ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

สหาย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *สหาย*, -สหาย-

สหาย ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
สหาย (n.) friend See also: comrade, companion, associate, ally, pal, follower Syn. เพื่อน Ops. ศัตรู, ข้าศึก
สหายร่วมงาน (n.) colleague See also: co-worker, associate, fellow worker, workmate Syn. เพื่อนผู้ร่วมงาน
English-Thai: HOPE Dictionary
apple computer inc.บริษัทแอปเปิลคอมพิวเตอร์ เป็นชื่อบริษัทที่ผลิตไมโครคอมพิวเตอร์ยี่ห้อแอปเปิล ชุดที่โด่งดังมาก ได้แก่ แอปเปิลทู (Apple II) และ แมคอินทอช (Macintosh) ฯ คอมพิวเตอร์แอปเปิลที่วางขาย ในตลาดรุ่นแรก ๆ นั้นเป็นผลิตภัณฑ์ที่สร้างความฮือฮาอย่างมากในวงการคอมพิวเตอร์ เพราะเป็นครั้งแรก (ราว ค.ศ.1977) ที่มีการผลิตคอมพิวเตอร์ที่มีขนาดเล็กในราคาที่คนทั่วไปจะหาไว้ใช้เป็นสมบัติส่วนตัวได้ ผู้ที่ช่วยกันริเริ่มคิดประดิษฐ์ได้แก่ Steve Jobs กับ Steve Wozniak สองสหายวัยรุ่นที่สร้างเครื่องต้นแบบเครื่องแรกในโรงรถ ส่วนเครื่องรุ่นแมคอินทอชนั้นเป็นคอมพิวเตอร์ยี่ห้อแรกที่เริ่มนำสัญรูป (icon) รายการคำสั่ง แบบดึงลง (pull down menu) กรอบสนทนา (dialog box) เมาส์ (mouse) ฯลฯ มาใช้ ทำให้คนทั่วไปเริ่มรู้สึกว่า การใช้คอมพิวเตอร์ไม่ใช่ของยากอะไรเลย ปัจจุบันได้มีการพัฒนาให้หนักไปในด้านการผลิตสิ่งพิมพ์ (desktop publishing) อย่างไรก็ตาม หาใช่มีแต่เครื่องแอปเปิลแมคอินทอชเท่านั้นไม่ที่ใช้ระบบการทำงานดังที่กล่าวแล้ว เครื่องคอมพิวเตอร์พีซีก็เลียนแบบ โดยการนำเอาระบบวินโดว์มาใช้
buddy(บัด'ดี) n. เพื่อน,สหาย, Syn. chum
comate(โคเมท') n. เพื่อน,สหาย adj. ซึ่งมีพู่ระย้า (บนเมล็ดพืช) ,เป็นขน,เป็นพู่
companion(คัมแพน'เยิน) {companioned,companioning,companions} n. เพื่อน,สหาย,มิตร,เพื่อนร่วมงาน,สิ่งเปรียบเทียบ,คู่มือ,ผู้ที่เป็นเพื่อนเฝ้าดูคนไข้,อัศวินตำแหน่งต่ำสุด,ชื่อดาว,ที่ครอบบันไดในตัวเรือ,บันไดในตัวเรือ vt. เป็นเพื่อน, Syn. frien
comrade(คอม'ริด,คอม'เรด) n. สหาย,เพื่อน,มิตรสนิท,เพื่อนสมาชิกหรือพรรค,สมาชิกพรรค คอมมิวนิสต์, Syn. friend,companion
copemate(โคพ'เมท) n. สหาย
dad(แดด) n. คุณพ่อ,เพื่อน,สหาย
frater(เฟร'เทอะ) n. พี่หรือน้องหรือสหาย (คำที่ใช้เรียกพระ) ,โรงอาหารในวัดวาอาราม
friend(เฟรนดฺ) n. เพื่อน,สหาย,มิตร,พวกพ้อง,ผู้สนับสนุน,ผู้ช่วยเหลือ,คนคุ้นเคย,สมาชิกของกลุ่มหรือสมาคมเดียวกัน. -Phr. (make friends with คบเป็นเพื่อนกับ) . vt. ทำให้เป็นเพื่อน, See also: friendless adj. friendlessness n. -S...
