ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

อึกทึก

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *อึกทึก*, -อึกทึก-

อึกทึก ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
อึกทึก (adv.) noisily See also: clamorously, boisterously, tumultuously Syn. ครึกโครม, อื้ออึง, เอ็ด Ops. เงียบ
อึกทึก (v.) be noisy See also: be clamorous Syn. ครึกโครม, อื้ออึง, เอ็ด Ops. เงียบ
อึกทึก (adj.) noisy See also: clamorous, boisterous, tumultuous Syn. ครึกโครม, อื้ออึง, เอ็ด Ops. เงียบ
อึกทึกครึกโครม (adj.) noisy See also: loud, boisterous, tumultuous Syn. อึกทึก, ครึกโครม, อื้ออึง Ops. เงียบ, เงียบสงบ
English-Thai: HOPE Dictionary
boisterous(บอย'สเทอเริส) adj. หยาบ,หนวกหู,อึกทึก,พล่าน,เอะอะ, See also: boisterousness n. ดูboisterous, Syn. rowdy ###A. restrained
brattle(แบรท'เทิล) n. เสียงอึกทึก,เสียงโครมคราม
cackle(แคค'เคิล) {cackled,cackling,cackles} vi.,n. (การ) ร้องเสียงกะต๊ากหรือกุ๊ก ๆ (ไก่) ,หัวเราะกั๊กกั๊ก,พูดเสียงอึกทึก,ร้องเสียงที่แสดงการไม่เห็นด้วย,คำพูดเหลวไหล, See also: cackler n., Syn. cluck
carousal(คะเรา'เซิล) n. การดื่มฉลองกันอย่างอึกทึกและเมาเหล้า,การดื่มเหล้ากันอย่างเต็มที่
carouse(คะเราซ') {caroused,carousing,carouses} vi. ดื่มฉลองกันอย่างอึกทึกและเมาเหล้า,ดื่มเหล้าจัดและบ่อย, See also: carousal n. ดูcarouse carouser n. ดูcarouse, Syn. make merry
clamant(เคล'เมินทฺ) adj. อึกทึก,เสียงดัง,รีบด่วน,ฉุกเฉิน
clamor(เคลม'เมอะ) n. เสียงอึกทึกครึกโครม,เสียงดังอลหม่าน vi. ทำเสียงอึกทึก,ร้องเสียงดัง,ผลักดัน,ใช้เสียงดัง
clamorous(แคลม'เมอรัส) adj. อึกทึก,อลหม่าน,เสียงดัง,รุนแรง, See also: clamorousness n. ดูclamorous, Syn. noisy ###A. quiet
clamour(เคลม'เมอะ) n. เสียงอึกทึกครึกโครม,เสียงดังอลหม่าน vi. ทำเสียงอึกทึก,ร้องเสียงดัง,ผลักดัน,ใช้เสียงดัง
clangorousadj. ดังแกล๊ง ๆ ,ดังอึกทึก
deafen(เดฟ'เฟิน) vt. ทำให้หูหนวก,ทำให้งงงวยด้วยเสียงอึกทึก.
din(ดิน) {dinned,dinning,dins} n.,v. (ส่ง) เสียงอึกทึกครึกโครม,เสียงเจี๊ยวจ๊าว, Syn. hubbub
fray(เฟร) {frayed,fraying,frayes} n. การทะเลาะวิวาทอึกทึก,การต่อสู้,ความตกตะลึง. vt. ทำให้ตกตะลึง,ทำให้หลุดลุ่ย,ทำให้เป็นฝอย,ทำให้ตึงเครียด,ทำให้ผิดหวัง,เสียดสี vi. ต่อสู้,ลุดลุ่ย,เป็นปุยยุ่ย,เป็นฝอย
full-mouthedadj. โผงผาง,เสียงดัง,หนวกหู,อึกทึก,มีฟันครบชุด
high jinks(ไฮ'จิงคซฺ) n. การเฉลิมฉลองอย่างอึกทึก,การหาความสำราญที่อึกทึก
hijinks(ไฮ'จิงคซฺ) n. การเฉลิมฉลองอย่างอึกทึก,การหาความสำราญที่อึกทึก
hilarious(ฮิแล'เรียส) adj. สนุกสนานเฮฮา,ร่าเริง,อึกทึก., See also: hilariousness n., Syn. noisily,merry,funny
hoopla(ฮู'พละ) n. ความโกลาหล,ความอึกทึกครึกโครม,การพูดหรือข้อเขียนที่บิดเบือนความจริง
horseplayn. การเล่นหยาบและอึกทึกครึกโครม
jamboree(แจมบะรี) n. การประชุมรื่นเริง,การชุมนุมอึกทึก,การชุมนุมใหญ่ของลูกเสือ
loud(เลาดฺ) adj.,adv. ดัง, (เสียง) สูง,กึกก้อง,อึกทึก,ฉูดฉาด,บาดตา,ยืนยัน,เน้น,หยาบคาย, See also: loudly adv. ดูloud loudness n. ดูloud
noise(นอยซ) n. เสียง,เสียงรบกวน,เสียงดังอึกทึก
noisy(นอย'ซี) adj. อึกทึก,เสียงดัง,หนวกหู,เต็มไปด้วยเสียง., See also: noisily adv. noisiness n., Syn. clamorous
obstreperous(อับสเทรพ'เพอรัส) adj. อึกทึกครึกโครม,เอะอะโวยวาย,ควบคุมได้ยาก,ซึ่งต่อต้านอย่างดื้อรั้น, Syn. turbulent
pother(พอธ'เธอะ) n.,v. (ทำให้เกิด,กลาย) เสียงโกลาหล,ความอึกทึกครึกโครม,ความยุ่งเหยิง,กลุ่มควันที่ตลบ.
