ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ล้อเล่น

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ล้อเล่น*, -ล้อเล่น-

ล้อเล่น ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ล้อเล่น (v.) tease See also: kid, chaff, ridicule, banter Syn. หยอกล้อ, หยอก, ยั่วเล่น Ops. เอาจริง
English-Thai: HOPE Dictionary
banter(แบน'เทอะ) {bantered,bantering,banters} n.,vt.,vi. ล้อเล่น,กระเซ้าหยอกเล่น, See also: banterer n., Syn. raillery
fun(ฟัน) n. ความสนุกสนาน,ความขบขัน,เรื่องขบขัน,การหยอกล้อ -Phr. (make fun of,poke fun at หยอกล้อ,หัวเราะเยาะ) vt.,vi. เล่นตลก,ล้อเล่น. adj. เกี่ยวกับการหยอกล้อ,เกี่ยวกับการล้อเล่น,เพ้อฝัน,ร่าเริง, Syn. amusement
jape(เจพ) {japed,japing,japes} vi.,vt. ล้อเล่น,พูดเล่น,การหยอกเล่น,การพูดตลก,การเล่นตลก, See also: japer n. ดูjape japery n.
jest(เจสทฺ) {jested,jesting,jests} n. คำพูดล้อเล่น,คำพูดตลก,การล้อเล่น,เรื่องตลก,เรื่องขบขัน,สิ่งที่ขบขัน. v. พูดล้อเล่น,พูดตลก,พูดหยอกเล่น., See also: jestful adj.
jester(เจส'เทอะ) n. ตัวตลก,จำอวด,ผู้ที่พูดล้อเล่น,ผู้ที่พูดตลก -S.joker
jesting(เจส'ทิง) adj. ล้อเล่น,ขี้เล่น,เป็นการตลก,ไม่สำคัญ,ขี้ประติ๋ว.,, See also: jestingly adv. ดูjesting
jocose(โจโคส') adj. ขบขัน,ตลก,ขี้เล่น,ล้อเล่น,ยั่วเย้า., See also: jocoseness n. ดูjocose -S.joking,jesting
jocosity(โจคอส'ซิที) n. การหยอกเย้า,การล้อเล่น,ความตลกคะนอง,เรื่องตลก,คำพูดที่หยอกเย้า, Syn. joking
jocular(จอค'คิวละ) adj. ขบขัน,ตลกล้อเล่น,ขี้เล่น,หยอกเย้า.
joke(โจค) {joked,joking,jokes} n. เรื่องตลก,เรื่องเล่น ๆ ,เรื่องล้อเล่น,เรื่องขำ ๆ ,คำตลก,สิ่งขบขัน,สิ่งง่าย ๆ vi. ล้อเล่น,พูดเล่น,พูดล้อเลียน,พูดตลก. vt. ทำตลก,เล่นตลก., See also: jokingly adv. -S.jest
joker(โจค'เคอะ) n. ผู้ล้อเล่น,ผู้เล่นตลก,ตัวตลก,ไพ่โจ๊กที่จะนับเป็นแต้มอะไรก็,ได้
josh(จอช) {joshed,joshing,joshes} vt.,vi.,n. (การ) หยอกเย้า,หยอกล้อ,ล้อเล่น., See also: josher n.
play(เพล) n. การเล่น,การละเล่น,การหยอกล้อ,การหยอกเย้า,การแสดง,การบรรเลง,ละคร,เรื่องละคร,การปฏิบัติ vt.,vi. เล่น,ล้อเล่น,หยอกเย้า,แสดง,บรรเลง,เล่นละคร,ปฏิบัติ,พนัน, See also: playable adj. playability,n.
pleasantry(เพลซ'เซินทริ) n. การหยอกล้อ,คำล้อเล่น,พฤติกรรมที่มีอารมร์ ขัน,การตลก
prank(แพรงคฺ) adj. การล้อเล่น,การเล่นตลก,การเล่นพิเรน,การพูดตลก vi. แต่งตัวเสียหร,อวดโก้,แสดงโอ้อวด, See also: prankish adj.
