ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เนือง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เนือง*, -เนือง-

เนือง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เนือง (adv.) often See also: habitually, frequently, perpetually, constantly, regularly Syn. เสมอๆ, เนืองๆ, บ่อยๆ
เนือง (adv.) often See also: habitually, frequently, perpetually, constantly, regularly Syn. เสมอๆ, เนือง, บ่อยๆ
เนือง (adv.) repeatedly See also: routinely, regularly Syn. บ่อยๆ, ซ้ำซาก
เนือง (v.) be monotonous See also: be tedious, be repetitious and uninteresting Syn. บ่อยๆ, ซ้ำซาก Ops. แปลกใหม่
เนืองนอง (adv.) plentifully See also: be abundantly, be numerously, be bountifully Syn. ดาษดื่น, มากมาย, มากหลาย เกลื่อนกลาด
เนืองนอง (adv.) plentifully See also: continuously, copiousness, plenitude, abundantly, copiously
เนืองนิจ (adv.) often See also: habitually, frequently, perpetually, constantly, regularly Syn. เสมอๆ, เนือง, เนืองๆ, บ่อยๆ
เนืองแน่น (adv.) crowdedly See also: multitudinously Syn. แออัด, เบียดเสียดยัดเยียด
English-Thai: HOPE Dictionary
martyr(มาร์'เทอะ) n. ผู้ยอมรับการทรมานจากความตายแต่ไม่ยอมละทิ้งซึ่งศาสนา ความเชื่อหรืออุดมการณ์ของตัว,ผู้ได้รับการทรมานอย่างรุนแรงหรือเนืองนิจ,ผู้เรียกร้องความเห็นอกเห็นใจหรือความสนใจโดยแสร้งได้รับความทุกข์ทรมานหรืออื่น ๆ, See also: martyrly adv. adj.
English-Thai: Nontri Dictionary
habitually(adv) ติดนิสัย,เป็นนิสัย,เสมอ,เป็นเนืองนิจ,เป็นประจำ,เนือง
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
throng (vt.) ทำให้เนืองแน่น See also: ทำให้แน่นขนัด, ทำให้แออัด, ทำให้เบียดเสียด Syn. crowd, pack
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I am standing inside Plaza Major in Salamanca, Spain, where crowds are lined up for a kick-off of what is, without a question, a landmark summit.ฉันกำลังยืนอยู่ที่จตุรัสมายอร์ ในซาลามังก้าสเปนค่ะ ผู้คนมารอดูพิธีเปิดสุดยอดการประชุมในครั้งนี้ กันอย่างเนืองแน่นเลย
You know what happens to men who go looking for blood?นายรู้มั้ยอะไรเกิดขึ้นกับคนที่เข้าไปหาเรื่องเนืองเลือด
Who have appeared on "time"'s covers over the decades.คืนที่ยิ่งใหญ่นี้เนืองแน่นไปด้วย บรรดาแขกมากมาย...
That will involve looking at her from time to time.แปลว่าจะต้องมองนางอยู่เนือง
What a terrific crowd!ขอบคุณค่ะ เนืองแน่นจริงๆ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เนือง
Back to top