ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

พักอาศัย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *พักอาศัย*, -พักอาศัย-

พักอาศัย ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
พักอาศัย (v.) stay See also: live, reside Syn. พัก, อาศัย, อยู่อาศัย, อาศัยอยู่
English-Thai: HOPE Dictionary
abode 1(อะโบด') n. ที่พักอาศัย, Syn. home
abri(เอบรี') n. (pl. abris) ที่พักอาศัยของผู้อพยพ (place of refuge)
box(บอคซฺ) {boxed,boxing,boxes} n. คล่อง,ลัง,หีบ,กล่อง,กลัก,คอก,สิ่งที่บรรจุอยู่,บ้านเล็ก,กระท่อม,ที่นั่งคนขับรถม้า,ที่พักอาศัยเล็ก,ตู้จดหมาย,ตู้โทรศัพท์,ตู้รถม้า,ตู้ไปรษณีย์ช่องคลอด,การต่อย,การตบ vt. ใส่ในกล่อง (หีบ,ลัง) ,ตบ,ต่อย,ตบที่หู,ต่อยที่หู
corody(คอ'ระดี) n. สิทธิในการับอาหาร,เสื้อผ้าและการพักอาศัย,อาหาร ที่อยู่และเสื้อผ้าที่ได้รับดังกล่าว.
corrody(คอ'ระดี) n. สิทธิในการับอาหาร,เสื้อผ้าและการพักอาศัย,อาหาร ที่อยู่และเสื้อผ้าที่ได้รับดังกล่าว.
guest(เกสทฺ) n. แขก,ลูกค้า,ผู้มาพักอาศัย vt. ต้อนรับแขก. vi. เป็นแขก, Syn. caller,visitor
harbor(ฮาร์'เบอะ) n. ท่า,ท่าเรือ,ที่พัก,ที่ลี้ภัย. vt.,vi. ให้ที่พักอาศัย,ปิดบัง,ซ่อน,จอดเรือในท่า
harbour(ฮาร์'เบอะ) n. ท่า,ท่าเรือ,ที่พัก,ที่ลี้ภัย. vt.,vi. ให้ที่พักอาศัย,ปิดบัง,ซ่อน,จอดเรือในท่า
haven(เฮ'เวิน) n. ท่าเรือ,ที่พำนักอาศัย,ที่หลบภัย. vt. พักอาศัย, Syn. refuge,asylum
kennel(เคน'เนิล) n. บ้านสำหรับสุนัขอยู่,รังสุนัข,คอกผสมสุนัข. vt. ใส่ในรัง,สุนัข. vi. พักอาศัยในกุฏิสุนัข
nestle(เนส'เซิล) {nestled,nestling,nestles} v. อยู่อย่างเบียดกัน,เบียด,อิงแอบ,พักอาศัยอยู่อย่างสบาย,ทำรัง,ตั้งรกรากในบ้าน,ซบ (ศีรษะ) ไว้อย่างอบอุ่น., See also: nestler n.
