ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ยโส

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ยโส*, -ยโส-

ยโส ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ยโส (adj.) arrogant See also: self-important, conceited, haughty, disdainful, overbearing Syn. หยิ่ง, หยิ่งยโส, โอหัง, เย่อหยิ่ง, จองหอง
ยโส (v.) be arrogant See also: be conceited, be proud, be haughty Syn. หยิ่ง, หยิ่งยโส, โอหัง, ถือตัว, เย่อหยิ่ง, จองหอง
ยโสธร (n.) Yasothon Syn. จังหวัดยโสธร
ยโสโอหัง (v.) put on airs See also: swagger, be snobbish, be stuck-up, act big, be pretentious Syn. วางท่า, จองหอง, วางก้าม
ยโสโอหัง (v.) be self-important See also: think highly of oneself Syn. ยโส, ทะนงตัว, ถือตัว, เย่อหยิ่ง, อวดดี, จองหอง, โอหัง Ops. ถ่อมตัว
English-Thai: HOPE Dictionary
arrogance(แอร'โรเกินซฺ) n. ความหยิ่ง,ความยโส,ความจองหอง., Syn. arrogancy n.
arrogant(แอร'โรเกินทฺ) adj. หยิ่ง,ยโส,จองหอง, Syn. haughty, conceited ###A. modest
bachelor(แบช'ชะเลอะ) n. ชายโสด,ผู้ได้รับปริญญาตรี,อัศวินหนุ่ม,สัตว์ตัวผู้ที่ไม่มีเมีย, See also: bachelordom n. bachelorhood n. ดูbachelor bachelorism n. ดูbachelor, Syn. unmarried man -Conf. spinster
bighead(บิก'เฮด) n. การถือดี,ความยโส
cavalierlyadv.,adj. หยิ่งยโส,จองหอง, Syn. arrogantly
cockalorumn. คนเล็ก ๆ ที่หยิ่งยโส,คนคุยโต,คนอวดเบ่ง,การเล่นกระโดดกบ
cocksy(คอค'ซี) adj. หยิ่ง,อวดดี,ลำพอง,ยโส
cocky(คอค'คี) adj. หยิ่ง,อวดดี,ลำพอง,ยโส, See also: cockiness n. ดูcocky cockily adv. ดูcocky
contemptuous(คันเทมพฺ'ชุอัส) adj. น่าดูถูก,น่าชัง,น่ารังเกียจ,หยิ่งยโส,โอหัง. n., Syn. acornful ###A. respectful
dogmatism(ดอก'มะทิสซึม) n. ลักษณะของคัมภีร์,การถือแต่หลักโดยไม่ดูความจริง,ความหยิ่งยโส,ลัทธิถือหลักเอง
flatulent(แฟลท'ทิวเลินทฺ) n. ซึ่งทำให้เกิดแก๊สในทางเดินอาหาร,ท้องอืด,ท้องเฟ้อ,โอ้อวด,ยโส., See also: flatulence,flatulency n., Syn. pompous
flaunty(ฟลอน'ที) adj. โอ้อวด,หยิ่ง,ยโส, See also: flauntily adv. flauntiness n.
fopn. คนหยิ่งยโสมาก,คนขี้โอ่,คนขี้แต่งตัว
fopperyn. เสื้อผ้าที่โก้หรู,นิสัยหยิ่งยโสมาก,นิสัยขี้โอ่,นิสัยขี้แต่งตัว
foppishadj. ขี้โอ่,ขี้แต่งตัว,หยิ่งยโสมาก, See also: foppishness n.
