ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

solitude

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *solitude*, -solitude-

solitude ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
solitude (n.) การอยู่โดดเดี่ยว See also: การอยู่ลำพัง Syn. isolation, privacy, withdrawal
solitude (n.) การอยู่โดดเดี่ยว See also: การอยู่ลำพัง Syn. isolation, seclusion
English-Thai: HOPE Dictionary
solitude(ซอล'ลิทูด) n. การอยู่โดดเดี่ยว,ความสันโดษ,ความอ้างว้าง,สถานที่วังเวง., See also: solitudinous adj. solitudinarian n., Syn. privacy
English-Thai: Nontri Dictionary
solitude(n) ความสันโดษ,ความเปล่าเปลี่ยว,ความอ้างว้าง,ความโดดเดี่ยว
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Solitudeaสันโดษ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความสันโดษ (n.) solitude See also: retirement, privacy Syn. ความโดดเดี่ยว
ความเดียวดาย (n.) solitude See also: isolation, solitary, seclusion Syn. ความอ้างว้าง, ความเปล่าเปลี่ยว
ความเปล่าเปลี่ยว (n.) solitude See also: isolation, solitary, seclusion Syn. ความเดียวดาย, ความอ้างว้าง
ความโดดเดี่ยว (n.) solitude See also: isolation, solitary, seclusion Syn. ความเดียวดาย, ความอ้างว้าง, ความเปล่าเปลี่ยว
สันโดษ (adv.) in solitude
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Some kind of solitude is measured out in youชนิดของความเหงาบางวัดออกมาใน ตัวคุณ
* comfort is my solitude i embrace * i loved you,henry.comfort is my solitude i embrace ฉันรักคุณ เฮนรี่
"Even as solitude grows silently in the heart"ตราบเท่าที่ความเดียวดายเติบโตอย่างเงียบงัน ในหัวใจ
Even as solitude grows silently in the heart...ตราบเท่าที่ความเดียวดายเติบโตอย่างเงียบงัน ในหัวใจ
Intellect throws each man back upon himself into a solitude from which he looks out with absolutely strange eyes on society.มนุษย์ทุกคนมีความเเค้นฝังใจเป็นของตัวเอง ความโดเดี่ยวที่เขามองเห็น ต่อสิ่งที่เขาสงสัยกับสังคม
Contemplating a life of solitude and celibacy.กำลังใคร่ครวญถึงชีวิตเป็นโสดและโดดเดี่ยว
But I must have solitude to focus my creative energies.แต่ผมต้องอยู่คนเดียว เพื่อรวบรวมพลังงานด้านความสร้างสรรค์
Yes, there comes a time when we must expose our weaknesses... when our secrets can no longer remain private... when our solitude can no longer be denied... when our pain can no longer be ignored... but sometimes we feel so alone... that a weakness we thouใช่ เมื่อถึงเวลาที่เราจะแสดงความอ่อนแอของเราออกมา เมื่อความลับไม่ใช่ความลับอีกต่อไป เมื่อความโดดเดี่ยวของเราไม่สามารถปกปิดเอาไว้ได้อีกต่อไป
Everybody has moments when they prefer solitude to the multitudes.ทุกคนมีช่วงเวลาที่อยากอยู่ลำพัง กับตัวเองบ้างเหมือนกันทั้งนั้น
I can imagine the depths that solitude brought you to.ผมรู้ถึงความเจ็บปวดที่คุณต้องอยู่โดดเดี่ยว
I've wandered this Earth for millennia in misery and solitude waiting for you.เป็นพันปีด้วยความทุกข์ทรมานและความเหงาเพื่อรอคอยคุณ
Perhaps they both needed time to contemplate the mistakes in the solitude of a cold cell.บางทีพวกเขาทั้งสองต้องการเวลาที่ จะคิดถึงความผิดพลาดในความเงียบในห้องขัง

solitude ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
一人ぼっち;独りぼっち;一人ぽっち;独りぽっち;独り法師[ひとりぼっち(一人ぼっち;独りぼっち;独り法師);ひとりぽっち(一人ぽっち;独りぽっち;独り法師), hitoribocchi ( hitori bocchi ; hitori bocchi ; hitori houshi ); hitoripocchi ( hito] (n) aloneness; loneliness; solitude
孤独[こどく, kodoku] (adj-na,n,adj-no) isolation; loneliness; solitude; (P)
幽境[ゆうきょう, yuukyou] (n) solitude; secluded place
幽寂味[ゆうじゃくみ, yuujakumi] (n) solitude; quiet
独居[どっきょ, dokkyo] (n,vs) solitude; solitary life
非社交的[ひしゃこうてき, hishakouteki] (adj-na) unsociable; retiring; solitude-loving

solitude ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ความโดดเดี่ยว[n.] (khwām dōtdī) EN: solitude FR: solitude [f]
ความเงียบเหงา[n.] (khwām ngīep) EN: loneliness FR: solitude [f]
ความสันโดษ[n.] (khwām sandō) EN: solitude ; retirement ; privacy ; seclusion FR: solitude [f]
ความวิเวก[n.] (khwām wiwēk) EN: solitude FR:
ปลีกวิเวก[v. exp.] (plīk wiwēk) EN: make a retreat ; seek solitude ; find solitude FR:
วิเวก[n.] (wiwēk) EN: solitude ; seclusion FR:

solitude ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abgeschiedenheit {f}seclusion; solitude

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า solitude
Back to top