ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

อ่อนเพลีย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *อ่อนเพลีย*, -อ่อนเพลีย-

อ่อนเพลีย ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
อ่อนเพลีย (v.) be tired See also: be exhausted, be listless, be weak, be fatigued Syn. หมดแรง Ops. กระปรี้กระเปร่า, กระฉับกระเฉง
English-Thai: HOPE Dictionary
adam strok syndromeอาการอ่อนเพลียอย่างกระทันหัน บางครั้งเกิดการชัก
atony(แอท'โทนี) n. การไร้ความตึงตัว, การไร้พลังงาน, ความอ่อนเพลียของกล้ามเนื้อ, การไม่เน้น
aweary(อะเวีย'รี) adj. อ่อนเพลีย, อิดโรย
bucked(บัคท) adj. เหนื่อย,อ่อนเพลีย,มีความสุข
debilitate(ดิบิล'ลิเทท) vt. ทำให้อ่อนเพลีย,ทำให้อ่อนกำลัง,ทำให้ทรุดโทรม., See also: debilitation n. ดูdebilitate debilitative adj. ดูdebilitate, Syn. enfeeble
debility(ดิบิล'ลิที) n. ความอ่อนเพลีย,ภาวะที่อ่อนกำลัง, Syn. feebleness
done(ดัน) v. กริยาช่อง 3 ของ do. -adj. สมบูรณ์,เสร็จ,เรียบร้อย,ตลอด,ต้มสุกแล้ว,หมดแรงใช้การไม่ได้,ใช้หมดแล้ว -Phr. (done for เหนื่อย,หมดแรง,ตาย,ใกล้ตาย) . Phr. (done in หมดแรง อ่อนเพลียมาก) ., See also: done! ใช้การได้! เห็นด้วย คำที่มีความหมายเหมือนกั
enfeeble(เอฟี'เบิล) vt. ทำให้อ่อนเพลีย,ทำให้หมดกำลัง, Syn. exhaust
exhaust(เอกซอสทฺ') vt. ใช้หมด,ทำให้หมด,ทำให้หมดกำลัง,ทำให้อ่อนเพลีย. vi. ผ่านพ้น,หลบหนี., See also: exhaustion n. -exhauster,exhaustibility n. exhaustible adj. exhaustibility n., Syn. wear out
hyperthyrodismเกิดจาก thyroxin ถูกขัยออกมามากกว่าปกติ ทำให้อัตราการเผาผลาญอาหารมากทำให้เกิดโรค 2 อย่างคือ 1. exophthalamic goiter เป็นลักษณะคอหอยพอก ใจสั่นเหงื่อออกมาก ชีพจรเต้นเร็ว ตกใจง่าย นอนไม่หลับ อ่อนเพลีย ตาโปนและถลน 2. adenomatous goiter with hyperthyroidism เป็นอาการที่เกิดขึ้นหลังจากต่อมธัยรอยด์โตแล้ว ทำให้เกิดอาการเหมือนชนิดแรก แต่ไม่ใคร่โปนมากนัก
jade(เจด) {jaded,jading,jades} n. หยก,แร่หยก,ม้าร้าย,หญิงร้าย.vt.,vi. ทำให้อ่อนเพลีย,ทำให้น่าเบื่อ, See also: jadish adj.
