ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ภาระ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ภาระ*, -ภาระ-

ภาระ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ภาระ (n.) burden See also: responsibility, charge, duty, task, obligation Syn. ภารกิจ, หน้าที่, ภาระหน้าที่
ภาระจำยอม (n.) servitude
ภาระติดพัน (n.) obligation See also: responsibility
ภาระติดพันในอสังหาริมทรัพย์ (n.) charge on immovable property
ภาระผูกพัน (n.) obligation See also: charge
ภาระหน้าที่ (n.) duty See also: obligation
English-Thai: HOPE Dictionary
absorb(แอบซอร์บ,-ซอร์บ') vt. ดูด,รับเอา,ซึม,ทำให้หมกมุ่น, ทำให้สนใจ,กลืน,รับภาระ
accoutrements(อะคู' เทอเมืนทฺ) n. สัมภาระของทหาร (ไม่รวมเสื้อผ้าและอาวุธ)
assignation(แอสซิกเน'เชิน) n. การนัดพบ,การมอบหมาย, ภาระหน้าที่,การบ้านจากโรงเรียน,การโอน (สิทธิ์,ทรัพย์สิน,ดอกเบี้ย,ฯลฯ) , การบรรยาย, Syn. rendezvous, engagement
atlas(แอท'เลิส) n., (pl. atlases,atlantes) สมุดแผนที่,ชุดรวมแผนภาพและตาราง,กระดูกสันหลังส่วนคอที่ค้ำศีรษะ,ชื่อเทพเจ้ากรีกที่ค้ำฟ้าอยู่,คนที่แบกภาระหนักมาก,ชื่อขีปนาวุธขนาดยักษ์ของอเมริกา (book of maps)
bear(แบร์) {bore,borne/born,bearing,bears} vt.,vi. ค้ำ,รับ,พยุง,หนุน,แบก,รับภาระ,พบ,ทรงไว้,อดทน,ทาน,ทน,มี,ออกลูก,มีลูก,มีความรู้สึก,ถือ,พัด,พา,กด,ดัน,ให้,แสดง,ไปทาง,วางท่าทาง n. หมี,คนหยาบคาย,คนงุ่มง่าม,ชื่อดาวที่อยู่ทางทิศเหนือ (Great Bear ดาวจระเข้,Little B
blame(เบลม) {blamed,blaming,blames} vt. กล่าวโทษ,ตำหนิ,ประณาม,นินทา,กล่าวร้าย,โยนความผิดให้ -Phr. (be to blame ควรถูกตำหนิ,ควรรับผิดชอบ) n. การตำหนิ,ความรับผิดชอบ,ภาระ, See also: blamer n. blameful adj. ดูblame blameless adj. ดูblame -Conf. put
bounden(เบา'เดิน) adj. จำต้อง,มีภาระหน้าที่, Syn. bound
burden(เบอร์'เดิน) n. ภาระ,น้ำหนักที่แบก vt. บรรจุอย่างหนัก, ทำให้ยุ่งยาก
burdensome(เบอ'เดินเซิม) adj. ยากลำบาก,ยุ่งยาก,เป็นภาระ, Syn. arduous
business(บิซ'ซิเนส) n. ธุรกิจ,การค้า,เรื่องที่ยากลำบาก,เรื่องที่ถือว่าสำคัญและเอาจริงเอาจัง,ธุระ,สถานการณ์,ภาระหน้าที่,การงาน -Id. (mean business) เอาจริง adj. เกี่ยวกับธุรกิจการค้า
