ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เปล่งเสียง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เปล่งเสียง*, -เปล่งเสียง-

เปล่งเสียง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เปล่งเสียง (v.) utter See also: sound, pronounce, speak, say, voice Syn. ออกเสียง
เปล่งเสียง (v.) utter See also: sound, pronounce, speak, say, voice Syn. ออกเสียง
English-Thai: HOPE Dictionary
acclaim(อะเคลม') vt.,n. เปล่งเสียงด้วยความ ยินดี, โห่ร้องต้อนรับ, สนับสนุนด้วยการโห่ร้อง, เสียงไชโยโห่ร้อง -acclamation n., Syn. hail)
hallo(ฮะโล') interj.,v.,n. ฮัลโหล!, (การ) ร้องเสียงดัง,เปล่งเสียงดัง., Syn. halloa,hallo,hallow. hollo,holloa,holloo
apical(แอพ'พิคัล) adj. ยอด, ปลาย,สุด, ใช้ปลายลิ้นเปล่งเสียงออกมา (of, the apex)
click(คลิค) 1. {clicked,clicking,clicks} n. เสียงดังกริ๊ก,กลอนสปริง,ตัวดึง,เสียงกระเดาะลิ้น vi. เสียงดังกริ๊ก,เปล่งเสียงดังกริ๊ก,กระเดาะลิ้นดังกริ๊ก,กระทำสำเร็จ,ประสานกันได้ดี,สอดคล้อง,ได้รับการต้อนรับจากประชาชน vt. ทำให้เกิดเสียงดังกริ๊ก,กระทบดังกริ๊ก 2. กด (เมาส์) การกดนิ้วในจังหวะสั้น ๆ เร็ว ๆ 1 ที ลงบนปุ่มใดปุ่มหนึ่งของของเมาส์ (ส่วนใหญ่จะใช้ปุ่มซ้ายมือสุด) แล้วยกออกในทันที ใช้เมื่อต้องการสั่งการตามรายการในเมนู หรือเลือกรายการที่ต้อง การที่มีแสดงอยู่บนจอภาพ โดยเลื่อนเมาส์ให้ลูกศรชี้อยู่ที่คำสั่งที่ต้องการก่อน จึงค่อยกด (ในภาษาไทยอาจใช้สั้น ๆ ว่า "กดเมาส์ ") ในบางกรณี ต้องกดสองทีเร็ว ๆ เรียกว่า double click ดู double click ประกอบ
exclaim(เอคซฺเคลม') v. ร้องอุทาน,ร้องตะโกน,เปล่งเสียง,ร้อง., See also: exclaimer n. ดูexclaim exclamation n. ดูexclaim exclamatory adj. ดูexclaim
hiss(ฮิล) n.,v. (เปล่งเสียง) เสียงฟู่,เสียงฟ่อ,เสียงเดือด,เสียงไม่พอใจ, See also: hisser n. hissingly adv.
implode(อิมโพลด') vi. ระเบิดใน. -vt. เปล่งเสียงแตก (-S .burst inward)
implosion(อิมโพล' เชิน) n. การระเบิดใน, การแตกร้าวภายใน, การเปล่งเสียงอัดระหว่างลิ้นกับเพดาน, เสียงอัดระหว่างลิ้นกับเพดาน., See also: implosive adj. implosively adv.
intonation(อินโทเน'เชิน) n. ลักษณะหรือท่วงทำนองเสียง,เสียงสูงต่ำ,การอ่านหรือออกเสียง สูงต่ำ,การเปล่งเสียงเฉพาะ., See also: intonational adj.
