ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

สำราญ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *สำราญ*, -สำราญ-

สำราญ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
สำราญ (v.) be happy See also: be joyful, be good-humoured Syn. สุข, สบาย Ops. โศกเศร้า, โศก, เศร้า
สำราญ (adv.) happily See also: merrily, joyfully, cheerfully, gaily, gleefully Syn. สุขสบาย, สุขสำราญ, เกษม, เกษมสำราญ Ops. ทุกข์โศก
สำราญ (v.) revel See also: live it up, make merry, carouse Syn. สุขสบาย, สุขสำราญ, เกษม, เกษมสำราญ Ops. ทุกข์โศก
สำราญใจ (v.) content See also: be happy, appease, delight Syn. เบิกบาน, รื่นเริง, สราญ
English-Thai: HOPE Dictionary
bacchanal(บาคะนาล') n. ผู้ชอบดื่มสุรามาก,งานดื่มสุราหาความสำราญ,การรื่นเริงฉลองเทพเจ้าเมรัย, Syn. drunken reveler
buckishadj. ชอบแต่งตัว,หุนหันพลันแล่น,เหมือนหนุ่มเจ้าสำราญ
contentment(คันเทนทฺ'เมินทฺ) n. ความพอใจ,ความจุใจ,ความมักน้อย,ความสำราญใจ
convivial(คันวิฟ'เวิล) adj. เจ้าสำราญ,ชอบกินเลี้ยง,ชอบดื่มหาสำราญ,เกี่ยวกับการเลี้ยงฉลอง, See also: convivialist n. ดูconvivial conviviality n. ดูconvivial
divert(ไดเวิร์ท') {diverted,diverting,diverts} vt. เบี่ยงเบน,หันเห,ทำให้ออกนอกลู่นอกทาง,เพลิดเพลิน,หาความสำราญ., See also: divertedly adv. ดูdivert diverter n. ดูdivert divertible adj. ดูdivert - divertibility n. ดูdivert คำที่มีความหมายเหมือนก
enjoy(เอนจอย') {enjoyed,enjoying,enjoys} v. ชอบ,พอใจ, สนุก, สำราญใจ.
enjoyableadj. น่าสนุก,น่าเพลิดเพลิน,สนุก,สำราญใจ., See also: enjoyably adv. ดูenjoyable, Syn. agreeable
gallivant(แกล'ละเวินทฺ) vi. เที่ยวไป,เที่ยวเตร่,เที่ยวหาดความสำราญ., Syn. galavant, See also: gallavanter n.
high jinks(ไฮ'จิงคซฺ) n. การเฉลิมฉลองอย่างอึกทึก,การหาความสำราญที่อึกทึก
hijinks(ไฮ'จิงคซฺ) n. การเฉลิมฉลองอย่างอึกทึก,การหาความสำราญที่อึกทึก
playboy(เพล'บอย) n. หนุ่มเจ้าสำราญ
rant(แรนทฺ) vi.,vt.,n. (การ) พูดโผงผาง,พูดเอะอะ,คุยโว,คำพูดลักษณะดังกล่าว,การหาความสุขสำราญอย่างเต็มที่, See also: ranter n. rantingly adv., Syn. rave
recreate(เรค'ริเอท) vt. พักผ่อน,หย่อนใจ,หาความสำราญ,ฟื้นฟูกายหรือจิต,สร้างใหม่, See also: recreative adj. recreator n., Syn. refresh,restore
revelry(เรฟ'เวลรี) n.,ความสนุกสนาน,การหาความสำราญ,การเที่ยวสำมะเลเทเมา, Syn. boisterous festivity
town(ทาวน์) n. เมือง,นคร,เขตชุมชน,ชาวเมือง,ประชาชนทั้งเมือง,เขตศูนย์การค้าของเมือง, -Phr. (go to town ทำ (วางแผน) ดีและเร็ว,ไปหาความสำราญ) , -Phr. (go up town ไปในเมือง,) -Phr. (on the town หาความสำราญในเมือง), See also: townish adj.
