ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

รบกวน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *รบกวน*, -รบกวน-

รบกวน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
รบกวน (v.) disturb See also: pester, bother, trouble, harass Syn. ทำให้เดือดร้อน
รบกวน (v.) disturb See also: harass, harm, bother, pester, trouble, worry, pester
รบกวน (v.) attack See also: harass, vex, annoy, disturb Syn. รังควาน, ก่อกวน
รบกวน (v.) harass See also: disturb, annoy, vex
รบกวน (v.) disturb See also: annoy, cause trouble, bother, harass, vex, irritate Syn. กวนใจ, รังควาน
รบกวน (v.) agitate See also: disturb, annoy Syn. รังควาน
รบกวนประสาท (v.) be nerve-racking Syn. กวนประสาท
English-Thai: HOPE Dictionary
aggravate(แอก' ระเวท) vt. ทำให้เลวขึ้นหรือรุนแรงขึ้น, รบกวน, ทำให้ระคายเคือง,ทำให้โมโห. -aggravatingly adv. -aggravative adj. -aggravator n. -aggravation n.
annoy(อะนอย') vt. รบกวน, ทำให้รำคาญ
annoyance(อะนอย' เอินซฺ) n. บุคคลหรือสิ่งที่รบกวน, ความน่ารำคาญ, การรบกวน,การทำให้
annoying(อะนอย' อิง) adj. ซึ่งมารบกวน, ซึ่งทำให้รำคาญ, Syn. vexatious, causing annoyance ###A. pleasant, agreeable)
antipersecution(แอนทีเพอซิคิว' เชิน) n. การต่อต้านการจองล้าง, การต่อต้านการรบกวนหรือแกล้ง
badger(แบค'เจอะ) {badgered,badgering,badgers} n. สัตว์กินเนื้อชนิดหนึ่ง vt. รบกวนอยู่เรื่อย,ทำให้รำคาญ, Syn. harass,nag
beset(บิเซท') {beset,beset,besetting,besets} vt. โจมตีทุกด้าน,กลุ้มรุม,รบกวน,ห้อมล้อม, See also: besetment n. ดูbeset besetter n. ดูbeset, Syn. annoy
besiege(บีซีจฺ') {besieged,besieging,besieges} vt. ล้อม,โอบล้อม,ล้อมโจมตี,กลุ้มรุมด้วย (คำถาม/งาน/การรบกวนหรืออื่น ๆ), See also: besiegement n. besieger n.
bother(บอธ'เธอะ) {bothered,bothering,bothers} vt. รบกวน,ทำให้งง,ทำให้ยุ่งใจ vi. ยุ่งกับ -n. สิ่งที่น่ารำคาญ,คนที่น่ารำคาญ,งาน,ความกังวลใจ, Syn. pester
bug(บัก) {bugged,bugging,bugs} n. แมลง,เชื้อจุลินทรีย์,ความบกพร่อง,แฟน,คนคลั่ง,เครื่องดักฟัง,ความคลั่ง,เหยื่อตกปลาที่คล้ายแมลง vt. รบกวน,ติดตั้งเครื่องดักฟังในที่ลับ, Syn. fault,defect จุดบกพร่องหมายถึง ปัญหาที่เกิดขึ้นกับโปรแกรมอันเนื่องมาจากคำสั่งในโปรแกรมนั้นเอง ซึ่งทำให้การทำงานของโปรแกรมไม่ถูกต้อง มีข้อผิดพลาด หรือไม่ราบรื่นเท่าที่ควร นอกจากปัญหาเกี่ยวกับโปรแกรมแล้ว อาจเป็นปัญหาเกี่ยวกับตัวเครื่องก็ได้ คำนี้มาจากคำ bug ที่แปลว่า ตัวด้วง ตัวแมลง ที่ชอบทำให้คอมพิวเตอร์สมัยก่อนเสีย (เกิดการลัดวงจรขึ้น) การแก้ไขจุดบกพร่องของโปรแกรม จึงใช้คำว่า "debug"