hearty(ฮาร์ท'ที) adj. อบอุ่นใจ,มีมิตรไมตรีจิต,ร่าเริง,จริงใจ,แท้จริง,เต็มใจ,กระตือรือร้น,แข็งแรง,รุนแรง,มากมาย,อุดมสมบูรณ์. n. คนกล้า,คนดี,สหาย., See also: heartily adv. heartiness n., Syn. genial,cordial ###A. cool,weak,mild
helpmate(เฮลพฺ'เมท) n. เพื่อน,สหาย,ผู้ช่วยเหลือ,ภรรยา,สาม'
paisano(ไพซา'โน) n. เพื่อน,สหาย
pard(พาร์ด) n. เสือดาว,ผู้ร่วมงาน,สหาย, See also: pardine adj.
English-Thai: Nontri Dictionary
companion(n) เพื่อน,สหาย,มิตร,เพื่อนร่วมงาน,สิ่งที่ไปด้วยกัน
buddy(n) เพื่อน,สหาย,เกลอ
chum(n) เกลอ,สหาย,เพื่อนสนิท,เพื่อนร่วมห้อง
comrade(n) เพื่อน,สหาย,มิตร
fellow(n) มิตรสหาย,เพื่อน,ภาคีสมาชิก,มนุษย์,นักวิจัยในมหาวิทยาลัย
friend(n) เพื่อน,เกลอ,สหาย,มิตร,พรรคพวก,ผู้ช่วยเหลือ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
He remembers his early struggles, shared by his two loyal comrades.เขาเคยร่วมรบกับเขา 2 สหาย ผู้จงรักภักดี
This is a pleasure, my friend Hynkel.นี่แหละความสุข สหาย เฮนเคิล
So, my friend, what we must do is to stop this killing of our women and children.ดังนั้นแล้ว สหาย เราต้องทำทุกอย่างเพื่อจะหยุดการฆ่าผู้หญิงและเด็ก
Of course, mi amigo. You better get going.แน่นอน สหาย เธอควรรีบไปเถอะ.
I got a long history of back problems, and I don't need it to get any longer.ฟังนะ สหาย ฉันมีปัญหา เกี่ยวกับหลังมาเป็นเวลานาน และฉันไม่ต้องการให้มัน ยาวไปมากกว่านี้
Count Yusupov's pyjamas - comrades, buy the pairชุดนอนของเค้าท์ ยูซูพอฟ สหาย ซื้อไปทั้งคู่สิ
Students, comrades, revolutionary Red Guards...นักเรียน สหาย และ สมาชิกพรรค ( Red Guard ) ทุกท่าน
Sorry, bro. Party's all full.เสียใจหว่ะ สหาย ที่เต็ม
No, brother, you be careful.ไม่ สหาย นายระวังตัวด้วยนะ
A single weak spot and the phalanx shatters.ข้าเสียใจ สหาย แต่ผองเราใช่เกิดเป็นทหาร เสียทุกคน
Now then, my friend. Now to your purpose.เอาละครับ สหาย ตามความประสงค์ของคุณ
I'll get you out of here, mate.ฉันจะพานายออกไปเอง สหาย !
Eventually, they're gonna let me out of this chair, comrade, and when they do, I'm going to break your nose.ถ้าฉันออกจากเก้าอี้ได้นะ สหาย ฉันจะต่อยจมูกแกให้หักเลย
More importantly, my friend, who are you?เราสิที่ต้องเป็นคนถาม สหาย ท่านเป็นใคร?
