ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เงียบๆ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เงียบๆ*, -เงียบๆ-

เงียบๆ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เงียบๆ (adv.) quietly See also: silently Syn. เฉยๆ Ops. อึกทึก, ครึกโครม
เงียบๆ (v.) be quiet See also: be silent, be calm Syn. เงียบ, นิ่งเงียบ, เฉยๆ Ops. โวยวาย, เอะอะโวยวาย, กระโตกกระตาก
English-Thai: Nontri Dictionary
taciturn(adj) ขรึม,เงียบๆ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
lie doggo (phrv.) นอนซ่อนตัวอย่างเงียบๆ Syn. hole up, lie low, lie up
on the q.t. (idm.) อย่างเงียบๆ See also: อย่างลับๆ
play it cool (idm.) ทำแบบเงียบๆ ไม่ให้คนอื่นสังเกตเห็น See also: ทำอย่างลับๆ
quietly (adv.) อย่างเงียบๆ
seclusion (n.) การเก็บตัวเงียบๆ See also: การอยู่อย่างสันโดษ, การอยู่อย่างโดดเดี่ยว, ความสันโดษ Syn. privacy, solitude, isolation
silently (adv.) อย่างเงียบๆ Syn. noiselessly, quietly
sing small (idm.) ร้องเพลงเงียบๆ
slink out (phrv.) หลบออกไปเงียบๆ See also: หนีออกไปเงียบๆ
slip away (phrv.) ออกไปเงียบๆ See also: หลบไปเงียบๆ Syn. slip off, slip out, sneak away, sneak out
slip by (phrv.) แล่นผ่านเงียบๆ Syn. slip past
slip in (phrv.) เข้า (สถานที่หรือร่วมกลุ่ม) เงียบๆ
slip into (phrv.) เข้าไปเงียบๆ Syn. slide into
slip off (phrv.) ออกไปเงียบๆ Syn. slip away, slip out
slip out of (phrv.) หลบออกไปเงียบๆ
slip past (phrv.) แล่นผ่านเงียบๆ Syn. slip past
slip through (phrv.) ผ่านไปเงียบๆ See also: แล่นผ่านเงียบๆ
slope off (phrv.) เลี่ยงออกไปเงียบๆ See also: หลบไปเงียบๆ
sneak away (phrv.) ออกไปเงียบๆ See also: ผละไปเงียบๆ Syn. slip away, slip off, slip out, sneak out
sneak in (phrv.) หลบเข้าไปเงียบๆ Syn. slip in
sneak off (phrv.) ออกไปเงียบๆ See also: ผละไปเงียบๆ Syn. sneak away
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Quiet, quiet, quiet. Look, look.เงียบนะ เงียบๆ ดูซิ ดูซิ
I wanna try, but I don't know if the rules of the exam going to change or not.ผมชอบบรรยากาศที่นี่ ไฟนุ่มๆ เงียบๆ นี่แหละที่ผมชอบ (เฮ้อ...
The best thing for you to do is find some nice, dark, quiet place and... just die.ที่ดีที่สุดคือแกไปหาที่ สวยๆ มืดๆ เงียบๆ แล้ว ตายซะ
You just sit here, nice and quiet. Next to me. That's right.เธอนั่งลง เงียบๆ ข้างฉันเถอะ นั่นแหละ
All right. Remain calm. Stay quiet.ทุกคน อยู่ในความสงบ เงียบๆ ไว้
Guys, hey, knock it off back there.เฮ้.. ข้างหลังหน่ะ เงียบๆ หน่อย
Would whoever is making that flapping sound quiet down? !ใครมาทำเสียงรบกวน เงียบๆ หน่อย
Just go in the garage, quietly please?กลับเข้าไปในโรงรถ เงียบๆ นะ ขอร้อง?
