ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

surge

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *surge*, -surge-

surge ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
surge (vi.) ขึ้นๆลงๆ See also: เป็นระลอก, ซัดไปมา Syn. billow, heave, rise
surge (vi.) เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว See also: เพิ่มขึ้นอย่างฉับพลัน Syn. increase suddenly
surge (n.) ลักษณะขึ้นๆลงๆ See also: การกระเพื่อมขึ้นลง, การแกว่งไปมา Syn. billow, roller, wave
surge (n.) การเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว See also: การเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลัน Syn. sudden increase
surge (n.) การเพิ่มขึ้นของกระแสไฟฟ้าอย่างฉับพลัน Syn. power increase
surge in (phrv.) (น้ำ, ของเหลว) ไหลบ่าเข้ามา See also: ไหลเข้าฉับพลัน, ท่วมเข้ามา
surge in (phrv.) รีบกรูเข้ามา
surge out (phrv.) (น้ำ, ของเหลว) ไหลออกไปทันที See also: ไหลออกฉับพลัน
surge up (phrv.) รู้สึกพลุ่งพล่าน
surgeon (n.) ศัลยแพทย์ Syn. surgical expert
surgeon general (n.) แพทย์ทหาร
surgery (n.) ศัลยกรรม See also: การผ่าตัด Syn. surgical operation
surgery (n.) ศัลยศาสตร์ See also: วิชาศัลยศาสตร์, วิชาการผ่าตัด
surgery (n.) ห้องผ่าตัด See also: ห้องทำศัลยกรรม Syn. operating room
English-Thai: HOPE Dictionary
surge(เซิร์จฺ) n. คลื่นแรง,คลื่นยักษ์,ลักษณะขึ้น ๆ ลง ๆ ,กระแสไฟฟ้าที่เกิดขึ้นอย่างรุนแรง,คลื่นรบกวนมาก,การวน vi. ขึ้น ๆ ลง ๆ ,กระเพื่อม,พล่าน,ซัดไปมา,โซเซ,เป็นระลอก,เพิ่ม,ขึ้นอย่างฉับพลัน,แกว่งไปมาอย่างรุนแรง,รวน
surgeon(เซอ'เจิน) n. ศัลยแพทย์
surgeon generaln. เจ้ากรมการแพทย์ทหาร,Surgeon General ผ.อ.สำนักUS Bureau of Public Health pl. surgeons general
surgery(เซอ'จะรี) n. ศัลยกรรม,ศัลยศาสตร์,ห้องศัลยกรรม
English-Thai: Nontri Dictionary
surge(n) การรวน,ลูกคลื่น,การเซ,การไถล,การกระเพื่อม
surgeon(n) ศัลยแพทย์
surgery(n) ศัลยกรรม,ศัลยศาสตร์
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
surge drumหม้อลดจังหวะความดัน [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
surge injectorเครื่องจุดอาร์กซ้ำด้วยแรงดันกระโชก [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
surgeon, thoracicศัลยแพทย์ทรวงอก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
surgery๑. ศัลยกรรม๒. ศัลยศาสตร์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Surge lineเส้นลมเปลี่ยน [อุตุนิยมวิทยา]
Surgeonsศัลยแพทย์ [TU Subject Heading]
Surgeryศัลยกรรม [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ศัลยแพทย์ (n.) surgeon
หมอผ่าตัด (n.) surgeon See also: sawbones Syn. หมอศัลยกรรม, ศัลยแพทย์
หมอศัลยกรรม (n.) surgeon See also: sawbones Syn. ศัลยแพทย์
ศัลยกรรม (n.) surgery See also: surgical operation
ศัลยศาสตร์ (n.) surgery
ท.บ. (n.) Doctor of Dental Surgery See also: D.D.S. Syn. ทันตแพทย์ศาสตรบัณฑิต
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (n.) Doctor of Dental Surgery See also: D.D.S. Syn. ท.บ.
ทันตแพทย์ศาสตรบัณฑิต (n.) Doctor of Dental Surgery See also: D.D.S.
ทำ (v.) have plastic surgery
เครื่องมือผ่าตัด (n.) instruments for surgery
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
With complaints ranging from purse-snatching to breaking and entering police switchboards have been swamped with the angry voices of more and more citizens who have fallen prey to the recent surge of crime that continues to plague the city.กับข้อร้องเรียนตั้งแต่กระเป๋าขโมย ... ... ที่จะทำลายและเข้า ... ... switchboards ตำรวจได้รับการล้นมือ ...