haugty(ฮอ'ทิ) adj. หยิ่งยโส,โอหัง,อวดดี,จองหอง,สูงส่ง., See also: haugtiness n., Syn. snobbish
hautrue(โฮเทอ) n. กิริยาท่าทางที่หยิ่งยโส,ความหยิ่งยโส
high-flownadj. ทะเยอทะยาน,เห่อเหิม,ยโส,โอหัง
hoity ###SW. hoity (ฮอย'ที,ฮอย'ที) adj.,n. (ความ) หยิ่ง,ยโส,โอหัง,เลิ่นเล่อ,สะเพร่า
huff(ชัฟ) n. คนบ้านนอก,ชาวชนบท,คนขี้เหนียว adj. อ้วน,อ้วนกลม,ภูมิใจ,เต็ม ไปด้วยความหยิ่งยโส
huffish(ฮัฟ'ฟิช) adj. ขุ่นเคือง,ฉุน,ทะลึ่ง,หยิ่งยโส,โอหัง., See also: huffishly adv. huffishness n., Syn. irritable,insolent
imperial(อิมเพีย' เรียล) adj. เกี่ยวกับอาณาจักร, เกี่ยวกับจักรพรรดิ, เกี่ยวกับจักรพรรดินี, เกี่ยวกับจักรวรรดิ, ยิ่งใหญ่, โอ่อ่า, ชั้นพิเศษ, โอหัง, ยโส. -n. ขนาดกระดาษพิมพ์หรือกระดาษวาดที่เท่ากับ 23 x 31 นิ้ว (อังกฤษ) หรือ 22 x 30, 32 นิ้ว (อเมริกา) , จักรพรรดิ, จั
imperious(อิมเพอ' เรียส) adj. โอหัง, ยโส, เป็นเชิงบังคับ, ครอบงำ, เผด็จการ, จำเป็น, ด่วน., See also: imperiously adv. imperiousness n., Syn. domineering, commanding
impudence(อิม' พิวเดินซฺ) n. ความทะลึ่ง, ความยโส, ความโอหัง, ความอวดดี, ภาษาหรือคำพูดที่ทะลึ่งหรือยโส., Syn. impudency
impudent(อิม' พิวเดินทฺ) adj. ทะลึ่ง, ยโส, อวดดี, โอหัง., See also: impudently adv. impudentness n., Syn. brazen, saucy, bold
lordly(ลอร์ด'ลี) adj.,adv. สูงศักดิ์,สูงส่ง,สง่าผ่าเผย,หยิ่ง,ยโส,โอหัง,เกี่ยวกับท่านลอร์ด,เกี่ยวกับขุนนาง, See also: lordiliness n. ดูlordly, Syn. lofty,insolent
overbearing(โอ'เวอะแบ'ริง) adj. ครอบงำ,ยกตนข่มท่าน,หยิ่งยโส,เผด็จการ,เอาชนะได้,คว่ำได้, See also: overbearingness n.
pomp(พอมพฺ) n. พิธีฉลองที่เอิกเกริก,การวางท่าทีโอ่อ่า,การแสดงที่โอ้อวดหรือหยิ่งยโส ความผึ่งผาย, Syn. splendor
pontifical(พอนทิฟ'ฟิเคิล) adj. เกี่ยวกับองค์สันตะปาปา,หยิ่งยโส,คุยโว,ทะนง,พลการ, See also: pontificals เสื้อและสัญลักษณ์อื่นของpontiff
pontificate(พอนทิฟ'ฟะคิท) n. ตำแหน่งสังฆราช. vi. พูดจาหยิ่งยโส,พูดแบบวางท่าวางทาง,ทำหน้าที่สังฆราช
puffy(พัฟ'ฟี) adj. ท้วม,พอง,อ้วนฉุ,หยิ่งยโส., See also: puffily adv. puffiness n.
pup(พัพ) n. ลูกสุนัข,ลูกสัตว์,เด็กหนุ่มที่หยิ่งยโส vi. คลอดลูกสุนัขหรือลูกสัตว์
puppy(พัพ'พี) n. ลูกสุนัข,ลูกสัตว์,เด็กหนุ่มที่หยิ่งยโส, See also: puppyhood n. puppydom n. puppyish adj.
purse prideความหยิ่งยโสหรือโอหังที่เนื่องจากร่ำรวย, See also: purseproud adj.