roast(โรสทฺ) vt.,vi. ย่าง,ปิ้ง,ผิงไฟ,อบ,ทำให้อุ่น,ตำหนิอย่างรุนแรง,ล้อเล่น n. เนื้อย่าง,เนื้อปิ้ง,เนื้ออบ,สิ่งที่ถูกย่าง (ปิ้ง,อบ,ผิง) ,งานเลี้ยงที่มีการย่างเนื้อ,การตำหนิอย่างรุนแรง adj. ย่าง,ปิ้ง,อบ, Syn. ridicule
serious(เซีย'เรียส) adj. เคร่งขรึม,ขรึม,จริงจัง,เอาจริงเอาจัง,ไม่เหลาะแหละ,ไม่ล้อเล่น,ขึงขัง,สำคัญ,สาหัส,ร้ายแรง, See also: seriousness n., Syn. grave,solemn,earnest,important,severe
splore(สพลอ) n. การสนุกสนาน,การล้อเล่น,การเที่ยวสำมะเลเทเมา, Syn. frolic,revel
spoof(สพูฟ) vt.,vi.,n. (การ) หยอกล้อ,ล้อเล่น,ยั่วเย้า., Syn. burlesque
sportive(สพอร์'ทิฟว) adj. ขี้เล่น,ชอบหยอกล้อ,ชอบล้อเล่น,ชอบสนุกสนาน,เกี่ยวกับกีฬา,เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงจากลักษณะของพ่อแม่,เร่าร้อน, See also: sportiveness n., Syn. playful,gay
squib(สควิบ) vi.,vt.,n. (การ) พูดหรือเขียนล้อเล่น,พูดหรือเขียนเยาะเย้ย,จุดประทัด,ยิงประทัด,ประทัด,เกิดเสียงประทุ,เคลื่อนที่อย่างรวดเร็วและไม่สม่ำเสมอ., Syn. lampoon
trifle(ไทร'เฟิล) n. เรื่องขี้ปะติ๋ว,เรื่องไม่สำคัญ,เรื่องจุกจิก,สิ่งปลีกย่อย,ข้อที่ไม่สำคัญ. vi. ล้อ,ล้อเล่น,หยอกล้อ,เสียเวลา, See also: trifler n., Syn. fool with,play,triviality,toy
twit(ทวิท) vt.,n. (การ) หยอกล้อ,ล้อเล่น,ดุ,ด่า,เยาะเย้ย,เหน็บแนม,ตำหนิ., See also: twitingly adv., Syn. taunt,tease,ridicule
English-Thai: Nontri Dictionary
banter(n) การล้อ,การล้อเล่น,การหยอกเย้า
dally(vt) เล่นสนุก,ล้อเล่น,ฆ่าเวลา,พูดเล่นลิ้น,เกี้ยวเล่นๆ
pleasantry(n) การหยอกล้อ,การล้อเล่น,การพูดตลก
raillery(n) การยั่วเย้า,การพูดล้อเล่น,การหยอกล้อ
squib(n) การพูดล้อเล่น,ประทัด,เรื่องเขียนล้อ
tease(vt) ล้อเล่น,ยั่ว,แหย่,กวนโมโห
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
banter (vi.) ล้อเล่น See also: ยั่ว, แกล้ง, แหย่, หยอกเย้า Syn. joke, tease
cod (sl.) ล้อเล่น
jape (vi.) ล้อเล่น See also: ล้อเลียน Syn. jest, joke, gibe
leave it out (sl.) ล้อเล่น
twiddle (vi.) ล้อเล่น See also: กระดิกเล่น Syn. fiddle, tamper
twiddle (vt.) ล้อเล่น See also: กระดิกเล่น Syn. fiddle, tamper
on your bike (sl.) ล้อเล่นน่า!
banter (n.) การล้อเล่น See also: การพูดหยอกเย้า, การเย้าแหย่
dally with (phrv.) ทำเป็นล้อเล่น (เรื่องความรัก) กับ (เพศตรงข้าม) See also: ทำเจ้าชู้กับ, เกี้ยวเล่นกับ Syn. flirt with
no kidding (idm.) ไม่ได้ล้อเล่น (คำไม่เป็นทางการ) See also: ไม่โกหก, อย่างจริงใจ
play (n.) การล้อเล่น See also: การทำเล่น Syn. frolic, jest, romp
pleasantry (n.) คำพูดล้อเล่น See also: คำพูดขบขัน, คำพูดตลก Syn. jest
prank (n.) การล้อเล่น See also: การเล่นตลก, การเล่นพิเรนทร์, การพูดตลก Syn. game, escapade, joke
prankish (adj.) ที่ล้อเล่น See also: ที่หยอกเล่น Syn. playful, mischievous
sportive (adj.) ซึ่งชอบล้อเล่น
twiddle (n.) การล้อเล่น
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Are you kidding?คุณล้อเล่นใช่ไหม
Please tell me you're kiddingโปรดบอกฉันมาว่าคุณล้อเล่น
You must be jokingคุณต้องล้อเล่นแน่
You're joking, you like my cooking?คุณล้อเล่นน่า คุณชอบอาหารที่ฉันทำหรือ?
You're so naive, I can't even joke around youเธอช่างซื่อเหลือเกิน จนฉันไม่สามารถล้อเล่นกับเธอได้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You're looking at it. It's a joke. I'm the midnight-to-eight man.นายกำลังมองอยู่ไง ล้อเล่น ฉันเข้ากะเที่ยงคืนถึงเช้า
Well,you -- you really weren't kidding about flying out,were you?เออ.. แล้วคุณ ล้อเล่น เรื่องบินมานี่ ใช่มั๊ย?
