ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

พละกำลัง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *พละกำลัง*, -พละกำลัง-

พละกำลัง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
พละกำลัง (n.) strength See also: power, force, might Syn. กำลัง, พลัง, พละ
English-Thai: HOPE Dictionary
bean(บีน) n. ถั่ว,พืชจำพวก ถั่ว,เมล็ดพืชที่คล้ายถั่ว (เช่นเมล็ดกาแฟ) ,ศีรษะ,พละกำลัง,ความลับ vt. ตีที่หัว
beef(บีฟ) {beefed,beefing,beefs} n. เนื้อวัว,เนื้อควาย,วัวสำหรับฆ่าเป็นอาหาร,กำลังกล้ามเนื้อ,อำนาจ,พละกำลัง,น้ำหนัก,การบ่น vi. บ่น, See also: beef up ทำให้แข็งแรง,เพิ่มกำลัง,เพิ่มจำนวน
bounce(เบาซฺ) {bounced,bouncing,bounces} vi.,vt.,n. (การ) (ทำให้) กระโดด,เด้งกลับ (เช็ค) ,กระโดดโลดเต้น,คุยโว,พละกำลัง,พลังงาน,ผลของการถูกไล่ออก
English-Thai: Nontri Dictionary
brawn(n) หมูเค็ม,หมูตั้ง,กล้ามเนื้อ,พละกำลัง,กำลัง,ความแข็งแรง
dint(n) พละกำลัง,แรง,อำนาจ
force(n) แรง,อำนาจ,การบังคับ,กำลัง,พละกำลัง,กองทัพ,อิทธิพล
puissance(n) พละกำลัง,แรง,กำลัง,อำนาจ
puissant(adj) มีพละกำลัง,มีแรง,มีกำลัง,มีอำนาจ
vitality(n) พลัง,กำลังวังชา,พละกำลัง
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
main force (n.) พละกำลัง Syn. physical force
physical force (n.) พละกำลัง
sinew (n.) พละกำลัง See also: กำลังวังชา, แหล่งกำลัง, ความแข็งแรง Syn. force, strength, power
bouncing (adj.) มีพละกำลังและสุขภาพดี
labor (n.) งานที่ใช้พละกำลัง See also: งานที่ต้องออกแรง Syn. exertion, toil, work Ops. idleness, leisure, sloth
labour (n.) งานที่ใช้พละกำลัง See also: งานที่ต้องออกแรง Syn. exertion, toil, work Ops. idleness, leisure, sloth, inertia
overpower (vt.) เอาชนะ (ด้วยพละกำลัง) Syn. overcome, overwhelm Ops. lose, fail
sinewy (adj.) ซึ่งมีพละกำลัง
strongman (n.) นักแสดงโชว์พละกำลัง
summon (vt.) รวบรวม (พละกำลัง, ความกล้า) Syn. gather, muster
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Agility, strength, senses.ความว่องไว พละกำลัง ประสาทสัมผัส
Our force does not come from our mass, our muscles, our claws, nor our terrible jaws.พละกำลัง กรงเล็บหรือเขี้ยวที่น่ากลัว
Amazing energy. Love it. Envy it.พละกำลังเหลือเฟือเลย ทั้งน่าทึ่ง ทั้งน่าอิจฉา
You want me to starve... an old man like me, who hardly has strength as it is.เธออยากให้ฉันอดตายเหรอ... คนแก่อย่างฉัน / ผู้มีพละกำลังมาก
I'm hung like a camel... I don't know.ฉันมีพละกำลังเหลือหลาย อะไรเงี้ย
You can never judge a man's power by his appearance alone.คุณไม่สามารถตัดสินพละกำลังของใคร โดยดูเพียงลักษณะภายนอก
Then you know i don't have super strength.งั้นคุณก็รู้ว่าผมไม่มีพละกำลังเหนือมนุษย์
You mean ex-boyfriend.ผมกำลังจะบอกคุณว่า เธอมีพละกำลังมหาศาล
Once I saw for myself what it means to be special, powerful,แต่ครั้งนี้ผมมองดูตัวเอง สิ่งที่ทำให้เป็นคนพิเศษ มีพละกำลัง...
The knights must prevail with steel and sinew alone.อํศวินจะต้องชนะศัตรูด้วยเหล็กกล้าและพละกำลัง
...use telekinesis, has superstrength.ใช้พลังเคลื่อนย้ายสิ่งของ มีพละกำลังที่เข้มแข็ง
If he is really to learn the Kung Fu, he must develop speed, accuracy and power.ถ้าจะให้เขาพร้อมเรียนกังฟู เขาต้องฝีกความว่องไว ความแม่นยำและพละกำลัง
To pull that off,you'd have to be smart,you'd have to be organized,mobile,physical.จะทำได้ คุณจะต้องฉลาด, มีการจัดการที่ดี, มีพาหนะ และ พละกำลัง