chafe(เชฟ) vt. ถูจนร้อน,สีจนร้อน,ครูด,ยั่วให้โกรธ,ทำให้อารมณ์เสีย -vi.,n. (การ) ถู,สี,โกรธ,โมโห,ถลอกหรือเจ็บเนื่องจากการถู,การระคายเคือง,การรบกวน,ความเจ็บปวดหรือถลอกเนื่องจากการถู
class a/class bชั้นเอ/ชั้นบีเป็นการกำหนดคุณภาพของเครื่องคอมพิวเตอร์ของคณะกรรมการคมนาคมของรัฐบาลกลางสหรัฐ (Federal Communications Commission) ที่ใช้กำหนดระดับของพลังงานไฟฟ้าแรงสูงที่จะใช้ในคอมพิวเตอร์ ถ้าเป็น Class A แปลว่า อนุญาตให้ใช้ในที่ทำงานได้ ถ้าเป็น Class B หมายความว่า ใช้ในที่ทำงานก็ได้ ที่บ้านก็ได้ (ถ้าหากนำคอมพิวเตอร์ Class A มาใช้ที่บ้านอาจไปรบกวนการรับวิทยุหรือภาพทางโทรทัศน์ของบ้านอื่น)
creep {crept(ครีพ) vi. คลาน,ค่อย ๆ เข้ามา,เลื้อย,ย่อง,เล็ดลอด,พลัด,ประจบ,เอาใจ,รู้สึกขนลุก. n. การคลาน,การเลื้อย,การค่อย ๆ เข้ามา,การย่อง,ความรู้สึกที่ขนลุกขนพอง,คอกล้อม,คนที่น่าเบื่อและรบกวนคนอื่น,คนครุ่นคิด,ความน่ากลัว,ความน่าขยะแขยง, Syn. cr
creeping(ครีพ) vi. คลาน,ค่อย ๆ เข้ามา,เลื้อย,ย่อง,เล็ดลอด,พลัด,ประจบ,เอาใจ,รู้สึกขนลุก. n. การคลาน,การเลื้อย,การค่อย ๆ เข้ามา,การย่อง,ความรู้สึกที่ขนลุกขนพอง,คอกล้อม,คนที่น่าเบื่อและรบกวนคนอื่น,คนครุ่นคิด,ความน่ากลัว,ความน่าขยะแขยง, Syn. cr
creeps}(ครีพ) vi. คลาน,ค่อย ๆ เข้ามา,เลื้อย,ย่อง,เล็ดลอด,พลัด,ประจบ,เอาใจ,รู้สึกขนลุก. n. การคลาน,การเลื้อย,การค่อย ๆ เข้ามา,การย่อง,ความรู้สึกที่ขนลุกขนพอง,คอกล้อม,คนที่น่าเบื่อและรบกวนคนอื่น,คนครุ่นคิด,ความน่ากลัว,ความน่าขยะแขยง, Syn. cr
crept(ครีพ) vi. คลาน,ค่อย ๆ เข้ามา,เลื้อย,ย่อง,เล็ดลอด,พลัด,ประจบ,เอาใจ,รู้สึกขนลุก. n. การคลาน,การเลื้อย,การค่อย ๆ เข้ามา,การย่อง,ความรู้สึกที่ขนลุกขนพอง,คอกล้อม,คนที่น่าเบื่อและรบกวนคนอื่น,คนครุ่นคิด,ความน่ากลัว,ความน่าขยะแขยง, Syn. cr
cumbrance(คัม'บรันซ) n. ความลำบาก,ความยุ่งยาก,การรบกวน,ภาระ
devil(เดฟ'เวิล) n. ภูต,ผี,ปีศาจ,มาร,ซาตาน,อันธพาล,วายร้าย,สัตว์ร้าย vt. รบกวน,ฉีก
disconcert(ดิสคันเซิร์ท') vt. รบกวน,ทำให้ยุ่งเหยิง., See also: disconcertingly adv. ดูdisconcert disconcertment n. ดูdisconcert, Syn. confuse,upset
