ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

หดหู่

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *หดหู่*, -หดหู่-

หดหู่ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
หดหู่ (v.) depress See also: deject, be dispirit Syn. เศร้า, หม่นหมอง, ทุกข์ใจ, เศร้าสร้อย Ops. ชื่นบาน, ร่าเริง
หดหู่ใจ (v.) depress See also: dejected, dispirit Syn. หดหู่, เศร้า, เศร้าโศก, เศร้าสลด, ซึมเซา, ห่อเหี่ยว Ops. เบิกบานใจ, ชุ่มชื่นใจ
English-Thai: HOPE Dictionary
adust(อะดัส) adj. ยางไหม้เกรียม, ไหม้เกรียม, หดหู้, เศร้าหมอง
cheerlessadj. ไม่ร่าเริง,ไม่มีเสียงโห่ร้องสนับสนุน,เศร้าซึม,หดหู่ใจ.
damp(แดมพฺ) {damped,damping,damps} adj.,vi.,vt.,n. (ความ,ทำให้,กลายเป็น) ชื้น,หมาด,หดหู่,ไร้ชีวิตชีวา -Phr. (damp off เน่า,เปื่อย,เหี่ยว), See also: dampness n. ดูdamp ., Syn. humidity
dampen(แดม'เพิน) vt. ทำให้ชื้น,ทำให้หมาด,ทำให้หดหู่ใจ vt. กลายเป็นชื้น
dash(แดช) {dashed,dashing,dashes} vt. กระแทก,ทุบแตก,ชน,สาดอย่างแรง,ผสมหรือเจือปน,ทำลาย,ทำให้หดหู่ใจ,ทำให้ยุ่งเหยิง,ทำให้เสร็จโดยเร็ว vi. กระแทก,ชน,โถมเข้าไป,พุ่งเข้าชน,พุ่งไปอย่างรวดเร็ว n. การสาดน้ำ,เสียงสาดน้ำ,ปริมาณน้อย ๆ ที่ผสมเข้าสิ่งอื่น,เครื่องหมาย (๛) ,ข
dejected(ดิเจค'ทิด) adj. หดหู่ใจ,เศร้าซึม., See also: dejectedness n. ดูdejected
dejection(ดิเจค'เชิน) n. ความหดหู่ใจ,ความเศร้าซึม,การขับอุจจาระ,อุจจาระ, Syn. depression
depress(ดีเพรส') vt. ลดลง,กด,กดต่ำ,ระงับ,ยับยั้ง,ทำให้หดหู่ใจ,ทำให้ค่าหรือระดับต่ำลง
depressant(ดีเพรส'เซินทฺ) adj. ซึ่งกดประสาท,ซึ่งระงับ,ซึ่งทำให้หดหู่ใจ. n. ยากดประสาท
depressed(ดีเพรสดฺ') adj. หดหู่ใจ,เศร้า,ถูกกดลง,ตกต่ำ (เศรษฐกิจ) ,ซึ่งอยู่ต่ำ, Syn. sad ###A. cheerful
depressing(ดีเพรส'ซิง) adj. เศร้าโศก,หดหู่ใจ,ตกต่ำ (เศรษฐกิจ) ,ซึ่งถูกกดขี่
depressive(ดีเพรส'ซิฟว) adj. มีความโน้มเอียงในการกดต่ำ,หดหู่ใจ, See also: depressiveness n. ดูdepressive
desolate(เดส'ซะลิท) adj. โดดเดี่ยว,ว่างเปล่า,อ้างว้าง,ไร้ผู้คน,หดหู่ใจ. vt. ทำให้อ้างว้าง,ทำให้ไร้ผู้คน,ทอดทิ้ง,ทำให้หดหู่ใจ, See also: desolator n.ดูdesolate, Syn. abandoned
