ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

สลดใจ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *สลดใจ*, -สลดใจ-

สลดใจ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
สลดใจ (v.) be sorrowful See also: be sad, regret, sadden, be melancholy, grieve Ops. ชุ่มชื่นใจ
English-Thai: HOPE Dictionary
grief(กรีฟ) n. ความเศร้าโศก,ความเสียใจมาก,สิ่งที่ทำให้เสียใจมาก. -come to grief ผิดหวัง,สลดใจ, Syn. sadness
grief-stricken(กรีฟ'สทริคเคิน) adj. เสียใจ,สลดใจ,เศร้าโศก, Syn. heart-sick,desolate
grieve(กรีฟว) vi. เสียใจ,สลดใจ. vt. เสียใจ,ทำให้เสียใจ,ทำให้สลดใจ, Syn. sadden
melancholy(เมล'เลินคอลลี) n. ภาวะจิตใจหดหู่,ใจคอเหี่ยวแห้ง,อาการครุ่นคิดมาก adj. หดใจหู่ใจ,สลดใจ,ครุ่นคิดหนัก, Syn. gloomy,dismal,gloom
regret(รีเกรท') vt. เสียใจ,โทมนัส,สลดใจ,n. ความเสียใจ,ความรู้สึกเสียใจ,ความโทมนัส,ความสลดใจ, See also: regrets n. การปฏิเสธการเชิญอย่างสุภาพ regretable adj. regrettable adj. regretter n. regrettingly adv., Syn. dep
rue(รู) vt.,vi.,n. (ความ) เสียใจ,สำนึกผิด,สลดใจ,สังเวชใจ, See also: rueful adj. ruer n., Syn. repent
sad(แซด) adj. เสียใจ,เศร้า,เศร้าโศก,สลดใจ,ตรอมใจ,โทมนัส,ทำให้เสียใจ, (สี) มืดหรือมัว,เลว., Syn. sorrowful
sadness(แซด'นิส) n. ความเสียใจ,ความเศร้าโศก,ความโทมนัส,ความสลดใจ, Syn. sorrow
English-Thai: Nontri Dictionary
dejected(adj) หดหู่ใจ,สลดใจ,เศร้าใจ
dejection(n) ความหดหู่ใจ,ความเศร้าใจ,ความสลดใจ
despond(vi) ทุกข์ใจ,เสียใจ,สลดใจ,หดหู่ใจ,เศร้าโศก
despondence(n) ความเสียใจ,ความสลดใจ,ความหดหู่ใจ,ความเศร้าโศก
despondent(adj) เศร้าใจ,สลดใจ,สิ้นหวัง,ท้อแท้,หมดกำลังใจ,หดหู่ใจ
dismal(adj) สลดใจ,ห่อเหี่ยว,หดหู่,มืดมัว,ไม่เบิกบาน,ไม่สดชื่น,กลุ้มใจ
grieve(vi) เศร้าโศก,เสียใจ,ทุกข์ใจ,สลดใจ,โทมนัส
rue(vt) สลดใจ,เสียใจ,สำนึกผิด
rueful(adj) สลดใจ,เสียใจ,น่าสงสาร,น่าเวทนา,ละห้อย
sadden(vi,vt) เสียใจ,เศร้าใจ,โศกเศร้า,สลดใจ
sorry(adj) น่าสลดใจ,เสียใจ,น่าสงสาร,เศร้าโศก
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
dark (adj.) สลดใจ See also: ไม่เบิกบาน, หมดหวัง, ใจคอเหี่ยวแห้ง, หดหู่, ซึมเซา, หม่นหมอง Syn. gloomy, hopeless
grievous (adj.) สลดใจ See also: เศร้าใจ, ทุกข์ใจ, หม่นหมอง Syn. mournful Ops. happy
regrettable (adj.) น่าสลดใจ See also: น่าเศร้าใจ Syn. unfortunate, lamentable, pitiful
regrettably (adv.) น่าสลดใจ See also: น่าเศร้าใจ Syn. unfortunately
tragic (adj.) น่าสลดใจ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I am grieved, indeed. Grieved, shocked.ผมสลดใจมากจริงๆ สลดใจ ตกใจ
What is this horrible, unexplainable madness... that is gripping our lives?เป็นเรื่องที่น่าสลดใจอย่างยิ่ง เป็นความบ้าคลั่งที่ไม่สามารถอธิบาย ถึงสิ่งที่กำลังคืบคลานเข้ามาหาเราได้
I feel myself called on, not only by our relationship, but by my situation as a clergyman, to condole with you all on the grievous affliction you are now suffering under.ผมรู้สึกด้วยตนเองว่าควรจะมา ไม่ใช่เพียงเพราะ พวกเรามีความสัมพันธ์กันแต่เพราะสถานะความเป็นพระของผม ที่จะต้องแสดงความเสียใจต่อพวกคุณทุกคนในเรื่อง ผลกระทบที่น่าสลดใจที่พวกคุณกำลังทุกข์โศกกันอยู่
The tragedy occurred in the basement of the building as the dispatched firemen tried to extinguish the flames.เหตุการณ์น่าสลดใจนี้เกิดขึ้นใน ชั้นใต้ดินของอาคาร และเมื่อพนักงานดับเพลิงได้เข้าไป
Yes, very tragic. So we haven't had a president in four years?ใช่ น่าสลดใจที่สุด เพราะงั้น 4 ปีมานี้เราเลยไม่มีประธานหมู่บ้านเหรอ?
Lily Seemed Pretty Upset.คุณลิลลี่ท่าทางสลดใจมากเลยนะ
There is nothing more pathetic than a guy trying to look cool for himself.มันไม่มีอะไรน่าสลดใจ มากไปกว่าคนที่พยายามทำตัวเองให้ดูดี หือ... .
I shed a tear for all those bone tops that read the papers and believe that shit.ฉันสลดใจกับไอ้พวกซื่อบื้อ ที่อ่านหนังสือพิมพ์แล้วเชื่อเรื่องนั้น
