ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ยัดเยียด

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ยัดเยียด*, -ยัดเยียด-

ยัดเยียด ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ยัดเยียด (adv.) tightly Syn. แออัด, แออัดยัดเยียด
ยัดเยียด (v.) crowd See also: be crowded, be crammed, be jammed, flock, congregate, gather, mass, throng Syn. เยียดยัด, เบียดเสียด
ยัดเยียด (v.) press See also: squeeze, force, indoctrinate, pressurize Syn. เยียดยัด
ยัดเยียดกัน (adj.) crowded Syn. เบียดเสียดกัน, แน่นกัน, อัดแอ, แจจัน
ยัดเยียดเข้าไป (v.) crowd See also: come in great number, come in crowds, throng, squeeze in, surge, be multitudinous Syn. เบียดเสียดเข้ามา, กรู, ประเดประดัง
English-Thai: HOPE Dictionary
brain-wash(เบรน'วอช) vt. ล้างสมอง,เอาความคิดยัดเยียดให้,กระบวนการล้างสมอง, See also: brainwashing n., Syn. persuade
brainwash(เบรน'วอช) vt. ล้างสมอง,เอาความคิดยัดเยียดให้,กระบวนการล้างสมอง, See also: brainwashing n., Syn. persuade
cram(แครม) {crammed,cramming,crams} vt. ยัด,อัด,กินอย่างตะกละตะกลาม,กินมากเกินไป,ศึกษาอย่างเร่งรีบ,เร่งเรียน,โกหก vi. กินมากเกินไป,กินอย่างตะกละตะกราม,เร่งเรียน,เร่งท่องจำ n. ภาวะที่อัดเต็ม,ภาวะที่ยัดเยียด, Syn. press,pack,crowd
cramful(แครม'ฟูล) adj. ให้เต็มที่สุดเท่าที่จะเต็มได้,ยัดเยียด
crowded(เครา'ดิด) adj. อัดกันจนเต็ม,เบียดเสียดยัดเยียด,โชกโชน,ผ่านมามาก
foist(ฟอยซฺทฺ) vt. ยัดเยียด,หลอกขาย,หลอกใส่เข้าไป,เอามาใส่ให้อย่างปกปิดหรือคดโกง
hard sellการขายแบบยัดเยียด,การพยายามขายให้ได้
impactedadj. อัด,ยัดเยียด,ซึ่งถูกกระทบกระเทือน,อุดตัน
impose(อิมโพซ') vt. จัดเก็บภาษี, กำหนด, กำหนดให้มี, กำหนดโทษ, บังคับเอา, นำไปใส่, ยัดเยียดให้, เรียกร้อง, รบกวน, หลอกลวง, เอาเปรียบ. -vi. ประทับใจ, รบกวน, ยัดเยียดให้., See also: imposer n., Syn. place, intrude
imposition(อิมพะซิซ' เชิน) n. การจัดเก็บภาษี, การกำหนดภาษี, การกำหนดโทษ, การกำหนดให้มี, การบังคับเอา, การนำไฟใส่, การยัดเยียด, การรบกวน, การหลอกลวง
ram(แรม) n. แกะตัวผู้,กลุ่มดาวแกะ,เครื่องกระทุ้ง,เครื่องกะแทก,เครื่องตอกเสาเข้ม,การยัดเยียดเรื่องราวลงในสมอง.,แรมย่อมาจาก random access memory แปลว่า หน่วยความจำเข้าถึงโดยสุ่ม เป็นหน่วยความจำประเภทหนึ่งที่เราสามารถเข้าถึงได้โดยวิธีการสุ่ม การเข้าถึงโดยสุ่ม หมายถึง การเข้าถึงหน่วยความจำทุกจุดได้ โดยใช้เวลาในการเข้าถึงเท่ากันหมด ไม่ต้องตั้งต้นใหม่ทุกครั้งแล้วรอไปตามลำดับ (อย่างแถบบันทึกหรือเทป) "แรม" จะหมายถึง หน่วยความจำที่อยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์วัดขนาดกันเป็นกิโลไบต์ หรือเมกะไบต์ ทำงานได้รวดเร็วมาก แต่เมื่อปิดไฟ ข้อมูลในนี้ก็จะหายไปหมด ไมโครคอมพิวเตอร์ที่ขายทั่วไปมักจะต้องมีข้อความบอกว่า มีแรมขนาดใด ยิ่งมีแรมมาก ก็จะยิ่งทำงานได้เร็ว ดู ROM เปรียบเทียบ vt. กระทุ้ง,ตอก,กระแทก,ยัด,ยัดเยียด,ดันอย่างแรง., See also: rammer n., Syn. strike,batter,cram
shoehornn. ช้อนใส่รองเท้า. vt. ยัด,ยัดเยียด,บีบ,รัด
English-Thai: Nontri Dictionary
foist(vt) ปลอม,หลอกขาย,ยัดเยียด,ปลอมแปลง
forced(adj) ฝืน,ยัดเยียด,ถูกบังคับ,หักโหม,ขับเคี่ยว
