ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ผู้บังคับบัญชา

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ผู้บังคับบัญชา*, -ผู้บังคับบัญชา-

ผู้บังคับบัญชา ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ผู้บังคับบัญชา (n.) commander See also: chief, director, head, manger Syn. หัวหน้า, ผู้บัญชาการ, ผู้สั่งการ Ops. ผู้ใต้บังคับบัญชา, ลูกน้อง
English-Thai: HOPE Dictionary
boss(บอส) {bossed,bossing,bosses} n.,adj. นายจ้าง,นาย,ผู้บังคับบัญชา, ผู้นำ -v. เป็นนายเหนือ,ควบคุม,บังคับบัญชา,บงการ, Syn. superior
commandant(คอม'มันดานทฺ,-แดนทฺ) n. ผู้บังคับบัญชา,ผู้บัญชาการ
commander(คะมาน'เดอะ) n. ผู้บังคับบัญชา,ผู้สั่งการ,ผู้นำ,นายทหารผู้บังคับบัญชา,นาวาโท, See also: commandership n., Syn. chief,leader
superior(ซะเพีย'เรีย) adj. อยู่เหนือ,เบื้องบน,ดีกว่า,เหนือกว่า,สูงกว่า,ยอดเยี่ยม,ดีเลิศ, (ดาวนพเคราะห์) มีวงจรนอกวงจรโลก,ยโส,โอหัง. n. สิ่งที่เหนือกว่า,ผู้บังคับบัญชา,ผู้อาวุโส,เจ้าอาวาสหรือสำนักนางชี, Syn. important,higher,chief,better,gr
English-Thai: Nontri Dictionary
commandant(n) ผู้บังคับบัญชา,ผู้บัญชาการ
commander(n) ผู้บังคับบัญชา,ผู้สั่งการ,ผู้สั่ง,ผู้นำ,นาวาโท
controller(n) ผู้บังคับบัญชา,ผู้ตรวจตรา,ผู้ควบคุม,ผู้ตรวจสอบ,เครื่องควบคุม
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
civil disobedienceการขัดขืนอย่างสงบ, การดื้อแพ่ง, การขัดขืนคำสั่ง (ผู้บังคับบัญชา)[ดู passive resistance ประกอบ] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
disobedience, civilการขัดขืนอย่างสงบ, การดื้อแพ่ง, การขัดขืนคำสั่ง (ผู้บังคับบัญชา) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Managing your bossการจัดการผู้บังคับบัญชา [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
commander (n.) ผู้บังคับบัญชา See also: หัวหน้า, ผู้บัญชาการ, ผู้ออกคำสั่ง Syn. commandant, head, administrator, chief, leader, captain, dictator, ruler, skipper
superior (n.) ผู้บังคับบัญชา See also: ผู้ที่เหนือกว่า, ผู้ที่อาวุโสกว่า Syn. chief, director, manager, senior, supervisor
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Alejandro Fulgencio Goya, chief military officer of Costa Gravas.- ที่คุณอาจต้องการจะรู้ - อเล็กซานเดอร์ ฟูลเจนซิโอ โกย่า ผู้บังคับบัญชา เจ้าหน้าที่ทหารของ คอสตา กราเวี่ยน
Because there'd be a mandatory hearing, and this whole embarrassment would become a matter of record.เพราะฉันจะไม่ฟัง ผู้บังคับบัญชา และความอึดอัดใจทั้งหมดจะถูกลืม
When you first asked me to be your Chief of Staff, you asked me to be honest with you.ตอนที่ท่านขอให้ผมเป็น ผู้บังคับบัญชา ท่านขอให้ผมซื่อตรงกับท่าน
With all due respect, Commander, you broke my trust.ด้วยความเคารพอย่างสูง ผู้บังคับบัญชา คุณต้องวางใจผม
In 1957, my father, Cesare Manzoni, was one of the 107 bosses from all over the country who was invited to the Apalachin Convention, which ended in a manhunt.ในปี 1957 พ่อของฉัน Cesare Manzoni เป็นหนึ่งใน 107 ผู้บังคับบัญชา จากทั่วประเทศ ผู้ที่ได้รับเชิญให้แอปาลาชิน อนุสัญญาซึ่งจบลงด้วยการตามล่า.
She will be all right, Commander, as long as you do exactly what I say.เธอจะไม่เป็นอะไรหรอก ผู้บังคับบัญชา ทราบเท่าที่คุณทำตามที่ผมบอกทุกอย่าง
As chief. What do you got?อย่าง ผู้บังคับบัญชา ได้อะไรบ้าง?
Commander, the additional reinforcements have arrived.ผู้บังคับบัญชา กำลังเสริมมาถึงแล้ว
Commander, you're going to find Officer Weston to be an incredible asset to you and your team.ผู้บังคับบัญชา คุณกำลังจะ พบเจ้าหน้าที่เวสตัน เป็นคนที่น่าทึ่ง เพื่อคุณและทีม
Commander, how did you get them to surrender?ผู้บังคับบัญชา คุณทำให้พวกมันยอมตัวได้ไง
