ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เบื่อหน่าย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เบื่อหน่าย*, -เบื่อหน่าย-

เบื่อหน่าย ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เบื่อหน่าย (adv.) tediously See also: monotonously, wearily, tiresomely Syn. ระอา, เบื่อ, ระอิดระอา, อิดหนาระอาใจ, เหนื่อยหน่าย
เบื่อหน่าย (v.) be bored with See also: be tired of, be fed up with, be weary of, be sick of, irk Syn. ระอา, เบื่อ, ระอิดระอา, อิดหนาระอาใจ, เหนื่อยหน่าย
เบื่อหน่ายชีวิต (v.) be tired of life See also: be tired of living, be dejected, be bored with life
English-Thai: HOPE Dictionary
antisocial(แอนทีโซ' เชียล) adj. ต่อต้านสังคม,เบื่อหน่ายสังคม,เป็นปฏิปักษ์ หรือไม่เป็นมิตรกับผู้อื่น. -antisocialistic adj.
blase(บลาเซ') adj. เบื่อหน่ายต่อชีวิต,เบื่อหน่ายในการเสพย์ความสุข
bore(บอร์) {bored,boring,bores} vi.,vt.,n. อดีตกาลของbear,เจาะรู,ไซ,เจาะช่อง,คว้าน,เปิดทาง,แหวกทาง,ความรำคาญ,คนน่าเบื่อ,คนพูดมาก,สิ่งที่น่าเบื่อ,ทำให้เบื่อหน่าย,ทำให้น่าเบื่อ,รูเจาะ,ช่อง,ส่วนกว้างของลูกสูบ,ปากกระบอกลำกล้องปืน,เครื่องเจาะรู,กระแสน้ำที่ขึ้นอย่า
boredom(บอร์'เดิม) n. ความน่าเบื่อหน่าย,ภาวะน่าเบื่อหน่าย, Syn. tedium
bromide(โบร'ไมดฺ) n. สารประกอบโบรมีน,คนที่น่าเบื่อหน่าย,คำที่พูดเรื่องซ้ำ ซาก, Syn. cliche
damnable(แคม'นะเบิล) adj. น่าสาปแช่ง,น่ารังเกียจ,อัปรีย์,น่าเบื่อหน่าย., See also: damnability n., Syn. detestable -A.good
dirty(เดอร์'ที) adj. สกปรก, น่าเกลียด,ชั่วช้า,เลวทราม,ไม่ชัดเจน,ลามก,แพศยา,น่าเบื่อหน่าย,โชคร้าย,สลัว,ทึมทึบ,น่าเสียใจ,ซึ่งปล่อยกัมมันตภาพรังสีออกมาค่อนข้างมาก,เป็นหนอง,ลาม (บาดแผล) . vt. ทำให้สกปรก,ทำให้เปรอะเปื้อน, Syn. soiled
dislike(ดิสไลคฺ') vt. ไม่ชอบ,เบื่อหน่าย. n. ความไม่ชอบ,ความเบื่อหน่าย
distasteful(ดิสเทส'ฟูล) adj. ไม่พอใจ,น่ารังเกียจ,น่าเบื่อหน่าย,ไม่ถูกรส., See also: distastefulness n., Syn. disgusting,repugnant
fed(เฟด) v. กิริยาช่อง2และ3ของfeed, See also: fed up น่าเบื่อหน่าย,น่ารังเกียจ
feed(ฟีด) {fed,fed,feeding,feeds} vt. ป้อน,ให้อาหาร,เลี้ยง,ให้,จัดให้,ทำให้พอใจ,กระตุ้น. vi. กิน,กินอาหาร,เข้ามา,การกระตุ้น. -Phr. (be fed up (with) เบื่อ,เบื่อหน่าย) ., See also: feedable adj., Syn. nourish,nurture
frightful(ไฟรทฺ'ฟูล) adj. น่ากลัว,น่าขนลุก,สยองขวัญ,น่าหวาดเสียว,น่ารังเกียจ,น่าเบื่อหน่าย,อย่างยิ่ง,อย่างมาก., See also: frightfully adv. frightfulness n., Syn. dreadful