intone(อินโทน') vt. ออกเสียงสูงต่ำ,อ่านออกเสียงสูงต่ำ,เปล่งเสียงเฉพาะ. vi. ออกเสียงเฉพาะสวดมนต์., See also: intoner n., Syn. hum,chant
knoll(โนล) {knolled,knolling,knolls} n. เนินเขากลมเล็ก ๆ ,ปุ่มเล็ก ๆ ,โคก,เนิน,ดอย,การตีระฆัง vt. เคาะระฆัง. vi. (ระฆัง) เปล่งเสียง, See also: knolly adj., Syn. hillock
larynx(ลาร์'ริงซฺ) n. กล่องเสียง,อวัยวะเปล่งเสียงที่คอ
low(โล) adj.,adv. ต่ำ, น้อย, เตี้ย,หย่อน,งอลง,อ่อนเพลีย,อ่อนแรง,ค่าต่ำ,หดหู่ใจ,ต่ำต้อย,เลว,ชั่ว,หยาบช้า,เกียร์ต่ำ,เสียงต่ำ,เสียงแผ่ว n. สิ่งที่อยู่ต่ำ,ราคาต่ำ,ค่าต่ำ,เกียร์แรก,เกียร์ต่ำ,ความเลว,ความหยาบคาย. vi. (วัว) ร้อง,เปล่งเสียงคล้ายเสียงวัว n. การร้องเสี
moo(มู) vi. เปล่งเสียงวัว n. เสียงวัว
peeper(พี'เพอะ) n. ผู้ซุบซิบ,ผู้เปล่งเสียงค่อย ๆ ,กบที่ร้องเสียงได้,ผู้แอบมอง,ผู้มองตามช่อง
phalangeal(ฟะริน'เจียล) adj. เกี่ยวกับหรืออยู่ใกล้คอหอย,เปล่งเสียงจากคอหอย. n. เสียงที่ออกจากคอหอย., Syn. pharyngal
pipe(ไพพฺ) n. ท่อ,ท่อนำส่ง,ท่อนำวิถี,หลอด,อวัยวะที่เป็นหลอดนำส่ง,เครื่องดนตรีประเภทปี่หรือขลุ่ย,นกหวีด,กล้องสูบยา,ยาเส้นหรือยาสูบหนึ่งกล้อง,ซิการ์,เสียงร้องเพลงของคน,การคุยกัน,จดหมายสั้น ๆ vt. นำส่งทางท่อ,จัดให้มีท่อ,เป่าปี่หรือขลุ่ย,เปล่งเสียงแหลม
prosody(พรอส'ซะดี) n. ฉันทลักษณ์,วิชาฉันทลักษณ์,วิชาเกี่ยวกับจังหวะและเสียงสัมผัสของบทกวี,แบบแผนการเปล่งเสียง., See also: prosodic adj. prosodical adj.
rousing(เรา'ซิง) adj. ตื่นเต้น,เร้าใจ,ปลุกใจ, (เปล่งเสียง) อึงคะนึง,กระฉับกระเฉง,แข็งแรง,มีชีวิตชีวา,สดชื่น.
sibilate(ซิบ'บะเลท) vi.,vt. เปล่งเสียงผ่านไรฟัน,เปล่งเสียงซิด., See also: sibilation n. sibilator n.
snort(สนอร์ท) vi.,vt. (สัตว์) หายใจรุนแรง, (สัตว์) เปล่งเสียงทางจมูก,หายใจรุนแรง,ดูถูก n. เสียงหายใจรุนแรง,เสียงที่เปล่งทางจมูกของสัตว์,การดื่มอย่างรวดเร็ว,การแสดงอาการดูถูก, See also: snorter n. snortingly adv., Syn. snuff
ole(โอเล') n. การตะโกน,เปล่งเสียงที่แสดงถึงการเห็นด้วย โอเล ย่อมาจาก object linking and embedding (แปลว่า การเชื่อมโยงและการฝังตัวของวัตถุ) เท่ากับการแทรกเอกสาร หรือภาพหรือบางส่วนของเอกสาร ที่ได้สร้างขึ้นไว้ในโปรแกรมหนึ่ง (เรียกว่า วัตถุ) เข้าไปในแฟ้มเอกสาร หรือส่วนของเอกสาร ที่สร้างขึ้นมาจากอีกโปรแกรมหนึ่ง แถมด้วยการที่สามารถเชื่อมโยงหรือยึดโยงความผูกพันระหว่างเอกสารทั้งสองไว้ให้อีกด้วย การยึดโยงดังกล่าวมีความหมายว่า การแก้ใขแฟ้มหนึ่งจะทำให้อีกแฟ้มหนึ่งถูกแก้ไปด้วยโดยอัตโนมัติ วิธีการนี้นิยมใช้มากในระบบวินโดว์
sonorous(ซะนอ'รัส) adj. กังวาน,ดังสนั่น,มีเสียงดัง,ซึ่งสามารถเปล่งเสียงออกมาได้., See also: sonorousness n.