carry(แค'รี) {carries,carrying,carries} vt. ขนส่ง,แบก,ลำเลียง,หอบ,หาบ,อุ้ม,ยก,ถือติดตัว,นำติดตัว,นำไปสู่,สะพาย,บรรทุก,ส่ง,แพร่กระจาย,ออกข่าว,ประกอบด้วย,สนับสนุน,ค้ำจุน,ผลักดัน,ยืดได้,รับภาระ,วางตัว,ปฏิบัติ,ยกยอด,โอน,มีไว้ในร้าน. vi. ถือติดตัว,มีกำลังดัน,ดัน,ถู เลขทดตัวทดหมายถึง ค่าที่เกิดจากการบวกตัวเลขตั้งแต่ 2 ตัวขึ้นไปในหลักเดียวกัน แล้วได้ผลมากกว่าหรือเท่ากับเลขฐาน ซึ่งจะนำไปบวกกับเลขในหลักถัดไป
charge(ชาร์ดจฺ) vt. บรรจุ,ประจุ,อัดไฟ,ทำให้เต็ม,วางเงื่อนไข,สั่ง,ตักเตือน,แนะนำ,กล่าวหา,ฟ้องร้อง,เรียกเก็บเงิน,โจมตี,เป็นภาระ บันทึกเป็นหนี้ -vi. พุ่งเข้าไป,พุ่งไปข้างหน้า,โจมตี,เรียกเก็บ,หมอบลง (ตามคำสั่ง) -n. การอัดประจุไฟฟ้า,กระแสไฟที่อัด,ปริมาณดินระเบิด,ภาระ
commissariat(คอมมิแซ'เรียท) n. กองตรวจงานในรัสเซีย,วิธีการส่งอาหาร/อุปกรณ์/สัมภาระและอื่น ๆ ไปยังกองทัพ,กองเสบียง,กองเกียกกาย,กรมตำรวจ
cumbersome(คัม'เบอเซิม) adj. ยุ่งยาก,ทำให้ลำบาก,เป็นภาระ,อุ้ยอ้าย,หนัก,ไม่สะดวก, Syn. clumsy
cumbrance(คัม'บรันซ) n. ความลำบาก,ความยุ่งยาก,การรบกวน,ภาระ
disavow(ดิสอะเวา') vt. บอกปัด,ไม่ยอมรับ,ปฏิเสธ (การรับภาระ) ., See also: disavowal n. ดูdisavow
disburdenvt. ปลดเปลื้องภาระ vi.เอาของบรรทุกลง, See also: disburdenment,n.
discharge(ดิสชาร์จ') vi.,vt.,n. (การ) ปล่อย,เอาลง,ขับออก, ทำให้พ้นหน้าที่ความรับผิดชอบหรืออื่น ๆ ,ปลดจากประจำการ,ปลดจากงาน,ปล่อยกระแสไฟฟ้า,หนังสือหลักฐานการปลดจากภาระหน้าที่,การชำระสะสาง, See also: discharger n. ดูdischarge, Syn. unl
duty(ดิว'ที) n. ภาษี,อากร,หน้าที่,ภาระหน้าที่,ประสิทธิภาพของเครื่อง
easy(อี'ซี) adj.,adv. ง่าย,ง่ายดาย,ไม่ลำบาก,สะดวกสบาย,ไม่เข้มงวด,ผ่อนผัน,ไม่เป็นภาระ,สบายอกสบายใจ,ไม่แน่น,ไม่รัด,ไม่เร่งรีบ n. การหยุดพักชั่วคราว. -Phr. (take it easy,go easy ตามสบาย,ไม่ต้องทำงานหนัก), Syn. light ###A. difficult
efficient(อิฟิช'เชินทฺ) adj. ซึ่งมีประสิทธิภาพ,มีความสามารถ,มีผลต่อ,ซึ่งรับภาระได้อย่างสบาย
exonerate(อิคซอน'เนอเรท) vt. ทำให้ฟื้นจากความผิด,ปลดเปลื้องภาระ, See also: exoneration n. exonerative adj., Syn. acquit
function(ฟังคฺ'เชิน) หน้าที่,การปฏิบัติงาน,ภาระกิจ,งาน,พิธี,บทบาท,ประสิทธิภาพ,การชุมนุมใหญ่, (คณิตศาสตร์) จำนวนที่ขึ้นอยู่กับจำนวนอื่น,ฟังค์ชัน. vi. ปฏิบัติหน้าที่,กระทำ,ใช้ตำแหน่งหน้าที่, Syn. perform,work,do,