despondence(ดิสพอน'เดินซี,-เดินซฺ) n. ความหดหู่ใจ,ความท้อแท้, Syn. dejection ###A. cheedrfulness
despondency(ดิสพอน'เดินซี,-เดินซฺ) n. ความหดหู่ใจ,ความท้อแท้, Syn. dejection ###A. cheedrfulness
despondent(ดิสพอน'เดินทฺ) adj. หมดหวัง,ท้อแท้ใจ,หดหู่ใจ, Syn. depressed
dingy(ดิน'จี) adj. ทึมทึบ,สลัว,สกปรก,มอซอ,หดหู่ใจ,ดูdinghy, See also: dingily adv. ดูdingy dinginess n. ดูdingy, Syn. dull ###A. bright
disconsolate(ดิสคอน'ซะลิท) adj. หดหู่ใจ,เศร้า
dismal(ดิส'เมิล) adj. ใจหดหู่,ไม่เบิกบาน,กลัดกลุ้ม,จืดชืด. n. ความหดหู่ใจ,อารมณ์ห่อเหี่ยว,ทางตมตามชายฝั่ง, Syn. sad,gloomy,dreary,cheerless ###A. pleasing,joyful
dispirited(ดิสเพอ'ริทิด) adj. ท้อใจ,หมดกำลังใจ,ซึมเศร้า,หดหู่ใจ., See also: dispiritedness n., Syn. sad,glum
downcast(ดาว'คาสทฺ) adj. หดหู่ใจ,ตาละห้อย,คอตก n. การล้มลง,การฉิบหาย,ความหายนะ, Syn. despondent ###A. joyful,merriful
downheartedadj. หดหู่ใจ,ท้อใจ,เศร้า,ท้อแท้, See also: downheartedness n. ดูdownhearted, Syn. dejected
funk(ฟังคฺ) n. ความกลัว,อารมณ์หดหู่,อารมณ์เศร้าสลด.,กลิ่นฉุน vt. ทำให้กลัว,หดถอย vi. หลบหลีก, See also: funker n.
funky(ฟัง'คี) adj. ตื่นตระหนก.,น่ากลัว,หดหู่ใจ,เหม็น,คล้ายดิน,ดีเยี่ยม,ยั่วยวน.
joyless(จอย'ลิส) adj. ไม่มีความสุข,ไม่รื่นเริง,เศร้า,หดหู่ใจ,หม่นหมอง
languish(แลง'กวิช) {languished,languishing,languishes} vi. อ่อนกำลัง,อ่อนเพลีย,อ่อนเปลี้ย,หดหู่,ไม่ใยดี,อิดโรย,ร่วงโรย,ละห้อย,โรยรา,ทำหน้าตาเศร้าหมอง., See also: languisher n. languishing adj. ดlanguishู
low(โล) adj.,adv. ต่ำ, น้อย, เตี้ย,หย่อน,งอลง,อ่อนเพลีย,อ่อนแรง,ค่าต่ำ,หดหู่ใจ,ต่ำต้อย,เลว,ชั่ว,หยาบช้า,เกียร์ต่ำ,เสียงต่ำ,เสียงแผ่ว n. สิ่งที่อยู่ต่ำ,ราคาต่ำ,ค่าต่ำ,เกียร์แรก,เกียร์ต่ำ,ความเลว,ความหยาบคาย. vi. (วัว) ร้อง,เปล่งเสียงคล้ายเสียงวัว n. การร้องเสี
lowering(โล'เออริง) adj. มืดฟ้า,อากาศทำท่าจะมีฝน,ขมวดคิ้ว,บูดบึ้ง,หดหู่ใจ,โกรธ., Syn. louring,dark
megrim(มี'กริม) n. จิตใจที่เศร้า,ความหดหู่ใจ,การเอาแต่ใจ,การตามอำเภอใจ,อาการปวดศีรษะ ข้างเดียว
melancholia(เมลเลินโค'เลีย) n. โรคจิตที่มีอาการหดหู่ใจหรือซึมเศร้า., See also: melancholic adj.