Big city cock-teasing whore is all she is.เมืองใหญ่ ไก่ ล้อเล่น โสเภณี เป็น ทุกอย่างที่เธอ เป็น
I'm kidding. I'm kidding. It'll look great here.ล้อเล่นน่า ล้อเล่น ผมว่ามันดูดีออก
I'm kidding... kidding... you know that right?ฉันก็แค่ล้อเล่นน่ะ ล้อเล่น เธอก็รู้นี่นา
Okay, I'm joking. I'll do it.โอเค ล้อเล่น ชั้นจะไป
Instead of humans for lunch. Ah! I was kidding!ไม่ใช่มนุษย์ในจาน ล้อเล่น ล้อเล่น
I'm kidding, our mother didn't start having affairs until the mid-90s.นี่ไง พี่สาวต่างพ่อของฉัน! ล้อเล่น แม่เรา
I'm teasing. You know I'm always happy to help, Carl.ล้อเล่น ฉันยินดีช่วยคุณเสมออยู่แล้ว คาร์ล
Just kidding. I hate Prada handbags!ล้อเล่น ฉันเกลียดกระเป๋า Prada!
Kidding. Sit down. ♪ Our whole universe was in a hot, dense state ♪ล้อเล่น นั่งดิ เฮ้ เชลด้อน
Well, mine's a pirated satellite connection that will be discovered soon, so I'll be brief.ล้อเล่น พอดีผมแฮ็คดาวเทียมเข้ามาน่ะ เดี๋ยวคงโดนตามเจอไม่นาน ขอรวบรัดเลยละกัน
I just wanted to see what you'd do.ล้อเล่น อยากเห็นว่า คุณจะทำหน้ายังไง
Just kidding. It's pork and beans.ล้อเล่น เนื้อหมูกับถั่วน่ะ
Totally kidding, by the way. Just an old friend of mine.ล้อเล่น แค่เพื่อนกันเท่านั้นแหละ
Kidding. Okay, this is ridiculous.ล้อเล่น โอเค นี่มันน่าตลกสิ้นดี ฉันจะต้องจ่าย
Now you're saying a giant hammerhead yak leapt out of a fiery volcano and ate the Boneknapper?ล้อเล่นกันรึเปล่า - " จามรีหัวค้อนยักษ์ " เนี่ยนะ แล้วมันก็พุ่งขึ้นมาเขมือบ
This is a joke, right?ล้อเล่นกันอย่างนั้นเหรอ
Is this a joke?ล้อเล่นกันเล่นใช่มั๊ย?
What are your badge numbers?ล้อเล่นกันใช่ไหมเนี่ย?
Are you kiddin' me? You're gonna blow 'em out of the water.ล้อเล่นกับปู่หรือเปล่า ดูสิ กำลังจะร้องไห้หรือไง
Messing with powers they ought not to. Turns my shit white.ล้อเล่นกับอำนาจที่พวกเขาไม่ควร เปลี่ยนจากสีขาวอึของฉัน
Just kidding. Come on in.ล้อเล่นจ้ะ เข้ามาก่อนซิ
"What's her name?" I got panicked.ล้อเล่นน่ะ .. ฉันอาจจะเอาหนวดมาให้เธอใส่
Kidding. - Hasta luego. - Hasta luego.ล้อเล่นนะ (ภาษาสเปน) ลาก่อน แล้วเจอกัน
I was just kidding. Just put your head between your legs. Yeah!ล้อเล่นน่ะ ก้มหัวชิดเข่าไว้ เลยป้ายแล้วแฮะ
Are you kidding? You're my guinea pig.ล้อเล่นน่ะ คุณคือเจ้าหมูของฉัน
Just kidding.ล้อเล่นน่ะ คุณตำรวจ เอ่อ.. แกริตี้!
I'm just kidding. I made a bolognese.ล้อเล่นน่ะ ฉันทำโบโลเนส
Ah, what the hell.ล้อเล่นน่ะ ฉันพาไปทุกคนนั่นแหละ
Kidding. No, because I know you're a fan of Shakespeare.ล้อเล่นนะ ฉันรู้ว่าคุณเป็นแฟน(คลับ)ของเชคสเปียร์
Just teasing. I'm the guy who wrangles all the freaky stuff,ล้อเล่นน่ะ ฉันเป็นชายผู้ชอบการถกเถียงกับสิ่งของประหลาด
I'm joking. I'm totally joking.ล้อเล่นน่ะ ฉันแซวเล่น
I'm just kidding. I'll locate some stuff.ล้อเล่นน่ะ ฉันไปเก็บผลไม้นะ
That was a joke. I'm not gonna eat your scraps.ล้อเล่นน่ะ ฉันไม่กินเศษเหลือของคุณหรอก
I'm just kidding. It's nice talking to you, Chloe.ล้อเล่นนะ ดีจังที่ได้คุยกับเธอ โคลอี้
Just kidding--it's the day before April fool's.ล้อเล่นน่ะ ที่จริง April Fool มันต้องวันพรุ่งนี้...
Kidding. ♪ Sad quick Christmas song sad quick Christmas snowman tragic day gone wrong sad quick Christmas song. * I don't suppose you know the meaning of Christmas, lonely snowman.ล้อเล่นน่ะ นายเองคงไม่รู้ความหมาย ของวันคริสต์มาสเหมือนกันสินะ
Joking. Sometimes older people make jokes.ล้อเล่นน่ะ บางทีคนแก่ก็ชอบพูดตลก
Just kidding. Door's right over there.ล้อเล่นน่ะ ประตูอยู่นั้นไง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ล้อเล่น
Back to top