All his pathetic hopes and dreams.สิ่งที่น่าสลดใจทั้งหมดความหวังและความฝัน
I'm not sure what's more tragic,ผมไม่แน่ใจว่าอะไรสลดใจไปมากกว่ากัน
A tragic accident.อุบัติเหตุที่น่าสลดใจ
It's sad, pathetic.มันน่าเสียดาย สลดใจนัก
Tragic accident.อุบัติเหตุที่น่าสลดใจ
No. No, no. I usually open with "So sorry you're here."กับความเป็นพ่อผู้สลดใจ... ไม่ๆๆ ฉันขอพูดว่า
Since you intend to remain in this lawless metropolitan area, statistics suggest that you will succumb to tragic and gruesome ends before we meet again.ตั้งแต่พวกคุณตั้งใจจะอาศัย ในเมืองใหญ่ที่ไร้กฎหมายแห่งนี้ ซึ่งมีแนวโน้มว่า คุณจะยอมจำนนต่อความน่าสลดใจ
Your father made some regrettable choices in the past, but his brilliance is undeniable.พ่อของเธอได้ทำเรื่องที่น่าสลดใจ หลายสิ่งหลายอย่างในอดีต แต่ความปร่ดเปรื่องของเขา ก็ไม่อาจปฏิเสธได้
It's a tragic, but a small price to pay for the greater good.มันน่าสลดใจ แต่ก็เป็นสิ่งที่จำเป็นต้องเสีย เพื่ออะไรที่ดีกว่า
No need to look so pathetic.ไม่ต้องมองด้วยสายตาสลดใจก็ได้
This is a tragedy. How could this happen?นี่เป็นเรื่องน่าสลดใจมาก\มันเกิดขึ้นได้ยังไง?
Situation over there, I imagine, is pretty hectic.ถึงสถานการณ์ที่นั่น ฉันคิดว่าค่อนข้างน่าสลดใจ
Mary Alice, and this tragic event has brought up a lot of painful memories for all of us.แมรี่ อลิซ, เรื่องน่าสลดใจพวกนี้ นำมาซึ่ง
No, I think it makes it tragic.เปล่า แต่ฉันคิดว่ามันน่าสลดใจ
It's precision born out of tragic boredom.ความถูกต้องเที่ยงตรงที่เกิดขึ้นจาก ความเหนื่อยหน่ายที่น่าสลดใจ
It seems quite the tragic ailment has befallen our young friend.มันเป็นเรื่องน่าสลดใจ ที่เกิดกับเพื่อนตัวน้อยของเรา
So we make mistakes, and how we got here was tragic, but it still isn't wrong to say that I'm looking forward to the time we have together now.งั้นเราทั้งคู่ก็ทำพลาด และกว่าที่เราจะมาถึงจุดนี้ มันเป็นเรื่องน่าสลดใจ แต่มันก็ไม่ผิดที่จะพูดว่า
And while she may have seen it as brave, we see it as tragic.ในขณะที่เธออาจเห็นว่า มันเป็นสิ่งที่กล้าหาญ แต่เราเห็นว่ามันเป็นเรื่องที่น่าสลดใจ
What might really be tragic is if some of you don't start taking some notes.แต่สิ่งที่จะเป็นเรื่องน่าสลดใจจริงๆ คือเด็กบางคน ไม่ยอมจดโน้ตลงไป
A tragic twist in the David Clarke trial today.เหตุการณ์ที่น่าสลดใจ ในการพิจารณาคดีของเดวิค คลาร์กวันนี้
I-I just would hate to see this tragic news interfere with your happy day.ฉันแค่ไม่อยากเห็นข่าวสลดใจในหนังสือพิมพ์ มาก่อกวนวันแห่งความสุขของพวกเธอ
While I understand the desperate circumstances of your situation, they are of your own doing.ตามที่ฉันเข้าใจ เหตุการณ์อันน่าสลดใจ ในสถานการณ์ของคุณ คุณทำตัวคุณเอง
Oh, my God. He is so tragic!พระเจ้าช่วย เขาช่างน่าสลดใจ
It's heartbreaking, but let's be real here.มันน่าสลดใจ แต่พูดตามจริงเลยนะ
It's pathetic.สอดแนมผม มันค่อนข้างน่าสลดใจนัก
Again, a regrettable decision, but a necessary one.อีกครั้ง,กับการตัดสินใจที่น่าสลดใจ แต่มันก็จำเป้น
It's tragic that they're trying so desperately to fix something that isn't broken.มันน่าสลดใจนะที่พวกนั้นพยายามอย่างเต็มที่ เพื่อแก้ไขสิ่งที่ไม่ได้เสียหาย
I was not going to watch it go under because of one tragic incident.ผมไม่ยอมให้มันพังลงเพราะ เหตุการณ์อันน่าสลดใจนี้เพียงเหตุเดียวหรอกนะ
When I watch tragic episodes... The bad things in my life seem easier.ดูเรื่องสลดใจแบบนั้นแล้ว ความทุกข์ของฉันดูเหมือนจะเทียบไม่ได้เลย

สลดใจ ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
嘆く[なげく, nageku] Thai: สลดใจ English: to grieve

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า สลดใจ
Back to top