Come on you whiners, let's get dirty!ไปเถอะ สหาย ลุยให้เต็มคราบเลย
Speak to the Lord for our comrades, killed when the battle seemed lost.บอกกับพระเจ้า ถึงเรื่องของเราด้วยนะ สหาย ว่าเราต้องปลิดชีวิตเจ้า เมื่อพานพบความพ่ายแพ้
So, friends, we were talking about Nancy Pelosi.เอาล่ะ สหาย เราจะมาพูดเกี่ยวกับแนนซี่ เพโลซี่
Welcome to Sunnyside, folks. I'm Lots-o' -Huggin' Bear.ขอต้อนรับสู่ซันนี่ไซด์ สหาย ฉันชื่อลุตโซ่เจ้าหมีน่ากอด
Folks, if you want to step right this way...เอาล่ะ สหาย ใครจะไปเขยิบมา...
Here it is, my friend. The battle awaits.นี่แหละ สหาย การต่อสู้รอเราอยู่
All right, folks, these drinks aren't going to drink themselves.เฮ้ สหาย เหล้าในแก้วนี่ มันคงไม่หมดไปเองหรอก
Hey, fellows, I've got orders from Colonel Nelec to personally deliver this man back to base.เฮ้, สหาย ฉันมีคำสั่งจากผู้พัน เนเลค ถึงบุคคล ให้ส่งคนนี้กลับไปที่ฐาน
Ah, Comrade Sohja is so naive.เฮ้อ สหาย โซจาช่างไร้เดียวสาจริงๆ
Catch your breath, mate, or what little time you have will be less.ใจเย็น สหาย คุณเหลือเวลาน้อยแล้ว อย่าทำให้มันไร้ค่า
Bloody hell. Uhh! Mate, wake up.สู้โว้ย! สหาย ตื่นได้แล้ว
No time for whistling', boys. Let's get swingin'.ไม่มีเวลามาผิวปากแล้ว สหาย ขุดกันเหอะ
I will find you again, my friend. [GUNSHOT] No!ผมจะตามหาคุณอีกครั้ง สหาย ไม่
Approach, my friend.มานี่เถิด สหาย mani' đû d shay
Trust me, my friend. I brought you this far.เชื่อข้าเถอะ สหาย cew'o q·a đû́ shay ข้าพาท่านมาไกลถึงขนาดนี้แล้ว q·aᵽaţ'an ma kâlđẃg qnadni· lê·v
Join us, my friend. Join us.ร่วมวงกับข้าสิ สหาย มา
And you, my friend, are an oppressed minority. Yeah, No shit.ส่วนคุณ สหาย คุณเป็นคนกลุ่มน้อยที่โดนรังแก
You are many things, my friend, but not a coward.ท่านอาจเป็นอะไรหลายอย่าง สหาย แต่ไม่ใช่คนขลาด
Great job, guys. I'll take it from here.เก่งมาก สหาย เดี๋ยวรับช่วงต่อเอง
Listen to this, homies.ฟังนะ สหาย เราสามารถอัพโหลดทั้งอัลบั้ม
Friends, friends, friends, please.สหาย สหาย สหาย ได้โปรด
Freeze all motor functions. Just you and me now, my friend. I see you've already met your makers.เครื่องยนต์หยุดการทำงาน! เหลือเราแค่สองคนแล้วนะ สหาย ฉันรู้ว่าเธอ เห็นคนสร้างพวกเธอกันแล้ว
Comrade, may I have a swig?สหาย ขอดื่มหน่อยได้ไหม
Folks, if I can share, here at Sunnyside, we've got, well, just about anything a toy could ask for.สหาย ซันนี่ไซด์แห่งนี้ มีทุกอย่างที่ของเล่นต่างการ
Guys, have a bowl and a Big Appleสหาย ตะลุยนิวยอร์กให้สนุก
Tia Dalma and I go way back.สหาย ทีอา ดัลมา กับฉันรู้จักกัน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า สหาย
Back to top