gear(เกียร์) n.,vt. (ใส่) ล้อฟันเฟือง,เฟือง,เกียร์,เครื่องสวม,เครื่องขี่ม้า,เครื่องมือ,อุปกรณ์,เสื้อผ้า,ยุทธสัมภาระ,เสื้อเกราะ vi. สวมใส่พอดี,ใส่ได้พอดี. adj. อัศจรรย์,ดีเยี่ยม
heavy(เฮฟ'วี) adj. หนัก,ขนาดหนัก,ใหญ่มาก,เพียบ,หนา,ดก,อุ้ยอ้าย,จำนวนมาก,มาก,สำคัญมาก,ลึกซึ้ง,รุนแรง (พายุ) ,เป็นภาระมาก,ดีมาก
heavy-laden(เฮฟ'วีเลเดิน) adj. บรรทุกหนัก,เพียบ,เหนื่อยมาก,มีภาระมาก,ทุกข์มาก
incubus(อิน' คิวบัส) n., (pl. -bi, -buses) ผีที่เข้ามานอนทับคนที่กำลังหลับ (โดยเฉพาะผีผู้ชายที่เข้าร่วมประเวณีกับผู้หญิงที่กำลังหลับ) , สิ่งที่ครอบงำจิตใจ, ภาระที่หนัก
job(จอบ) {jobbed,jobbing,jobs} n. งาน,ชิ้นงาน,งานจ้าง,งานเหมา,งานปลีกย่อย,ภาระหน้าที่,ตำแหน่งงาน,เรื่องราว,ขบวนการทำงาน,รถยนต์ (แสลง) adj. เกี่ยวกับ,งานหรือธุรกิจเฉพาะอย่าง,ซื้อ ขายหรือจัดการด้วยกัน -Phr. (on thejob ตื่นเต้น,เฝ้าสังเกต) vi. ทำงานเป็นชิ้น ๆ ,ทำง
job descriptionn. ลักษณะงาน,ภาระหน้าที่ของงานที่ทำ
laden(เลด'เดิน) adj. มีภาระหนัก,บรรจุของไว้มาก vt. บรรทุก,แบกภาระ
liability(ไลอะบิล'ลิที) n. หนี้,หนี้เงิน,หนี้สิน,ความรับผิดชอบ,ภาระหน้าที่,ด้านลูกหนี้ของบัญชี,ข้อเสียเปรียบ,ความโน้มเอียง, Syn. accountability
lightness(ไลทฺ'นิส) n. ความสว่าง,การมีสีอ่อน,การมีสีซีด,ความเบา,ความแคล่วคล่อง,การไม่มีภาระ,ความเบิกบานใจ,ความอ่อนช้อย,ความเก๋,ความเลินเล่อ,
load(โลด) {loaded,loading,loads} n. ของบรรทุก,น้ำหนักบรรทุก,ระวางน้ำหนักบรรทุก,ภาระ,สิ่งที่เป็นภาระ,น้ำหนักถ่วง,ปริมาณงาน,ปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้,อุปกรณ์รับไฟฟ้า,ปริมาณเหล้าที่ทำให้มึนเมา v. บรรทุก,ใส่,ถ่วง,บรรจุ,มอบให้อย่างมากมาย,ลำเอียง,เพิ่มกำลังไฟฟ้า,เพิ่ม adv. มาก,มากมาย
militarise(มิล'ลิทะไรซ) vt. จัดให้มีกำลังทางทหาร อาวุธและสัมภาระต่าง ๆ
militarize(มิล'ลิทะไรซ) vt. จัดให้มีกำลังทางทหาร อาวุธและสัมภาระต่าง ๆ
mission(มิช'เชิน) n. คณะผู้แทน,ภาระหน้าที่ของคณะผู้แทน,คณะทูต,สถานทูต,งานปฏิบัติงานทางทหาร (มักได้รับมอบหมายจากสำนักงานใหญ่) ,การเคลื่อนที่หรือการวิ่งสู่เป้าหมายของจรวดขีปนาวุธ,โบสถ์ที่ไม่มีพระอยู่ประจำ,งานมอบหมาย
obligate(ออบ'บลิเกท) vt. เป็นภาระหน้าที่,ให้คำมั่น,ทำให้มีพันธะ,ทำบุญคุณให้,เป็นเกณฑ์,บังคับ,กำหนด,ตกลง. adj. จำเป็น,สำคัญ, See also: obligable adj. obligator n.
