทาง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Everybody's all uptight, overworked, tired, don't see their family.เห็นทุกคนเคร่งเครียด ทำงานหนัก เพลีย หมดแรง ไม่เจอหน้าครอบครัว
You herded, feeble creatures, destined for our pleasureคุณฝูง, สรรพสิ่งที่สร้างอ่อนเพลีย,\ Ndestined สำหรับความยินดีของเรา
I know why you're tired.พ่อรู้ว่าเธออ่อนเพลียเพราะอะไร.
Oh, I'm feeling weak with hunger!โอย.. ชั้นรู้สึกอ่อนเพลียและหิวโหย
You really exhaust me, François.เธอทำฉันเพลียจริงๆ ฟรองซัว
We poor saps build this thing and blow ourselves to kingdom come.เราเพลียยากจนสร้างสิ่งนี้และ
Hey, look, can we do this at Sean's office from now on?ที่ห้องทำงานฌอนได้ไหม ผมเพลียจัง
I'm not exactly sure what it is, but I know I didn't always feel this... sedated.ผมไม่แน่ใจนัก ว่ามันคืออะไร แต่ผมรู้ ผมไม่เคยรู้สึก... อ่อนเพลีย เหมือนพวกขี้ยา
No, I'm happy. I am just tired.เปล่า ฉันมีความสุข แค่เพลียไปหน่อย
You look pale, Lex. Are you all right?ลูกดูเพลียๆนะ ลูกโอเค รึเปล่า
He's jet-lagged. He's nervous.เขาทั้งเพลีย ทั้งตื่นเต้น
Charles. The kids are exhausted.ชาล เด็กๆ เพลียมากแล้วละ
PATTI: Are you going into town? LAURIE:จะไปในเมืองไหม / ยังไม่ใช่คืนนี้น่ะ เพลียโคตร
The god-king has betrayed a fatal flaw:ก่อนบาดแผลและความอ่อนเพลีย จะส่งผล
I'm hung over like a bitch. Don't argue with me. I'm in no mood.ฉันเพลีย อย่ามาเถียงฉัน ฉันไม่มีอารมณ์
No... I'm just tired.ฉันเพลีย เลยอยากงีบหน่อย
Nan Hee, how can you go so low?นัน ฮี! ทำไมเธอดูอ่อนเพลียแบบนี้ล่ะ?
I'm exhausted and Mr. X is expected sometime before 9:00.ฉันเพลียเต็มทีและมิสเตอร์เอ็กซ์ก็น่าจะมาตอนเก้าโมง
Yo estoy tiredฉันเพลียมาก จากการนั่งเครื่องบิน
I could give you a lot of fancy terms, but, bottom line, they're exhausted.หมอจะไม่พูดภาษาหมอหล่ะนะ พูดง่ายๆละกัน พวกเค้าอ่อนเพลีย
Oh, darling, you looking a little used up.โอ้ ยาหยี ดูเพลียๆนะ.
I thought, "This is getting really tiresome. "ผมเลยคิดว่า "นี่มันเพลียจริงๆ
Is that why i've been so tired?ฉันถึงได้เพลียตลอดเวลา
He's a little tired.เขาอ่อนเพลียเล็กน้อย
No fever, no stiffness, no rash.ไม่มีไข้ ไม่อ่่อนเพลีย ไม่มีผื่น
Heart palpitations, fatigue, stomach pain,หัวใจเต้นผิดปกติ. -.อ่อนเพลียและปวดท้อง
Anemia, seventh-Nerve palsy,อ่อนเพลีย เส้นประสาทส่วนที่ 7 เป็นอัมพาธ
Because I'm tired, man. Not feeling so hot.เพราะฉันเพลียเต็มที คึกไม่ออกแล้ว
It's completely draining,มันจะเสร็จสิ้นตอนที่เหยื่อสูญเสียน้ำจนเพลีย
Look for any admissions for exhaustionหากรณีที่แอดมิดเพราะความอ่อนเพลีย
Adam jackson's life Reads like a "how to Make an unsub" manual.เข้า ๆ ออก ๆ โรงพยาบาล... แขนหัก ซี่โครงหัก อ่อนเพลีย
I--i don't know.เขาแอบนอนตอนกลางวันเพราะเขามักจะอ่อนเพลีย
They were frail... weak.พวกเขาอ่อนแอ... อ่อนเพลีย
It's overwork and malnutrition.เธอมีอาการอ่อนเพลียและมีภาวะขาดสารอาหารครับ
Neuroproaxia is a temporary paralysisNeuroproaxia จะทำให้อ่อนเพลียชั่วคราว
I'm losing it. I'm tired all the time. i can't keep my eyes open.ผมเพลียตลอดเวลา ลืมตาแทบไม่ไหว
I've been really tired lately, And I was wondering if I could lie down in here for a while.พักนี้ผมรู้สึกเพลียบ่อยๆ ผมขอนอนพักสักแป๊บได้มั้ยครับ
And I'm normally tired, But lately i can't just fall asleep.ปกติผมก็เพลียๆบ้าง แต่หลังๆผมจะหลับให้ได้
I am really tired.รู้สึกเพลียๆไงไม่รู้
You must all be tired from the journey here, hmm?พวกเธอคงจะเพลียจากการเดินทางสินะ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เพลีย
Back to top