ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

อย่างรีบเร่ง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *อย่างรีบเร่ง*, -อย่างรีบเร่ง-

อย่างรีบเร่ง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
อย่างรีบเร่ง (adv.) immediately See also: urgently, hastily Syn. อย่างเร่งรีบ Ops. อย่างเชื่องช้า, อย่างเรื่อยเปื่อย
อย่างรีบเร่ง (adv.) hastily See also: hurriedly, quickly Syn. อย่างเร่งด่วน Ops. ช้า
English-Thai: HOPE Dictionary
bolt(โบลทฺ) {bolted,bolting,bolts} n. ลูกกลอน,ลูกศร,ศร,ดาน,สลักประตู,สลักเกลียว,สลัก,พับ,ม้วน,การหนีอย่างรวดเร็ว,ไกปืน,สลักปืน vt. ใส่กลอน,ใส่สลัก,หยุดการสนับสนุน,ยิง (ลูกศร,ขีปนาวุธ) ,พูดโพล่งออกมา,กลืนอย่างรีบเร่ง,กินโดยไม่ได้เคี้ยว,ทำให้เป็นม้วน,วิ่งอย่างรวด
scamper(สแคม'เพอะ) vi.,n. (การ) วิ่งอย่างรีบเร่ง,ไปอย่างรีบเร่ง,วิ่งเล่น,กระโดดโลดเต้น., Syn. scurry,scuttle,rush
huddle(ฮัด'เดิล) {huddled,huddling.huddles} v. จับกลุ่ม,รวมกลุ่ม,เบียดเสียด,ทำอย่างรีบเร่ง,ใส่เสื้อผ้าอย่างเร่งรีบ,ประชุม,หดม้วน,กอดกันกลม. -n. กลุ่ม,ก้อน,กอง,ความวุ่นวาย,ความสับสน,การประชุม,การปรึกษาหารือ,การจับกลุ่มกัน., See also: huddler n. huddli
scamp(สแคมพฺ) n. อันธพาล,คนพาล,คนเสเพล,คนโกง,คนเหลวไหล. vt. ทำให้เหลวไหล,ทำอย่างรีบเร่ง,ทำอย่างสะเพร่า, Syn. rogue
scratch(สแครทชฺ) vt..vi. ข่วน,เกา,ถู,ครูด,ขุด,ขีด,ตะกุย,คุ้ยเขี่ย,ถอนตัวออกจากการแข่งขัน,ขีดออก,ขีดทิ้ง ,ดำเนินชีวิตไปด้วยความลำบากมาก,ถอนตัวออกจากการแข่งขัน,ไม่สามารถปฎิบัติตามคำมั่นสัญญา,รวบรวมหรือกินอย่างรีบเร่ง. n. รอยข่วน (เกา,ถู,ครูด,ขุด,ขีด,ตะกุย) ,การถอนตัวจากการแข่งขัน,บุคคลที่ไม่สำคัญ,เงินสด
scribble(สคริบ'เบิล) vt.,vi. เขียนอย่างรีบเร่ง,ประพันธ์อย่างลวก ๆ ,สาง (ขน) อย่างหยาบ ๆ n. ลายมือหวัด,บทประพันธ์เลว ๆ, Syn. scratch,scrawl
scuffle(สคัฟ'เฟิล) vi.,n. (การ) ตะลุมบอน,ชุลมุนต่อสู้ไปอย่างรีบเร่งและยุ่งเหยิง,เดินลากขา,การชุลมุนต่อสู้,การเดินลากขา,เสียงเดินลากขา, See also: scufflingly adv., Syn. struggle,scuff
scurry(สเคอ'รี) vi.,vt., (การ) ไปอย่างรีบเร่ง,เร่งรีบ,ส่งไปยังรีบเร่ง, Syn. scuttle,scamper,dash
scuttle(สคัท'เทิล) vi. วิ่งอย่างรีบเร่ง,วิ่งอ้าว,รีบเร่ง,ถังกว้างและตื้น,จมเรือโดยการเจาะรูทท้องเรือ,ทอดทิ้ง,ทำลาย. n. ช่องบนดาดฟ้าหรือใต้ท้องเรือ,ช่องบนหลังคา,หน้าต่างข้างเรือ,ฝาปิดทางเข้าห้องในเรือ
English-Thai: Nontri Dictionary
hurriedly(adv) อย่างรีบเร่ง,อย่างด่วน,อย่างรีบร้อน,อย่างฉุกละหุก
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
hastily (adv.) อย่างรีบเร่ง See also: อย่างเร่งด่วน Syn. hurriedly, precipitately, rapidly
in a mad rush (idm.) อย่างรีบเร่ง
rashly (adv.) อย่างรีบเร่ง Syn. hastily, violently, uncontrollably
uncontrollably (adv.) อย่างรีบเร่ง Syn. hastily, rashly, violently
wildly (adv.) อย่างรีบเร่ง Syn. hastily, rashly, violently, uncontrollably
go off the deep end (idm.) ทำอย่างรีบเร่ง
rush (vt.) พาหรือนำไปอย่างรีบเร่ง Syn. take or send urgently
scramble (vi.) ทำอย่างรีบเร่ง See also: กระทำอย่างรีบร้อน
take or send urgently (vt.) พาหรือนำไปอย่างรีบเร่ง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We don't know, but they were built from scratch over the course of five months.พวกเราก็ไม่รู้ แต่ที่นั้นถูกสร้างขึ้น อย่างรีบเร่ง ภายในระยะเวลา เพียง 5 เดือน
Coal was hacked hastily and those who survived the trenches died for the coal.ถ่านหินถูกขนอย่างรีบเร่ง สำหรับคนที่รอดจากการขุดหลุม ก็ตายเพราะหาถ่านหิน
You got somewhere else we can talk?ในขณะที่การดำเนินเป็นไปอย่างรีบเร่ง ผมต้องการเล่า แต่ให้คุณหยุดก่อน
Van Horn's leaving this party, and fast.แวน ฮอร์น กำลังออกจากงาน อย่างรีบเร่ง
Not crawling, walking.ฉันเดินไม่ใช่คลาน อย่างรีบเร่งด้วย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า อย่างรีบเร่ง
Back to top