Are you questioning my badass-ness?เธอสงสัยพละกำลังของฉันเหรอ?
Luckily, I've pinpointed the one location on Earth that has an irresistible enough force to counteract you.แต่โชคดี ผมวางหมุดตำแหน่ง ลงบนผิวโลกไปแล้ว จึงไม่มีพละกำลังพอ ไปต้านทานแรงของคุณ
But when they're together, they're super-powerful.แต่เมื่อมันอยู่ด้วยกัน มันก็จะมีพละกำลังมหาศาล
She lusts after wealth and power.พวกมันอยากได้ทรัพย์สมบัติและก็พละกำลัง
Uther's wealth and power. We have reached the point of no return.ทรัพย์สมบัติและพละกำลังของอุเธอร์ เราถึงจุดที่จะหันหลังกลับไม่ได้แล้ว
Because the Knights of Medhir are a force to be reckoned with.เมื่อออกคำสั่ง พวกเขากลายเป็นคนน่ากลัว และมีพละกำลังอย่างยิ่ง
Lz, which ones do you like more? (CELL PHONE ringing)[ด้วยพละกำลังทั้งหมดของเธอ]
God is our refuge and strength,พระเจ้าเป็นที่หลบภัย และ พละกำลังของเรา
A gladiator's virtues extends well beyondกลาดิเอเตอร์จะมีพละกำลังมากที่สุดก็ตอน
Different than Dick in so many ways... but still so full of potential and power.ใช่ ทั้งหมดนั้นต่างจากดิ๊กโดยสิ้นเชิง.. ..แต่ก็มีทั้งศักยภาพ และพละกำลังอันน่าทึ่ง
We're not gonna be doing much of anything if you don't have your strength.เราคงทำอะไรได้ไม่มาก ถ้านายไม่มีพละกำลัง
You need all of the strength you can get, so take some of mine.คุณจะต้องมีพละกำลังมากพอจะสู้ เพราะงั้นเอาพลังของผมไป
The melee is the ultimate test of strength and courage.การต่อสู้ด้วยมือเป็นการทดสอบสุดท้าย เพื่อทดสอบพละกำลังและความกล้า
Unparalleled bliss known as old world Wellเพราะเค้ามีพละกำลังที่เก่งที่สุดในโลกเลยนะ
Unless you wanna physical fighting with them.เว้นแต่ พวกนายต้องการจะสู้กับมันด้วยพละกำลัง เอาเลย
Are you stronger, more powerful?แกร่งขึ้น? มีพละกำลังมากขึ้น?
Klaus compelled you to protect Elena, and if you thought for even a second that she was in danger, you'd be working a lot harder.คลาวส์สะกดให้นายคอยปกป้องดูแลเอเลน่า และถ้านายคิดหยุดคิดสักนิดว่าเธอกำลังตกอยู่ในอันตราย นายจะกลับมามีพละกำลัง และแข็งแรงขึ้นแยะ
Blessed by the gifts of speed and strength.ได้รับพรให้มีพรสวรรค์ในด้าน ความว่องไวและพละกำลัง
The feeling of power was indescribable.ความรู้สึกของการมีพละกำลัง มันช่างเหนือคำบรรยาย
I've been exhausted lately, and I'm trying to eat as much protein as I can to keep up my strength.- ว้าว หมู่นี้ฉันเหนื่อยมากน่ะ ต้องพยายามกินเยอะๆ เสริมโปรตีนเพื่อพละกำลัง
If Gwaine has to fight again he will need all the strength he can get.ถ้าเกวนต้องสู้อีก เขาต้องใช้พละกำลังทั้งหมดที่มี
Real and powerful.จริงแท้ และมีพละกำลัง
Because a strong man who has known power all his life may lose respect for that power, but a weak man knows the value of strength.เพราะคนที่เกิดมาแข็งแรง เขามีพละกำลังมาตั้งแต่เกิด จึงไม่เห็นคุณค่าของมัน แต่สำหรับคนที่อ่อนแอ เขาเห็นคุณค่าของพลัง
You're strong, you're powerful.เธอน่ะแข็งแรง เธอน่ะมีพละกำลัง
With all your strength, and what good does it do you now, huh?ด้วยพละกำลังมหาศาล! แล้วมันช่วยอะไรเจ้าได้บ้าง?
You must be their strength.ท่านต้องเป็นพละกำลังของพวกเขา
As you are mine.เช่นเดียวกับที่ท่านเป็นพละกำลังของข้า

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า พละกำลัง
Back to top