ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เจ้านาย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เจ้านาย*, -เจ้านาย-

เจ้านาย ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เจ้านาย (n.) royalty See also: royal-blooded person Syn. เจ้า
เจ้านาย (n.) boss See also: head, master, chief, employer Syn. หัวหน้า, นายจ้าง, นาย, ผู้บังคับบัญชา, เจ้าขุนมุลนาย, เจ้าขุนมูลนาย Ops. ลูกน้อง
English-Thai: HOPE Dictionary
lord(ลอร์ด) n. เจ้าศักดินา,ขุนนาง,เจ้าของที่ดิน,ท่านลอร์ด,สมาชิกสภาขุนนาง,ผู้นำในการค้า,เจ้านาย,เจ้าเหนือหัว,พระผู้เป็นเจ้า,พระเยซูคริสต์,ดาวนพเคราะห์ที่มีอิทธิพลครอบงำ. -interj. คำอุทานแสดงความประหลาดใจ. vi. มีอำนาจหรืออิทธิพล,ตั้งตัวเป็นเจ้าเหนือหัว
master(มาส'เทอะ,แมส'เทอะ) n. นาย,เจ้านาย,นายจ้าง,กัปตันเรือสินค้า,กัปตันเรือ,ผู้บังคับการ,หัวหน้าครอบครัว,เจ้าบ้าน,ผู้เชี่ยวชาญ,ผู้มีชัย,ผู้มีอำนาจ,คนเก่ง,ผู้ช่วยผู้พิพากษา,มหาบัณฑิต,ผู้สำเร็จปริญญาโท adj. เป็นนาย,เป็นหัวหน้า,เป็นผู้นำ,เกี่ยวกับการควบคุม,เกี่ยวกับการนำ,วางอำนาจ,ใหญ่ยิ่ง,เชี่ยวชาญ
English-Thai: Nontri Dictionary
boss(n) นายจ้าง,เจ้านาย,หัวหน้า,ลายสลักปุ่ม,โหนก
employer(n) นายจ้าง,เจ้านาย,ผู้ว่าจ้าง
liege(n) นาย,เจ้านาย,ขุนนาง
master(n) หัวหน้า,ผู้บังคับการ,ครู,เจ้านาย,มหาบัณฑิต
royalty(n) เจ้านาย,ราชย์,พระบรมเดชานุภาพ,ความสูงส่ง,เงินส่วนแบ่ง,ค่าภาคหลวง
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
big cheese (sl.) เจ้านาย See also: คนสำคัญ, ผู้นำ
guv (sl.) เจ้านาย See also: หัวหน้า Syn. guv’nor
guv’nor (sl.) เจ้านาย See also: หัวหน้า Syn. guv
master (n.) เจ้านาย See also: นายจ้าง, หัวหน้า, ผู้ควบคุม, ผู้ปกครอง Syn. chief, leader, ruler, governor
lord (n.) เจ้านายผู้มีอำนาจปกครองแคว้น See also: พระยา, เจ้านาย, เจ้าเหนือหัว Syn. master, chief, ruler
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
He wanted to talk to his bossเขาต้องการพูดกับเจ้านาย
I am going to call your bossฉันกำลังจะโทรหาเจ้านายคุณ
I'm self-employed so I have to work everydayฉันเป็นเจ้านายตัวเองดังนั้นฉันจึงต้องทำงานทุกวัน
Somebody told my boss I have a part-time jobบางคนบอกกับเจ้านายของฉันว่าฉันทำงานนอกเวลา
I want to tell you that your boss calledฉันอยากบอกคุณว่าเจ้านายคุณโทรหาแนะ
Can I ask you something as our boss?ขอฉันถามอะไรคุณบางอย่างในฐานะที่คุณเป็นเจ้านายได้ไหม?
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It's all right, sahib. It's very safe.ไม่เป็นไร เจ้านาย ปลอดภัย
Keung, the Boss asks you to shout aloud that the cocaine is yoursเคียง, เจ้านาย บอกให้แกตะโกนดังๆว่าโคเคนเป็นของแก
He's not using it.รอคุณบอกอยู่นี่แหละ เจ้านาย อะไรใส่ถุง ติดป้ายอะไร
No problemo, boss.ไม่มีปัญหา , เจ้านาย .
Thank you, Master! Goodnight! Your slaveขอบคุณ เจ้านาย ฝันดีนะ จากทาสของคุณ
Before the boss gets home.ก่อน เจ้านาย จะถึงบ้าน
Is it true, Nkosana? Is she alive again?จริงหรือเปล่า เจ้านาย เธอมีชีวิตอีกครั้งเหรอ
Don't forget... you've already met Ishigaki before.-ครับผม, เจ้านาย อย่าลืมล่ะ... คุณเคยพบอิชิกาคิมาครับหนึ่งแล้ว
Get him, Master. Kill him!เอาเลย เจ้านาย ฆ่ามัน!