parlor boardn. นักเรียนกินนอนชั้นประถมที่ที่พักอาศัย ในบ้านใหญ่
parlour boardn. นักเรียนกินนอนชั้นประถมที่ที่พักอาศัย ในบ้านใหญ่
quarter(ควอร์'เทอะ) n. เศษหนึ่งส่วนสี่,เสี้ยว,25เซนต์,หนึ่งในสี่ของชั่วโมง (15นาที) ,ชั่วระยะครู่หนึ่ง,ภาคเรียน vt. แบ่งออกเป็น 4 ส่วนเท่า ๆ กัน,จัดที่พักอาศัยให้ vi. เข้าที่พัก,พักแรม,ตั้งทัพ adj. หนึ่งในสี่ส่วน, See also: quarters n.,pl. ที่อยู่ที่พัก,แหล่งประจำการ
room(รูม) n. ห้อง,ที่ว่าง,ที่พัก,ช่องว่าง,เนื้อที่,โอกาส,, See also: rooms n. ที่พักอาศัย,คนที่อยู่ในห้อง vi. กินเนื้อที่,พัก,พักอาศัย,อยู่ vt. ขอให้พัก,ขอให้พักอาศัย, Syn. cubicle,chamber
room and boardn. ที่พักอาศัยและอาหาร
roost(รูสทฺ) n. ราวเกาะ,คานเกาะ,คานนอน,กรงนกขนาดใหญ่,กรงไก่ขนาดใหญ่,ที่พัก,สัตว์ปีกที่เกาะอยู่กันเป็นฝูง vi. เกาะบนราว,พัก,พักอาศัย,ค้างคืน vt. จัดที่พักให้,จัดที่เกาะให้, Syn. henhouse
shelter(เชล'เทอะ) n. ที่กำบัง,ที่หลบภัย,ที่หลบซ่อน,ที่พักอาศัย,ที่ลี้ภัย,ที่เป็นร่มไม้ชายคา,การป้องกันหรือหลบภัยจากสถานที่ดังกล่าว,การคุ้มครอง vt. เป็นที่กำบังหรือที่หลบภัย,ให้ที่กำบังหรือที่หลบภัย,คุ้มครอง,ปกป้อง vi. หลบภัย,หลบซ่อน,ลี้ภัย.
tabernacle(แทบ'เบอนะเคิล) n. ปะรำ,กระโจม,ศาลเจ้า,ห้องพระ,ที่อยู่อาศัย,ที่พักอาศัยชั่วคราว vi. (จัดให้) อาศัยอยู่ในที่พักชั่วคราว., See also: tabernacular adj., Syn. tent
English-Thai: Nontri Dictionary
asylum(n) ที่พักอาศัย,ที่ลี้ภัย,โรงพยาบาลบ้า
refuge(n) ที่พักอาศัย,ที่พำนัก,ที่พึ่ง,ร่มโพธิ์ร่มไทร
habitat(n) ถิ่นที่อยู่,เคหสถาน,ที่พักอาศัย,ที่พำนัก,ที่อยู่อาศัย
lodger(n) ผู้เช่าห้อง,ผู้พักอาศัย
occupancy(n) การครอบครอง,การยึดครอง,การพักอาศัย
occupant(n) ผู้ครอบครอง,ผู้ยึดครอง,ผู้เช่า,ผู้พักอาศัย
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
lodge (vi.) พักอาศัย Syn. stay
room (vi.) พักอาศัย
nestle down (phrv.) พักอาศัยอย่างสบาย
bed sitting room (n.) ห้องที่ให้เช่าและพักอาศัย Syn. bedsitter
bedsit (n.) ห้องที่ให้เช่าและพักอาศัย Syn. bedsitter, bed sitting room
bedsitter (n.) ห้องที่ให้เช่าและพักอาศัย
denizen (n.) ให้สิทธิในการพักอาศัย See also: ย้ายที่อยู่ Syn. inhabitant
denizen (vt.) ให้สิทธิในการพักอาศัย See also: ให้สิทธิพักพิง
homeowner (n.) ผู้พักอาศัย Syn. inhabitant, occupant, native
lodgings (n.) ที่พักอาศัย Syn. housing, accommodations
nonresident (n.) ผู้ไม่ได้พักอาศัย Syn. absentee
nonresidential (adj.) ซึ่งไม่ใช่สำหรับพักอาศัย
quarterage (n.) ที่พักอาศัย
quarters (n.) ที่พักอาศัย Syn. housing, lodgings, accommodations
resident (n.) ผู้พักอาศัย Syn. inhabitant, occupant, native, homeowner
residential (adj.) เกี่ยวกับที่พักอาศัย
roost (n.) ที่พักอาศัยชั่วคราว Syn. temporary accommodations
slum dwelling (n.) บ้านพักอาศัย Syn. apartment
temporary accommodations (n.) ที่พักอาศัยชั่วคราว
tenement (n.) บ้านพักอาศัย Syn. apartment, slum dwelling
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I don't take in boarders any more.ฉันไม่รับใครมาพักอาศัยอีกแล้ว
We must give no quarter nor can we expect any."เราไม่ให้ที่พักอาศัย และเราก็ไม่ต้องการจากใคร"
We do have a minimum standard that the structure is intact and livable.เรามีมาตรฐานว่าโครงสร้าง ต้องคงสภาพเดิมและพักอาศัยได้
Did anyone live there before?เอ่อ.. เคยมีใครพักอาศัยอยู่ก่อนหน้าผมหรือเปล่าครับ?