fucking(ฟัค'คิง) adj. ระยำ,ซึ่งที่ถูกสาปแช่ง,น่ารำคาญ,น่าเบื่อหน่าย,เลว,ชั่ว,ยาก,สมน้ำหน้า, Syn. damned
goddam(n) (กอด'แดม') interj. คำอุทานแสดงความรู้สึกที่รุนแรง. n. สิ่งที่มีค่าเล็กน้อย. adj.,adv. น่ารำคาญ,น่าเบื่อหน่าย,โดยสิ้นเชิง
grub(กรับ) n. ตัวด้วง,ตัวอ่อนที่เดินงุ่มง่ามของแมลง,คนเซ่อซ่า. v. ขุดรู,ขุดราก,ขุดตอ,ถอนราก,ให้อาหาร,ค้นหา,ค้นหา,ใช้ชีวิตที่ต้องทำงานอย่างน่าเบื่อหน่าย,เรียนหนัก., See also: grubber n., Syn. victuals,food,eats
horror(ฮอ'เรอะ) n. ความน่ากลัว,ความน่าเบื่อหน่ายที่สุด,ความเลวร้ายมาก, Syn. dread
monotony(มะนอท'โทนี) n. ความน่าเบื่อหน่าย,ความซ้ำซาก,การมีเสียงเดียว,การไม่มีเสียงสูงต่ำ, Syn. uniformity
pill(พิล) n. เม็ด,เม็ดยา,ยาเม็ด,ยาเม็ดคุมกำเนิด,สิ่งที่น่าเบื่อหน่าย
repellent(รีเพล'เลินทฺ) adj. ทำให้รังเกียจ,ทำให้น่าเบื่อหน่าย,ขับไล่,โต้กลับ,ต้านการซึมผ่าน n. สิ่งที่ขับไล่,ยาขับไล่แมลง,ยากันเซื่องซึม,สิ่งป้องกัน,, Syn. repellant
rut(รัท) n. ความกำหนัดในสัตว์,อารมณ์เพศของสัตว์,ร่องทางรถบนถนน,ร่องล้อรถ,ร่อง,สภาพที่น่าเบื่อหน่ายของชีวิต vi. (สัตว์) มีความกำหนัด
sate(เซท) vt. ทำให้พอใจอย่างเต็มที่, ทำให้อิ่มแปล้, ทำให้อิ่มอกอิ่มใจ, ทำให้เบื่อหน่าย, กริยาช่อง 2 และ 3 ของ sit
sickly(ซิค'ลี) adj. ไม่แข็งแรง,อ่อนแอ,ขี้โรค,อมโรค,เป็นโรคมาก,มีโรคแพร่หลาย,ชวนให้คลื่นไส้,ชวนให้สะอิดสะเอียน,เบื่อหน่าย,ซีด,ไม่มีกำลัง,มืด,สลัว. adv. อย่างขี้โรค,อย่างไม่แข็งแรง. vt. ใช้สีอ่อนทา., See also: sickliness n. -S...
soggy(ซอก'กี) adj. เปียกชุ่ม,เปียกโชก,เปียกชื้น,จุ่ม,แช่,ไม่มีรสชาติ,น่าเบื่อหน่าย,ทึ่ม,ทื่อ., See also: soggily adv. sogginess n., Syn. soaked
stodge(สทอดจฺ) vt. ยัดแน่น,อัดแน่น,ทำให้ตื้อ. vi. กินคำโต ๆ ,กินละโมบ,เดินฝีเท้าหนัก. n. อาหารหนัก,อาหารย่อยยาก,ความคิดที่ล้าสมัย,บทประพันธ์ที่น่าเบื่อหน่าย, Syn. stuff full,gorge
stodgy(สทอด'จี) adj. หนัก,แน่น,อัดแน่น,ยัดแน่น,ตื้อ,พองแต้ม,เพียบ,น่าเบื่อหน่าย,คร่ำครึ,ไม่มีรสชาติ,หยุมหยิม,เต็มไปด้วยรายละเอียดมากเกินไป., See also: stodgily adv. stodginess n., Syn. dull,boring,tedious
stuffy(สทัฟ'ฟี) adj. อบอ้าว,อุดอู้,หายใจไม่ค่อยออก,บูดบึ้ง,น่าเบื่อหน่าย,โอ้อวด,โอหัง,ล้าสมัย,อยู่ในกรอบประเพณี. -stuffily adv., See also: stuffiness n., Syn. stifling,airless
stupid(สทิว'พิด) adj. โง่,เง่า,เซ่อ,ทึ่ม,โฉดเขลา,บัดซบ,เชื่องช้า,หงอยซึม,น่าเบื่อหน่าย,ไม่มีรสชาติ,ไม่น่าสนใจ,มึนงง,งงงวย,ตะลึงงัน., See also: stupidness n.