Look, just keep it down, remain calm, and this will all be over soon.อยู่เฉยๆ เงียบๆ แล้วเดี๋ยวมันก็จะผ่านไปเอง
What are you guys doing? Shh. Don't talk to them.พวกเธอทำอะไรกันอยู่น่ะ เงียบๆ ถ้าเพิ่งพูดกับพวกเค้า เค้าทำงานกันอยู่
How the fuck would I know where Joyce is? I'm about to lose my shit! Do I know where Joyce is?โอเค เคล, เงียบๆ / เห็นแก่พระเจ้าเหอะ
Ok, let's go. Shh. Keep quiet.โอเค ไปได้ ชู่ว์ เงียบๆ ด้วย
You know what, you need to be quiet.รู้อะไรไหม เงียบๆ ก่อน นั่งลงก่อน!
Target's heading up the north stairs. Quiet.You're right on top of him.เป้าหมายกำลังขึ้นบันได เงียบๆ เธออยู่ข้างบนเขา
Look, have fun, quietly...เอาล่ะ เล่นสนุก เงียบๆ หน่อย
Well fancy this, you're not you, so shove it, and strip. Alright, Alright.ทำใจให้ชอบ พวกเธอไม่ใช่ตัวเอง เงียบๆ เถอะ เปลี่ยนชุดได้
OK, OK, everybody, quiet down. I got the list of the winners!โอเคๆ เงียบๆ หน่อยค่ะ ฉันได้รายชื่อผู้ชนะมาแล้ว
With... If there is anyone here, give us a sign...ฮูสตัน เงียบๆ หากมีใครอยู่ในนี้โปรดส่งสัญญาณให้เรา
To get some peace and quiet, so I get it if you just...หามุมสงบ เงียบๆ ฉันก็เจอที่นี่ ถ้าคุณ...
You owe me a private dinner 'cause I don't work with filthy humans ... ever.ผมไม่รู้คุณพูดถึงอะไร เงียบๆ ทุกคน ฉันต้องการความเงียบ
You're alive. Be quiet. Where are they?คุณยังไม่ตาย เงียบๆ พวกเธออยู่ที่ไหน
[Whispers] You have to be really quiet, okay?ลูกต้องอยู่เงียบๆ นะ เงียบๆ นะ โอเคมั๊ย
I thought he was quiet for a few days.- เงียบๆ ได้อยู่สองสามวัน แต่ตอนนี้มันเริ่มอีกแล้ว
Lie down right over there.นอนลงตรงนั้น เงียบๆ ด้วย
Oh, quietly. Sotto voce! Of course!โอ้ เงียบๆ เงียบๆ เหรอ!
I need you to be quiet for five minutes.เงียบๆ ก่อนสัก 5 นาที
I'm trying to listen. Cuties.เงียบๆ ข้ากำลังตั้งใจฟังอยู่
She's quiet, you know? Real shy. She wouldn't go nowhere without telling me.เงียบๆ ขี้อาย แกไม่ไปไหนโดยไม่บอกฉัน
Hush up, children. I'm watching my stories.เงียบๆ ฉันดูทีวีอยู่
Be quiet. That policeman is my husband.เงียบๆ ตำรวจคนนั้นคือสามีชั้นเอง
Silence, human. Ow-- You really need to figure out a better way to get me in here.เงียบๆ มนุษย์ เธอต้องหาวิธีดีๆ
Be quiet, sweetheart. Be quiet.เงียบๆ ลูกรัก เงียบ ๆ
Keep quiet!เงียบๆ หน่อย แม่กูโทรมา
Just shush! I will handle this!เงียบๆ หน่อย ให้ฉันจัดการเอง
Be quiet you people.เงียบๆ หน่อยสิคะ พวกคุณ
Be quiet, don't cry, and be respectful.เงียบๆ อย่าร้อง และเคารพท่าน
Be quiet. They'll hear you.เงียบๆ เขาได้ยินเสียงคุณ
Quiet, but... A good soldier.เงียบๆ แต่เป็นทหารที่ดี
I don't want her to know you're in the room, okay?เงียบๆ ไว้นะ_BAR_ อย่าให้เค้ารู้ว่าเธอฟังอยู่ด้วย
Just be quiet, Parris.เงียบๆ ไว้ล่ะ พาร์ริส

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เงียบๆ
Back to top