disrupt(ดิสรัพทฺ') vt. ทำให้ยุ่งเหยิง,ทำให้สับสน,รบกวน,ทำให้แตกแยกออก. -adj. ซึ่งแตกแยกออก, See also: disrupter n. ดูdisrupt disruptor n. ดูdisrupt, Syn. interrupt,break up
disturb(ดิสเทิร์บ') vt. รบกวน,กวน, ทำให้ยุ่ง,ทำให้ลำบาก, See also: disturber n. ดูdisturb
disturbance(ดิสเทิร์บ'เบินซฺ) n. การรบกวน,การทำให้ไม่สงบ,การทำให้ยุ่ง,การทำให้ลำบาก,สิ่งที่รบกวน,ความไม่สงบ, Syn. row,disorder
disturbed(ดิสเทิร์บดฺ') adj. ซึ่งมีอาการโรคประสาทหรือโรคจิต,ซึ่งถูกรบกวน,ยุ่งเหยิง
faze(เฟซ) vt. ก่อกวน,รบกวน,ทำให้กลัว,ทำให้กังวล
flak(แฟลคฺ) n. การยิงปืนต่อสู้อากาศยาน,การวิจารณ์ที่รบกวน,การต่อต้านที่รบกวน,การโต้เถียงอย่างเผ็ดร้อน,การอภิปรายอย่างเผ็ดร้อน., Syn. flack
fretful(เฟรท'ฟูล) adj. หงุดหงิดใจ,ขี้หงุดหงิด,หัวเสีย,ชอบรบกวน., See also: fretful ly adv. fretfulness n., Syn. sulky,fretsome
fretty(เฟรท'ที) adj. หงุดหงิด,กลัดกลุ้ม,เป็นทุกข์,ขี้รบกวน,ฉุน,อารมณ์ร้าย
frill(ฟริล) n. จีบ,จีบขอบ,จีบริม,ครุย,ฝอย,แถบริม (เช่นชายเสื้อผ้าที่ทำเป็นครุย) ,การประดับขอบ,สิ่งที่เกินต้องการ,สิ่งที่รบกวน,การเป็นรอยย่น,ผู้หญิง,เด็กผู้หญิง vt. ประดับขอบบน,ใส่จีบ., See also: friller n. frilly adj. -S...
fuss(ฟัส) {fussed,fussing,fusses} n. ความจู้จี้,การคัดค้าน,การบ่น,ความวุ่นวาย. vt. วุ่นวาย,จู้จี้,บ่น,คัดค้าน. vt. รบกวน., See also: fusser n., Syn. fret,complain
gall(กอล) n. สิ่งที่ขม,สิ่งที่ขมขื่น,ความขมขื่น,น้ำดี,ความทะลึ่ง,ความอวดดี,แผลบนผิวหนัง,แผลที่เกิดจากการถูครูด,สิ่งที่ระคายเคือง,ภาวะระคายเคือง vt. ทำให้เป็นแผล,ครูดอย่างแรง,ทำให้ขุ่นเคือง,รบกวน,กวนโทสะ. vi. ขุ่นเคือง,เป็นแผล. -S...
gnaw(นอ) vt.,vi. แทะ,กัด,ขบ,ทำให้สึกกร่อน,รบกวน,ทรมาน., See also: gnawer n., Syn. nibble,chew,erode,rankle,fret
grind(ไกรดฺ) {ground,grinding,grinds} vt.,vi.,n. (การ) ฝน,บด,โม่,ถูอย่างแรง,บรรเลงเพลงดังลั่น,กดขี่,เคี่ยวเข็ญ,รบกวน,เสียงฝน,งานหนัก,นักเรียนที่ขยันมากผิดปกติ,ระบำส่ายตะโพก., See also: grindable adj. grindingly adv., Syn. cr
gripe(ไกรพฺ) v.,n. (การ) ยึด,จับ,กุม,กดขี่,บ่น,ปวดแน่นในท้อง,รบกวน,ทำให้เคือง,รับลม (ใบเรือ), See also: gripes อาการปวดแน่นในท้อง. griper n. gripingly adv., Syn. pinch,cramp
haggle(แฮก'เกิล) vi. ทะเลาะ,เถียง,ต่อล้อต่อเถียง. vi. ตัดหรือฟันอย่างอุตลุด,เสียงรบกวน. n. การเถียง,การต่อล้อต่อเถียง., See also: haggler n.
