ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ลังเลใจ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ลังเลใจ*, -ลังเลใจ-

ลังเลใจ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ลังเลใจ (v.) hesitate See also: waver, falter, vacillate, oscillate, be uncertain, be undecided Syn. สองจิตสองใจ, โลเล, ลังเล
English-Thai: HOPE Dictionary
boggle(บอก'เกิล) {boggled,boggling,boggles} vi. กลัว,สะดุ้ง,ตกใจ,ลังเลใจ,พูดกำกวม,อึดอาด,หดตัว vt. ทำให้ตกใจ -n. การสะดุ้งตกใจ,การลังเลใจ,การบอกปัด,งานไม่ดี, See also: boggler n. ดูboggle
diffidentadj. ประหม่า,ลังเลใจ.
hesitancy(เฮช'ชิเทินชี) n. ความลังเลใจ, Syn. hesitance
hesitant(เฮช'ซิเทินทฺ) adj. ลังเลใจ S. hesitating,
hesitate(เฮช'ชิเทท) vi. ลังเลใจ, See also: hesitater,hesitator n. hesitatingly adv.
hesitation(เฮชซิเท'เชิน) n. การลังเลใจ,การรีรอ, S. reluctance ###A. haste
instability(อินสทะบิล'ลิที) n. ความไม่มั่นคง,ความไม่แน่นอน,การไม่มีเสถียรภาพ,ความลังเลใจ
irresolute(อิเรซ'ซะลูท) adj. ไม่ตกลงใจ,ไม่แน่ใจ,ลังเลใจ., See also: irresoluteness n., Syn. doubting
irresolution(อเรซโซลู'เชิน) n. การขาดความแน่นอนใจ,ความลังเลใจ, Syn. vacillation
mammer(แมม'เมอะ) vi. พูดติดอ่าง,ลังเลใจ,ชักช้า
oscillate(ออส'ชะเลท) vi.,vt. (ทำให้) แกว่ง,ส่าย,สั่น,รัว,ลังเลใจ., Syn. vaccillate
oscillation(ออสซะเล'เชิน) n. การแกว่ง,การส่าย,การสั่น,การรัว,ความลังเลใจ, Syn. vibration,vacillation
quandary(ควอน'ดะรี) n. ความไม่แน่ใจ,ความลังเลใจ, Syn. uncertainty
scruple(สครู'เพิล) n. ศิลธรรม,จรรยา,จำ-นวนน้อยมาก,ความลังเลใจ,ความกระดากใจ,ความคำนึงถึงศีลธรรมจรรยา, 20 grains ,จำนวนเล็กน้อยมาก vi.,vt. รู้สึกกระดากใจ,คำนึงถึงศีลธรรมจรรยา, Syn. moral standard,reluctance
shuttlecock(ชัท'เทิลคอค) n. ลูกขนไก่,กีฬาแบดมินตัน,การตีลูกขนไก่,สิ่งที่โต้แย้งกัน,บุคคลที่ลังเล,บุคคลที่มีอารมณ์อ่อนไหว. vt. ส่งไปส่งมา,ส่งกลับไปมา. vt. เดินไปมา,ส่งไปมา adj. ไป ๆ มา ๆ ,ลังเลใจ
shy(ชาย) adj. ขี้อาย,เหนียมอาย,อาย,ใจฝ่อ,ตกใจง่าย,ขี้ประหม่า,ขึ้ตื่น,ขี้ขลาด,ขี้สงสัย,ไม่ไว้วางใจ,ลังเลใจ,ขาดแคลน,ไม่เต็มจำนวน -v.,n. (การ) ถอยหลังด้วยความตกใจ,ถอยหลัง,หดตัวมขว้าง,โยน,เหวี่ยง,ปา., See also: shyer n. shyly adv. shyness n. คำท
stagger(สแทก'เกอะ) vi.,vt.,n. (การ) (ทำให้) เดินโซเซ,ยืนโซเซ,โงนเงน,เซ,ส่าย,ลังเลใจ,ตะกุกตะกัก,สับหลีก,จัดหลีก. adj. สับหลีก,จัดหลีก, Syn. totter,stun
