ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

frolic

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *frolic*, -frolic-

frolic ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
frolic (vi.) เล่นสนุกสนาน See also: กระโดดโลดเต้น Syn. caper, frisk, romp
frolic (n.) ความร่าเริง See also: ความสนุกสนาน
frolicsome (adj.) ร่าเริง See also: ซึ่งสนุกสนาน Syn. frisky, joyful, playful
English-Thai: HOPE Dictionary
frolic(ฟรอล'ลิค) {froliced,frolicing,frolics} vi.,n. (การ) หยอกเย้า,เล่นหยอกเย้า,เล่นสนุกสนาน,กระโดดโลดเต้น. adj. สนุกสนาน,รื่นเริง., See also: frolicker n.
frolic padn. สถานที่เต้นรำ,ไนท์คลับ
frolicsomeadj. ร่าเริง,สนุกสนาน,หยอกเย้า, Syn. lighthearted
English-Thai: Nontri Dictionary
frolic(n) ความสนุกสนาน,การเล่นสนุก,การกระโดดโลดเต้น,การหยอกเย้า
frolicsome(adj) รื่นเริง,เล่นซน,ร่าเริง,หยอกเย้า,สนุกสนาน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You'll frolic in the vineyards, Play boules with old men.โรมันเอาหมวกแชเนลให้แก
Yes, you bounce and frolic very well but... away from the piece, I'm afraid.อืม เธอเล่นตรงจุดนี้ได้ถึงอารมณ์ดีเลยล่ะแต่ว่า... . มันผิดไปจากเพลงดั้งเดิมเขาเยอะไปนะ
You used to frolic about like a Poongsan dog.เจ้าเคยร่าเริงเหมือนกับเจ้าหมา พุงซาน
Nationals! I want to hit up Central Park, get my frolic on.ฉันจะไปมันส์ที่เซ็นทรัลพาร์ค
Frolic in brine... goblins be thine.สนุกสนานในท้องทะเล... ภูติจะมาเอาตัวเจ้า.
"frolic in brine, goblins be thine." It sounded like that."สนุกสนานในทะเล, ภูติจะมาเอาตัวเจ้า." ประมาณนี้หล่ะ.
"frolic in brine, goblins be thine.""สนุกสนานในท้องทะเล, ภูติจะมาเอาตัวเจ้า."
OK, you guys order hot dogs and you splash and frolic.เดี๋ยวลูกสองคนสั่งเลย ฮ็อทด็อกก็ได้ แล้วไป... ดำผุดดำว่าย
Notice this illusive creature, seen here frolicking in her natural habitat- any sudden movement would give Me, give me this.ดูเธอยักย้ายส่ายสะโพก - ทางโน้นที ทางนี้ที - เอามาเดี๋ยวนี้
First a break-time infraction, now frolicking on the golf course.เริ่มจากพักก่อนเวลา ตามมาด้วยแอบเข้ามาเล่นในสนามกอล์ฟ
No. just ordinary people frolicking in the park.ไม่ เป็นคนธรรมดาที่มาพักผ่อนในสวนสาธารณะ
Well, I'm not sure why you'd want to wear frolicking cetaceans around your neck.เอ่อ ฉันไม่แน่ใจว่าทำไมคุณอยากใส่ สัตว์ทะเลเลี้นงลูกด้วยนมกระโดดรอบคอคุณ

frolic ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
遊び戯れる[あそびたわむれる, asobitawamureru] (v1) to frolic
とち狂う[とちぐるう;とちくるう, tochiguruu ; tochikuruu] (v5u,vi) to be playful; to gambol; to be amused (with something); to play; to sport; to frolic; to joke
どち狂う[どちぐるう, dochiguruu] (v5u,vi) (See とち狂う) to be playful; to gambol; to be amused (with something); to play; to sport; to frolic; to joke
ふざく[, fuzaku] (v5k) (See 巫山戯る) to frolic; to romp; to fool; to be flip
嬉戯[きぎ, kigi] (n,vs) frisking; frolicing
巫山戯る(ateji)[ふざける, fuzakeru] (v1) (uk) to romp; to gambol; to frolic; to joke; to make fun of; to flirt; to mess around; to screw around; to josh; (P)
戯る[たわむる, tawamuru] (v5r,vi) (arch) (See 戯れる) to be playful; to gambol; to be amused (with something); to play; to sport; to frolic; to joke
戯れる[たわむれる(P);ざれる;じゃれる, tawamureru (P); zareru ; jareru] (v1,vi) (1) to be playful; to gambol; to be amused (with something); to play; to sport; to frolic; to joke; (2) to flirt with; (P)
燥ぐ[はしゃぐ, hashagu] (v5g,vi) (uk) to make merry; to frolic; to be in high spirits; (P)

frolic ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ระเริง[v.] (raroēng) EN: be cheerful ; frolic FR:
ขี้เล่น[adj.] (khīlen) EN: playful ; mischievous ; frisky ; frolicsome FR: joueur ; jouette (Belg.)

frolic ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
ausgelassen {adj} | ausgelassener | am ausgelassenstenfrolicsome | more frolicsome | most frolicsome

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า frolic
Back to top