throat(ไธรท) n. คอ,ลำคอ,ส่วนที่คล้ายคอ,ส่วนหน้าของคอ,ทางเข้า,เสียงที่เปล่งจากคอ,vt. เปล่งเสียงจากลำคอ,ทำคอ,ทำทางเข้า -PHr. (cut one's own throat ทำลายตัวเอง) -Phr. (jump down someone's throat ด่า ต่อว่า)
tongue(ทัง) n. ลิ้น,คารม,สำนวนภาษา,ชนชาติ (ซึ่งใช้ภาษาต่างกัน) ,แผ่นลิ้นของเครื่องดนตรี,เข็มตาชั่ง, (แผ่นดิน) แหลม,เดือย,เดือยตัวผู้,หมุด vt.,vi. เปล่งเสียงจากการกระทบของลิ้น,แตะด้วยลิ้น,ด่า,ดุ,ใช้ลิ้นเลีย,ใช้ลิ้นช่วยในการเป่าเครื่องดนตรี,ทำรางลิ้น,พูด,เอ่ย
trumpet(ทรัม'พิท) n. แตร vi.,vi. เป่าแตร,เปล่งเสียงร้องคล้ายเสียงแตร, Syn. fanfare,blast
tweet(ทวีท) n. เสียงร้องของนกตัวเล็ก ๆ vi. (นกตัวเล็ก ๆ) ร้องหรือเปล่งเสียง, Syn. twitter
utter(อัท'เทอะ) vt. เปล่งเสียง,ออกเสียง,พูด,กล่าวคำพูด,เล่า,ทำให้รู้กันทั่ว,ทำให้หมุนเวียน,ขับออก,อาเจียน. adj. สมบูรณ์,ทั้งหมด,เด็ดขาด,ไม่มีเงื่อนไข., See also: utterable adj. utterer n. utterness n., Syn. express
utterance(อัท'เทอะเรินซฺ) n. เสียงเปล่ง,คำพูด,สิ่งที่เปล่งออก,การเปล่งเสียง,การพูด,การกล่าวคำพูด,การร้อง,เสียงร้อง,ฝีปาก,คารม,ความเต็มที่,ระดับสูงสุด,ความตาย, Syn. expression,talk,speech,words,pronouncement
vent 2(เวนทฺ) n. การแสดงออก,การเปล่งเสียง,การขับออก. vt. แสดงออก,ปล่อยอารมณ์,ระบาย,ทำให้บรรเทา,จัดให้มีทางออก. vi. ระบาย,ผ่อนคลาย,บรรเทาลง, Syn. expression,utterance,outlet,passage,express,air
vocalise(โว'คะไลซ) vt.,vi. เปล่งเสียง,เอ่ย,พูด,ออกเสียง,ร้องเสียง,ทำให้มีเสียง,เปลี่ยนเป็นเสียงสระ,กลายเป็นเสียงสระ
vocalize(โว'คะไลซ) vt.,vi. เปล่งเสียง,เอ่ย,พูด,ออกเสียง,ร้องเสียง,ทำให้มีเสียง,เปลี่ยนเป็นเสียงสระ,กลายเป็นเสียงสระ
voiced(วอยซฺทฺ) adj. มีเสียงเฉพาะ,ออกเสียง,เปล่งเสียง,แสดงข้อคิดเห็น,เสียงก้อง
warble(วอร์'เบิล) vi. vt.,n. (การ) ร้องเสียงรัว,เพรียกร้อง,เปล่งเสียงดนตรี,เพลงรัว, Syn. chirp
English-Thai: Nontri Dictionary
enunciate(vi) เปล่งเสียง,แถลง,สาธยาย,ประกาศ
exclaim(vi) ร้องอุทาน,เปล่งเสียง,ร้องตะโกน
exclamation(n) เสียงอุทาน,การอุทาน,การเปล่งเสียง,การร้อง
fire(n) ไฟ,อัคคีภัย,ไฟไหม้,การยิงปืน,การเปล่งเสียง
utterance(n) การเปล่งเสียง,คำพูด,ฝีปาก,คารม
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
viva voce (L.)โดยปากเปล่า, โดยเปล่งเสียง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Articulationพูดชัด, ความมั่นใจ, การดัดดึงข้อต่อ, ข้อต่อของมือ, ความชัดเจนของคำพูด, ข้อต่อ, เปล่งเสียงหรือคำ, ข้อต่อของกระดูก [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
boom (vi.) เปล่งเสียง See also: เปล่งเสียงดัง Syn. rumble
breathe out (phrv.) เปล่งเสียง See also: พูด
phonate (vi.) เปล่งเสียง See also: ออกเสียง Syn. vocalize
phonate (vt.) เปล่งเสียง See also: ออกเสียง Syn. vocalize
utter (vt.) เปล่งเสียง See also: ออกเสียง Syn. pronounce
vocalize (vt.) เปล่งเสียง See also: ทำให้มีเสียง Syn. speak
vocalize (vi.) เปล่งเสียง
throat (vt.) เปล่งเสียงจากลำคอ
loose off (phrv.) เปล่งเสียงดัง
crumple up (phrv.) เปล่งเสียงร้อง (ด้วยความเจ็บปวดหรือหัวเราะ) Syn. double up
intonate (vt.) เปล่งเสียงสูงต่ำ See also: การออกเสียง
intone (vt.) เปล่งเสียงสูงต่ำ See also: การออกเสียง Syn. utter, voice
lip (vt.) เปล่งเสียงอย่างนุ่มนวล Syn. utter
let out (phrv.) เปล่งเสียงออกมา
sibilate (vt.) เปล่งเสียงเสียดแทรก
cheer (vt.) เปล่งเสียงแสดงความยินดี See also: เชียร์
hiss (vi.) เปล่งเสียงแสดงความไม่พอใจ
hiss (vt.) เปล่งเสียงแสดงความไม่พอใจ
pipe (vt.) เปล่งเสียงแหลม See also: ส่งเสียงแหลม, กรีดเสียง Syn. screech, shriek
break out in (phrv.) ปล่อยหรือเปล่งเสียงออกมาทันที
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Throatier and more mannish.เปล่งเสียงจากลำคอให้ดูเหมือนคนมากกว่านี้
(AIR HISSING)เปล่งเสียงดังกล่าว AIR)
Raise your hopeful voiceเปล่งเสียงอันเปลี่ยมด้วยความหวัง
You vote guilty like the rest of us, then some golden-voiced preacher tears your heart out - some underprivileged kid couldn't help becoming a murderer - and you change your vote.แล้วบางพระสีทองเปล่งเสียงน้ำตาหัวใจของคุณออก - บางเด็กด้อยโอกาสไม่สามารถช่วยกลายเป็นฆาตกร - และคุณเปลี่ยนการโหวตของคุณ หากที่ไม่เกลียดมากที่สุด ...