English-Thai: Nontri Dictionary
contented(adj) เป็นที่พึงพอใจ,เป็นที่สำราญใจ,เป็นที่จุใจ,อิ่มอกอิ่มใจ
contentment(n) ความพึงพอใจ,ความสำราญใจ,ความจุใจ,ความสุขเกษม
delectable(adj) สนุกสนาน,เพลิดเพลิน,น่ารื่นเริง,น่ายินดี,น่าสบายใจ,น่าสำราญใจ
delectation(n) ความสนุกสนาน,ความเพลิดเพลิน,ความรื่นเริง,ความสำราญใจ
enjoyable(adj) น่าเพลิดเพลิน,พอใจ,น่าสนุกสนาน,สำราญใจ
epicurean(adj) เจ้าสำราญ,ชอบสนุก,ฟุ้งเฟ้อ,มีรสนิยมสูง
blithesome(adj) สนุกสนาน,ร่าเริง,สำราญใจ
playboy(n) หนุ่มเจ้าสำราญ,คนเจ้าชู้,เสือผู้หญิง,เพลย์บอย
revel(n) ความครึกครื้น,การสนุกสนาน,การหาความสำราญ,การเที่ยวสำมะเลเทเมา
revelry(n) ความครึกครื้น,ความสนุกสนาน,การหาความสำราญ,การเที่ยวสำมะเลเทเมา
yacht(n) เรือเที่ยว,เรือสำราญ,เรือยอชท์
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
bliss (n.) ความสุขสำราญอันสุดยอด See also: ความสุขบนสวรรค์, ความสุขอันล้นพ้น, สวรรค์ Syn. happiness, joy Ops. grief, sorrow
gadabout (n.) คนชอบเที่ยวหาความสำราญอย่างไร้จุดหมาย See also: คนชอบเที่ยวเตร่ไปวันๆ Syn. rover, rambler
gallivant (vi.) ท่องเที่ยวหาความสำราญ See also: เที่ยวเตร็ดเตร่ไป Syn. roam, wander, ramble
hedonist (n.) คนเจ้าสำราญ See also: ผู้ที่แสวงหาความสนุกสนานเพลิดเพลินในการดำรงชีวิต Syn. pleasure-lover, sensualist, thrill-seeker
pleasurableness (n.) ความสำราญ See also: ความอภิรมย์
pleasure-lover (n.) คนเจ้าสำราญ See also: ผู้ที่แสวงหาความสนุกสนานเพลิดเพลินในการดำรงชีวิต Syn. sensualist, thrill-seeker
sensualist (n.) คนเจ้าสำราญ See also: ผู้ที่แสวงหาความสนุกสนานเพลิดเพลินในการดำรงชีวิต Syn. pleasure-lover, thrill-seeker
sybarite (n.) ผู้แสวงหาแต่ความหรูหราและความสุขสำราญ
thrill-seeker (n.) คนเจ้าสำราญ See also: ผู้ที่แสวงหาความสนุกสนานเพลิดเพลินในการดำรงชีวิต Syn. pleasure-lover, sensualist
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Let's go out and have some funออกไปเที่ยวหาความสำราญกันเถอะ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Food. Fun. Friends.อร่อย สำราญ รวยเพื่อน
Enjoy the rest of your voyage on the Avalon, a Homestead Company Starship.สำราญกับเส้นทางที่เหลือบน อวาลอน ยานอวกาศโดยบริษัทโฮมสเตด
That's that Bob Marley shit, nigga.สำราญเป็นบ็อบ มาร์เลย์เลย
The Kapo has his own room, where he can hoard supplies and receive his young favourites in the evening.พวกคาโปว มีห้องนอนเป็นของตัวเอง มีที่เก็บของมีค่า และสำราญใจในยามเย็นได้
Let's enjoy sucking this man's energy.มาทานกันให้สำราญเถิด
Our aristocrats have slept with lower class women for fun.ราชวงศ์ของเราบางคน ไปมีความสัมพันธ์กับหญิงชั้นต่ำ เพื่อความสำราญ
It's the Love Boat to Cuba.มีเรือสำราญไปคิวบาล่ะ
Don't be scared, because I'm funny Steve with a lampshade on his head who is singing and dancing, for your entertainment his own rendition of Singing in the Rain!- อย่ากลัวเลย ผมสตีฟขี้เล่น... ...ใส่โป๊ะไฟที่หัว... ...คนที่ร้องเพลงและเต้นรำ เพื่อความสำราญของคุณ...
Mr. Ventura there's nothing wrong with enjoying the fruits of nature.คุณเวนทูร่า... ...ไม่ผิดอะไรที่จะ หาความสำราญจากผลผลิตของธรรมชาติ
Good times, noodle salad.มันสนุกสนานอิ่มหนำสำราญ ไม่ใช่เพราะคุณมีชีวิตขมขื่นหรอก...
Another beautiful day in paradise. But don't forget to buckle up.อีกวันสำราญในแดนสวรรค์ แต่อย่าลืมคาดเข็มขัดนะครับ
Maybe you should check with the cruise director... on the Lido deck.บางที คุณควรจะไปถาม เจ้าหน้าที่เรือสำราญนะ
You're a pervert and a playboy.ก็พี่น่ะซกมก ชอบทำตัวเป็นหนุ่มเจ้าสำราญไปวันๆ
It was not worth feeling what small, fleeting joy life brings.มันไม่สำคัญนักหรอก.. ที่ต้องมาคอยสำราญ หรือเจ็บช้ำอยู่ตลอด
What? What'd it say? Am I gonna win a cruise?อะไร มันว่าไง จะได้ไปล่องเรือสำราญใช่ไม๊
My intention has only been to entertain, nothing more.ความตั้งใจของผมคือการให้ความสำราญเท่านั้น
Receive this sacrifice and be appeased.จงรับเครื่องเซ่นสังเวยนี้และสำราญใจ
And I'm full of joy!และฉันก็เต็มไปด้วยความสำราญ!