pursiness(เพอ'ซิเนส) n. ความหยิ่งยโสเนื่องจากความรวย,ความร้อนหรือกระสับกระส่าย
rooster(รูส'เทอะ) n. สัตว์ปีกตัวผู้,ไก่ตัวผู้,นกตัวผู้,คนที่หยิ่งยโส,คนที่โอหัง, Syn. cock
snip(สนิพ) vt.,vi. ตัดด้วยขากรรไกร,เล็มด้วยขากรรไกร,ตัดเล็ม. n.. การตัดหรือเล็มด้วยขากรรไกร,ชิ้นหรือเศษเล็ก ๆ ที่ถูกตัดออก,เศษ,ชิ้นเล็กชิ้นน้อย,กระท่อนกระแท่น,บุคคลที่ไม่สำคัญ,บุคคลที่หยาบคาย,บุคคลที่หยิ่งยโส, Syn. cut
snippy(สนิพ'พี) adj. หุนหันพลันแล่น,มีอารมณ์ร้อน,ยโส,โอหัง,วางมาด,ดูถูกเหยียดหยาม, See also: snippily adv. snippiness n. snippetiness n., Syn. insolent,impudent
stuck-up(สทัค'อัพ) adj. หยิ่ง,ยโส,โอหัง,อวดดี., See also: stuck-upness n., Syn. snobbish
superior(ซะเพีย'เรีย) adj. อยู่เหนือ,เบื้องบน,ดีกว่า,เหนือกว่า,สูงกว่า,ยอดเยี่ยม,ดีเลิศ, (ดาวนพเคราะห์) มีวงจรนอกวงจรโลก,ยโส,โอหัง. n. สิ่งที่เหนือกว่า,ผู้บังคับบัญชา,ผู้อาวุโส,เจ้าอาวาสหรือสำนักนางชี, Syn. important,higher,chief,better,gr
English-Thai: Nontri Dictionary
arrogance(n) ความหยิ่ง,ความจองหอง,ความยโส,ความอวดดี
arrogant(adj) หยิ่ง,จองหอง,ยโส,อวดดี
bachelor(n) ชายโสด,ปริญญาตรี,ผู้ได้รับปริญญาตรี
bighead(n) ความยโส,ความอวดดี,ความถือดี,ความโอหัง
dictatorial(adj) เกี่ยวกับเผด็จการ,เด็ดขาด,หยิ่งยโส,ชอบใช้อำนาจ
dogmatism(n) ลัทธิถือหลักตนเอง,ความหยิ่งยโส,ความดื้อรั้น
haughtiness(n) ความหยิ่งยโส,ความหยิ่ง,ความจองหอง,ความถือตัว,ความโอหัง
haughty(adj) หยิ่งยโส,หยิ่ง,จองหอง,ถือตัว,ไว้ท่า,วางท่า,โอหัง
important(adj) สำคัญ,เด่น,ใหญ่โต,โอหัง,ยโส,มากมาย
impudence(n) ความอวดดี,ความยโสโอหัง,ความทะลึ่ง
impudent(adj) ทะลึ่ง,ก๋ากั่น,ยโสโอหัง,อวดดี
insolent(adj) ทะลึ่ง,ทะนง,จองหอง,โอหัง,อวดดี,ยโส
overweening(adj) หยิ่งยโส,อวดดี,จองหอง
pride(n) ความภูมิใจ,ความหยิ่ง,ความจองหอง,ความยโส,ทิฐิมานะ
proud(adj) ภูมิใจ,หยิ่งจองหอง,อวดดี,ถือทิฐิ,ยโส
STUCK-stuck-up(adj) หยิ่งยโส,ทะนงตัว,โอหัง,อวดดี
supercilious(adj) หยิ่งยโส,ทะนง,วางมาด,โอหัง,อวดภูมิ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
bachelorชายโสด [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
high-handed (adj.) ยโสโอหัง See also: ไม่คิดถึงจิตใจคนอื่น Syn. arrogant, overbearing
highhanded (adj.) ยโสโอหัง See also: ไม่คิดถึงจิตใจคนอื่น Syn. arrogant, overbearing
arrogant man (n.) คนที่หยิ่งยโส
arrogantly (adv.) อย่างยโส See also: อย่างวางท่า, อย่างถือตัว Syn. condescending, snobbisharrogant, condescendingly, snobbishly Ops. humbly, modestly
bachelor (n.) ชายโสSee also: คนโสด Syn. unmarried man, single man
cardinal sin (n.) หนึ่งในบาปที่ร้ายแรง 7 ประการในศาสนาคริสต์ (หยิ่งยโส, ราคะ, อิจฉา, โมหะ, โลภ, ตะกละ, เกียจคร้าน)
cocky (adj.) หยิ่งยโส See also: ทะนง, ที่มั่นใจในตนเองมากเกินไป Syn. arrogant, overconfident
condescending (adv.) อย่างยโส See also: อย่างวางท่า, อย่างถือตัว Syn. arrogantly, snobbisharrogant, condescendingly, snobbishly Ops. humbly, modestly
