ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

มโหฬาร

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *มโหฬาร*, -มโหฬาร-

มโหฬาร ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
มโหฬาร (adv.) grandly See also: greatly, elegantly Syn. ใหญ่โต, โอฬาร
มโหฬาร (adj.) vast See also: grand, spacious, magnificent, enormous, gigantic, great, huge, immense Syn. ใหญ่โต, โอ่โถง, มหึมา, โอฬาร
มโหฬาร (v.) be huge See also: be vast, be spacious, be magnificent, be enormous, be gigantic, be great, be huge, be immense Syn. ใหญ่โต, โอ่โถง, มหึมา, โอฬาร
English-Thai: HOPE Dictionary
immense(อิเมนซฺ') adj. ใหญ่มาก,มหึมา,มโหฬาร,มากมาย,กว้างขวาง,ไม่มีขอบเขต,เหลือคณานับ,ดีมาก,เลิศ,ยอดเยี่ยม., See also: immensely adv. immenseness n., Syn. huge,vast ###A. small,little
immensity(อิเมน'ซิที) n. ความกว้างขวาง,ความใหญ่โต,ความมโหฬาร,ความไม่มีขอบเขต, Syn. hugeness
monster(มอน'สเทอะ) n. อสุรกาย,สัตว์ประหลาด,สัตว์ประหลาดในนิยาย,สัตว์ที่น่าเกลียดน่ากลัว,สัตว์หรือพืชที่มีรูปร่างผิดธรรมชาติมาก,ผู้ทำความทารุณโหดร้ายเป็นที่น่ากลัว. adj. ใหญ่โตมาก,มโหฬาร., Syn. monstrosity
prodigy(พรอด'ดิจี) n. อัจฉริยบุคคล,ผู้มีความสามารถพิเศษ,สิ่งมหัศจรรย์,สิ่งแปลกประหลาด,สิ่งผิดปกติ,สิ่งที่ใหญ่โตมโหฬาร,สิ่งที่เป็นลาง, Syn. marvel
royal(รอย'เอิล) adj. เกี่ยวกับ (กษัตริย์,ราชินี,ราชนิกูล,ราชสำนัก) ,ราช,หลวง,ใหญ่,มโหฬาร,เกี่ยวกับเจ้า,ดีเลิศ,เยี่ยม,ชั้นหนึ่ง,ในเรือของเสาเอก, See also: royally adv., Syn. regal,kingly,imperial,majestic
voluminous(วะลิว'มิเนิส) adj. มากมาย,มโหฬาร,เล่นตัว,เรื่องยาว,พูดเสียยืดยาว,พันหลายรอบ, See also: voluminousness n., Syn. prolific,abundant,lavish ###A. deficient
English-Thai: Nontri Dictionary
enormous(adj) ใหญ่โต,มโหฬาร,มหึมา,ร้ายกาจ,เลวร้าย,ชั่วร้าย
gigantic(adj) ใหญ่โต,เหมือนยักษ์,กำยำ,มหึมา,มโหฬาร
immense(adj) มหึมา,ใหญ่โตมโหฬาร,กว้างขวาง,ยอดเยี่ยม,ดีเลิศ
immensity(n) ความมหึมา,ความใหญ่โตมโหฬาร,ความกว้างขวาง
prodigious(adj) มหัศจรรย์,มโหฬาร,ใหญ่โต,มหันต์,มหาศาล
sumptuous(adj) มากมาย,มโหฬาร,หรูหรา,โอ่อ่า,ฟุ่มเฟือย
voluminous(adj) ใหญ่โต,มโหฬาร,มากมาย,ยืดยาว
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
gargantuan (adj.) มโหฬาร See also: มหึมา, ใหญ่โต Syn. enormous, huge, immense Ops. tiny, small
immense (adj.) มโหฬาร See also: กว้างใหญ่, ใหญ่โต, มหึมา, มากมาย Syn. colossal, enormous, gigantic
immensely (adv.) อย่างมโหฬาร See also: อย่างมากมาย, อย่างกว้างใหญ่, อย่างมหาศาล Syn. vastly, very
lessening (n.) การลดราคาอย่างมโหฬาร See also: การตัดราคาอย่างมาก Syn. decrease, cutback Ops. increase, growth
slash (n.) การลดราคาอย่างมโหฬาร See also: การตัดราคาอย่างมาก Syn. decrease, cutback, lessening Ops. increase, growth