And as he rode, he heard the trembling sound as flying fish left the water... ... and the hissing their stiff, set wings made as they soared away in the darkness.และในขณะที่เขาขี่ม้าเขาได้ยิน เสียงสั่น ปลาบินได้ใส่น้ำ และเปล่งเสียงดังกล่าวของมัน แข็งตั้งปีกที่ทำ
He had to intone a single word.เขาต้องเปล่งเสียงคำ ๆ หนึ่ง
You've intoned them all.พวกคุณได้ลองเปล่งเสียงมาแล้วทั้งหมด ใช่ไหม ?
♪♪ [Man vocalizing]** [ผู้ชายกำลังเปล่งเสียง]
(MACHINE HISSING)[เครื่องเปล่งเสียงดังกล่าว]
My mother and father could not get me to make a sound or move.ท่านแม่และท่านพ่อฉันไม่สามารถ ทำให้ฉันเปล่งเสียงหรือขยับตัวได้.
He inspired me with his optimism, and his love of song.มัน.. มันให้แรงบัลดาลใจฉัน ด้วยการมองโลกในแง่ดี และความรักที่เปล่งเสียงออกมาจากเพลงของมัน
'The Liverpool fans belt out their famous anthem'.เหล่าเดอะค๊อป เปล่งเสียงร้องเพลงอันเป็นเอกลักษณ์
Whilst this articulation is attested in the Indo-European descendants as a purely paralinguistic form it is phonemic in the ancestral form dating back five millennia or more.ขณะที่การเปล่งเสียงที่ถูกนั้น ต้องมีการพิสูจน์ได้ว่ามาจาก ผู้สืบทอดภาษาโบราณเป็นรูปแบบที่ นอกเหนือจากหลักภาษาศาสตร์
And that way, as the blood is gushing out your choking throat and you desperately beg me for your life, you won't be able to make a sound.มันจะทำให้เลือดแกไหลออกมา จากคอหอย แล้วแกจะอ้อนวอนขอชีวิตจากฉัน แกจะไม่สามารถเปล่งเสียง
The Disir have spoken.เหล่าผู้หยั่งรู้เริ่มเปล่งเสียง
But the sorcerer called and a voice answered.นอกเสียจากผู้ร่ายมนตร์ผู้นั้นเปล่งเสียงเรียก และเสียงปริศนาขานรับ
Brad's parents said he should be able to whisper in a week or so.พ่อแม่แบรดบอกว่าเค้าน่าจะเริ่มเปล่งเสียงได้ ในหนึ่งอาทิตย์หรือราวๆนั้น
You usually have the perfect blend of brevity and wit that sums up situations like this.เธอมีคำที่แสนสะดุดหูอยู่ และเวลานี้ก็เหมาะจะเปล่งเสียงมันออกมาแล้ว
"the priest uttered one word before he ran for his life..."พระสงฆ์เปล่งเสียงคำหนึ่ง ก่อนที่เขาจะทิ้งชีวิตของเขา...
♪ It's time now to sing outตอนนี้ถึงเวลาที่เราจะเปล่งเสียงร้อง
Now, when that happens, you're gonna hear a sound, something like a hissing or the wind or maybe even words.จากนั้นเมื่อที่เกิดขึ้น คุณจะได้ยินเสียง มันเป็นสิ่งที่ต้องการเปล่งเสียง ดังกล่าวหรือลม
Raise the flag, sing the song Here we come, we're fifty strongไม่มีเกรงเปล่งเสียงร้อง ห้าสิบคนร่วมแรงพี่น้อง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เปล่งเสียง
Back to top