Comandante Juan Pablo Turrini.ผู้บังคับบัญชา จวน แพบโบล เทอรีนี่
Commander Dinco, just to be clear, you are identifying the man in these photos as Quentin Coles, correct?ผู้บังคับบัญชา ดินโก้ ขอพูดให้ชัดเจน คุณระบุตัวผู้ชายในภาพนี้ คือ เควนติน โคลส์ ถูกมั๊ย?
Commander. Uhura, he took her.ผู้บังคับบัญชา ยูฮูเขาพาเธอ
Who? Your previous commander, Sholto.ผู้บังคับบัญชาของคุณชอลโต
My supervisor told me to come this way.ผู้บังคับบัญชาของฉันบอกฉันที่จะมาทางนี้
Vargo's commanding officer is refusing to see us without legal representation.ผู้บังคับบัญชาของวารโก้ปฎิเสธไม่ให้ความร่วมมือทางกฎหมายกับทางเรา.
Previous commander?ผู้บังคับบัญชาคนก่อน
Kohn's boss doesn't even know that he is here.ผู้บังคับบัญชาคอร์น ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเขาอยู่ที่นี่
Who's your superior, Gainslay?ผู้บังคับบัญชาคุณคือใคร กินเลย์ใช่ไหม
My chief wanted to arrest you, I convinced him to send you home.ผู้บังคับบัญชาฉันต้องการรวบตัวนาย -ฉันจะช่วยเขาเพื่อส่งนายกลับบ้านซะ
The superiors at the Bureau were concerned he was getting paranoid.ผู้บังคับบัญชาที่สำนักงานได้กังวลว่า เขากำลังมีอาการหวาดระแวง
Chief tells me you really pissed off the FBI;ผู้บังคับบัญชาบอกฉัน ว่าเธอไม่พอใจFBI มากๆ
Where is your Commander?ผู้บังคับบัญชาอยู่ไหน..
My superiors have been monitoring the Buy More since it reopened.ผู้บังคับบัญชาได้ติดจอทั่วบายมอล์ ตั้งแต่เปิดใหม่
The Commandant has his villa nearby, where his wife does her part to keep up a respectable family life, just like in any other garrison town.ส่วนผู้บังคับบัญชา มีคฤหาสน์อยู่ใกล้ๆนั่นเอง และภรรยาของพวกเค้า ก็ทำหน้าที่ดูแลครอบครัว เหมือนๆกับทุกครอบครัวตามชานเมือง
We had one young John Thomas ostensibly commanding.เรามีหนึ่งหนุ่มจอห์นโทมัส ประหนึ่งว่าผู้บังคับบัญชา
Apparently, the Soviet Commander there is exceptionally brutal, as those photos indicate.อย่างที่ปรากฏ ผู้บังคับบัญชากองทัพโซเวียตฃNโหดร้ายอำมหิต อย่างที่เห็นในรูปถ่าย
I wanna be interrogated by your superiors.ฉันขอถูกสอบจากคนที่เป็นผู้บังคับบัญชาการของแก
Don't go around your immediate superior.แกข้ามหัวผู้บังคับบัญชาไม่ได้
He never disappointed his superiors.เขาไม่เคยทำให้ผู้บังคับบัญชาผิดหวัง
I put this claim to the head of the armed forces, General Bizimungu.ผมเล่าคำกล่าวอ้างให้ผู้บังคับบัญชาการ ท่านนายพล บิซิมูลกูฟังแล้วครับ
And funny drawings of your commanding officer.และคำพูดตลกๆ ที่ขียนเอาไว้บนผนังถึงผู้บังคับบัญชาของคุณ
She's an American nurse who was married to his commanding officer.เธอเป็นพยาบาลชาวอเมริกัน ที่แต่งงานกับผู้บังคับบัญชาของผู้กอง..
Just like a young company commander needs his colonel.เหมือนที่ผู้กองมือใหม่.. ต้องการผู้บังคับบัญชาของเค้า
Soldier, get me your commanding officer.ทหาร ไปตามผู้บังคับบัญชามา
But I have watched you grow and develop since then, both as men and pilots, and I can say that I am proud to be your captain.แต่ฉันเฝ้ามองการเติบโต และพัฒนาการของคุณ ทั้งในฐานะชายชาตรีและนักบิน ฉันพูดได้เต็มปากว่าภูมิใจ ที่ได้เป็นผู้บังคับบัญชาฝูงบินนี้
Well, I've cleared it with your superiors, if that's what you mean.เราคุยกับผู้บังคับบัญชาของคุณแล้ว ถ้านั่นเป็นสิ่งที่คุณสงสัย
He's still a soldier, and I'm still his CO.เขาเป็นทหาร และผมเป็นผู้บังคับบัญชาของเขา
Here, take this to your Commander.นี่.. เอานี่ไปให้ผู้บังคับบัญชานาย
Your disrespect for senior officers... puts your men at needless risk.คุณกำลังขัดคำสั่งผู้บังคับบัญชา... พากำลังพลไปเสี่ยงให้ไร้ประโยชน์

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ผู้บังคับบัญชา
Back to top