racket(แรค'คิท) n. เสียงอึกทึกครึกโครม,เสียงหนวกหู, กิจกรรมที่ผิดกฎหมาย,กิจกรรมต้มคน,ธุรกิจอาชีพ,การค้าขาย vi. ทำเสียงอึกทึกครึกโครม,ร่วมงานสังคมที่อึกทึกครึกโครม,ไม้ตีลูก (เทนนิส,แบดมินตันและอื่น ๆ), Syn. noisy confusion
rackety(แรค'คิที) adj. อึกทึกครึกโครม,ชอบ
ragged(แรก'กิด) adj. สวมเสื้อผ้าที่ขาดกระรุ่งกระริ่ง,มอมแมมสกปรก,ขาดกระรุ่งกระริ่ง,ขรุขระ,ยุ่งเหยิง,หยาบ,อึกทึกแสบแก้วหู,ไม่สมบูรณ์., See also: raggedly adv. raggedness n., Syn. tattered,shaggy
rambunctious(แรมบังคฺ'เชิส) adj. ควบคุมยาก,เตลิดเปิดเปิง,อึกทึกครึกโครม,พาล
revel(เรฟ'เวิล) vi.,n. (การ) ชอบมาก,มีความสุขมาก,หลง,สนุกสนาน,เที่ยวสำมะเลเทเมา,ครึกครื้น,งานสนุกสนานและอึกทึกครึกโครม, See also: reveler n. reveller n. revelment n. revelry n., Syn. delight,festivity ###A. dislike
riot(ไร'เอิท) n.,vi. (ก่อ) จลาจล,ความอลหม่าน,ความอึกทึกครึกโครม vt. หลงระเริง สำมะเลเทเมา, See also: rioter n., Syn. disorder,outburst
roar(รอร์) vi.,vt.,n. (การ,เสียง) คำราม,แผดเสียงดัง,ร้องเสียงดังก้อง,หัวเราะลั่น,ส่งเสียงดังอึกทึกครึกโครม, Syn. bawl,yell
roaring(รอ'ริง) n. เสียงคำราม,การแผดเสียงคำราม,เสียงสนั่น,เสียงอึกทึกครึกโครม adj. ซึ่งแผดเสียงดัง,ดังสนั่น,อึกทึกครึกโครม, (ไฟ) ลุกฮือ,เดือดพล่าน adv. มาก,ยิ่ง,เต็มที่, Syn. bellowing,booming
romp(รอมพฺ) vi.,n. (การ) เล่นอึกทึกครึกโครม,วิ่งเล่น,เล่นอย่างครื้นเครง,กระทำอย่างรวดเร็ว,การประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็วและง่ายดาย, See also: romper n. rompingly adv., Syn. play,gambol,sport
rompish(รอม'พิช) adj. วิ่งเล่น,ขี้เล่น,เล่นอึกทึกครึกโครม,ร่าเริง, See also: rompishness n., Syn. frolicsome
rout(เราทฺ) n. การพ่ายหนี,ฝูงชนที่อลหม่าน,การชุลมุนวุ่นวาย,งานชุมนุมที่อึกทึกครึกโครม,กลุ่มคน vt. ทำให้แตกพ่ายหนี,ทำให้พ่ายแพ้กระเซอะกระเซิง
row(โร) vt. พาย,โยกพาย,กรรเชียง vt. พาย,โยกพาย,กรรเชียง,ทะเลาะวิวาทเสียงดัง n. การพาย,แถว,แนว,แถวกระดานหมากรุก,การทะเลาะวิวาทด้วยเสียงตึงตัง,ความอลหม่านอึกทึกครึกโครม,เสียงดังอึกทึกครึกโครม, See also: rowable adj. rower n.