jaded(เจด'ดิด) adj. อ่อนเพลีย,น่าเบื่อ,เลื่อน,หมดเปลือง,เสเพล
languish(แลง'กวิช) {languished,languishing,languishes} vi. อ่อนกำลัง,อ่อนเพลีย,อ่อนเปลี้ย,หดหู่,ไม่ใยดี,อิดโรย,ร่วงโรย,ละห้อย,โรยรา,ทำหน้าตาเศร้าหมอง., See also: languisher n. languishing adj. ดlanguishู
languor(แลง'เกอะ) n. ความอ่อนเพลีย,ความอ่อนเปลี้ยเพลียแรง,ความเซื่องซึม,ความเชื่องช้า, See also: languorous adj. ดูlanguor
lassitude(แลส'ซิทูด) n. ความอ่อนเพลีย,ความเหน็ดเหนื่อย,ความเซื่องซึม,ความเมินเฉย
low(โล) adj.,adv. ต่ำ, น้อย, เตี้ย,หย่อน,งอลง,อ่อนเพลีย,อ่อนแรง,ค่าต่ำ,หดหู่ใจ,ต่ำต้อย,เลว,ชั่ว,หยาบช้า,เกียร์ต่ำ,เสียงต่ำ,เสียงแผ่ว n. สิ่งที่อยู่ต่ำ,ราคาต่ำ,ค่าต่ำ,เกียร์แรก,เกียร์ต่ำ,ความเลว,ความหยาบคาย. vi. (วัว) ร้อง,เปล่งเสียงคล้ายเสียงวัว n. การร้องเสี
tire(ไท'เออะ) vt.,vi. เหนื่อย,เหน็ดเหนื่อย,เมื่อยล้า,เพลีย,หน่าย,เบื่อหน่าย,หน่ายแหนง,ใส่ยาง,ตกแต่ง,ประดับ,แต่งตัว,แต่งศรีษะ n. ความเหน็ดเหนื่อย,ความอ่อนเพลีย,ยางรถ,ยางนอก,แผ่นยางหรือเหล็กรอบล้อเพื่อกันสึก,สื้อผ้าอาภรณ์,สิ่งประดับ,เครื่องประดับศรีษ
tired(ไท'เออด) adj. เหนื่อย,เหน็ดเหนื่อย,เมื่อยล้า,อ่อนเพลีย,เบื่อหน่าย,รำคาญ,จืดชืด,มียางออก,มีแถบโลหะหุ้มล้อรถ., Syn. fatigued,weary,enervated
tiresome(ไท'เออะซัม) adj. น่าเบื่อหน่าย,น่ารำคาญ,จืดชืด,ทำให้เหน็ดเหนื่อย,ทำให้อ่อนเพลีย
tiring(ไท'เออริง) adj. ทำให้เหน็ดเหนื่อย,ทำให้อ่อนเพลีย,น่าเบื่อหน่าย,น่ารำคาญ
wear(แวร์) {wore,worn,wearing,wears} vt.,n. (การ) สวม,ใส่,ติด,ประดับไว้,แสดง,แสดงให้เป็นท่า,ครอง,ใช้,สึก,ทำให้สึก,ทำให้อ่อนเพลีย vi. ลึก,เสียดสี,ทน,ใช้จนสึก,ใช้จนขาด wear down สึก สึกกร่อน เสื่อมชำรุด ทำให้เหนื่อย มีชัยเหนือ, See also: wearer,n.
English-Thai: Nontri Dictionary
aweary(adj) เหน็ดเหนื่อย,เพลีย,อ่อนเพลีย,อิดโรย
debilitate(vt) ทำให้อ่อนแอ,ทำให้อ่อนเพลีย,ทำให้อ่อนกำลัง
debility(n) อาการอ่อนเพลีย,ความอ่อนเพลีย
enfeeble(vt) ทำให้อ่อนเพลีย,ทำให้หมดกำลัง,ทำให้อ่อนกำลัง
exhaust(vt) ทำให้หมดกำลัง,ทำให้อ่อนเพลีย,ใช้หมด
exhaustion(n) การใช้หมด,ความหมดแรง,ความเหนื่อย,ความอ่อนเพลีย
fatigue(n) ความเหนื่อย,ความอ่อนเพลีย,ความเมื่อยล้า
languish(vi) อ่อนเพลียลง,ซูบซีดลง,เฉื่อยลง,เนือยลง,อิดโรย
lassitude(n) ความอ่อนเพลีย,ความเมื่อยล้า,ความเฉยเมย,ความเหนื่อย
tire(n) ยางรถ,ความเหนื่อย,ความอ่อนเพลีย,สิ่งประดับ,เสื้อผ้า
tired(adj) เหนื่อย,เมื่อย,เบื่อ,อ่อนเพลีย,ล้า
weariness(n) ความเหนื่อย,ความอ่อนเพลีย,ความเบื่อหน่าย,ความอิดโรย
weary(adj) เหนื่อย,อ่อนเพลีย,เมื่อยล้า,อิดโรย
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
debilityอาการอ่อนเพลีย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Debility, Generalอ่อนเพลีย [การแพทย์]
Lassitudeอ่อนเพลีย [การแพทย์]