condescendingly (adv.) อย่างยโส See also: อย่างวางท่า, อย่างถือตัว Syn. arrogantly, condescending, snobbisharrogant, snobbishly Ops. humbly, modestly
haughtily (adv.) อย่างยโส See also: อย่างวางท่า, อย่างถือตัว Syn. arrogantly, condescending, snobbisharrogant, condescendingly, snobbishly Ops. humbly, modestly
lofty (adj.) หยิ่งยโส See also: ถือตัว, อวดดี, โอหัง Syn. haughty
lordly (adj.) หยิ่งยโส See also: ยโส, วางก้าม, จองหอง, ถือตัว Syn. haughty, arrogant, overbearing, domineering Ops. meek
overconfident (adj.) หยิ่งยโส See also: ทะนง, ที่มั่นใจในตนเองมากเกินไป Syn. arrogant
overweening (adj.) หยิ่งยโส Syn. arrogant, haughty Ops. humble, meek
pontificate (vi.) พูดจาหยิ่งยโส See also: พูดจาแบบชอบวางท่า
rooster (n.) คนที่หยิ่งยโส Syn. arrogant man
sass (vt.) พูดอย่างยโสโอหัง
single man (n.) ชายโสSee also: คนโสด Syn. unmarried man
sniffy (adj.) หยิ่งยโส See also: อวดหยิ่ง, ทะนงตัว, ทำหัวสูง Syn. disdainful
snobbisharrogant (adv.) อย่างยโส See also: อย่างวางท่า, อย่างถือตัว Syn. arrogantly, condescending, condescendingly, snobbishly Ops. humbly, modestly
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
He's impulsive, arrogant, and has no idea how deeply in over his head he is.เขาหุนหัน ยโส และไม่รู้เลยว่า ตัวเอง ถลำลึกแค่ไหน
Smug, self-satisfied son of a bitch.ยโส หลงตัวเอง และทุเรศที่สุด
Look here, you, you impudent young pup!ดูที่นี่คุณคุณยโสโอหังลูกสุนัข หนุ่มสาว!
If that stupid coroner hadn't been as much of a snob as you are, he'd have seen that half-wit was hiding something.ถ้าไม่เพราะความยโสของหมอชันสูตรศพ ก็คงรู้แล้วว่าไอ้คนไม่เต็มบาทนั่นปิดบังอะไรอยู่
And I hate... arrogant men.และ... ฉันเกลียด... ผู้ชายที่หยิ่งยโส.
You know, that tall proud one.เธอก็รู้ คนที่ว่าหยิ่งยโสน่ะ
None whatever.ไม่มีอะไรเลย พวกเรารู้ว่าเขาเป็นคนที่หยิ่งยโส เป็นชายหนุ่มที่ไม่น่าพึงพอใจ
Indeed, he has no improper pride. He is perfectly amiable.จริงๆ แล้ว เขาไม่มีความหยิ่งยโสที่ไม่เหมาะสมเลย เขาเป็นคนที่มีไมตรีจิตที่สมบูรณ์แบบ
Physical resemblance is but a beginning. Louis has an arrogance, a manner --หน้าเหมือนไม่พอ หลุยส์วางท่ายโส
Look at that, they're so arrogant, they don't try to finesse it.ดูสิ เขาท่าทางหยิ่งยโสมาก ไม่สนใจอะไรทั้งนั้น
Let's go give that shameless whore what she deserves.ไปจัดการยัยโสเภณีคนนั้นให้สาสม
I'm skeptical of single guys.ฉันเป็นคนขี้สงสัยสำหรับชายโส
You know, Briggs, I'd warn you not to be so arrogant, but then you'd have no personality at all.นายรู้ไหมบริ๊ค ฉันเคยเตือนนายไม่ให้ยโสโอหังออกไปนอกเส้นทางนะ แต่เวลานี้นายคงไม่ต้องพึ่งคนช่วยแล้วว่ะ
Men are either eaten up with arrogance or stupidity.ผู้ชายถูกครอบงำ ด้วยความหยิ่งยโสและความโง่เขลา