obligatory(อะบลิก'กะโทรี,-ทอ'รี,ออบ'ละกะโทรี) adj. เป็นพันธะ,เป็นภาระหน้าที่,จำเป็น,จำต้อง,เป็นข้อผูกพัน., See also: obligatorily adv.
obligor(ออบ'ละกอร์) n. ผู้มีภาระหน้าที่,ผู้ให้กู้ยืม
office(ออฟ'ฟิซฺ) n. สำนักงาน,ที่ทำการ,สถาบัน,ร้านค้า,กระทรวง,กรม,กอง,ตำแหน่ง,การทำงาน,หน้าที่,ภาระหน้าที่,สมรรถนะ,งาน,การบริการ, See also: offices n.,pl. ที่ทำงานบ้านในบ้าน (เช่นครัวหรือที่ซักหรือรีดผ้า), Syn. function,position
English-Thai: Nontri Dictionary
absorb(vt) ดึงดูด,ซึมซับ,ดูดกลืน,หมกมุ่น,รับภาระ
bounden(adj) มีภาระ,มีพันธะ,จำเป็น,จำต้อง
burden(n) เครื่องบรรทุก,ภาระ,ใจความ,ส่วนสำคัญ
burdensome(adj) ยุ่งยาก,ลำบาก,เป็นภาระ,หนักมาก
charge(n) หน้าที่,ความรับผิดชอบ,ภาระ,ค่าธรรมเนียม,มูลค่า,การฟ้องร้อง
cumbersome(adj) เป็นภาระ,ยุ่งยาก
encumbrance(n) เครื่องถ่วง,น้ำหนักถ่วง,สิ่งที่เป็นภาระ,เครื่องกีดขวาง
duty(n) หน้าที่,ภาระหน้าที่,อากร,ภาษี,ความรับผิดชอบ
encumber(vt) เป็นภาระ,กีดขวาง,ทำให้หนักใจ,ทำให้กังวล
exonerate(vt) ทำให้พ้นจากข้อครหา,ทำให้พ้นจากข้อกล่าวหา,ปลดเปลื้องภาระ
heaviness(n) ความหนัก,ความทึบ,ความดก,ความลำบาก,ภาระ,น้ำหนัก
impediment(n) อุปสรรค,สิ่งกีดขวาง,สัมภาระ
incumbent(adj) เป็นหน้าที่,เป็นภาระ,ซึ่งดำรงตำแหน่งอยู่
job(n) การงาน,งานเหมา,งานชิ้น,ภาระหน้าที่
lade(vt) บรรทุก,แบก,รับภาระ
lien(n) ข้อผูกมัด,ภาระ
load(n) ของบรรทุก,เครื่องบรรทุก,ภาระ,การบรรจุกระสุนปืน,น้ำหนักบรรทุก
mission(n) ภาระ,ธุระ,คณะผู้แทน,คณะผู้สอนศาสนา,คณะทูต
obligate(vt) บังคับ,เป็นหนี้บุญคุณ,ผูกมัด,เป็นภาระ
obligatory(adj) เป็นพันธะ,เป็นภาระ
onerous(adj) เป็นภาระ,หนัก,ลำบาก,ยากยิ่ง
oppress(vt) กดขี่,บีบบังคับ,ทำให้เป็นภาระ,ทำให้หนักใจ
oppressive(adj) กดขี่,เป็นภาระ,หนักใจ,อึดอัดใจ,ลำบากใจ
outfit(n) เครื่องมือ,เครื่องใช้,สัมภาระ
outweigh(vt) มีน้ำหนักเกิน,มีภาระมากเกินไป
overburden(vt) ทำให้เป็นภาระหนัก,บรรทุกหนักเกินไป
purveyance(n) การป้อนเหยื่อ,การจัดหาให้,สัมภาระ,เสบียง
rebuff(n) การปัดภาระ,การขัดขวาง,การปฏิเสธ,การหยุดยั้ง,การขับออก
responsibility(n) ภาระหน้าที่,ความรับผิดชอบ
responsible(adj) รู้จักหน้าที่,รับผิดชอบ,เป็นภาระ
shirk(vt) ปัดภาระ,เลี่ยงหน้าที่,หนีงาน
surcharge(n) ภาระที่เพิ่มขึ้น,การฟ้องเพิ่ม,การเก็บเพิ่ม,น้ำหนักเกิน
task(n) งาน,ภาระหน้าที่,เรื่องที่ยาก,งานหนัก
tax(n) ภาษี,ภาระหน้าที่
undertaking(n) ภาระ,ธุระ,การจัดงานศพ,งาน,กิจการ
weigh(vt) ชั่งน้ำหนัก,ถ่วง,เป็นภาระหนัก,ลบล้าง,เทียบ
weight(n) น้ำหนัก,การชั่ง,ของหนัก,ภาระ,ความสำคัญ,ลูกตุ้ม,วัตถุ
weighty(adj) หนัก,สำคัญ,เป็นภาระ,ลำบาก,มีอิทธิพล
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
charge on immovable propertyภาระติดพันในอสังหาริมทรัพย์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
encumbranceภาระติดพัน [ดู incumbrance] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
onus probandi (L.)ภาระการพิสูจน์, หน้าที่นำสืบ [ดู burden of proof] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