tire(ไท'เออะ) vt.,vi. เหนื่อย,เหน็ดเหนื่อย,เมื่อยล้า,เพลีย,หน่าย,เบื่อหน่าย,หน่ายแหนง,ใส่ยาง,ตกแต่ง,ประดับ,แต่งตัว,แต่งศรีษะ n. ความเหน็ดเหนื่อย,ความอ่อนเพลีย,ยางรถ,ยางนอก,แผ่นยางหรือเหล็กรอบล้อเพื่อกันสึก,สื้อผ้าอาภรณ์,สิ่งประดับ,เครื่องประดับศรีษ
tired(ไท'เออด) adj. เหนื่อย,เหน็ดเหนื่อย,เมื่อยล้า,อ่อนเพลีย,เบื่อหน่าย,รำคาญ,จืดชืด,มียางออก,มีแถบโลหะหุ้มล้อรถ., Syn. fatigued,weary,enervated
tireless(ไท'เออะลิส) adj. ไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย,ไม่เมื่อยล้า,ไม่เบื่อหน่าย., See also: tirelessly adv. tirelessness n., Syn. unflagging
tiresome(ไท'เออะซัม) adj. น่าเบื่อหน่าย,น่ารำคาญ,จืดชืด,ทำให้เหน็ดเหนื่อย,ทำให้อ่อนเพลีย
tiring(ไท'เออริง) adj. ทำให้เหน็ดเหนื่อย,ทำให้อ่อนเพลีย,น่าเบื่อหน่าย,น่ารำคาญ
trite(ไทรทฺ) adj. ซ้ำ ๆ ซาก ๆ ,น่าเบื่อหน่าย,จืดชืด,ใช้จนเสียหรือเปื่อย,คร่ำครึ,พื้น ๆ, See also: tritely adv. triteness n.
unattractive(อันอะแทรค'ทิฟว) adj. ไม่ดึงดูดใจ,ไม่มีเสน่ห์,ไม่น่าสนใจ,น่าเบื่อหน่าย.
uninterested(อันอิน'เทอเรสทิด) adj. ไม่สนใจ,เมินเฉย,เบื่อหน่าย,ไม่มีความสนใจ
uninteresting(อันอิน'เทอเรสทิง) adj. ไม่น่าสนใจ,น่าเบื่อหน่าย,ไม่มีรสชาติ., See also: uninterestingly adv., Syn. boring
vapid(แวพ'พิด) adj. ไม่มีรสชาติ,จืดชืด,ไม่มีชีวิตชีวา,ทื่อ,ไม่สนุก,น่าเบื่อหน่าย., See also: vapidity n. vapidness n. vapidly adv., Syn. flat,tasteless,boring,dull,sterile
vegetable(เวจ'จิทะเบิล) n. ผัก,พืชผัก,พืช,บุคคลที่น่าเบื่อหน่าย,ชีวิตที่น่าเบื่อหน่าย. adj. ประกอบด้วยหรือทำด้วยผัก,เกี่ยวกับพืช., See also: vegetably adv.
vegetation(เวจจิเท'เชิน) n. พืชทั้งหลายในบริเวณหนึ่ง,ชีวิตพืชในบริเวณหนึ่ง,การเจริญเติบโตของพืช,ชีวิตที่น่าเบื่อหน่าย,ชีวิตที่จืดชืด., See also: vegetational adj., Syn. plant life
weariless(เวีย'ริลิส) adj. ไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย,ไม่รำคาญ,ไม่น่าเบื่อ,ไม่เบื่อหน่าย, See also: wearilessly adv., Syn. tireless
English-Thai: Nontri Dictionary
blase(adj) หมดอาลัยตายอยาก,เบื่อหน่ายชีวิต
boredom(n) ความน่าเบื่อ,ภาวะน่าเบื่อหน่าย
damnable(adj) น่าขยะแขยง,น่าเกลียดน่ากลัว,น่าเบื่อหน่าย,อัปรีย์,น่าสาปแช่ง
dislike(n) ความไม่ชอบ,ความเกลียด,ความเบื่อหน่าย
disrelish(n) ความรังเกียจ,ความไม่ชอบ,ความเบื่อหน่าย
repellent(adj) ขับไล่ไป,ต้านทานไว้,เป็นที่รังเกียจ,น่าเบื่อหน่าย
singsong(adj) น่าเบื่อหน่าย
surfeit(adj) อิ่มแปล้,มากเกินไป,เบื่อหน่าย
weariness(n) ความเหนื่อย,ความอ่อนเพลีย,ความเบื่อหน่าย,ความอิดโรย
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
heigh-ho (int.) คำอุทานแสดงความเหนื่อยล้า เบื่อหน่าย ผิดหวัง ฯลฯ
weary (vi.) เบื่อหน่าย See also: เหนื่อยหน่าย, เหนื่อยใจ, ระอา, อ่อนใจ
cheese off (phrv.) รู้สึกเบื่อหน่าย (มักใช้รูป passive voice) See also: เหนื่อยหน่าย, เฉื่อยชา Syn. brown off, feed up, tire of
dullness (n.) ความน่าเบื่อหน่าย See also: ความน่าเหนื่อยหน่าย, ความจืดชืด Syn. tedium, dearth
fully satisfy (vt.) ทำให้เบื่อหน่าย See also: ทำให้เบื่อ, ทำให้เอียน Syn. sate, overfill