Bad news, boss. We're nowhere on those Dragonfly photos.ข่าวร้าย เจ้านาย เราไม่มีที่ไหน มีภาพ มนุษย์ แมงปอเลย
Hey, boss! -How is it going? -I'm all right, boss.เฮ้ เจ้านาย เป็นไงบ้าง ผมโอเค เจ้านาย
Are you okay, boss? - Fuck off, man!โอเคมั้ย เจ้านาย บ้าเอ๋ย !
Morning, boss. I'm ready for my first day.อรุณสวัสดิ์ เจ้านาย ผมพร้อมทำงานวันแรกแล้ว
So, boss, you felt the need to check up on me?ว่าไงครับ เจ้านาย คุณตามมาเช็คผมเหรอ
I told you, boss. The gun was in the dog.ผมบอกคุณแล้วไงล่ะ เจ้านาย ปืนมันอยู่ในศพน้องหมา
Roger that. Sir, there's one more thing I gotta tell you.รับทราบค่ะ เจ้านาย มีอีกอย่างที่ฉันต้องบอกคุณค่ะ
But sir... I overheard while waiting and it seems you forgot a weh.อีกอย่างนึงครับ เจ้านาย ผมบังเอิญได้ยิน
I can't believe Dougie's boss is a member here.ชั้นไม่อยากเชื่อเลย เจ้านาย Dougie เป็น Member ของที่นี่
Rocking idea, boss man. Now we can get our pretzel on.สวดยอด เจ้านาย และเราจะได้กินเพร็ทเซิล
All right then, where do you want me, boss?ดีละ แล้วคุณต้องการให้ผมไปตรงไหนครับ เจ้านาย ?
Sorry, boss.เสียใจครับ เจ้านาย ผม...
Just doing my job, boss. Shooters, you may commence firing. Just doing my job.แค่ทำงานของผมครับ เจ้านาย แค่ทำงานของผม
Oh, don't interrupt her, boss-- she's on a roll.อย่าขัดคอเธอครับ เจ้านาย เครื่องเธอกำลังติด
I told you, boss, I...ผมบอกคุณแล้ว เจ้านาย ผม... .
Look, the boss, honestly -- he just wants to hear it's taken care of.ฟังนะ เจ้านาย เอาจริงๆ ก็แค่อยากได้ยินว่า ทุกอย่างเรียบร้อย
Lastly, the boss, teacher and father.สรุปว่า เจ้านาย เป็นครูและก็พ่อในขณะเดียวกัน
Wait a minute, boss! There are two boats missing!เดี๋ยวนะ เจ้านาย เรือเล็กเราหายไปสองลำ
Yeah, inspector wants to talk to you.ช่าย, เจ้านาย อยากจะคุยกับคุณ
A dead cop isn't going to be much of a negotiation tool. Huh. Boss, are you good with this?ตำรวจตายไม่ใช่ตัวช่วย ในการเจรจาที่ดีนัก เจ้านาย คุณโอเคกับเรื่องนี้เหรอ?
Looks like a herd of pigs, boss.ดูเหมือนฝูงของสุกร เจ้านาย .
I'm shaking the fence, boss. Still shaking the fence.ผมเขย่ารั้วอยู่ เจ้านาย ผมเขย่ารั้วอยู่
Whoa, whoa, whoa, boss, I don't know if you remember, but as of last night, we don't have any men.โว้ว โว้ว โว้ว เจ้านาย ผมไม่รู้เลยนะเนี่ยว่าคุณจะยังจำได้ แต่จากเหตุการณ์เมื่อคืน เราไม่เหลือใครแล้วนะครับ
A couple of minutes? Boss, your heart stopped.สองนาทีเชียวนะ เจ้านาย หัวใจคุณหยุดเต้น
Cheers, boss.- ดื่มเลย เจ้านาย - วินเซนต์
The Happilly Ever After Potion.เจ้านาย ! ไอ้ยา ที่ให้ความสุขร่วมกันตลอดไป นั่น
Boss, you in there?เจ้านาย ... อยู่บนนั้นหรือ
There's three bosses, and it would be best if those bosses maybe were no longer...เจ้านาย 3 คน ซึ่งจะดีที่สุดถ้าพวกเขา...
As a superior, you have to make an objective judgment.เจ้านาย ก็ต้องเป็นผู้ออกคำสั่ง
Sir, the city is taking fire.เจ้านาย กระสุนไปตกในเมืองด้วย
Well, my... bosses don't like to wait.เจ้านาย ของฉันไม่ชอบคอยสักเท่าไรนัก

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เจ้านาย
Back to top