overloadภาระเกิน [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
servitudeภาระจำยอม [ดู easement ประกอบ] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
work loadภาระงาน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
clean cut basisหลักการตัดภาระผูกพัน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
encumbered chargeค่าภาระติดพัน [ดู charges และ value of the charge] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
impost๑. เก็บภาษี๒. ภาระตั้งบังคับ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
load๑. บรรจุ๒. ภาระ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
mission๑. ภาระหน้าที่, ภารกิจพิเศษ๒. คณะทูต, คณะผู้แทน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
onerousมีภาระผูกพันเกินควร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
take care ofดูแล, พิทักษ์รักษา, รับภาระ (หนี้สิน) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Educational accountabilityภาระรับผิดชอบทางการศึกษา [TU Subject Heading]
Loading ภาระ (บรรทุก) อัตราการรับหรืออัตราการป้อนสารมลพิษต่อหนึ่ง หน่วยพื้นที่ หรือปริมาตรของถังบำบัด [สิ่งแวดล้อม]
Baggage handlingการขนถ่ายสัมภาระ [TU Subject Heading]
exactionsข้อเรียกบังคับ หรือภาระเรียกบังคับ
Forced buyการบังคับซื้อการที่บริษัทหลักทรัพย์นำเงินประกันของลูกค้าที่วางเป็นประกันการยืมหลักทรัพย์ (securities borrowing account) ไปซื้อหุ้นคืน บริษัทหลักทรัพย์จะบังคับให้ลูกค้าซื้อหุ้นคืนต่อเมื่อหุ้นที่ยืมมีมูลค่าเพิ่มขึ้น จนทำให้สัดส่วนหลักประกันต่อมูลหนี้มีค่าต่ำกว่าระดับ maintenance margin ที่เข้าเกณฑ์ forced buy ซึ่งจะต่ำกว่าระดับ margin call (เช่น ระดับ forced buy เท่ากับ 30% ขณะที่ระดับ margin call เท่ากับ 40% เป็นต้น) หลักเกณฑ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันมิให้ลูกค้าแต่ละรายมีภาระหนี้เกินตัวจนไม่อาจแบกรับได้ (ซึ่งจะเห็นได้จาก การที่ถูก margin call แล้วไม่สามารถนำทรัพย์สินมาวางเป็นหลักประกันเพิ่มเติมได้) หากปล่อยค้างไว้ ถ้าหุ้นที่ยืมมีมูลค่าสูงขึ้นไปอีก อาจทำให้มีหลักประกันไม่คุ้มมูลหนี้ จนกระทบถึงฐานะการเงินของบริษัทหลักทรัพย์และกระทบถึงความเชื่อมั่นต่อบริษัทหลักทรัพย์ ทั้งระบบได้ [ตลาดทุน]
Load๑. บรรจุ ๒. ภาระ, ๑. บรรจุ
Regressive Tax ภาษีอัตราถอยหลัง ภาษีที่ก่อภาระให้แก่กลุ่มผู้มีรายได้น้อย มากกว่า กลุ่มผู้มีรายได้มาก เมื่อรายได้ลดลงอัตราภาษีโดยเฉลี่ย จะมีอัตราเพิ่มขึ้น ภาษีทางอ้อมหลายชนิด เช่น ภาษีสรรพสามิดและภาษีการค้าถูกมองว่าเป็นภาษีอัตราถอยหลัง ภาษีส่งส่วยรัชชูปการในามัยโบราณถือเป็นตัวอย่างของภาษีอัตราถอยหลังในรูป แบบที่ง่ายที่สุด [สิ่งแวดล้อม]
upgradeยกระดับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์นั้นเปลี่ยนแปลงก้าวหน้าตลอดเวลา บริษัทผู้ผลิตฮาร์ดแวร์ก็พยายามพัฒนาเครื่องรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพเพิ่มขึ้นออกมาจำหน่าย ผู้ผลิตซอฟต์แวร์ก็พยายามแก้ไขปรับปรุงซอฟต์แวร์ให้มีสรรถนะสูงขึ้น ผู้ใช้จึงมีภาระหนัก เพราะหลังจากซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์มาไม่นานฮาร์ดแวร์ก็อาจจะมีประสิทธิภาพไม่พอเพียงที่จะนำซอฟต์แวร์รุ่นใหม่มาใช้ ดังนั้นจึงต้องซื้ออุปกรณ์อื่นมาเพิ่มลงในระบบเดิม เพื่อเป็นการยกระดับให้เครื่องมีประสิทธิภาพมากขึ้น [คอมพิวเตอร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
beeswax (sl.) ภาระ See also: ความวิตกกังวล, ความห่วงใย
burden (n.) ภาระ Syn. strain
charge (n.) ภาระ See also: ความรับผิดชอบ Syn. burden
labor (n.) ภาระ See also: งาน, หน้าที่ Syn. task
labour (n.) ภาระ See also: งาน, หน้าที่ Syn. task
load (n.) ภาระ See also: หน้าที่, ความรับผิดชอบ Syn. weight, encumbrance
ball and chain (idm.) ภาระสำคัญ (คำไม่เป็นทางการ) See also: ภาระหน้าที่ในการงาน
tough row to hoe (sl.) ภาระหนัก See also: งานยาก
undertaking (n.) ภาระหน้าที่ Syn. project, job, effort
accept (vi.) รับภาระ See also: รับช่วง, รับเอา
accept (vt.) รับภาระ See also: รับช่วง, รับเอา
afflicted (adj.) มีภาระหนัก Syn. burdened
bear down on (phrv.) ตกเป็นภาระของ See also: เป็นหน้าที่ของ, ตกอยู่กับ
bear down upon (phrv.) ตกเป็นภาระของ See also: เป็นหน้าที่ของ, ตกอยู่กับ
beast of burden (n.) สัตว์ที่ใช้บรรทุกสัมภาระ Syn. bearer, donkey, laborer
bounden (adj.) ซึ่งผู้มัดหรือเป็นภาระรับผิดชอบ
boxcar (n.) รถไฟบรรทุกสัมภาระ
burden (vt.) เป็นภาระ
burden with (phrv.) รับภาระ
burdened (adj.) มีภาระหนัก Syn. afflicted
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
This chamber needs no history lesson, my queen.เกียรติยศ ภาระ ความภาคภูมิ
You know, if she did in fact have some proof that Barnes was cozying up to management, that could cost him the upcoming election.รู้ไหม ถ้าเธอทำเรื่องนี้ ให้เป็นเรื่องจริงขึ้นมาได้ บาร์น ต้องออกจากบริหาร งาาน แน่ๆ มันคงเป็น ภาระ ในเรื่องเงินทุน ในการเลือกตั้ง
You're starting a new life, and I want to, too.ภาระ พี่จะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ และผมก็อยากเริ่มใหม่เหมือนกัน
Concerning the Princess' training, you have to leave it up to me.ภาระการฝึกเจ้าหญิง ปล่อยให้เป็นหน้าที่หม่อมฉันเถอะ หม่อมฉันจะทำให้ถึงที่สุด
The mission, is to access Roger Bale's PDA and put ourselves on the guest list for his party tonight.ภาระกิจ : เจาะเข้าไปใน PDA ของเบล และพวกเราต้องไปเป็นแขก รายชื่อสำหรับปาร์ตี้ของเขาในคืนนี้
JACK'. Mission, we have a situation.ภาระกิจ เราพบสถานการณ์
Mission, we're in full OMS burn, trying to back out.ภาระกิจ เราเข้าใกล้วัตถุ
How's the rescue going?ภาระกิจการช่วยชีวิต เป็นยังไงบ้าง
And so my watch begins.ภาระกิจของข้า จึงได้เริ่มต้นขึ้น
And so my watch begins.ภาระกิจของข้าจึงได้เริ่มต้นขึ้น
Your mission in S. Korea?ภาระกิจของคุณที่เกาหลีใต้คืออะไร
What is your mission?ภาระกิจของนายคืออะไร ?