harass(แฮ'รัส) vt. รบกวน,ก่อกวน,รังควาญ,ราวี,ทำให้กลัดกลุ้ม., See also: harasser n. harassment n., Syn. vex
harrier(แฮ'ริเออะ) n. สุนัขล่าสัตว์พันธุ์หนึ่ง,ผู้วิ่งแข่งระยะไกล,ผู้ปล้นสะดม,ผู้รบกวน,เหยี่ยวจำพวก Citrus
harrow(แฮ'โร) n. คราด vt. คราด (ดิน) . รบกวนอย่างเจ็บปวด,ทรมานจิตใจ,ข่มขืนชำเรา,ทำให้เจ็บช้ำ,แย่ง,ย่ำยี,ปล้นสะดม, See also: harrower n.
harry(แฮ'รี) vt.,vi. รบกวน,ก่อนกวน,ทรมาน,ทำลาย, Syn. hector,harass
hassle(แฮส'เซิล) vi.,n. (การ) โต้เถียง,ทะเละ,วิวาท,รบกวน, Syn. quarrel,squabble,irritate
haunt(ฮอนทฺ) v. สิ่งสู่,มักปรากฎขึ้นเสมอ,ไปเยี่ยมบ่อย,รบกวน. n. ที่ที่ไปบ่อย,ผี., See also: haunter n.
English-Thai: Nontri Dictionary
annoy(vt) ทำให้รำคาญ,รบกวน,ทำให้โกรธ
annoyance(n) การรบกวน,ความน่ารำคาญ
bedevil(vt) รบกวน,กวน,ทรมาน,ทำทารุณ,ทำให้ยุ่งใจ
bother(n) สิ่งรบกวน,ความรำคาญ,ความน่าเบื่อ
discomfit(vt) ชนะ,ทำให้พ่ายแพ้,รบกวน,ทำให้ยุ่งเหยิง,ทำให้กระอักกระอ่วนใจ
disconcert(vt) ทำยุ่ง,รบกวน,ทำให้อึกอัก
disquiet(vt) ทำให้รำคาญ,ทำให้ไม่สงบ,รบกวน,ทำให้กระสับกระส่าย
disturb(vt) รบกวน,ทำให้ยุ่ง,ทำให้ไม่สงบ
disturbance(n) การรบกวน,การทำให้ยุ่ง,การทำให้ไม่สงบ
gripe(vt) ดึง,ผูก,ทำให้จุก,ทำให้เจ็บปวด,กดขี่,รบกวน,ยึด,จับ,กุม
harry(n) การทรมาน,การทำลาย,การรบกวน,การก่อกวน
infest(vt) รบกวน,ยุ่มย่าม,รังควาน
interfere(vi) แย้งกัน,สอดแทรก,แทรกแซง,รบกวน
interference(n) การสอดแทรก,การแทรกแซง,การรบกวน
intrude(vt) บุกรุก,ก้าวร้าว,รบกวน,แย่ง,ยื่น,ก้าวก่าย
irk(vt) ทำให้เบื่อ,ทำให้เอือม,รบกวน,ทำให้รำคาญ
molest(vt) แกล้ง,รบกวน,ทำร้าย,ข่มเหง,รุกราน
molestation(n) การแกล้ง,การรบกวน,การทำร้าย,การข่มเหง,การรุกราน
noise(n) เสียงรบกวน,เสียงอึกทึก,เสียงดัง
nuisance(n) ความรำคาญ,สิ่งรบกวน
persecute(vt) ข่มเหง,รบกวน,แกล้ง,รังแก,ประหัตประหาร
persecution(n) การข่มเหง,การรบกวน,การแกล้ง,การก่อกวน
perturb(vt) รบกวน,ก่อกวน,ทำให้ยุ่ง,ทำให้ปั่นป่วน,ทำให้เป็นทุกข์
perturbation(n) การรบกวน,การก่อกวน,ความยุ่งเหยิง
pest(n) โรคระบาด,โรคติดต่อ,สิ่งรบกวน,ตัวมาร
pester(vt) รบกวน,รังควาน,ตอม,ตื้อ,ทำให้ยุ่งใจ
pestilent(adj) ร้ายแรง,เป็นภัย,แพร่เชื้อ,ซึ่งรบกวน
ruffle(n) ความยุ่งเหยิง,ความสับสน,สิ่งรบกวน
startle(n) สิ่งรบกวน,ความสะดุ้ง,ความตกใจ
trouble(n) ความเดือดร้อน,การรบกวน,ความยุ่งยาก
troublesome(adj) รบกวน,ซึ่งทำให้ลำบาก,น่ารำคาญ
vex(vt) รบกวน,ทำให้ระคายเคือง,ก่อกวน
vexation(n) การรบกวน,ความรำคาญ,ความเดือดร้อน
vexatious(adj) รบกวน,ก่อกวน,ไม่สงบสุข
unvexed(adj) ไม่ถูกรบกวน,ไม่ระคายเคือง,ไม่เป็นทุกข์
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