But, sir, a ball is an indispensable blessing to the juvenile part of the neighbourhood.แต่ท่านคะ... งานเต้นรำเป็นความสำราญที่ขาดไม่ได้ ของเด็กรุ่นๆ ในละแวกบ้าน
Today, let us open the windows of our hearts and peep outside to see the little-little raindrops meet the glorious sun, a rainbow forming, sheer joy and great fun.วันนี้ ให้เราเปิดหน้าต่างของหัวใจ แล้วมองไปข้างนอก เพื่อให้เห็นหยดน้ำฝน เพื่อพบเจอพระอาทิตย์ผู้ทรงความรุ่งโรจน์ สายรุ้งทอประกาย จงสุขสันต์ สำราญใจ
He's the entertainment, for the crowd.เขาคือผู้ให้ความสำราญแก่ฝูงชน
South beach guy kills his wife on a cruise ship.คนทางใต้ ฆ่าเมียบนเรือสำราญ
Feds just informed me that they're not gonna move forward on this cruise ship case.จนท.รัฐเพิ่งเข้ามาบอกว่าเขาจะไม่ สืบคดีเรือสำราญอีกแล้ว
Hot young guy, aging beauty enjoying her last hurrahหนุ่มน้อยซึ่งต้องคอยปรนนิบัติ ให้ความสำราญ จนกว่าจะถึง...
Even if it's clearing rubbish, isn't it better to be working at a casino on a cruise?ถึงแม้ว่าจะเป็นการขนขยะ, แต่มันก็ดีกว่าไม่ใช่ หรือ, ที่ได้ทำงานบนเรือสำราญคาสิโนลอยน้ำ?
You should keep your apartment for the same reason that airplanes are equipped with oxygen masks, and cruise ships have life rafts.คุณควรเก็บอพาร์ทเม้นคุณไว้\ เหมือนเครื่องบินต้องมีหน้ากากออกซิเจน เหมือนเรือสำราญมีเรือชูชีพ
So you know French,playboy?แล้วคุณรู้อะไรเกี่ยวกับ หนุ่มเจ้าสำราญฝรั่งเศสนั่นบ้าง?
Whoever is growing a patch of cannabis behind the gymnasium, congratulations.แล้วใครก็ตามที่มีที่ดินปลูกกัญชาเล็กๆหลังโรงยิม ยินดีด้วย คุณเพิ่งได้ตั๋วเที่ยวเรือสำราญ.
Dice, chess, whatever took their fancy.ทอดลูกเต๋า เล่นหมากรุก อะไรก็ตามที่ทำให้ พระองค์สำราญ
Their cruise ship was quarantined in Piraeus.อยู่บนเรือสำราญ ถูกกักกันอยู่ ใน Piraeus
He'd also like to invite everyone in the world to catch a cruise liner and come on down this Saturday for the grand opening of Chew And Swallow a town that is truly à la mode.ท่านจึงอยากเชิญชวนทุกท่าน ให้รีบจองตั๋วเรือสำราญ.. เพื่อมาเฉลิมฉลองในวันเสาร์นี้.. กับพิธีเปิดยิ่งใหญ่อลังการพร้อมเสิร์ฟ..
This place here is the happy, happy room.ที่แห่งนี้ คือห้องแห่งความสำราญบานใจ
He has truly been blessed by the god priapus.เค้านะเป็นความสำราญที่แท้จริง ดั่งเทพเจ้าแห่งการสืบพันธุ์
Maybe I'll get a yacht.บางทีฉันจะไปล่องเรือสำราญ
Lafayette, man, these guys, they have to be appeased, bro or else they will fuck you up.ลาฟาเยต ของพวกนี้ จะทำให้คุณสำราญใจ หรือทำคุณฉิบหายได้
I am praying for you, William. We've all heard about your gallivanting!ผมจะสวดให้คุณ วิลล์ พ่อหนุ่มเจ้าสำราญ
Then, for three years, I did the cruise ship circuit.จากนั้น 3 ปี ผมขายทัวร์เรือสำราญ
Me being raffled off like a disney cruise.ผมเหมือนถูกรางวัล ได้ล่องเรือสำราญอะไรอย่างงั้น
Because it gets chilly on those cruise ships at night,เพราะว่ามันจะหนาวแน่ๆ บนเรือสำราญตอนกลางคืน
A guy I met on a cruise.ผู้ชายที่ฉันเจอบนเรือสำราญ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า สำราญ
Back to top