unwilling(อันวีล'ลิง) adj. ไม่เต็มใจ,ลังเลใจ,ต่อต้าน,ดื้อรั้น,หัวรั้น,แข็งข้อ., See also: unwillingly adv. unwillingness n. -S .loath
English-Thai: Nontri Dictionary
irresolution(n) ความไม่แน่ใจ,ความลังเลใจ
scruple(n) ความลังเลใจ,ความกังวลใจ,ความกระดากใจ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
hesitant (adj.) ลังเลใจ See also: สองจิตสองใจ, ไม่แน่ใจ, อึกอัก Syn. indecisive, irresolute, reluctant
sway (vi.) ลังเลใจ See also: ตัดสินใจไม่ได้, สองจิตสองใจ Syn. oscillate, waver between opinions
waver between opinions (vi.) ลังเลใจ See also: ตัดสินใจไม่ได้, สองจิตสองใจ Syn. oscillate
dither (vi.) ลังเลใจ (คำไม่เป็นทางการ) See also: ตัดสินใจไม่ได้ Syn. oscillate, vacillate Ops. decide
waffle (vi.) ลังเลใจ (คำไม่เป็นทางการ) See also: ตัดสินใจไม่ได้ Syn. dither, oscillate, vacillate Ops. decide
hesitancy (n.) ความลังเลใจ See also: ความไม่แน่ใจ Syn. indecision, irresolution, shilly-shallying
irresolution (n.) ความลังเลใจ
shilly-shallying (n.) ความลังเลใจ See also: ความไม่แน่ใจ Syn. indecision, irresolution
shuttlecock (adj.) ซึ่งลังเลใจ See also: ซึ่งกลับไปกลับมา
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Well, General, I still think you're being hasty.เอาละทานนายพล ฟังดูเหมีอนคุณลังเลใจ
Here we have our quandary.ที่นี่เรามีความลังเลใจของเรา
Although I haven't lived my life since then without indecision, that goal I decided upon that day still hasn't changed.แม้ว่าฉันจะไม่ได้ใช้ชีวิตของฉันตั้งแต่ตอนนั้น ที่ฉันตัดสินใจโดยปราศจากความลังเลใจ จุดหมายนั่นที่ฉันตัดสินใจในวันนั้น มันยังคงไม่เปลี่ยนไป
Gulls cawing...พร้อมพลีชีพให้ โดยไม่มีลังเลใจ
Senator, your people are hesitant to join us because they're worried there'll be another military occupation.ท่านวุฒิฯ คนของท่านลังเลใจ ที่จะมาเข้าร่วมกับเรา เพราะพวกเขากังวลว่า จะมีการยึดครองทางทหารอีกครั้งหนึ่ง
My only hesitation is I was thinking that I might want to take part two next time.แค่การลังเลใจของฉันเท่านั้น ที่ฉันคิด ที่ฉันอาจต้องการใช้\ ขั้นที่สองในครั้งต่อไป
Now's not the time to be conservative.นี่มันไม่ใช่เวลา มาลังเลใจ
To mend those who are broken to make strong the weak and, without hesitation vanquish the evil.เพื่อโอบอุ้มผู้ถูกทำลาย ...เปลี่ยนผู้อ่อนแอให้แข็งแกร่ง... ...และปราศจากความลังเลใจ...