rumpus(รัม'พัส) n. ความวุ่นวายที่อึกทึกครึกโครม,ความอลหม่าน,การส่งเสียงเอะอะโวยวาย pl. rumpuses, Syn. commotion,uproar
tumult(ทู'มัลทฺ) n. ความวุ่นวาย,ความสับสนอลหม่าน,ความอึกทึกครึกโครม,ความว้าวุ่น,อารมณ์ว้าวุ่น,ความกระอักกระอ่วน, Syn. commotion,uproar,panic,frenzy
tumultuous(ทมัล'ชุเอิส) adj. วุ่นวาย,สับสนอลหม่าน,อึกทึกครึกโครม,ว้าวุ่น., See also: tumultuousness n., Syn. disorderly,agitated,disturbed
English-Thai: Nontri Dictionary
babble(n) การพูดพล่อย,การพูดพล่าม,การพูดจ้อ,เสียงอึกทึก
bawl(n) เสียงอึกทึก,เสียงตะโกน,เสียงตวาด
blast(n) เสียงระเบิด,การระเบิด,ลมกรรโชก,เสียงอึกทึก
blatant(adj) อึกทึกครึกโครม,ดัง,โอ่อ่า,โอ้อวด
boisterous(adj) อึกทึก,หนวกหู,เอะอะ,หยาบ
clamour(n) เสียงโห่ร้อง,เสียงเอ็ดตะโร,เสียงอึกทึกครึกโครม
din(n) เสียงอึกทึกครึกโครม,เสียงเจี๊ยวจ๊าว
hubbub(n) เสียงจ้อกแจ้ก,เสียงขรม,เสียงระงม,เสียงอึกทึก
loud(adj) ดัง,กึกก้อง,จุ้นจ้าน,อึกทึก
noise(n) เสียงรบกวน,เสียงอึกทึก,เสียงดัง
obstreperous(adj) ดัง,เอะอะ,โวยวาย,อึกทึกครึกโครม
outcry(n) เสียงเอะอะโวยวาย,เสียงอึกทึก
pother(n) ความยุ่งเหยิง,ความโกลาหล,ความอึกทึกครึกโครม
racket(n) ความสนุกสนาน,เสียงดัง,เสียงอึกทึกครึกโครม
roar(n) เสียงคำราม,เสียงกึกก้อง,เสียงอึกทึกครึกโครม
uproar(n) เสียงอึกทึก,การเอะอะ,ความโกลาหล,ความสับสนวุ่นวาย
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
noisy (adj.) อึกทึก See also: เอะอะเอ็ดตะโร, เสียงดัง, เซ็งแซ่, เอะอะ, จ้อกแจ้กจอแจ Syn. clamorous Ops. calm, quiet
slam-bang (adj.) อึกทึก See also: ซึ่งส่งเสียงดัง
bustling (adj.) อึกทึกครึกโครม
rackety (adj.) อึกทึกครึกโครม See also: เอะอะโวยวาย Syn. rowdy
tumultuous (adj.) อึกทึกครึกโครม See also: โกลาหล
rip-roaring (adj.) อึกทึกครึกโครม (คำสแลง)
bang about (phrv.) ทำเสียงอึกทึก See also: ทำเสียงโครมคราม, ทำเสียงตึงตัง
bear garden (n.) สถานที่มีแต่เสียงอึกทึกครึกโครม
boisterousness (n.) ความอึกทึก See also: เสียงดัง Syn. vitality
boiterous (adj.) ที่อึกทึก See also: ที่เอะอะโวยวาย Syn. noisy Ops. quiet, silent
brattle (n.) เสียงอึกทึก See also: เสียงโครมคราม Syn. rattle
brattle (vt.) ทำให้เกิดเสียงอึกทึก Syn. rattle
buffonery (n.) พฤติกรรมที่หยาบ, คึกคะนอง และอึกทึก Syn. foolery
din (vi.) ทำเสียงอึกทึก See also: ส่งเสียงเอะอะ
din (n.) เสียงอึกทึก See also: เสียงเจี๊ยวจ๊าว, เสียงเอะอะ Syn. clamor, clatter, uproar
din in (phrv.) ส่งเสียงอึกทึก (มักใช้รูป continuous tense) See also: ส่งเสียงดัง Syn. dim down
din into (phrv.) ส่งเสียงอึกทึก (มักใช้รูป continuous tense) See also: ส่งเสียงดัง Syn. dim down, din in
foolery (n.) พฤติกรรมที่หยาบ, คึกคะนอง และอึกทึก Syn. buffonery
fracas (n.) การทะเลาะที่มีเสียงอึกทึกครึกโครม Syn. brawl, fight, quarrel
fuss (n.) ความอึกทึก See also: ความเอะอะ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
(clamoring)อึกทึกอลหม่านเสียงดังรุนแรง
The military has been silent, though a couple of hours ago... we heard a huge noise... and it was confirmed that four KC-1...โดยทางกองทัพยังคงปิดทางเงียบ มาหลายชั่วโมงแล้ว ทางเราได้ยินเสียงอึกทึก.. ..ที่ได้รับการยืนยันว่า เป็นรถถัง..