If this system moves south we could see a wind-driven storm surge threaten the entire Eastern Seaboard.หากพายุเคลื่อนตัวลงใต้... ... แรงพายุจะเป็นภัยคุกคาม... ... ต่ออีสเทิร์น ซีบอร์ด...
And I could feel a surge of power in my arms.และข้ารู้สึกถึงพลังที่แขนของข้า
There. If there's a surge in cosmic radiation anywhere, you'll know.นั่นไง ถ้ามีอะไรไปกวนใน รังสีคอสมิกที่ไหนก็ตาม คุณจะรู้
Look at where the energy levels surge when he attacks me.ดูซิ ระดับพลังงานของระลอกคลื่นที่เค้าโจมตีฉัน
But you must work quickly for in three minutes, an electrical current will surge through this room locking the door forever.คุณต้องทำมันให้เร็ว ช่วงเวลาใน 3 นาทีนี้ จะมีกระแสไฟจะวนเวียนอยู่ในห้องนี้ คุณต้องทำให้สำเร็จ ไม่งั้นประตูจะถูกปิดตายตลอดไป
Mayo could surge ahead. We could be three.เมโยแผนกผ่าตัดเขาเก่ง สงสัยเราจะได้ที่3
The psychotic break caused a surge of adrenaline, but no irregular heartbeat.อาการคุ้มคลั่งเกิดจาก\ การหลั่งอะดรีนาลีนอย่างรวดเร็ว แต่ไม่มีการเต้นผิดปกติของหัวใจ
1200 volt power surge will just set off the other alarms.1200 โวลต์ อาจจะทำให้สัญญาณเตือนเกิดขึ้น
A power surge to the system, will override the reader, for just a few seconds.ระบบแรงดึงของสปริงนี้ จะปลดตัวถอดรหัสในไม่กี่นาที
And we report-- [power surge hums] [drops bowl in exasperation]และเราจะรายงาน... คุณช่วยหยุดคนที่วิ่งไปรอบ ๆ
1200 volt power surge will just set off the other alarms.ไฟ 1200 โวลต์กระชาก ก็จะทำให้สัญญาณเตือนภัยดัง

surge ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
掀腾[xiān téng, ㄒㄧㄢ ㄊㄥˊ, 掀腾 / 掀騰] to surge up; raging (billows)
汹涌[xiōng yǒng, ㄒㄩㄥ ㄩㄥˇ, 汹涌 / 洶湧] to surge up violently (of ocean, river, lake etc); turbulent
大浪[dà làng, ㄉㄚˋ ㄌㄤˋ, 大浪] billow; surge
反叛分子[fǎn pàn fèn zǐ, ㄈㄢˇ ㄆㄢˋ ㄈㄣˋ ㄗˇ, 反叛分子 / 反叛份子] insurgent; rebel
柳叶刀[liǔ yè dāo, ㄌㄧㄡˇ ㄧㄝˋ ㄉㄠ, 柳叶刀 / 柳葉刀] lancet (surgeon's knife)
神经外科[shén jīng wài kē, ㄕㄣˊ ㄐㄧㄥ ㄨㄞˋ ㄎㄜ, 神经外科 / 神經外科] neurosurgery
矫形[jiǎo xíng, ㄐㄧㄠˇ ㄒㄧㄥˊ, 矫形 / 矯形] orthopedic (e.g. surgery)
矫形外科[jiǎo xíng wài kē, ㄐㄧㄠˇ ㄒㄧㄥˊ ㄨㄞˋ ㄎㄜ, 矫形外科 / 矯形外科] orthopedic surgery
骨科[gǔ kē, ㄍㄨˇ ㄎㄜ, 骨科] orthopedics; orthopedic surgery
整容[zhěng róng, ㄓㄥˇ ㄖㄨㄥˊ, 整容] plastic surgery
再造手术[zài zào shǒu shù, ㄗㄞˋ ㄗㄠˋ ㄕㄡˇ ㄕㄨˋ, 再造手术 / 再造手術] reconstructive surgery
风暴潮[fēng bào cháo, ㄈㄥ ㄅㄠˋ ㄔㄠˊ, 风暴潮 / 風暴潮] storm surge
外科学[wài kē xué, ㄨㄞˋ ㄎㄜ ㄒㄩㄝˊ, 外科学 / 外科學] surgery
外科手术[wài kē shǒu shù, ㄨㄞˋ ㄎㄜ ㄕㄡˇ ㄕㄨˋ, 外科手术 / 外科手術] surgery
外科医生[wài kē yī shēng, ㄨㄞˋ ㄎㄜ ㄧ ㄕㄥ, 外科医生 / 外科醫生] surgeon
手术[shǒu shù, ㄕㄡˇ ㄕㄨˋ, 手术 / 手術] surgical operation; operation; surgery
叛徒[pàn tú, ㄆㄢˋ ㄊㄨˊ, 叛徒] traitor; turncoat; rebel; renegade; insurgent
热潮[rè cháo, ㄖㄜˋ ㄔㄠˊ, 热潮 / 熱潮] upsurge; popular craze
高涨[gāo zhǎng, ㄍㄠ ㄓㄤˇ, 高涨 / 高漲] upsurge; (tensions etc) run high
[bō, ㄅㄛ, 波] wave; ripple; storm; surge; abbr. for 波蘭|波兰 Poland

surge ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
キヌベラ[, kinubera] (n) surge wrasse (Thalassoma purpureum)
サージプロテクタ[, sa-jipurotekuta] (n) {comp} surge protector
サージ耐力[サージたいりょく, sa-ji tairyoku] (n) {comp} surge resistance