disturbance๑. การรบกวน (สิทธิ) (ก. แพ่ง)๒. การก่อความวุ่นวาย (ก. อาญา) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
electromagnetic interference (EMI)การรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้า (อีเอ็มไอ) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
injurious affectionการรบกวนสิทธิโดยการก่อสร้าง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
interfereสอดเข้าเกี่ยวข้อง, สอดแทรก, รบกวนสิทธิ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
jam๑. ติดขัด๒. ทำให้ติดขัด๓. ส่งสัญญาณรบกวน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
molestationการรบกวน, การทำร้าย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
noiseเสียงรบกวน, สัญญาณรบกวน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
noxious๑. -ระคาย๒. -รบกวน๓. -ให้โทษ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Annoyanceรบกวน [การแพทย์]
Artifactsสิ่งเทียม, สิ่งที่ไม่ต้องการในการบันทึก, วรจรไฟฟ้าที่รบกวนการทำงานของเครื่องมือ, ภาพหลอกลวง, มีตัวแปรมาก [การแพทย์]
coaxial cableสายโคแอกซ์, สายนำสัญญาณที่ต่อจากเสาอากาศเครื่องรับโทรทัศน์หรือสายเคเบิลทีวี ตัวสายประกอบด้วยลวดทองแดงที่เป็นแกนหลักหนึ่งเส้นหุ้มด้วยฉนวนเพื่อป้องกันกระแสไฟรั่ว จากนั้นจะหุ้มด้วยตัวนำซึ่งทำจากลวดทองแดงถักเป็นร่างแหเพื่อป้องกันการรบกวนของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและสัญญาณรบกว [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Disturbancesการแปรปรวน,การรบกวน,การทรงตัวเสีย [การแพทย์]
Garbage ขยะเปียก, ขยะครัว, เศษอาหาร ขยะพวกเศษอาหาร พืชผัก เศษเนื้อสัตว์ และเศษสิ่งของส่วนใหญ่ ที่ได้จากการประกอบอาหารจากตลาด หรือเศษที่เหลือจากการรับประทาน ขยะเปียกจะมีลักษณะส่วนมากประกอบด้วยอินทรีย์วัตถุ ซึ่งมักจะเป็นที่สลายได้ง่าย ดังนั้น ถ้าขยะเปียกถูกปล่อยทิ้งไว้นานเกินจะเกินการเน่าเสียและเกิดกลิ่นเหม็นรบกวน ได้ง่าย โดยกปติแล้วขยะเปียกจะมีปริมาณความชื้นประมาณร้อยละ 40-70 ของขยะทั้งหมด ขยะที่ส่วนใหญ่เป็นสารอินทรีย์ ประกอบด้วยเศษผัก ผลไม้และเนื้อสัตว์ที่เหลือทิ้งจากการจัดเตรียมอาหาร, การประกอบอาหารและเหลือจากการบริโภค [สิ่งแวดล้อม]
Interfering Factorsปัจจัยรบกวนปฏิกิริยาวิเคราะห์ [การแพทย์]
Irritateระคาย, รบกวน, ระคายเคือง [การแพทย์]
Irritationภาวะระคาย, ระคายเคือง, การระคายเคือง, ความระคายเคือง, รบกวน [การแพทย์]