It says here that you've requested to be incarcerated somewhere near your home here in Chicago.ในนี้กล่าวว่าคุณได้ร้องขอให้ทำการจองจำ ใกล้บริเวณที่พักอาศัยของคุณในชิคาโก
Gun owner resides in the Keys.เจ้าของปืนในที่พักอาศัย มีกุญแจ.
Now if I could only find a place to rest my head for the night.ช่วยหาที่ให้ข้าพักอาศัย คืนนี้หน่อยได้หรือเปล่า
We shall build a courthouse... with crushed velvet drapes and ample parking.เราจะสร้างบ้านพักอาศัย ด้วยม่านผ้าฝ้ายย่นๆ\และที่จอดรถเยอะๆ
The morning after the tornado, the residents of wisteria lane began to sort through the devastation and slowly started picking up the pieces of their lives.เช้าวันต่อมาหลังจากทอร์นาโด ผู้พักอาศัยในวิสทีเรียเลน.. เริ่มแยกสิ่งของท่ามกลางความเสียหาย
All the rest were fixer-uppers. Heh-heh!พึ่งพาได้หมดเป็นที่พักอาศัย
If he needs a place to stay, it's alright. He can stay here.ถ้าเขาต้องการที่พักอาศัย เขาสามารถอยู่ที่นี่ได้
As part of my pay I was given a place for my family to live.ส่วนหนึ่งที่ข้าทำงาน ข้าได้ที่อยู่ สำหรับครอบครัวข้าพักอาศัย
And by sending B-52s to carpet bomb a country, wiping out whole civilian areas, you end up radicalizing a once moderate people, uniting them in anti-American sentiment and creating a monster in the Khmer Rouge that would lead to civil war...แล้วโดยการส่ง... โดยการส่ง B-52s เข้าไป ระเบิดปูพรมในย่าน พักอาศัยของพลเรือน
It appears those residents that are still in the affected area of the Northeast are trying to wait it out.ดูเหมือนว่าผู้พักอาศัยที่ยังอยู่ ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบในฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือ กำลังรอให้มันจบลง
Terrible name for a planet, might as well call it "dirt".ชื่อกะโหลกกะลามาก น่าพักอาศัยมาก
They're smaller than the shacks.มันเล็กกว่าที่พักอาศัย
There's one in a compartment off the crew quarters.อยู่ในส่วนที่จัดแบ่งไว้ในที่พักอาศัยลูกเรือ
"every household should have a 2-month supply of cipro.ผู้พักอาศัยควรได้รับยาป้องกันทุก2เดือน
We're still several hours away from knowing if the first two are even habitable, so I suggest you all go back to your quarters and wait it out.เรายังคงมีเวลาหลายชั่วโมง ห่างจากดวงอาทิตย์ ถ้าดา่ว 2 ดวงแรกสามารถอยู่อาศัยได้ ดังนั้นฉันขอแนะนำคุณทุกคน กลับไปที่ที่พักอาศัยของคุณ
There's still no information on the disappearance of six Lansdale residents.ยังคงไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม เรื่องการหายตัวไปของ ผู้พักอาศัยชาวแลนส์เดล 6 ราย
Several other residents in Karen Lin's building reported missing items right around the time that Levi died.ผู้พักอาศัยร่วม ในตึกของคาเรน ลิน รายงานของหายหลายรายการ เวลาเดียวกับที่ลีวายตาย