なだれ込む;傾れ込む;雪崩れ込む[なだれこむ, nadarekomu] (v5m,vi) to rush or crowd into; to surge into
むかむか[, mukamuka] (adv,n,vs) (on-mim) nausea; queasy; surge of anger; (P)
大波[おおなみ, oonami] (n) billow; surge
押し寄せる;押寄せる;押しよせる[おしよせる, oshiyoseru] (v1,vi) to advance on; to close in; to march on; to descend on (the enemy); to move towards; to surge forward (crowd, wave of nostalgia, wave, etc.); to rush for (the door); to inundate; to overwhelm; to push aside
洸洸;洸々[こうこう, koukou] (n) valiant; brave; surge (of water)
雪崩を打つ;なだれを打つ[なだれをうつ, nadarewoutsu] (exp,v5t) to surge like an avalanche; to flood; to swarm; to stampede
アカツキハギ;アキレスタン[, akatsukihagi ; akiresutan] (n) Achilles tang (Acanthurus achilles, species of surgeonfish found from the Western Pacific to the East Central Pacific)
アマシイラ科[アマシイラか, amashiira ka] (n) Luvaridae (family containing 1 extant species of perciform fish similar to a surgeonfish)
イエローテール・タン;イエローテールタン[, iero-te-ru . tan ; iero-te-rutan] (n) yellowtail tang (Zebrasoma xanthurum, species of Western Indian tang); purple tang; yellowtail surgeonfish
イエローテールサージョンフィッシュ;イエローテールサージャンフィッシュ[, iero-te-rusa-jonfisshu ; iero-te-rusa-janfisshu] (n) yellowtail surgeonfish (Prionurus punctatus, species of Eastern Central Pacific tang found in reefs from the Gulf of California to El Salvador)
イレズミニザ[, irezuminiza] (n) white-freckled surgeonfish (Acanthurus maculiceps, species of tang from the Indo-West Pacific); spot-face surgeon; pale-lined surgeonfish; yellow-freckled surgeon fish
インディアンオーシャンミミックサージョンフィッシュ;インディアンオーシャンミミックサージャンフィッシュ[, indeian'o-shanmimikkusa-jonfisshu ; indeian'o-shanmimikkusa-janfisshu] (n) Indian Ocean mimic surgeonfish (Acanthurus tristis, species of tang from the Indian Ocean)
オーシャンサージョン;オーシャンサージャン[, o-shansa-jon ; o-shansa-jan] (n) ocean surgeon (Acanthurus bahianus, species of Atlantic tang)
オスジクロハギ;ダークサージャン;ダークサージョン;リングテールサージャンフィッシュ;リングテールサージョンフィッシュ[, osujikurohagi ; da-kusa-jan ; da-kusa-jon ; ringute-rusa-janfisshu ; ringute-rusa-j] (n) ringtail surgeonfish (Acanthurus blochii, species of tang from the Indo-Pacific); blue-banded pualu; dark surgeon; tailring surgeonfish
オハグロハギ[, ohagurohagi] (n) Thompson's surgeonfish (Acanthurus thompsoni, species of Indo-Pacific tang whose Indian Ocean population lacks the white caudal fin of the Pacific variety)
オレンジソケットサージョンフィッシュ;オレンジソケットサージャンフィッシュ[, orenjisokettosa-jonfisshu ; orenjisokettosa-janfisshu] (n) orange-socket surgeonfish (Acanthurus auranticavus, species of the Indo-West Pacific)
ガルフサージョンフィッシュ;ガルフサージャンフィッシュ[, garufusa-jonfisshu ; garufusa-janfisshu] (n) Gulf surgeonfish (Acanthurus randalli, species of tang found in Florida and northeastern Gulf of Mexico)
キンリンサザナミハギ;ゴールドリングサージョンフィッシュ;ゴールドリング・ブリストルトゥース;ゴールドリングブリストルトゥース[, kinrinsazanamihagi ; go-rudoringusa-jonfisshu ; go-rudoringu . burisutorutou-su ; g] (n) spotted surgeonfish (Ctenochaetus strigosus, species of bristletooth tang found in Hawaii, Johnston Island, and Australia); goldring surgeonfish; goldring bristletooth