melancholy(เมล'เลินคอลลี) n. ภาวะจิตใจหดหู่,ใจคอเหี่ยวแห้ง,อาการครุ่นคิดมาก adj. หดใจหู่ใจ,สลดใจ,ครุ่นคิดหนัก, Syn. gloomy,dismal,gloom
mopish(โม'พิช) adj. เซื่องซึม,หดหู่ใจ.
prostration(พรอสเทร'เชิน) n. การนอนคว่ำ,การหมอบราบ,การนอนราบ,การหมดกำลัง,ภาวะหดหู่ใจเป็นที่สุด, Syn. exhaustion
taking(เทค'คิง) n. การเอา,การหยิบ,สิ่งหยิบ,สิ่งจับ,สิ่งที่ถูกจับหรือเก็บ adj. ดึงดูดใจ,ชนะใจ,แพร่เชื้อได้., See also: takings n. ใบรับ,ภาวะกังวลใจหรือหดหู่ใจ. takingly adv. takingness n.
English-Thai: Nontri Dictionary
adust(adj) ไหม้,เกรียม,เศร้า,สลดหดหู่
damp(adj) ชื้น,หมาด,เปียก,แฉะ,หดหู่,ไม่มีชีวิตชีวา
dampen(vt) ทำให้ชื้น,ทำให้หมาด,ทำให้หดหู่,ทำให้สลด,ต้าน,ทำให้เบาบาง
dejected(adj) หดหู่ใจ,สลดใจ,เศร้าใจ
dejection(n) ความหดหู่ใจ,ความเศร้าใจ,ความสลดใจ
depress(vt) กดลง,ทำให้หดหู่,ลดลง,เหลือบตาลง,ยับยั้ง
despond(vi) ทุกข์ใจ,เสียใจ,สลดใจ,หดหู่ใจ,เศร้าโศก
despondence(n) ความเสียใจ,ความสลดใจ,ความหดหู่ใจ,ความเศร้าโศก
despondent(adj) เศร้าใจ,สลดใจ,สิ้นหวัง,ท้อแท้,หมดกำลังใจ,หดหู่ใจ
dingy(adj) มอซอ,สกปรก,สลัว,ทึมๆ,หดหู่ใจ
disconsolate(adj) สิ้นหวัง,เศร้าสลด,สิ้นหวัง,หดหู่,กลัดกลุ้ม
dismal(adj) สลดใจ,ห่อเหี่ยว,หดหู่,มืดมัว,ไม่เบิกบาน,ไม่สดชื่น,กลุ้มใจ
downcast(adj) เศร้าใจ,หดหู่ใจ,คอตก,ตาละห้อย
downhearted(adj) ท้อใจ,ท้อแท้,หดหู่,เศร้า
dump(n) ความเศร้า,ความทุกข์ใจ,ความหดหู่ใจ,ความกลัดกลุ้ม
heartsick(adj) เศร้าใจ,หดหู่ใจ,เสียใจ,ช้ำใจ,เป็นไข้ใจ
melancholy(adj) เศร้าโศก,หดหู่ใจ
morose(adj) ใจคอหดหู่,พื้นเสีย,บูดบึ้ง,อารมณ์ไม่ดี
wilt(vi) หดหู่,เหี่ยวแห้ง,สลด,ร่วงโรย,อับเฉา
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
gloominessความหดหู่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
myxedemaมิกซีดีมา, โรคที่เกิดจากร่างกายขาดฮอร์โมนไทรอกซินในระยะโตเต็มวัยแล้วอาการสำคัญของโรคคือ อ่อนแอ จิตใจหดหู่ ความคิดเชื่องช้า อ้วนง่ายแม้กินอาหารน้อย [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
dismal (adj.) หดหู่ See also: สิ้นหวัง, ท้อแท้ Syn. funereal, somber Ops. happy, joyful
funereal (adj.) หดหู่ See also: สิ้นหวัง, ท้อแท้ Syn. somber Ops. happy, joyful
desolate (adj.) หดหู่ใจ See also: หดหู่, เหี่ยวแห้ง, ไร้ความสุข Syn. dispirited, heartsick Ops. hopeful, cheerful
discouraged (adj.) หดหู่ใจ See also: โศกเศร้า, ซึมเศร้า Syn. unhappy, sad, desolate Ops. hopeful, cheerful
downcast (adj.) หดหู่ใจ See also: โศกเศร้า, ซึมเศร้า Syn. discouraged, unhappy, sad, desolate Ops. hopeful, cheerful
grief-stricken (adj.) หดหู่ใจ See also: เสียใจ, สลดใจ, เศร้าโศก Syn. sad
low (adj.) หดหู่ใจ See also: หดหู่, เศร้าใจ Syn. sad, depressed, unhappy Ops. happy
