ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เคารพบูชา

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เคารพบูชา*, -เคารพบูชา-

เคารพบูชา ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เคารพบูชา (v.) worship See also: praise, adore, pray to, glorify, venerate Syn. เทิดทูนบูชา, เคารพสักการะ
English-Thai: HOPE Dictionary
fornication(ฟอร์นะเค'เชิน) n. การลักลอบได้เสียกันก่อนแต่งงาน,การเป็นชู้,การบูชาเทวรูป,การเคารพบูชาอย่างหลับหูหลับตา., See also: fornicatory adj.
holy(โฮ'ลี) adj. ศักดิ์สิทธิ์,เป็นที่เคารพบูชา,เคร่งศาสนา,ใจบุญอย่างยิ่ง,อย่ายิ่ง,เหลือเกิน,น่ากลัว. n. สถานที่ศักดิ์สิทธิ์,สิ่งศักดิ์สิทธิ์,สิ่งศักดิ์สิทธิ์, Syn. pious,consecrated
idolatry(ไอดอล'ละทรี) n. การเคารพบูชาทางศาสนา,การบูชารูปปั้น,การหลงใหลอย่างหลับหูหลับตา
sanctity(แซงคฺ'ทิที) n. ความศักดิ์สิทธิ์,ความเป็นนักบุญ, ความสูงส่ง,ความสะอาดบริสุทธิ์,ความน่าเคารพบูชา, สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ้, Syn. saintliness
shinto(ชิน'โท) n. ศาสนาชินโตในญี่ปุ่นยึดหลักการเคารพบูชาบรรพบุรุษ,ศาสนาไหว้เจ้าในญี่ปุ่น
time-hone(u) red (ไทมฺ'ออนเนิร์ด) adj. เก่าแก่จนเป็นที่เคารพบูชาหรือนับถือ,ซึ่งมีประวัติศาสตร์อันยาวนาน, Syn. venerable
English-Thai: Nontri Dictionary
holy(adj) ศักดิ์สิทธิ์,ใจบุญ,เป็นที่เคารพบูชา,เป็นที่สักการะบูชา
idolize(vt) รักมาก,เคารพบูชา,หลงใหล,เลื่อมใสมาก
sacred(adj) เป็นที่สักการะ,ศักดิ์สิทธิ์,เป็นที่เคารพบูชา
sanctity(n) ความมีศีลธรรม,ความศักดิ์สิทธิ์,ความน่าเคารพบูชา
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
adoration (n.) ความเคารพบูชา See also: ความเลื่อมใส Syn. devotion, veneration
diabolism (n.) การเคารพบูชาภูตผีปีศาจ Syn. Satanism, black magic
Satanism (n.) การเคารพบูชาภูตผีปีศาจ Syn. black magic
worshipful (adj.) ซึ่งแสดงความเคารพบูชา See also: ซึ่งแสดงความศรัทธาเลื่อมใส Syn. pious, reverent
worshipfully (adv.) อย่างเคารพบูชา
worshipfulness (n.) การแสดงความแสดงความเคารพบูชา
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I wanted to make you feel at home.เคารพบูชา ดูแลเอาใจใส่เสมือนพี่น้อง
Are dear old Mum and loving Dadพวกเค้าคือแม่ที่ชราและพ่อที่เคารพบูชา
I mean, sure, they tossed me into a flaming tar pit, but they worshiped me.ฉันหมายถึง, แน่ใจ, ว่าพวกเขาโยนฉันลงไป ในหลุมน้ำมันดินเผา แต่พวกเขาเคารพบูชาฉัน
He resides in karda nui and idolizes the toa.เค้าอาศัยอยู่ใน คาร์ดา นุย และเคารพบูชาลัทธิเต๋า
The thing is about little boys is that they worship their dads like gods.เรื่องนี้มันเกี่ยวกับเด็กผู้ชายตัวเล็กๆ ที่พวกเขาเคารพบูชาพ่อของพวกเขา เหมือนพระเจ้า
Now the divine is held as confidant and council.แต่ตอนนี้กลับเคารพบูชาพวกเขา เพราะเหตุได
Of course, she's not really worship worthy anymore, uh, having lost a step and all.นั่นสิ จริงๆเเล้ว เธอไม่เห็นจะคู่ควรกับเคารพบูชาอีกต่อไป เอ่อ, ดูสูญเสียความน่าเคารพ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เคารพบูชา
Back to top