クログチニザ;チョコレートサージャンフィッシュ;チョコレートサージョンフィッシュ;ミミックサージャンフィッシュ;ミミックサージョンフィッシュ[, kuroguchiniza ; chokore-tosa-janfisshu ; chokore-tosa-jonfisshu ; mimikkusa-janfiss] (n) chocolate surgeonfish (Acanthurus pyroferus, Indo-Pacific species of tang); mimic surgeonfish; orange-gilled surgeonfish
クロハギ;イエローフィンサージャンフィッシュ;イエローフィンサージョンフィッシュ[, kurohagi ; iero-finsa-janfisshu ; iero-finsa-jonfisshu] (n) yellowfin surgeonfish (Acanthurus xanthopterus, Indo-Pacific species of tang)
クロハギ属[クロハギぞく, kurohagi zoku] (n) Acanthurus (type genus of surgeonfishes and tangs in the family Acanthuridae which have a pair of sharp spines on either side of the base of the tail)
クロモンツキ[, kuromontsuki] (n) epaulette surgeonfish (Acanthurus nigricauda, Indo-Pacific species of tang); blackstreak surgeonfish
コクテンサザナミハギ[, kokutensazanamihagi] (n) twospot surgeonfish (Ctenochaetus binotatus, species of bristletooth tang native to the Indo-Pacific)
ゴマニザ[, gomaniza] (n) whitespotted surgeonfish (Acanthurus guttatus, Indo-Pacific species of tang)
コンヴィクトサージャンフィッシュ;コンヴィクト・サージャンフィッシュ[, konvikutosa-janfisshu ; konvikuto . sa-janfisshu] (n) convict surgeonfish (Acanthurus triostegus, species of the Indo-Pacific); convict tang; manini
サージ[, sa-ji] (n,vs) (1) surge; (2) serge
サザナミハギ[, sazanamihagi] (n) striated surgeonfish (Ctenochaetus striatus, species of bristletooth tang native to the Indo- Pacific)
スジクロハギ;ホワイトバーサージャンフィッシュ;ホワイトバーサージョンフィッシュ[, sujikurohagi ; howaitoba-sa-janfisshu ; howaitoba-sa-jonfisshu] (n) whitebar surgeonfish (Acanthurus leucopareius, Western Central Pacific species of tang)
ストライプドフィンサージョンフィッシュ;ストライプドフィンサージャンフィッシュ[, sutoraipudofinsa-jonfisshu ; sutoraipudofinsa-janfisshu] (n) striped-fin surgeonfish (Ctenochaetus marginatus, species of bristletooth tangs from the Pacific); blue-spotted bristletooth
スポッテッド・タン;スポッティドタン[, supotteddo . tan ; supotteidotan] (n) spotted tang (Zebrasoma gemmatum, species of Western Indian Ocean tang); gem surgeonfish
ソハールサージョンフィッシュ;ソハールサージャンフィッシュ[, soha-rusa-jonfisshu ; soha-rusa-janfisshu] (n) sohal surgeonfish (Acanthurus sohal, species of tang found from the Red Sea to the Persian Gulf); Red Sea surgeonfish; sohal tang
ダブルバンドサージョンフィッシュ;ダブルバンドサージャンフィッシュ[, daburubandosa-jonfisshu ; daburubandosa-janfisshu] (n) doubleband surgeonfish (Acanthurus tennentii, species of Indian Ocean tang); lieutenant surgeon; lieutenant surgeonfish; lieutenant tang
デスジャーディンズセイルフィンタン[, desuja-deinzuseirufintan] (n) Desjardin's sailfin tang (Zebrasoma desjardinii, species of Indian Ocean tang); Indian sail-fin surgeonfish; Red Sea sailfin tang
テングハギ[, tenguhagi] (n) bluespine unicornfish (Naso unicornis, species of Indo-Pacific tang); bluespine surgeonfish; short-nose unicornfish
テングハギ属[テングハギぞく, tenguhagi zoku] (n) Naso (genus of tropical marine surgeonfishes in the family Acanthuridae known as unicorn fishes due to a spike protruding from the forehead)