blue funk (sl.) ความหดหู่ใจ See also: ความซึมเศร้า
bring-down (sl.) สิ่งที่ทำให้หดหู่ใจ
depress (vt.) ทำให้หดหู่ใจ See also: ทำให้เศร้าใจ Syn. depress, sadden Ops. gladden, elate
desolately (adv.) อย่างหดหู่ใจ See also: อย่างไม่มีความสุข
desolation (n.) ความหดหู่ใจ See also: ความสิ้นหวัง Syn. despair, hopelessness
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Rainy days make me very sad and depressedในวันที่ฝนตกทำให้ฉันเศร้าและหดหู่ใจมาก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
My damaged, depressed, drug-addled judgment is still better than yours or any other doctor in this hospital, and my team is gonna do this procedure and save his life.ทั้งความเจ็บปวด หดหู่ การติดยา ก็ยังทำให้การติดสินใจผมดีกว่าคุณ หรือจะหมอคนอื่นๆในโรงพยาบาลนี้ด้วย
Well, that was your one and only chance at the drunken, angry, depressed, revenge screw.นั่นเป็นโอกาสเดียวของพี่ ในการมีเซ็กส์แบบเมา โกรธ หดหู่ และแก้แค้น
Sad is entirely the wrong emotion.หดหู่ คือส่วนผสมของอารมณ์ที่ผิดปกติ
Of course you do. It's old and depressing.ก็แหงล่ะสิ มันเก่าแล้วก็หดหู่
The fly-fishing idea was his brother Hank's. I was upset at first.ไอเดียทำเบ็ดแมลงใช้ตกปลา เป็นของพี่ Hank ตอนแรก ฉันรู้สึกหดหู่
Saint Petersburg is gloomyเซนต์ ปีเตอร์สเบิร์กช่างน่าหดหู่
Charlie, this shit´s depressing the shit out of me. lt´s makin´ me sad.เพลงบ้าๆ นี่ทำฉันหดหู่ อยากลาตาย
No, I'm too depressed to talk.ไม่ ฉันหดหู่เกินกว่าจะคุย
"Finally, my love, it's Moscow at last... and my very first night was unspeakably dreary."ในที่สุดยอดรักฉันก็ถึงมอสโคว์แล้ว... และคืนแรกมันช่างแสนหดหู่
If everything truly is as dismal as you say, then heed my simple remedy. "ถ้าทุกอย่างหดหู่เหมือนที่คุณเล่าจริง ผมก็ขอส่งความเห็นใจไปให้คุณ"
You got yourself a hard eye there, Mr. Junuh.คุณมองโลกได้หดหู่ดีนะ
For the world has grown full of peril and in all lands love is now mingled with grief.โลกตอนนี้นั้นเต็มไปด้วยภยันตราย ไม่ว่าจะดินแดนไหนก็ตามตอนนี้ ความรักนั้นผสมปนเปไปกับความหดหู่ใจ
And another thing... you've got to quit coming over here and moping around.อีกอย่างนะ... นายควรจะเลิกมาที่นี่ แล้วมาทำตัวเซื่องแุถวนี้ มันโ-รตจะทำให้ชั้นหดหู่เลย
If we've reached the point where you're dragging my day, well then... we've got a problem... seriously.ชั้นทำให้นายรู้สึกหดหู่เหรอ
That black is just depressingใช้แต่สีดำ หดหู่จะตาย
These are good for someone who's cooped up and depressedซื้อนี่ให้แม่สิ ช่วยแก้อาการหดหู่
She's totally depressed and humiliatedแม่ก็หดหู่ แล้วก็ขายขี้หน้าเขาแหละค่ะ