junk mailเมลขยะ, อีเมลที่ส่งข้อความโฆษณาขายสินค้า บริการ ท่องเที่ยว ชักชวนการประกอบอาชีพที่มีรายได้สูง ส่งผลให้เกิดการรบกวนผู้ใช้ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Le Chatelier's principleหลักของเลอชาเตอลิเอ, หลักการซึ่งกล่าวว่า เมื่อรบกวนระบบที่อยู่ในภาวะสมดุล ระบบจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่จะลดผลของการรบกวนนั้นโดยการเข้าสู่ภาวะสมดุลใหม่ การรบกวนภาวะสมดุลได้แก่ การเปลี่ยนแปลงความเข้มข้นของสาร อุณหภูมิหรือความดัน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Noise สัญญาณรบกวน [คอมพิวเตอร์]
shielded twisted pair (STP)สายเอสทีพี, สายคู่บิดเกลียวแบบป้องกันสัญญาณรบกวน หุ้มด้วยตัวกั้นสัญญาณเพื่อป้องกันการรบกวนได้ดียิ่งขึ้น รองรับความถี่ของการส่งข้อมูลสูง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
twisted pair cableสายคู่บิดเกลียว, สายนำสัญญาณ แต่ละคู่สายที่เป็นสายทองแดงจะถูกพันบิดเป็นเกลียว เพื่อลดการรบกวนของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากคู่สายข้างเคียงภายในสายเดียวกันหรือจากภายนอก ทำให้สามารถส่งข้อมูลด้วยความเร็วสูง สายคู่บิดเกลียวสามารถใช้ส่งข้อมูลจำนวนมากเป็นระยะทางไกลได้หลายกิโลเมตร [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
annoy (vi.) รบกวน Syn. be annoying
badger (vt.) รบกวน See also: ทำให้รำคาญ Syn. pester
be annoying (vi.) รบกวน
bug (vt.) รบกวน See also: รำคาญ
bug one (idm.) รบกวน See also: ทำให้รำคาญ
disturb (vt.) รบกวน See also: ทำให้วุ่นวาย, ทำให้ปั่นป่วน, ทำให้ขุ่นเคือง Syn. upset, worry, distress Ops. calm, comfort
harass (vt.) รบกวน See also: ก่อความรำคาญ, รังควาน, แกล้ง Syn. annoy, badger, bother
harry (vt.) รบกวน See also: ก่อกวน Syn. annoy, badger, harass
hassle (vt.) รบกวน See also: ก่อกวน
infest with (phrv.) รบกวน See also: รังควาน
interfere (vi.) รบกวน See also: เป็นอุปสรรค Syn. hinder, impede, obstruct
irk (vt.) รบกวน See also: ทำให้รำคาญ Syn. infuriate, annoy, irritate
irritate (vt.) รบกวน See also: ทำให้รำคาญ, ทำให้โมโห Syn. annoy, bother, exasperate Ops. soothe, palliate
itch (vt.) รบกวน See also: ทำให้รำคาญ Syn. annoy, vex, irritate Ops. soothe, please
jar (vi.) รบกวน See also: ก่อกวน Syn. annoy, irritate Ops. soothe, please
molest (vt.) รบกวน See also: เข้าไปยุ่ง, ทำให้รำคาญ, สร้างความยุ่งยากแก่ Syn. harass, provoke, annoy, bother
narc (sl.) รบกวน
nark (sl.) รบกวน
peeve (adj.) รบกวน See also: ทำให้โกรธ, ทำให้ขุ่นเคือง Syn. upset, disturb Ops. calm
pester (vt.) รบกวน See also: ทำให้ยุ่งยากใจ, กวนใจ, ทำให้รำคาญ Syn. annoy, bother, irritate, trouble
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
The only thing that troubles me is that..สิ่งเดียวที่รบกวนฉันก็คือ...
