ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เกินพอ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เกินพอ*, -เกินพอ-

เกินพอ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เกินพอ (adv.) very much See also: too much, too many Syn. มากมาย
เกินพอ (v.) have a surplus See also: be surplus, have something to spare Syn. เกินต้องการ
เกินพอ (adj.) surplus See also: more than enough Syn. เกินต้องการ
เกินพอ (v.) be ample See also: be superabundant, be superfluous, be excessive Syn. มากเกิน
เกินพอ (adj.) ample See also: superfluous, superabundant, excessive Syn. มากเกิน
เกินพอ (adv.) amply See also: excessively Syn. มากเกิน, มากมาย
เกินพอ (v.) be ample See also: be excessive, be superfluous, be infinite Syn. มากมาย, เหลือแหล่, เหลือล้น Ops. ขาด, น้อย
เกินพอ (v.) be excessive See also: be abundant, be superfluous, be ample, be plentiful Syn. เหลือเฟือ, มากมาย Ops. ขาด, น้อย
เกินพอ (adv.) excessively See also: amply, plentifully, profusely, abundantly Syn. เหลือเฟือ, มากมาย Ops. ขาด, น้อย
เกินพอดี (adv.) too much See also: over, excessively, improperly, immoderately Syn. เกินดี
English-Thai: HOPE Dictionary
excess(อิคเซส') adj.,n. (ความ) มากเกินพอ,มากเกินความจำเป็น, Syn. surplus
superfluous(ซูเพอ'ฟลูอัส) adj. มากเกินพอ,มากเกินไป,ไม่จำเป็น,ฟุ่มเฟือย,เกินความต้องการ., See also: superfluousness n., Syn. excessive
English-Thai: Nontri Dictionary
excess(adj) ที่เพิ่มขึ้น,ที่เกินมา,มากเกินพอ
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Excessมากเกินพอ,มากเกินไป [การแพทย์]
Stoker-Fired Incinerator เตาเผาชนิดมีแผงตะกรับ เป็นเตาเผาชนิดที่ใช้มากในปัจจุบัน แผงตะกรับจะทำหน้าที่ในการป้อนมูลฝอยในเตาเผา วิธีการเผาจะใช้อากาศมากเกินพอ และอาจใช้น้ำมัน เชื้อเพลิงเสริมด้วย อุณหภูมิในการเผาประมาณ 850-1,200 องศาเซลเซียส [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
bit much (sl.) เกินพอ
bellyful (sl.) ความมากเกินพอ See also: ความมากเกินไป
opulent (adj.) ที่มากจนเกินพอ Syn. abundant, profuse Ops. scarce
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I think I've had enough for todayฉันคิดว่าวันนี้เกินพอแล้ว (รับไม่ได้อีกแล้ว)
That was more than enough for you to fall for a guyนั่นก็มากเกินพอแล้วสำหรับเธอที่จะตกหลุมรักหนุ่มสักคน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
That's more than enough to ignite brake fluid.เกินพอที่จะทำให้เกิดไฟ
Plenty of steel for two swords.เกินพอสำหรับดาบ 2 เล่ม
I've done enough for one night.คืนนี้ฉันทำมากเกินพอแล้ว
Sometimes I feel like I'm seeing it all at once and it's too much.บางครั้ง เห็นเพียงสิ่งเดียวก็รู้สึกว่ามากเกินพอ
Don't you think you've already messed her life up enough?นายไม่คิดว่านายได้ทำ ให้ชีวิตเธอยุ่งเหยิงเกินพอแล้ว ?
Sorry, I've had enough of running away, Sophie.เสียใจด้วย ผมหนีมานานเกินพอแล้ว โซฟี
Exceptionally hardworkingความบากบั่นจนเกินพอดี
That's plenty right there.นั่นมันก็มากเกินพอแล้วล่ะ
Hm... Well, once burned...อืมม ครั้งเดียวก็เกินพอ
Once was enough. I can't let it happen again. No!ครั้งเดียวเกินพอแล้ว ฉันจะไม่ปล่อยให้เกิดขึ้นอีก ไม่!