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Once upon a time, in a huge, vast country, there was a princess who was very, very beautifulกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว,ในเมืองใหญ่โต.. มโหฬาร เมืองหนึ่ง ที่นั่นมีเจ้าหญิงที่แสนสวย สวยมากๆ
"Your IMDB page is so big and massive and huge."หน้าไอเอ็มดีบีของคุณ ใหญ่ มโหฬาร มหึมา
Huge! You'll see.ใหญ่โตมโหฬาร คุณจะเห็น
Chopper was my first lesson in the vast difference between myth and reality.ช็อปเปอร์เป็นบทเรียนแรกของผมในความแตกต่าง อย่างมโหฬารของเรื่องเล่ากับเรื่องจริง
One night, the townspeople saw something moving in here... something enormous, with arms like snakes.คืนนึงชาวบ้านเห็นบางสิ่งเคลื่อนไหวในนี้ สิ่งที่ยิ่งใหญ่มโหฬาร มีแขนยาวเหมือนงู
Like you've never sneaked a peek at him in his underwear? I bet he's got a big dick.เธอไม่เคยแอบดูใต้กางเกงในเขาเหรอ ไอ้นั่นเขาต้องมโหฬารแน่ๆ
Either this is one of the most elaborate hoaxes ever created, or basically... it's for real.ถ้ามันเป็นการลวง คงเป็นการลวงครั้งมโหฬาร หรือไม่เช่นนั้น
And a whole lot of Necro firepower.-พร้อมอำนาจทำลายล้างมโหฬาร
I'm talking, you know, an obscene, enormous, like, 35-pound turkey with breasts the size of Jayne Mansfield's.ฉันกำลังพูดถึงไก่งวงมโหฬารขนาด 35 ปอนด์ หน้าอกขนาดเจนแมนสฟีลด์ พอนึกออกนะ
That's them thinking small, man, and this is a major, major, major deal.พวกนั้นมันคิดกันแบบเล็กๆ แต่นี่มันเรื่องใหญ่มหึมามโหฬารนะ
And it just so happens that they're throwing a monster party this weekend for the Naked Mile.และพวกนั้นจะจัดปาร์ตี้ครั้งมโหฬารเสาร์อาทิตย์นี้ สำหรับงานเน็คคัดไมล์
We make it big and in about 20 years we drink it in styleเราทำให้มันมโหฬาร แล้วจะดื่มมันในอีก 20 ข้างหน้า
The last thing I need right now is a major repair bill.ไม่อยากเจอ ค่าซ่อมมโหฬารเลย
Big fucking manhunt mobilizing out there.มีการระดมกำลังตามล่า มโหฬารเลยข้างนอกนั่น
It's bigger than we thought. We're gonna need a major mobilization right away.มันมโหฬารกว่าที่เราคาดไว้ น่ากลัวเราต้องใช้พวกจักรกลหนักแล้ว
I remember you having a very sizeable... appetite.ฉันจำได้ว่านายเคยมีความอยาก อย่างมโหฬาร
And when Bonzo came out, he started playing it in this thing, and it was this huge expanse.แล้ว "บอนโซ่" ก็ออกมา เขาเริ่มเล่นในสถานที่นี้ ที่ที่ใหญ่โตมโหฬารแบบนี้
A gigantic pile of money.แต่เป็นเงินที่เยอะมโหฬาร
There are in the trees, that is very distinctive it has massive roots twisting around a big dark colour...มันอยู่ที่ต้นไม้ ซึ่งมีลักษณะเฉพาะ มันมีรากที่ใหญ่โตมโหฬาร บิดเป็นเกลียวสีเข้มๆ