But now I've got sick and it bothers meแต่ตอนนี้ ฉันรำคาญใจและมันก็รบกวนฉันมาก
I'll no longer bother youฉันจะไม่รบกวนคุณอีกต่อไปแล้ว
The thing that bothered him most was the fact that…สิ่งที่รบกวนเขามากที่สุดก็คือความจริงที่ว่า...
You're bothering meคุณกำลังรบกวนฉัน
He doesn't like to be disturbedเขาไม่ชอบให้ใครรบกวน
I'm sorry to disturb you guysขอโทษด้วยนะที่รบกวนพวกนาย
Excuse me, sorry to trouble youคุณค่ะ ขอโทษด้วยที่รบกวน
I'm sorry to have bothered youฉันขอโทษด้วยที่รบกวนคุณ
I am sorry to bother youฉันขอโทษด้วยที่รบกวนคุณ
Sorry to disturb, I'm just returning this bookขอโทษที่รบกวน ฉันก็แค่จะเอาหนังสือมาคืน
I want to be alone, I don't want anyone to disturb meฉันอยากอยู่คนเดียว ฉันไม่อยากให้ใครรบกวน
I'll promise never to bother you with any more questionsฉันจะให้สัญญาว่าจะไม่รบกวนคุณด้วยคำถามใดๆ อีก
Don't let it annoy youอย่าปล่อยให้มันรบกวนคุณ
I'm sorry to bother you, but could you tell me what kind of car you're driving?ขอโทษด้วยที่รบกวน แต่คุณช่วยบอกหน่อยได้ไหมว่ารถที่คุณขับนี่เป็นประเภทไหน?
He disturbs us everydayเขารบกวนพวกเราทุกๆ วัน
I don't want to annoy you with such trivial thingsฉันไม่อยากจะรบกวนนายด้วยเรื่องเล็กน้อยอย่างนั้น
I won't trouble you guys anymoreฉันจะไม่รบกวนพวกนายอีกต่อไป
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You're interrupting my concentration.คุณกำลัง รบกวน สมาธิ ของฉัน
You needed some arm candy to distract some v.I.P.คุณต้องการ แขนขาเพื่อช่วย รบกวน VIP บางคน
The answers are fantastic, disturbing, and a little Strange. ...คำตอบที่ยอดเยี่ยม, รบกวน และเล็ก ๆ น้อย ๆ แปลก แปลก แปลก แปลก
Uh, Mr. Astor, can I please put you on hold for a moment?คุณแอสเตอร์ค่ะ รบกวน ถือสายรอสักครู่นะคะ
There's a back door. Better check it, Dr Watson.มีประตูหลังอีกที่ รบกวน ดร.วัตสัน ช่วยไปดูให้หน่อยสิคะ
Hey, look, I don't want to be here at all, but this can maybe make it a little more interesting to me, so please, explode.จริงๆ ไม่ได้อยากมา แต่ถ้ามีอะไรเด็ดๆ ให้ดูก็เจ๋ง รบกวน บึ้มเลย
Can I please have some more iced tea?รบกวน ขอชาเย็นเพิ่มได้มั้ยคะ
Could I trouble you for a light?รบกวน ขอไฟหน่อยได้ไหม?
Please return during regular business hours.รบกวนกลับมาใหม่ในเวลาทำการนะครับ
Can we get a group shot with the yellow ribbon?รบกวนขอถ่ายรูปหมู่ตรงริบบิ้นสีเหลืองได้มั้ย?
Sure minds me as you?รบกวนขอเวลาซักครู่ได้มั้ย
Could you please come with me, sir?รบกวนคุณ ช่วยตามผมมาหน่อย
I just wanna find my brother-in-law.รบกวนคุณช่วยผมอีกอย่างหนึ่ง
Can you please confirm your password for security purposes?รบกวนคุณช่วยยืนยันรหัสผ่านด้วยครับ
Find out where he was adopted in the US, and if he still lives there.รบกวนคุณช่วยหาข้อมูลดูหน่อยว่าเขาถูกรับอุปการะจากที่ไหนในอเมริกา แล้วก็ถ้าเขายังอาศัยอยู่ที่นั่น
Would you mind? My name is "Mrs. Travers." I do...รบกวนคุณช่วยเรียกชื่อของฉัน คือ"เทรเวอร์"ได้ใหม
Could you please order me a cab?รบกวนคุณช่วยเรียกรถแท็กซี่ให้ฉันได้ใหม?