But that last case, right before the home invasion, that was a random construction site.เป็นการกระทำครั้งสุดท้าย ก่อนที่จะเริ่มบุกรุกที่อยู่อาศัย นั่นเป็นการสุ่มเลือกสถานที่ ๆ พักอาศัย
We are going back to eric jennings who's been talking to residents of louisville--เรากลับมาที่ อีริค เจนนิ่งส์ ผู้ที่ได้ทำการพูดคุยกับ ผู้พักอาศัยในหลุยส์วิลล์
Emily dickinson wrote, "one need not be a chamber to be haunted.เอมิลี่ ดิกคินสันเขียนไว้ว่า "หนึ่งความจำเป็นไม่ใช่ที่พักอาศัย ที่กลายเป็นถิ่นที่อยู่
First responders started a hard-target search of businesses and residences within that 8 miles.ผู้ตอบสนองคนแรก เริ่มค้นหาจากเป้าหมายหลัก สำนักงานและที่พักอาศัย ในระยะ 8 ไมล์
And the frog lived in a far-away land with mom, dad, brother, and a tadpole named Mr. Muggles.และกบตัวนี้พักอาศัย อยู่ในที่ห่างไกลมากๆ กับแม่ พ่อ และน้องชาย และลูกกบตัวน้อยนี้ชื่อว่า คุณมักเกิ้ล
You gonna take him to a place just to live?คุณจะต้องนำพาเขา ไปยังสถานที่พักอาศัยรึเปล่า?
He doesn't live here anymore.เขาไม่ได้พักอาศัย อยู่ที่นี่ต่อไปอีกแล้ว
And there's no bingo for okie city residents.และไม่เจอที่ตรงกันกับ ผู้ที่พักอาศัยอยู่ในโอกีสเลย
Who work or live near the area.ที่ทำงาน หรือพักอาศัยอยู่แถวนั้น
Close to where his customers live.ที่ใกล้กับสถานที่ พักอาศัยของลูกค้า
London educated. How many Persian speaking women with that accent could be in Hong Kong?ได้รับการศึกษาจากลอนดอน จะมีผู้หญิงชาวเปอร์เซีย สักกี่คนที่มีสำเนียงพูดแบบนั้น และพักอาศัยอยู่ในฮ่องกง?
Like the building's residents?อย่างเช่นผู้พักอาศัยของตึกนั้นล่ะสิ
When it grows up it'll be multi-use space residential, retail.แต่ถ้ามันโตขึ้น มันจะเป็นพื้นที่ใช้สอยที่หลากหลาย... ...ที่พักอาศัยแบบขายปลีก
Will result in the immediate termination of your stay here.จะส่งผลให้คุณหมดสิทธิ์ พักอาศัยในที่นี่โดยทันที
And what parish do you live in?และคุณพักอาศัยอยู่ในเมืองอะไร?
"I give all my residences, subject to any mortgages or encumbrances there on, to... ""ข้าพเข้ายกที่พักอาศัยทั้งหมด สิ่งที่จำนอง หรือภาระต่างๆ แก่... "
Newton, Mass? That's a residential address.นิวตัน แมสซาชูเส็ต นั่นเป็นที่พักอาศัยนี่
Maybe it was your aunt that lived there? You're... You're thinkingบางทีมีป้าของคุณ พักอาศัยอยู่ในนั่นรึ? คุณกำลัง..
This is a domicile, a residence, and thus protected by the Fourth Amendment from unlawful search and seizure.นี่คือบริเวณที่พักอาศัย และดังนั้นได้รับการคุ้มครอง โดยกฎหมายรัฐธรรมนูญ จากการเข้าค้นสิ่งที่ผิดกฎหมาย และยึดทรัพย์สิน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า พักอาศัย
Back to top