Your missions will save American lives.ภาระกิจของเราจะช่วยชีวิตคนอเมริกัน
What is your mission?ภาระกิจของแกคืออะไร?
Your mission isn't over, Chuck.ภาระกิจคุณยังไม่จบ ชัค
Morning, boss.ภาระกิจที่ 49 วันที่ 1642 \ ระดับสนับสนุนไฮโดรลิค
Our mission to Yunkai was a resounding success.ภาระกิจที่ยุนไคของเรา ประสบผลสำเร็จอย่างงดงาม
Our work at St. Aegolius is very nearly done.ภาระกิจที่เซนต์แอโกเลียส ใกล้จะเสร็จสิ้นแล้ว
Nice to see you... again so soon.ภาระกิจนี้ ยากเข็ญนัก
This mission does not call for force, but finesse.ภาระกิจนี้หาจำเป็นต้องใช้กำลังไม่ หากแต่ต้องใช้อุบาย
Flying... (SHUSHING)ภาระกิจนี้อันตรายมากเกินไปสำหรับเขา ผมคิดว่าผมรู้ว่าคุณหมายความว่าอะไร
Hard work, this quest business.ภาระกิจนี้เป็นภาระกิจที่ยาก
You sure this is a peacekeeping mission?ภาระกิจนี้เพื่อสันติภาพแน่นะ?
The mission was successful but later a very tragic sacrifice followed.ภาระกิจสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี แต่หลังจากนั้น โศกนาฏกรรมการสูญเสียก็ตามมา
The order finally came through today.ภาระกิจสุดท้ายในที่สุด ก็มาถึงวันนี้
Our mission is not one of peace.ภาระกิจเรา ไม่ใช่แสวงหาสันติสุข
Our mission is to stop the lnter Korean summit.ภาระกิจเราคือหยุดการประชุม
A job well done, general Skywalker.ภาระกิจเสร็จสิ้นแล้ว พลเอก Skywalker
We're ten seconds ahead of schedule because Blaster is a little hyped-up.ภาระกิจแรก รู้สึกความกระวนกระวายใจ.ฉันเดาเอา \ ต้องการจะยกเลิกไหม?
Our first mission is just as important as our last.ภาระกิจแรกของเรา ก็สำคัญพอๆกับภาระกิจสุดท้าย
It was my vows that made me what I am.ภาระของข้าทำให้ข้ารู้ว่าข้าคือใคร
Your destiny is far greater than saving one human life.ภาระของเจ้ายิ่งใหญ่กว่าชึวิตเดียวของมนุษย์
Your work will continue.ภาระงานของนาย จะได้เดินหน้าต่อ
Your assignment today goes beyond being McDow's decoy.ภาระที่ได้รับมอบหมาย ของคุณในวันนี้ คือ วางเหยื่อล่อให้กับแมคโดว์
The burden Was too much to bear.ภาระนั้นหนักหนาเกินจะรับไหว
Say that again. A collateralized debt obligation.ภาระผูกพันหนี้ค้ำประกัน
My burdens, they get so heavyภาระลูกมันหนักหนาเหลือเกิน
The burden is finally off her shoulders now.ภาระหนักตกอยู่ที่ไหล่ของพระองค์ตอนนี้
To not feel their burden is a dream.ภาระหนักอึ้งนี่ช่างเหมือนฝันซะจริง
My responsibility?ภาระหน้าที่ของผมงั้นเหรอ ?

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ภาระ
Back to top