Would you mind selecting the next girl to come in, please?รบกวนคุณช่วยเรียกสาวคนต่อไปเข้ามาให้ฉันหน่อยได้ไหมค่ะ?
If you could please come to the apartment- the address is 40 abel bravo in obarrio,unit 4.รบกวนคุณมาที่อพาร์ทเมนต์ทีครับ เลขที่ 40 อาเบล บราโว่ ใน โอบาริโอ ห้องเบอร์ 4
Something bothering you, Agent Callen?รบกวนคุณหรือ เจ้าหน้าที่คัลเล็น?
Could you please check for me?รบกวนคุณเช็คให้หน่อยได้มั้ย?
Would you sign this for me?รบกวนคุณเซ็นให้ฉันหน่อยได้ไหม?
Can you bring it in tomorrow or something?รบกวนคุณเอามันมาใหม่พรุ่งนี้ได้มั้ยครับ?
Could you let Mr. Disney know I've arrived, please?รบกวนคุณแจ้งให้ คุณดิสนี่ย์ทราบว่าเรามาถึงแล้ว
You may wait in the waiting room.รบกวนคุณไปรอผมที่ห้องรับรองนะครับ
Thank you for this, dad.รบกวนจิตใจอย่างนี้ ขอบคุณนะ พ่อ
Would you mind getting your people back, giving us some space?รบกวนช่วยกันคนของคุณออกไปก่อนนะ เราขอเวลาสักครู่
Be so kind as to apologise for us to Miss Darcy.รบกวนช่วยขอโทษมิสดาร์ซี่แทนพวกเราด้วย
Why don't you run up them stairs and get me one of them super good brews 6 olive Martini, baby - Anything for you, baby -รบกวนช่วยขึ้นไปหยิบมาร์ตินี่ทรงเครื่องให้ฉันหน่อยสิ ขอมะกอก 6 ลูกนะจ๊ะ \ เพื่อตัวเองได้อยู่แล้ว
Could I bother you for a cup of tea?รบกวนช่วยชงชาให้ผมสักแก้วได้ไหม?
Okay, just don't let my pies burn. Remember, no one eats those pies.รบกวนช่วยดูอย่าให้พายไหม้ด้วยล่ะ จำไว้นะ ห้ามใครกินพายพวกนั้น
Please review them.รบกวนช่วยตรวจสอบด้วยครับ
Will you let me know when it's my turn, please?รบกวนช่วยบอกผมด้วยนะครับถ้าถึงตาผมแล้ว
Um, my little sister's interested in gymnastics. Could you help explain this pricing to me?รบกวนช่วยอธิบาย เรื่องค่าใช้จ่ายหน่อยสิคะ
Do you mind giving jenna a little help, please?รบกวนช่วยเจนน่า นิดนึงนะ ได้ไหม?
Do you wanna turn down the music?รบกวนช่วยเบาเสียงเพลงหน่อยได้มั้ย?
So I just wish for once that you would consider... Where you'd be without me.รบกวนช่วยเอามาให้ ได้ไหม จิม
Could I get you to call Loretta for me and tell her I'm goin' to Odessa to see Carla Jean Moss?รบกวนช่วยโทรหาลอเร็ตต้าให้ผมหน่อยได้มั้ย.. ..บอกเธอว่าผมจะไปเมือง โอเดสซ่าเพื่อไปพบ คาร์ล่า จีน มอสส
I'm so sorry you had to come all the way here for this.รบกวนด้วยครับ ที่ทำให้คุณต้องเดินทางมาไกล
I asked you a favor, Dong Joo Oppa.รบกวนด้วยนะคะพี่ดงจู

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า รบกวน
Back to top