monotonous (adj.) น่าเบื่อหน่าย See also: ซ้ำซาก, จำเจ, ราบเรียบ Syn. boring, dull, tiresome Ops. interesting, fascinating
satiate (vt.) ทำให้เบื่อหน่าย See also: ทำให้เบื่อ, ทำให้เอียน Syn. sate, fully satisfy, overfill
stupid (adj.) น่าเบื่อหน่าย See also: เชื่องช้า, ไร้สาระ Syn. foolish, nonsensical, senseless
tedious (adj.) น่าเบื่อหน่าย Syn. tiresome, wearisome
tediously (adv.) อย่างน่าเบื่อหน่าย
tediousness (n.) ความน่าเบื่อหน่าย See also: ความน่าเหนื่อยหน่าย, ความจืดชืด Syn. tedium, dearth, dullness
tire of (phrv.) รู้สึกเบื่อหน่าย (มักใช้รูป passive voice) See also: เหนื่อยหน่าย, เฉื่อยชา Syn. brown off, feed up
tiresome (adj.) น่าเบื่อหน่าย See also: ที่ไม่น่าสนใจ
tiresomeness (n.) ความน่าเบื่อหน่าย See also: ความไม่น่าสนใจ
weary (vt.) ทำให้เบื่อหน่าย See also: ทำให้เหนื่อยหน่าย, ทำให้เหนื่อยใจ, ทำให้อ่อนใจ
world-weariness (n.) ความเบื่อหน่ายชีวิต
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I'm tired of your lecturingฉันเบื่อหน่ายกับคำสั่งสอนของคุณ
I'm tired of waiting for you to tell me I am readyฉันเบื่อหน่ายกับการที่ต้องรอคอยให้คุณบอกกับฉันว่าฉันพร้อมแล้ว
Because of boring of their workเพราะความเบื่อหน่ายการงาน
If my letters bore you, you can always toss them into the wastebasketถ้าจดหมายของฉันทำให้คุณเบื่อหน่าย คุณสามารถโยนมันทิ้งลงตระกร้าผงได้เสมอ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Mm, boring matter of state.เบื่อหน่ายจริงกับเรื่องนี้
Would tire of his crown If they only understoodเบื่อหน่ายเต็มที่กับตำแหน่งนี้ / ถ้าเพียงพวกเขาเข้าใจ
Though perhaps she's just a bit more bored:แต่พวกเธอ คงจะเบื่อหน่ายมากกว่าเป็นแน่
"... sick and tired of love...เบื่อหน่ายในความรัก ♪
"Sick and tired of love. Give her a break.เบื่อหน่ายในความรัก ♪ ♪ ให้เธอได้พักบ้าง ♪
Only boredom and weariness surrounds me.มีแค่เรื่องน่าเบื่อ และความเบื่อหน่ายยู่รอบๆตัวพ่อ
And you know how I hate being bored.แล้วคุณรู้ไหมว่าฉันเกลียดความเบื่อหน่ายแค่ไหน
And I grow so weary of the sound of screamsและฉันรู้สึกเบื่อหน่ายกับเสียงร้องแห่งความหวาดกลัวเสียแล้ว
And passengers are growing weary...และผู้โดยสารก็เริ่มเบื่อหน่ายกัน
That book was written by a bunch of stupid girls who make up rumors because they're bored with their own lame lives.สมุดบ้านั่น แค่ถูกใครบางคนแต่งขึ้น เด็กผู้หญิงโง่ๆซักคน ที่สร้างข่าวลือ เพราะพวกหล่อนเบื่อหน่าย กับชีวิตซ้ำซากของพวกหล่อน
You just need to break out of that boring routine.นายต้องเลิกทำ สิ่งเดิมๆ ที่น่าเบื่อหน่าย
Or felt time slow on a dull day... and wished that we could speed things up a bit?หรือในวันที่น่าเบื่อหน่าย... เราคงหวังจะให้มันผ่านไปเร็วขึ้น
I'm sick and tired of the drought and violence.ผมเบื่อหน่ายความแล้งและความรุนแรง
I was just letting a bothersome guy have a taste of sweetness.ฉันแค่อยากทำให้เจ้าคนน่าเบื่อหน่ายลิ้มรสความอ่อนหวานมั่ง