I come out of Belle's dinner, and he's out front, wasted out of his mind, waving around this crowbar,ผมออกมาจากร้านเบลดินเนอร์ แล้วเขาออกไปทางด้านหน้า โดยไม่ลังเลใจ เอาชะแลงออกไป
Bravin wasn't happy when we hesitated to arrest Andrewบราวินไม่เคยรู้สึกดีเท่าไร ที่เราลังเลใจที่จะจับตัวแอนดรู
Then there's a very long bit about upholding the faith.เปลี่ยนความลังเลใจให้เป็นจังหวะหยุดสิ บอกตัวเองว่า "พระเจ้าคุ้มครองกษัตริย์"
Army Council sways to your brilliant advice.สภากองทัพบกลังเลใจ ที่จะใหคำแนะนำทีดีกับหลวงพ่อ
I've been hesitating for a while whether to pass this to you.ฉันลังเลใจมาสักพักแล้ว ว่าจะให้นี่เธอดีมั้ย
On this street, never confuse being nosy with being friendly.ผู้คนบนถนนนี้ ไม่เคยจะลังเลใจที่จะมายุ่งเรื่องชาวบ้าน ด้วยการทำตัวเป็นมิตร
Dae-woong might not go to China because of you.แดวุงจะได้ไปถ่ายหนังที่เมืองจีน เขาลังเลใจก็เพราะเธอ
I've half a mind to leave them all behind and keep going.ข้าลังเลใจอยากจะทิ้งทุกคน แล้วขี่ม้าต่อไปเรื่อย
In all the years I watched him, he never wavered in his certainty.ทุกๆปีที่ข้าเฝ้ามองเขา เขาไม่เคยต้องลังเลใจ
If you had any idea what kind of life awaits me, you wouldn't hesitate to turn me.หากคุณรู้สักนิดว่า ชีวิตแบบไหนกันที่รอฉันอยู่เบื้องหน้า คุณจะไม่ลังเลใจเลยสักนิด ที่จะเปลี่ยนฉัน
They would not hesitate to have Jack take the fall for all of this.พวกเขาไม่ลังเลใจหรอก ที่จะให้แจ็ครับผิด สำหรับเรื่องทั้งหมด
Walter, I've got a bit of a quandary here.วอลเตอร์ ฉันลังเลใจเรื่องนี้นิดหน่อย
I hang back while you guys do some trust falls and binge-drinking?ฉันลังเลใจ ในขณะที่พวกนายหลงไว้วางใจ และติดเหล้าใช่ไหม
Without a moment's hesitation.โดยไม่ลังเลใจเลยสักนิดเดียว
I hesitated to even bring up the subject of an obsessive patient because of your traumatic experience.ผมลังเลใจแม้กระทั่ง จะหยิบยกหัวข้อเรื่องขึ้นมาพูดคุย เรื่องความหมกมุ่นของผู้ป่วย เพราะว่าประสบการณ์ความบอบช้ำทางจิตใจของคุณ
Freddy made a lot of mistakes, but when it came to doing what's best for the wesen community, he never wavered.เฟรดดี้อาจทำบางอย่างผิดพลาด แต่เมื่อมันมาถึง เขาก็ทำสิ่งที่ถูกต้อง เพื่อสภาเวสเซ็น เขาไม่เคยลังเลใจเลย
You understand, I was hesitant to invite you.คุณก็เข้าใจ ฉันลังเลใจที่จะชวนคุณมา
Have you actually made any dates, or are you just hesitating and second-guessing yourself like you usually do?ได้นัดเดทจริงๆ รึยัง หรือได้แต่ลังเลใจ และไม่แน่ใจตัวเอง อย่างที่ชอบทำ?
Moira, you may be surprised to know that I sometimes waver in my convictions.มอยร่า คุณอาจจะแปลกใจที่รู้ว่า บางครั้งผมก็ลังเลใจในความเชื่อมั่นของผม
I know it sounds absurd that someone such as I would hesitate to act on moral grounds, but to simply take the woman, to turn her into such as I am...ฉันรู้ว่ามันฟังดูบ้าบอ ที่ใครบางคนอย่างเช่นฉัน ลังเลใจที่จะกระทำบนพื้นฐานคุณธรรม แต่การที่ชิงตัวผู้หญิงคนนั้นมา
I should never waver from my father.ฉันไม่ควรลังเลใจจากพ่อของฉัน
Some non-affect hesitation.มีความลังเลใจนิดหน่อยที่ไม่มีผลอะไร

ลังเลใจ ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
迷う[まよう, mayou] Thai: ลังเลใจ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ลังเลใจ
Back to top