トミニサージョンフィッシュ;トミニサージャンフィッシュ[, tominisa-jonfisshu ; tominisa-janfisshu] (n) Tomini surgeonfish (Ctenochaetus tominiensis, species of bristletooth tang from the Western Central Pacific)
ナミダクロハギ;ジャパンサージャンフィッシュ;ジャパンサージョンフィッシュ[, namidakurohagi ; japansa-janfisshu ; japansa-jonfisshu] (n) Japan surgeonfish (Acanthurus japonicus, Indo-West Pacific species of tang found from Indonesia to the Philippines and Ryukyu Islands)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
サージ[さーじ, sa-ji] surge (vs)
サージプロテクタ[さーじぷろてくた, sa-jipurotekuta] surge protector
サージ抵抗[サージていこう, sa-ji teikou] surge resistance
サージ耐力[サージたいりょく, sa-ji tairyoku] surge resistance
トラヒックサージ[とらひっくさーじ, torahikkusa-ji] traffic surge
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
成形[せいけい, seikei] Thai: การผ่าตัดทำศัลยกรรมหรือการสร้างรูปทรงโดยใช้เครื่อง English: plastic surgery

surge ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว[n. exp.] (kān phoēm k) EN: surge FR:
ละลอก[n.] (laløk) EN: wavelet ; ripple ; wash ; surge ; wave FR: ride [f] ; ondulation [f]
น้ำขึ้นจากพายุ[n. exp.] (nāmkheun jā) EN: storm surge FR:
น้ำทะเลหนุน[n. exp.] (nām thalē n) EN: storm surge FR:
เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว[v. exp.] (phoēm kheun) EN: surge FR:
ประดัง[v.] (pradang) EN: pour in ; squeeze ; crowd ; throng in ; surge in FR:
สว้าน[v.] (sawān) EN: surge upwards ; regurgitate FR:
หวามใจ[v. exp.] (wām jai) EN: have a surge of feeling ; be gripped by FR:
อาหารแช่แข็ง[n. exp.] (āhān chāe k) EN: frozen food FR: nourriture surgelée [f] ; repas surgelé [m]
บายพาสหัวใจ[n. exp.] (bāiphāt hūa) EN: heart bypass surgery ; coronary artery bypass surgery FR:
แช่แข็ง[v. exp.] (chaē khaeng) EN: freeze FR: surgeler ; congeler
แช่แข็ง[adj.] (chaē khaeng) EN: frozen FR: surge
ช่องแช่แข็ง[n. exp.] (chǿng chaē ) EN: freezing compartment FR: compartiment de surgélation [m]
ไฟใต้[n. exp.] (fai Tāi) EN: South Thailand Insurgency ; southern conflict FR: conflit dans le Sud de la Thaïlande [m] ; insurrection dans le Sud de la Thaïlande [f]
จลาจล[n.] (jalājon) EN: riot ; disturbance ; insurgence ; insurrection ; uprising ; unrest ; disorder ; great confusion FR: émeute [f] ; désordres [mpl] ; troubles [mpl] ; insurrection [f] ; révolte [f] ; soulèvement [m] ; grande confusion [f]
กบฏ[n.] (kabot) EN: rebellion ; treason ; revolt ; insurrection ; uprising ; insurgency ; sedition ; mutiny FR: insurrection [f] ; révolte [f] ; rébellion [f] ; soulèvement [m] ; mutinerie [f]
กบฏ[n.] (kabot) EN: rebel ; insurgent ; revolutionary FR: rebelle [m] ; insurgé [m]
ไก่แช่แข็ง[n. exp.] (kai chaēkha) EN: frozen chicken FR: poulet surgelé [m]
การฟื้นคืน[n. exp.] (kān feūn kh) EN: resurgence FR:
การจลาจล[n.] (kān jalājon) EN: insurrection ; insurgency ; riot ; rioting FR: insurrection [f] ; émeute [f]
การกลับสู่สภาพ[n. exp.] (kān klap sū) EN: resumption ; renewal ; revival ; recovery ; resurgence FR:
การก่อการร้าย[n.] (kān køkānrā) EN: terrorism ; insurgency ; rebellion ; banditry FR: terrorisme [m]