He's not proud. I was wrong. I was entirely wrong about him.เขาไม่ได้หยิ่งยโส หนูผิดเอง หนูคิดผิดเกี่ยวกับเขาทั้งหมด
And what's with all the single men in this town?ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น กับชายโสดเมืองนี้
And I got stuck up there with Mrs. Doubtfire checking out my... {Horn blaring}ฉันต้องหยุดความยโสของเขาขณะที่คุณด็อบไฟร์กำลังมาเช็ค.. (เสียงบีบแตร)
Elyse, you think Matt is an arrogant jock who wears his penis on his forehead... just to gain the approval of his sociopathic brother.แอลลี่ คุณคิดว่าแมตต์หยิ่งยโส ใครอยากให้เขาโชว์เจ้าโลก เพื่อจะพิสูจน์ว่าได้เข้าร่วมกับสังคมของพวกคุณ
That's the most annoying one I could think of.ซึ่งสามารถทำลายโสตประสาทคน ที่กูพอนึกออกนะ
He's a king of vanity!เขาน่ะมันเป็นจอมยโส!
I haven't been single since high school.ฉันไม่เคยโสดเลยตั้งแต่จบม.ปลาย
And your pride gets bruised by a few words?แล้วนายยังจะยโสพูดแค่ไม่กี่คำ
Single guys living along can be crazy with girls and drinking...ชายโสดอยู่คนเดียวอาจจะ เป็นพวกบ้าเด็กผู้หญิง แล้วก็ ชอบดื่ม...
Are you a fair maiden, lady-in-waiting, damsel in distress?เป็นสาวสวยโสด สุภาพสตรีที่รอคอย หรือสาวน้อยที่ต้องการการปกป้อง?
That's how you feel proud.นายต้องเก็บความหยิ่งยโสเอาไว้ลึกๆนะ
Shabby looking bitch comes in and ruins my style.นังวายร้ายโสโครกเข้ามา แล้วก็ขัดจังหวะฉัน
"... insolent, arrogant, impudent,""... อวดดี จองหอง หยิ่งยโส"
That a single man in possession of a good fortune"ว่าผู้ชายโสดที่มีเงินมากมาย"
I'm simply asking you to show some kindness to a lonely man who happens to be an excellent roofer.แค่อยากให้ลูกเห็นใจชายโสดเดียวดายที่ซ่อมหลังคาเป็นเลิศ
That's how I said it to every single guy at band camp.ผมเล่าแบบนี้กับชายโสดทุกคนที่ค่าย
Photographers, they are so flaky, huh?พวกช่างภาพ... ยโสจะตาย, เนอะ?
Trying to borrow money, 'cause I got a daughter who want me to live a demon inside of me!คุณทำตัวยโสใส่ฉันเพราะฉันเป็นคริสเตียน
He was stuck on Ishigaki and stopping his bankruptcy scheme.เขาหยุดความยโสของอิชิกาคิกับแผนการล้มละลาย
We were arrogant and selfish and...เรายโสและเห็นแก่ตัว และ...
Nice, single guys like you?เจ๋ง ชายโสดเหมือนคุณ
They're mean,nasty little suckers -- rotted teeth,wormy skin,the works.พวกมันเป็นไอ้ตัวร้ายโสโครก ฟันเน่า ผิวเป็นหนอน
Professional rock musicians who looked down upon their fans.นักดนตรีร็อคมืออาชีพ ที่มองแฟนๆ ของพวกเขาอย่างหยิ่งยโส
I wanted to do things that were like playing a bow and hurting people's ears.ผมอยากทำสิ่งที่เหมือนกับ การเล่นด้วยคันชักและทำลายโสตประสาทผู้คน
Single guy working the Weekend.ชายโสดทำงานสุดสัปดาห์
This guy started with prostitutes-- a high-risk victimology.ชายคนนี้เริ่มต้นด้วยโสเภณี-- เลือกเหยื่อที่มีความเสี่ยงสูง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ยโส
Back to top