I'm depressed. There's a difference.แม่แค่หดหู่เอง ไม่เหมือนกันนะลูก
This is our family's sad and bitter war experienceนี่คือประสบการณ์ช่วงสงคราม ที่แสนหดหู่ของครอบครัวเรา
Ryuzaki is a little depressed.เรียวซากิดูค่อนข้างหดหู่
I need to not die emotionally crippled and alone.ฉันไม่อยากตายอย่างโดดเดียวและหดหู่
Let's get over this uncomfortable atmosphere.มาลบบรรยากาศหดหู่นี่ซะทีเถอะ
"Nothing like a little self-deception to get you through the night.""ไม่มีอะไรดีกว่า การหลอกตัวเอง นิดหน่อย เพื่อให้ผ่านคืนวันที่หดหู่ไปได้"
I'm, like, totally depressed.ฉันรู้สึกหดหู่เป็นอย่างมาก
My mom went into a pretty bad depression when he got arrested.แม่ของฉันรู้สึกเศร้าหดหู่อย่างมาก ตอนที่พ่อถูกจับ
Two weeks in and you already sound depressed, dejected and paranoid.2 สัปดาห์ที่เข้าไป เสียงเธอดูหดหู่ เศร้าและกังวล
Ηe doesn't speak a word. Totally depressed.เขาไม่พูดเลยสักคำ หดหู่ใจอย่างสิ้นเชิง
I know you feel guilty because she let us stay with her once, but don't you remember how miserable were?หนูรู้ว่าแม่รู้สึกผิดเพราะเธอเคยให้เราไปพักด้วยครั้งนึง แต่จำได้ไหมว่ามันหดหู่ขนาดไหน
That waiter guy needs to stay miserable, because if he's not,he'll fix her roof,and then she'll leave us.นายวอลเตอร์นั่นต้องอยู่อย่างหดหู่ต่อไป เพราะไม่งั้น เค้าจะซ่อมบ้านให้เธอแล้วเธอจะไปจากเรา
Talk about depressed. I felt lower than dirt.ตอนนั้นฉันหดหู่มากๆ ยิ่งกว่าจมดินเสียอีก
That's a much less depressing name.ชื่อนั่นหดหู่น้อยกว่าจริงๆ
You know what? There is such a thing as too interesting.ว๊าว ร้านเค้ามันชวนหดหู่ยิ่งนัก
Yeah, well, maybe he's got family there.ฟังดูน่าหดหู่ ใช่ แล้ว บางทีเขาจะกลับไปหาครอบครัว
I made it up because I'm lonely and depressed and desperate for attention from the hot new intern.ฉันคิดไปเองเพราะว่าฉันเหงาและหดหู่ และสิ้นหวังจากการมีอินเทิร์นฮอตๆเข้ามาจีบ
Depressing and wrong.มันหดหู่และไม่ใช่อ่ะ
If, uh, by "okay," you mean extraordinarily depressed,เอ่อ.. "โอเค" หมายความว่า หดหู่อย่างมากนะ
There is nothing that makes me more uncomfortable than friends talking behind my back.ไม่มีเรื่องไหนที่ทำให้ฉัน หดหู่ใจได้เท่าเพื่อนแอบพูดลับหลังฉัน
And this ridiculous self-flagellation, in my view, is just depressing.มันน่าหัวเราะเยาะ มาว่ากันเอง ในทัศนะผม มันเป็นแค่เรื่องน่าหดหู่
It's called bi-polar or manic depressive.มันเรียกว่าผีเข้าผีออก หรือบ้าหดหู่ใจ
Did you realize our Ms. Bloomwood here is in the hospital with depression?คุณรู้มั้ยว่าคุณบลูมวูด กำลังนอนป่วยในโรงพยาบาลจากอาการหดหู่

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า หดหู่
Back to top