การผ่าตัด[n.] (kān phātat) EN: operation ; surgery FR: opération chirurgicale [f] ; opération [f] ; chirurgie [f]
การผ่าตัดเล็ก[n. exp.] (kān phātat ) EN: minor surgery FR: intervention chirurgicale légère [f] ; opération chirurgicale mineure [f]
การผ่าตัดใหญ่[n. exp.] (kān phātat ) EN: major surgery FR: intervention chirurgicale importante [f]
การทำศัลยกรรม[n. exp.] (kān tham sa) EN: surgery FR: chirurgie [f]
ขบถ[v.] (khabot) EN: rebel ; revolt ; mutiny ; betray FR: se révolter ; se rebeller ; s'insurger ; se soulever
คืนชีพ[v.] (kheūnchīp) EN: resurrect ; resurge ; revive ; be restored of life FR: ressusciter ; revivre ; revenir à la vie
เครื่องมือผ่าตัด[n. exp.] (khreūangmeū) EN: instruments for surgery FR: instrument de chirurgie [m]
เลสิก[n.] (lēsik) EN: LASIK = Lasik ; laser eye surgery ; laser vision correction FR:
หมอผ่าตัด[n.] (mø phātat) EN: surgeon FR: chirurgien [m]
เนื้อแช่แข็ง[n. exp.] (neūa chaēkh) EN: FR: viande surgelée [f]
งอก[n.] (ngøk) EN: sprout ; outgrowth FR: pousse [f] ; rejet [m] ; surgeon [m] ; drageon [m] ; cépée [f]
แพทย์ผ่าตัด[n. exp.] (phaēt phāta) EN: surgeon FR: chirurgien [m]
แผนกศัลยกรรม[n.] (phanaēk san) EN: surgery FR: chirurgie [f]
แผนกศัลยกรรมตกแต่ง[n. exp.] (phanaēk san) EN: plastic surgery FR: chirurgie plastique [f] ; chirurgie réparatrice [f]
เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว[adj.] (phoēm kheun) EN: surged FR:
พวกกบฎ[n. exp.] (phūak kabot) EN: rebels ; insurgents FR: rebelles [mpl] ; insurgés [mpl]
ผู้ก่อการร้าย[n.] (phūkøkānrāi) EN: insurgent ; terrorist ; rioter ; bandit FR: terroriste [m] ; insurgé [m]
ระลอก[n.] (raløk) EN: ripples ; surges ; small wave ; wash of a power-boat FR: vague [f] ; onde [f] ; ride [f]

surge ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ableiter {m}surge arrester
Branden {n} (des Meeres)surge (of the sea)
Bakkalaureus {m} der ChirurgieBS : Bachelor of Surgery [Br.]
Bypass-Operation {f} [med.]bypass surgery
Unfallchirurgie {f}casualty surgery
Schönheitsoperation {f}cosmetic surgery; plastic surgery
Herzchirurg {m} [med.]heart surgeon; cardiac surgeon
Herzchirurgie {f} [med.]heart surgery; cardiac surgery
Arztpraxis {f}medical practice; doctor's surgery [Br.]
Militärarzt {m}military surgeon
Neurochirurgie {f} [med.]neurosurgery
Kieferchirurgie {f} [med.]oral surgery
Facharzt {m} für plastische Chirurgie [med.]plastic surgeon
Plastik {f} [med.]plastic surgery
Radikalchirurgie {f} [med.]radical surgery
Rebell {m}insurgent
Spitzenstrom {m}surge current
Stoßspannung {f}surge voltage
Zerstörfestigkeit {f}surge immunity
Doktorfisch {m} (Acanthuridae) [zool.]surgeon fish
Sprechstunde {f}surgery [Br.]
Operation {f} [med.] | sich einer Operation unterziehen | operiert werden müssensurgery | to undergo surgery | to need surgery
Veterinär {m}veterinary surgeon; veterinarian [Am.]
Tierarzt {m}VS : veterinary surgeon [Br.]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า surge
Back to top