huddle(n) ความยัดเยียด,ความเบียดเสียด,การจับกลุ่มกัน,ความสับสนวุ่นวาย
overcrowd(vt) เบียดเสียด,ยัดเยียด,แออัดเกินไป
pressing(adj) ด่วน,เร่งด่วน,รีบร้อน,ยัดเยียด
squash(n) น้ำผลไม้คั้น,ฟักทอง,ความแออัดยัดเยียด,กีฬาชนิดหนึ่ง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
overcrowdedแออัดยัดเยียด [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
overcrowdingความแออัดยัดเยียด [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
force (n.) ยัดเยียด See also: บังคับให้รับ Syn. impose
grind into (phrv.) ยัดเยียด See also: เคี่ยวเข็ญ Syn. hammer into
hard sell (n.) การขายของแบบยัดเยียด (คำไม่เป็นทางการ) Ops. soft sell
overbuilding (n.) ความแออัดยัดเยียด Syn. overpopulation, congestion
overcrowded (adj.) ซึ่งแออัดยัดเยียด See also: ซึ่งอัดแน่นเกินไป
overcrowding (n.) ความแออัดยัดเยียด Syn. overpopulation, overbuilding, congestion
overpopulation (n.) ความแออัดยัดเยียด Syn. overbuilding, congestion
ram home (phrv.) ทำให้เข้าใจชัดเจน (แบบยัดเยียด) See also: ยัดเยียดให้เข้าใจ Syn. drive home
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Putting words in her mouth --ยัดเยียดคำพูดใส่เธออย่างนั้น
Shoving pictures of Padma in my face...ยัดเยียดรูปถ่ายพัดม่าใส่หน้าฉัน...
Ah. What ailment you giving pops?ยัดเยียดโรคอะไรให้พ่อล่ะ?
Was that your idea or did Cameron put you up to that?มันเป็นความคิดของนาย / หรือคาเมรอนยัดเยียดให้?
He even suggested that I farted and tried to blame me!แถมยังมาบอกอีกว่าผมเป็นคนตด แล้วก็ยัดเยียดให้ผมรับ!
I'm not trying to put the blame on youฉันไม่อยากยัดเยียด ความผิดนี้ให้นาย
Now, why don't you see if you can't nudge the idea into his head.ลองไปยัดเยียดเรื่องนี้เข้าหัวเขาดูซิ
In doing this it tends to be more profitable to the extent it can make other people pay the bills for its impact on society.ในการบรรลุเป้าหมายนี้ มันจึงมุ่งแสวงหากำไรถึงขนาดที่ว่า มันยัดเยียดให้คนอื่นต้องจ่ายค่าชดเชย
The advertising that children are exposed to today is honed by psychologists;โฆษณาที่ยัดเยียดให้เด็กดูทุกวันนี้ มีนักจิตวิทยาคอยเสี้ยมสอน
You have to pose on people what's called a philosophy of futility.คุณต้องยัดเยียดสิ่งที่เรียกว่า ปรัชญาของความไม่มีประโยชน์ให้แก่ประชาชน
And he'll do to her what he did to me.เพราะความศรัทธาที่ถูกยัดเยียดให้ นางก็จะโดน... เหมือนกับที่ข้าโดน
Did you get anything?แต่คุณเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านอาวุธ คุณมาให้การวันนี้ เพื่อยัดเยียดปืนกระบอกนี้ให้ฉัน
It's terrible.มันแย่มาก พวกเขากำลังยัดเยียด ให้พี่ฉันเซ็นต์เอกสาร
But not the drug charge what you framed before.ด้วยข้อหาที่คุณยัดเยียดให้ฉันไง
We've had a little surprise thrown at us.เรามีเซอร์ไพรส์เล็กๆ ยัดเยียดมาให้เรา
Some men are born great. Others have greatness thrust upon them.บางคนเกิดมายิ่งใหญ่ คนอื่น ๆ ถูกยัดเยียดให้ยิ่งใหญ่
So I beg you, dear husband, to spare me this humiliation.ฉะนั้น พระสวามีที่รัก ได้โปรดอย่าได้ยัดเยียดความอับอายเหล่านี้ให้