Ataxiaอะแทกซิอา; อะแทกเซีย, อาการ; การเซ; เคลื่อนไหวเปะปะ; เดินตัวเซ; เดินเซ; อ่อนเพลีย; อาการเดินเซ; การขาดความสามารถในการกะระยะและความสม่ำเสมอนุ่มน; อะแทกเซีย; กล้ามเนื้อทำงานไม่ประสานกัน; อะแท็กเซีย; โรคที่มีอาการเดินเซ; กล้ามเนื้อขาดการประสานงาน [การแพทย์]
Hepatitisโรคตับอักเสบโรคตับอักเสบ (hepatitis) เป็นโรคที่เซลล์ของตับมีการอักเสบเกิดขึ้น เกิดจากหลายสาเหตุ เช่น เชื้อไวรัส เชื้อแบคทีเรีย การดื่มสุราเป็นประจำ พิษของยาบางชนิด แต่การติดเชื้อไวรัสเป็นสาเหตุของโรคตับอักเสบที่พบบ่อยที่สุด ผู้ป่วยโรคตับอักเสบจะมีอาการเจ็บแน่นบริเวณตับ อ่อนเพลีย เบื่ออาหาร เหนื่อยง่าย ผู้ป่วยบางรายมีอาการไข้ต่ำ คลื่นไส้ อาเจียน ต่อมาผู้ป่วยบางรายจะมีอาการตัวเหลือง ตาเหลือง หลังจากนั้นอาการต่างๆ จะลดน้อยลง ผู้ป่วยเข้าสู่ระยะพักฟื้น โดยอาจกินเวลานานหลายสัปดาห์หรือเป็นเดือนกว่าจะหายเป็นปกติ โรคตับอักเสบชนิดเฉียบพลันเป็นโรคตับอักเสบที่มีระยะเวลาการดำเนินโรคไม่นาน ผู้ป่วยมีอาการน้อยลงและหายขาดภายในเวลาไม่เกิน 6 เดือน ส่วนโรคตับอักเสบชนิดเรื้อรังเป็นโรคตับอักเสบที่มีการดำเนินโรคนานกว่า 6 เดือน
Lethargyไม่มีแรง, อิดโรย, ซึม, เกียจคร้าน, แขนขาอ่อนแรง, อ่อนเพลียซึม [การแพทย์]
Malaiseอาการไม่สบาย, อ่อนเพลีย, รู้สึกไม่สบาย [การแพทย์]
riboflavinไรโบเฟลวิน, วิตามินบี 2, วิตามิน B2 สูตรเคมีคือ C17H20N4O6 ผลึกสีส้ม ละลายได้ในน้ำ เป็นเอนไซม์เกี่ยวกับการสันดาปสารอาหารพวกคาร์โบไฮเดรตและกรดอะมิโน รวมทั้งการสร้างโปรตีน ถ้าขาดวิตามินนี้ จะทำให้เป็นแผลตามมุมปาก ลิ้นบวม อ่อนเพลีย ระบบย่อยอาหารไม่ทำงาน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
wayworn (adj.) อ่อนเพลียหรือเหนื่อยอ่อนจากการเดินทาง
debilitation (n.) การทำให้อ่อนเพลียหรืออ่อนกำลัง See also: การทำให้ทรุดโทรม Syn. emasculation
emasculation (n.) การทำให้อ่อนเพลียหรืออ่อนกำลัง See also: การทำให้ทรุดโทรม
inanition (n.) ความอ่อนเพลียจากการขาดอาหารหรือความเจ็บป่วย See also: การขาดอาหาร Syn. exhaustion, starvation
jet lag (n.) อาการอ่อนเพลียจากการเดินทางด้วยเครื่องบินเป็นเวลานาน
languor (n.) ความอ่อนเพลีย See also: ความอ่อนเปลี้ยเพลียแรง, ความเซื่องซึม, ความเชื่องช้า Syn. weakness
lassitude (n.) ความอ่อนเพลีย See also: ความเหน็ดเหนื่อย Syn. weariness, languor
neurasthenia (n.) อาการอ่อนเพลีย
neurasthenic (adj.) เกี่ยวกับอาการอ่อนเพลีย
waste (vt.) ทำให้อ่อนเพลีย See also: ทำให้เหนื่อย Syn. debilitate, enervate, exhausted Ops. energize, strengthen, vitalize
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I'm not exactly sure what it is, but I know I didn't always feel this... sedated.ผมไม่แน่ใจนัก ว่ามันคืออะไร แต่ผมรู้ ผมไม่เคยรู้สึก... อ่อนเพลีย เหมือนพวกขี้ยา
Anemia, seventh-Nerve palsy,อ่อนเพลีย เส้นประสาทส่วนที่ 7 เป็นอัมพาธ
You herded, feeble creatures, destined for our pleasureคุณฝูง, สรรพสิ่งที่สร้างอ่อนเพลีย,\ Ndestined สำหรับความยินดีของเรา
I know why you're tired.พ่อรู้ว่าเธออ่อนเพลียเพราะอะไร.