Another example of massive deforestation is the eucalyptus.อีกตัวอย่างของการทำลายป่า อย่างมโหฬารคือ ต้นยูคาลิปตัส
We're just some regular old folks who are beginning to think this is a big, fat waste of our time.เราแค่ขาประจำ ที่เริ่มรู้สึกว่าเราจะเสียเวลาไปเปล่าๆครั้งมโหฬารเลยล่ะ
It means we're at least one step behind something disturbingly huge.แปลว่าเราไล่ตามแกะรอยอะไรบางอย่าง ที่มันมโหฬารมาก
There is even a rumor that half of Jeju Island is the company's, that this company is a huge construction conglomerate.มีข่าวลือว่า ครึ่งหนึ่งของเกาะเจจูเป็นของบริษัทเขา นั้นหมายถึงบริษัทนี้มีกลุ่มบริษัทในเครือ การก่อสร้างที่ใหญ่โตมโหฬาร 304 00: 27:
DAD, YOU HAVE A GIANT HOUSE. I WON'T BE ANY TROUBLE.พ่อคะ บ้านพ่อใหญ่โตมโหฬาร หนูไม่เป็นปัญหาหรอกค่ะ
They're practically untouched, while America suffers the greatest number of causalities per capita of any country in the world.พวกเขายังไม่ถูกสำรวจ ในทางปฏิบัติ ขณะที่ฝั่งอเมริกากับทุกข์ร้อน ตัวเลขที่่มโหฬารที่สุด ของสาเหตุนี้เฉลี่ยต่อหัว ในทุกๆ ประเทศในโลก
Even with all the stock-Market gyrations,ถึงจะเทียบกับการที่หุ้นขึ้นอย่างมโหฬาร
Oh, my God, am I that undesirable?ไม่ คุณดูดีออก ดูดีอย่างมโหฬาร คุณว่าฉันอ้วนหรอ
This is a giant misunderstanding.นี่คือ การเข้าใจผิดครั้งมโหฬาร
And I'm worried it's a complete disaster.และฉันเป็นห่วงว่าจะมีเรื่อง พังพินาศมโหฬารรออยู่
Oh dear, but the rent lately is astronomical.โอ้ะ ,แต่ค่าเช่าตอนนี้มันแพงมโหฬาร
I fucked up royally. I'm sorry.ฉันระยำอย่างมโหฬาร ฉันขอโทษ
The little hero always beats the big villain in all the stories.วีรบุรุษตัวจ้อยเอาชนะ คนชั่วตัวมโหฬารเสมอ
I'll hide it under my gargantuan clown sleeve.ฉันจะซ่อนมันไว้ใต้แขนเสื้อ เล่นกลอันมโหฬารนี้
Mm-hmm. Enjoy your enormous bowl of disgusting creamy pasta. Mm-hmm.และฉันอยากเข้าชมรมร้องเพลง ฉันก็จะเข้า New Directions นะ เชิญคุณอร่อยกับพาสต้าจานมโหฬาร ของคุณต่อเถอะ เฮ้ วิลล์
Mega fight? Yes.ทะเลาะใหญ่โตมโหฬารล่ะก็ ใช่
It looks like an awful lot of cash going into one company.ดูเหมือนเงินก้อนมโหฬารนั่น จะไปลงเองที่บริษัทเดียว
Federal investigators believe the massive fraud began as early as 1993.หน่วยสืบสวนกลางเชื่อว่า การต้มตุ๋นครั้งมโหฬารนี้ เริ่มขึ้นเมื่อต้นปี1993
A sound as immense, as powerful as the universe itself, as quiet as a single stone.เสียงที่มโหฬาร,ทรงอำนาจ แห่งจักรวาลเอง ที่สงบเงียบราวก้อนหินอันโดดเดี่ยว
Like in a big football stadium.เหมือนกับอยู่ในสนามฟุตบอลใหญ่มโหฬาร
A lot of work, given your epic failure here.งานเยอะมากที่นี่ ที่ทำให้เธอล้มเหลวครั้งมโหฬาร

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า มโหฬาร
Back to top