Feelings of depersonalization and boredom.มีความรู้สึกไม่สนใจใครเลยและก็เบื่อหน่าย
(SIGHS WEARILY)(ถอนหายใจเบื่อหน่าย)
I'm just a little bored.รู้สึกเบื่อหน่ายนิดๆ
That's disgusting.ยี่ช่างน่าเบื่อหน่ายยิ่งนัก,ผมจะแปลให้คุณฟัง
People became more and more fed up, and eventually the rioting started.ความเบื่อหน่ายเพิ่มมากขึ้นในหมู่ประชาชนจนนำไปสู่การจลาจล
"and shake the yoke of inauspicious stars from this world-wearied flesh."ปลดเปลื้องพันธะชะตากรรม ที่น่าเบื่อหน่ายที่จะดำรงชีพ
Every bored housewife who pulls off a decent lasagna thinks she can write a cookbook.แม่บ้านผู้เบื่อหน่ายทั้งหลายก็ทำลาซานญ่าอร่อยๆ ได้ แล้วพวกเธอก็คิดว่าตัวเองเขียนหนังสือได้กันทั้งนั้น
It's like a dream in my weary life.ในชีวิตที่น่าเบื่อหน่ายของฉัน นี่เปรียบดังฝัน
Like a dream in my tired life.ในชีวิตที่น่าเบื่อหน่ายของฉัน นี่เปรียบดังฝัน
You were tired of being a good girl. You knew it was time to play dirty.ยอมรับหน่อย คุณเบื่อหน่ายกับการที่ต้องเป็นคนดี
It sickened me.มันทำให้ฉันเบื่อหน่ายคลื่นไส้ตัวเอง
Don't be so pissy, Ray.อย่าทำตัวเหมือนเบื่อหน่าย เรย์
Young hot suburban gardener, bored suburban housewives.พ่อหนุ่มทำสวนชานเมือง ผู้เร้าร้อน ผู้เบื่อหน่ายแม่บ้าน ย่านชานเมือง
Then you'll save me from the long-winded windup.งั้นลูกก็ช่วยชีวิตแม่ไว้ จากตอนจบที่แสนน่าเบื่อหน่าย
They're bored and they're playingพวกเขาเบื่อหน่าย และกำลังเล่นเกมส์
He gets lost in work sometimes.เขาเบื่อหน่าย การทำงานในบางหน
At that time, I couldn't even treasure that little bit of life left in me.ฉันรู้สึกเหมือนว่าฉันกำลังวิ่งหนีจากเกมส์ที่น่าเบื่อหน่ายของชีวิต
I expect you're tired of it after all these years.เอ่อ ผมว่าอาจารย์คงเบื่อหน่าย กับเรื่องนี้มาหลายปี
Of the burden she bore, My sis margo gave moreกับภาระที่เธอเบื่อหน่าย มาร์โก้น้องฉันกลับให้มากขึ้น
No more tedious work, leaving more time for leisure activities and enjoying the sweet life.งานที่น่าเบื่อหน่ายจะหมดไป ออกไปข้างนอกได้มากขึ้น .. กิจกรรมสังสรรค์ที่มากขึ้น
How soon, unaccountable, I became tired and sick;เร็วแค่ไหน ช่างน่าทึ่ง ผมกลับกลายเหนื่อยและเบื่อหน่าย
My biggest concerns will be boredom and cholesterol.แต่สิ่งที่ผมเป็นห่วงที่สุด คือความเบื่อหน่ายและ โคเลสเตอรอล
Am I boring?- ผมมันน่าเบื่อหน่ายใช่ไหม
I didn't want any of this, John. You know that. I tried to make it right.เรื่องนี้คุณไม่จำเป็นต้องทำอะไรกับมันหรอก จอห์น คุณก็รู้เรื่องนั้นดี ผมเบื่อหน่ายกับมัน ผมอยากทำให้มันถูกต้อง
Come on! Just get it over with. It'll be a relief.เร็วๆเข้า แค่ทำให้มันจบๆลงไปซะ ช่วยปลดปล่อยมันอออกไปที ฉันเบื่อหน่ายมันจะตายอยู่แล้ว
I would snort in derision and throw my arms in the air exhausted by your constant tomfoolery.ฉันจะทำเสียงขึ้นจมูกเยาะเย้ย และยกแขนขึ้น เบื่อหน่ายความโง่เขลา ไม่มีที่สิ้นสุดของนาย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เบื่อหน่าย
Back to top