Oh, I'm feeling weak with hunger!โอย.. ชั้นรู้สึกอ่อนเพลียและหิวโหย
The god-king has betrayed a fatal flaw:ก่อนบาดแผลและความอ่อนเพลีย จะส่งผล
Nan Hee, how can you go so low?นัน ฮี! ทำไมเธอดูอ่อนเพลียแบบนี้ล่ะ?
I could give you a lot of fancy terms, but, bottom line, they're exhausted.หมอจะไม่พูดภาษาหมอหล่ะนะ พูดง่ายๆละกัน พวกเค้าอ่อนเพลีย
He's a little tired.เขาอ่อนเพลียเล็กน้อย
Heart palpitations, fatigue, stomach pain,หัวใจเต้นผิดปกติ. -.อ่อนเพลียและปวดท้อง
Look for any admissions for exhaustionหากรณีที่แอดมิดเพราะความอ่อนเพลีย
Adam jackson's life Reads like a "how to Make an unsub" manual.เข้า ๆ ออก ๆ โรงพยาบาล... แขนหัก ซี่โครงหัก อ่อนเพลีย
I--i don't know.เขาแอบนอนตอนกลางวันเพราะเขามักจะอ่อนเพลีย
They were frail... weak.พวกเขาอ่อนแอ... อ่อนเพลีย
It's overwork and malnutrition.เธอมีอาการอ่อนเพลียและมีภาวะขาดสารอาหารครับ
Neuroproaxia is a temporary paralysisNeuroproaxia จะทำให้อ่อนเพลียชั่วคราว
You will be hungry. You will be weak.คุณจะรู้สึกหิว อ่อนเพลีย
I just needed to lay low for a little while, and, uh, let my body readjust.ผมแค่รู้สึกอ่อนเพลีย เป็นบางครั้ง และขอให้ร่างกายของผม ได้ปรับตัวสักระยะ
I don't think I've ever been this tired.ฉันไม่เคยคิดเลยว่า ฉันจะรู้สึกอ่อนเพลียมากถึงขนาดนี้
You look exhausted. Would you like to come in?คุณดูอ่อนเพลียมาก คุณอยากจะเข้าไปข้างในไหม
Well... your trials have left you weary, I'm sure.งั้น... การสอบสวนของท่านจะทำให้เขาอ่อนเพลีย ข้ามั่นใจ
Now if you'll excuse me, this baby of yours is making me so tired, I need to lie down.และตอนนี้ฉันคงต้องขอตัว ลูกของคุณทำฉันอ่อนเพลียมาก อยากไปงีบซักหน่อย
I'm hoping that she's just overworked and tired.หนูหวังว่ายาย คงจะแค่อ่อนเพลียเพลียเพราะทำงานหนัก
A little weak, I guess.แค่อ่อนเพลียนิดหน่อย
Repairmen would duel each other inside, losers succumbing to heat exhaustion, or worse.ช่างซ่อมจะเข้าไปดวลกันข้างใน ผู้แพ้จะสิ้นลมจากความร้อน ที่ทำให้อ่อนเพลียหรือแย่กว่านั้น
We were exhausted and starving.เราทั้งอ่อนเพลียและก็หิวโหย
It seems as if you're suffering from severe exhaustion and dehydration.ดูเหมือนคุณจะไม่ค่อยสบาย จากอาการอ่อนเพลีย และ ขาดน้ำ
Is exhausting me, too.ทำให้ฉันอ่อนเพลียเหมือนกัน
Our local main bank and tormented my mother and employees.พ่อของผมก็ล้มป่วยลงด้วยความอ่อนเพลีย แล้วก็จากไป หลังจากพ่อตาย ธนาคารหลักท้องถิ่น ก็เรียกให้คืนเงินกู้ในทันที และ
♪ And I know you're weary#ฉันรู้เธออ่อนเพลีย#
Excuse my jet lag, I'm fresh off a plane from North Korea where I've been training their swim team with my assistant Dennis Rodman.ขอโทษทีฉันอ่อนเพลียที่เกิดจากการเดินทาง ฉันเพิ่งร่อนเครื่อง มาจากเกาหลีเหนือ ที่ฉันได้ฝึกสอน ทีมว่ายน้ำของที่นั่น กับผู้ช่วยของฉัน Dennis Rodman
She's exhausted, but she's okay.เธออ่อนเพลียมาก แต่เธอโอเค

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า อ่อนเพลีย
Back to top