You got something like 40 cents to your name.40 เซ็นต์ก็มากเกินพอแล้วว่ะ
You've done more than enough for me.พวกนายทำเพื่อฉันมามากเกินพอแล้ว
And then I thought, "Gee... it must be pretty important for Linderman to see me in office if he's willing to go to this much trouble to keep me in line."เราตกลงกันไว้ที่ 2 ล้านก็เกินพอแล้ว ใช่ ผมก็ว่าอย่างนั้นแหละ แต่ผมกลับคิดว่า "ให้ตายเถอะ...
I'm quick to recover. Three days to rest, that's more than enoughดีขึ้นมากเลยค่ะ ได้พักตั้งสามวันมากเกินพอ
Now this shit is long enough.เรื่องบัดซบพวกนี้มันมากเกินพอแล้ว
Yes, and always arrives overdone.ใช่ แล้วก็มักจะสุกเกินพอดี
Although, if I kill you, then I can use the compass to find Shipwreck Cove, is it, on my own.อลิซเบธ นี่มันโจรสลัดนะ! ข้ามีประสบการณ์ผจญโจรสลัดมามากเกินพอแล้ว! งั้นเราก็ตกลงกันได้?
Once was enough for me.ครั้งเดียวก็เกินพอละ
I've got Catherine for that. I am not the problem, she is.แค่แคทเธอรีนก็เกินพอ ปํยหาไม่ใช่ผม เธอนั่นแหละฮะ
One bite's all it takes yes,teeth,skin all turns.แค่กัดครั้งเดียวก็เกินพอ แล้วฟันกับหนังจะเปลี่ยนไป
Too many seals have broken already.มีผนึกถูกทำลายไปมากเกินพอแล้ว
We've got more than enough to get the Hines conviction set aside.เรามีหลักฐานมากเกินพอที่จะ ทำให้คำตัดสินของไฮนส์ตกไป
That's, that's more than enough. Thank you.นั้น นั้นเกินพอเลยครับ ขอบคุณครับ
Lex believes it... and that's all that matters.เล็กซ์เชื่ออย่างนั้น... และนั่นก็เกินพอ
Don't you think we've done enough for Dallas.ไม่คิดว่า เราทำเกินพอสำหรับดัลลัสแล้วเหรอ
I've had enough of it!ฉันทำมามากเกินพอแล้ว!
On the school song committee.- ... ก็หนักเกินพอแล้ว
You gotta talk to him.แต่นี่มันเกินพอแล้ว เธอต้องพูดกับเขาทีนะ
Listen, and you care what enough for everyone.ฟังชั้นนะ เธอทำเพื่อทุกคนมามากเกินพอแล้ว
Stay with the ship. One idiot with a gun is enough.อยู่ที่ยาน แค่คนงี่เง่าถือปืนคนเดียวก็เกินพอแล้ว
I think I've given more than enough to my country already.ผมคิดว่า ผมได้ให้ไปเกินพอแล้วกับประเทศผม
I've been insulted enough.ชั้นโดนดูถูกมามากเกินพอละ
Given your height, you are well over the optimal weight for a ballerina.จากความสูงของคุณ และน้ำหนัก ที่ออกจะเกินพอดี สำหรับนักเต้นบัลเลย์หญิง
Sorry buddy, I've already broken enough rules.โทษทีเพื่อนฝูง ฉันแหกกฎมามากเกินพอแล้ว
That's more than the rest of us had.วันเดียวก็มากเกินพอแล้ว
Helen, please. It's more than enough.เฮเลน ได้โปรด มันเกินพอแล้ว
I don't need another parent, Spence. One's plenty.ฉันไม่อยากมีผู้ปกครองเพิ่มขึ้นมาอีก คนเดียวก็เกินพอแล้ว
This has gone on long enough!สิ่งนี้มันมากเกินพอแล้ว
I already appreciate the mask plenty.แค่หน้ากากก็เกินพอแล้ว
You know, at first the pictures are enough.คุณรู้ไหม,ข้อแรก\ แค่รูปนี่ก็เกินพอ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เกินพอ
Back to top