There's overcrowding, there's crime, there's racial tensions.ทั้งเรื่องความแออัดยัดเยียด, เรื่องอาชญากรรม เรื่องเหยีดเชื้อชาติ
She's the only one who understands what it is to be framed by the police for something you didn't do;เธอเป็นเพียงคนเดียว ที่เข้าใจ ถึงสิ่งที่ตำรวจพยายามยัดเยียด ให้คุณในสิ่งที่คุณไม่ได้ทำ เอาล่ะ พอแค่นั้น
You can't hold a child responsible for what God gave him to be.คุณไม่อาจยัดเยียดให้เด็กรับผิดชอบ ต่อสิ่งที่พระเจ้ากำหนดให้เขาเป็น
I-I was--I was using the apartment to force our issues,ฉัน ฉันเอาอพารต์เมนท์มายัดเยียดเพื่อจัดการปัญหาของเรา
I'm as responsible for what you did at that assembly as you are. I should never have pushed disco so hard.ฉันต้องรับผิดชอบพอๆกับเธอ ฉันไม่ควรยัดเยียดดิสโก้
Even if you could convict me of something...แม้พวกคุณพยายามยัดเยียดข้อกล่าวหาให้ผม
You trying to put a loss in my column?คุณพยายามยัดเยียดสิ่งไร้ประโยชน์นี้ให้ผม?
Going there to put the fear of Scipio in those overgrown Trade Federation grubs.ข้าไปที่นั่นเพื่อยัดเยียดความกลัวแห่งสคิพิโอ ให้กับเจ้าพวกสหพันธ์พาณิชย์โตเร็วนั่น
I'm not slaying anything. I don't slay, so put it out of your mind.ฉันจะไม่ฆ่าอะไรทั้งนั้น ไม่ฆ่า เพราะงั้นเลิกยัดเยียดความคิดของคุณได้แล้ว
Um forced herself on me.อัม ยัดเยียดตนเองให้กับข้า
If you engage them, they'll move you to a room and try to sell you items. It is illegal.ถ้าคุณพูดด้วย เขาจะดึงคุณไปห้องลับ ยัดเยียดขายของเถื่อนอื่นๆที่ผิดกฎหมาย
You dressed him up in nathan's face,พ่อกลับยัดเยียดมันเข้าไปหน้าของเนธาน
The republic is attempting To force its will Upon innocent people.สาธารณรัฐพยายามที่จะยัดเยียด ความต้องการของตัวเองเหนือประชาชนผู้บริสุทธิ์
Are you trying to push a thought?คุณพยายามที่จะยัดเยียดความคิดงั้นเหรอ?
If we try to force that mutilated thing down Sam's gullet, it could be catastrophic.ถ้าพวกเราพยายามยัดเยียด วิญญาณพิกลพิการนั่น กลับเข้าร่างของแซม มันอาจเป็นหายนะครั้งใหญ่
Why does she always pick me to be her dead husband?ทำไมเธอชอบยัดเยียดให้ผม\ เป็นสามีที่ตายแล้วตลอดเลย?
I watched the march of progress and I learned a thing or two.ไปกันใหย่ปแล้วคุณแรงโก้ นี่จะยัดเยียดอำนาจฟ้าดินให้กันเลยหรอ ผมจะเอาปัญญาที่ไหนมาควบคุมน้ำได้?
Why didn't you tell us her mother framed you for her own murder?ทำไมคุณไม่เคยบอกเรา ว่าแม่ยายคุณยัดเยียดข้อหาคุณเรื่องที่ฆ่าเธอ
I-I think Chelsea just got tired of it, of figured she could stick me with the job.หนู--หนูคิดว่าเชลซี คงจะเบื่อ และคิดจะยัดเยียดงานนี้ให้หนู
I can't believe I'm feeding my pies to a drug addict!ให้ขี้ยากิน! ขี้ยาเหรอ? เธอมันจอมยัดเยียดพาย!
Drug addict? You're a pie pusher!เธอยัดเยียดพายมาเพื่อแลกความรัก
Did you just volunteer Kono? I did.แล้วนายยัดเยียดเรื่อง ให้โคโน่เหรอ?
Have you consider the possibility that that's the reason you're trying to make him out to be this--this menace?พ่อเคยคิดถึงความเป็นไปได้ ของสาเหตุที่พ่อพยายาม ยัดเยียดให้เขาเป็นบุคคลอันตรายบ้างรึเปล่า

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ยัดเยียด
Back to top