But just three days later, the ocean got tired of the festivitiesแต่แค่ 3 วันให้หลัง ท้องทะเลก็เบื่อความอึกทึก
People doing the deed upstairs didn't want any uproarแขกที่ขึ้นห้องอยู่ข้างบนไม่อยากฟังเสียงอึกทึก
Sound and silence. Dark and light.เสียงอึกทึก และ ความวังเวง ความมืด และ ความสว่าง
You got a wok? You got a wok?เข้าใจที่ผมพูดมั้ย อึกทึกครึกโครมแค่ไหนก็ได้
Now, um... usually, my whole life, it's always been crazy, noisy,คือ มัน ปกติแล้วชีวิตผมจะยุ่งเหยิงตลอด อึกทึก
It's a loud, noisy world we live in... and sometimes we lose our way.โลกเราใยเป็นโลกที่เสียงดังอึกทึก บางครั้งบางคราวเราก็หลงทาง
Kind of quiet. I like that. It doesn't make too much noise.ดูเงียบๆ ดี ฉันชอบ ไม่อึกทึกเกินไป
Even at the lowest possible volume, the music would be deafening.ถึงแม้เสียงนั้นจะเบาแค่นั้น เสียงเพลงจะดังอึกทึกเกินไป
It's too noisy, it's too quiet...ปกติจะอึกทึกกว่านี้ แต่นี่มันเงียบเกินไป
You were all over the place.เสียงมันค่อนข้างอึกทึกครึกโครม
And upon a sudden, I hear an ungodly row on deck.แล้วทันใดนั้น ก็ได้ยินเสียงอึกทึกบนดาดฟ้า
What a noisy place to belong. Is the Ning Nang Ning Nang Nongl.ที่อึกทึกที่น่าอยู่ คือ นิง แนง นิง แนง นอง
It's like hundreds of voices all talking at once.มีเสียงนับเป็นพัน ๆ เสียงนี้อึกทึกมากๆ
You should at least go with a bang.อย่างน้อยคุณควรไปพร้อมกับเสียงอึกทึก
Just live it extravagantly and leave with a bang.แค่มีชีวิตอย่างหรูหราและจากไปพร้อมกับความอึกทึก
No one's been able to make that romper work.ไม่มีใครเคยทำเสียงอึกทึกขนาดนี้
And I'm sorry. I didn't mean to cause a ruckus.และผมขออภัย ผมไม่ได้ตั้งใจ ทำให้อึกทึกครึกโครม
Calm down It's useless to fuss around hereใจเย็นๆ/Nมันไม่มีประโยชน์ที่จะมาอึกทึกที่นี้
I mean, isn't it so nice to be away from all that noise and that chatter?หมายถึง ไม่ดีเหรอที่อยู่ห่างจากNเสียงอึกทึกและเสียงไร้สาระ
I mean, it can be a little bit deafening sometimes, so it is... it is nice to meet somebody as rustically inclined as I am.แต่บางทีมันก็อาจมีเสียงอึกทึกได้บ้างเหมือนกัน มันก็ดีนะ ได้พบเจอคน รักสันโดษเหมือนกัยฉัน
She just wanted to... go back into the universe without any fuss.เธอต้องการที่จะ.. กลับสู่จักรวาล ไร้ซึ่งความอึกทึกวุ่นวาย
Well, I would be in a nice warm bath, but I simply had to come and find out what all the fuss was about.ฉันคงเป็นอ่างอาบน้ำอับแสนจะอบอุ่น แต่ฉันจำต้องออกมาเพื่อหาคำตอบ ว่าเสียงอึกทึกทั้งหลายนี่คืออะไร
I'll also miss crowds...คิดถึงคนขวักไขว่ เสียงอึกทึก
And then, there would be a great rumple dumpus, wouldn't there?แล้วทีนี้คนก็จะอึกทึกครึกโครม ถูกมั้ยล่ะ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า อึกทึก
Back to top