ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ปา

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ปา*, -ปา-

ปา ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปา (v.) throw See also: pitch Syn. ขว้าง
ปา (clas.) mouth
ปา (n.) mouth See also: lip
ปากกบ (n.) beveled joint
ปากกระจับ (n.) horn chestnut-shaped lips See also: caltrop-shaped mouth
ปากกระจับ (n.) spittoon
ปากกระจับ (n.) spittoon
ปากกระบอกปืน (n.) muzzle See also: gun muzzle, gunpoint
ปากกระบะ (n.) pit viper See also: a species of poisonous snake Syn. งูปากกระบะ
ปากกระบะ (n.) pit viper See also: a species of poisonous snake Syn. งูปากกระบะ
ปากกล้า (adj.) sharp-tongued See also: outspoken
ปากกว้าง (n.) broadbill See also: a kind of water snake
ปากกว้าง (n.) broadbill See also: a kind of water snake
ปากกัดตีนถีบ (v.) struggle See also: endeavor Syn. ดิ้นรน, มุมานะ
ปากกา (n.) pen
ปากกาขนนก (n.) quill See also: quill pen
ปากกาลูกลื่น (n.) ballpoint pen See also: ballpoint, ballpen Syn. ปากกาหมึกแห้ง
ปากกาหมึกซึม (n.) fountain pen
ปากกาหมึกแห้ง (n.) ballpoint pen See also: ballpoint, ballpen Syn. ปากกาลูกลื่น
ปากขม (v.) have a bitter taste in one´s mouth
ปากขม (v.) have a bitter taste in one´s mouth
ปากขอ (n.) hookworm Syn. พยาธิปากขอ
ปากคม (adj.) sharp-tongued
ปากคลอง (n.) mouth of a canal See also: entrance to a canal
ปากคลอง (n.) mouth of a canal See also: entrance to a canal
ปากคอเราะราย (adj.) caustic See also: tongue-lashing Syn. ปากเปราะเราะราย
ปากคัน (adj.) loose-tongued See also: given to gossiping Syn. ปากตำแย, ปากบอน
ปากคำ (n.) testimony See also: statement, evidence Syn. คำให้การ
ปากคีบ (n.) forceps See also: tweezers
ปากจัด (adj.) sharp-tongued See also: sarcastic, caustic Syn. ปากคอเราะราย, ปากตะไกร
ปากจิ้งจก (n.) pliers Syn. คีมปากจิ้งจก
ปากจิ้งจก (n.) a species of green snake Syn. งูปากจิ้งจก
ปากจิ้งจก (n.) a species of green snake Syn. งูปากจิ้งจก
ปากฉลาม (n.) serration See also: orifice shaped like a shark´s mouth Syn. ปากช้าง
ปากช้าง (n.) serration See also: orifice shaped like a shark´s mouth Syn. ปากฉลาม
ปากช้าง (n.) serration See also: orifice shaped like a shark´s mouth Syn. ปากฉลาม
ปากซ่อม (n.) snipe Syn. นกปากซ่อม
ปากซอย (n.) entrance to the sides treet See also: mouth of the sideroad Syn. ปากตรอก
ปากซอย (n.) entrance to the sidestreet See also: mouth of the sideroad Syn. ปากตรอก
ปากตรอก (n.) mouth of the lane See also: entrance to the road Syn. ปากซอย
English-Thai: HOPE Dictionary
ball-point penปากกาลูกลื่น, Syn. ball point
ballpenปากกาลูกลื่น, Syn. ball point
cheilosisปากนกกระจอก
holy landปาเลสไตน์, Syn. Palestine
pascalปาสกาลเป็นชื่อภาษาระดับสูง (high level language) ภาษาหนึ่ง ที่นิยมใช้กันมากพอสมควร มักใช้ในการสอนวิชามโนทัศน์ในการเขียนโปรแกรม ผู้คิดภาษานี้ชื่อ Niklaus Wirth แต่ตั้งชื่อภาษาตามชื่อของนักคณิตปรัชญาคนสำคัญคนหนึ่งคือ Blaise Pascalดู high level language ประกอบ
stomatitisปากอักเสบ
aboral(แอบอ' รัล) adj. ว่งตรงข้ามหรือไปจากปา
acanthocephalan(อะแคนโธเซฟ' ฟาแลน) พยาธิปากขอชนิดหนึ่งใน class Acanthocephala (parasitic worm)
acidulous(อะซิด' ดิวลัส) adj. ค่อนข้างเปรี้ยว, รุนแรง, ทารุณ, เป็นกรดปานกลาง. -acidulent adj.
afternoons(อาฟเทอะนูนซฺ', แอฟ-') n. รสที่ยังกรุ่นอยู่ในปาก, ความรู้สึกที่กรุ่นอยู่หลังเหตุการณ์ที่พอใจผ่านไป
agape 1(อะเกพ') adv.,adj. อ้าปากค้าง (และตกใจ) (with the mouth wide open)
ageless(เอจฺ' เลส) adj. ไม่ยอมแก่, ไม่ยอมล้าสมัย, ชั่วกาลปาวสาน, ตลอดไป, Syn. eternal)
alembic(อะเลม' บิคป n. อุปกรณ์การต้มกลั่นที่มีปากหรือหัวเป็นจะงอย, สิ่งที่ทำให้บริสุทธิ์, สิ่งที่กลั่น
algol(แอล' กอล) n. Algo (rithmic) L (anguge) เป็นภาษาหนึ่งในการทำ programming ของระบบคอมพิวเตอร์ ย่อมาจากคำว่า ALGOrithmic Language เป็นภาษาที่ใช้ ในการเขียนโปรแกรม ปัจจุบันนี้ ภาษานี้เกือบจะไม่มีใช้แล้ว เพราะเป็นภาษาที่ค่อนข้างสลับซับซ้อน แต่ก็ถือกันว่าเป็นต้นตระกูลของ ภาษาปาสกาล (Pascal)
allonym(แอล' โลนิม) n. ชื่อของอีกบุคคลหนึ่งที่ ผู้เขียนใช้เป็นนามปากกาของตน. -allonymous adj.
altocumulus(แอลโทคิว' มิสลัส) n., (pl. -lus) ชั้นเมฆที่อยู่สูงปานกลางระดับ 8,000-20,000 ฟุต มีลักษณะเป็นก้อนกลุ่มที่กลม
ancylostomiasis(แอนซะลิสโทไม' อะซิส) n. พยาธิปากขอ., Syn. ankylostomiasis
anemone(อะเนม' โมนี) n. พืชจำพวก ดอกบัวเงิน สัตว์ทะเลใน phylum Coelenterata ซึ่งมีหนวดรอบปากของมัน (ranunculaceous plant)
antipope(แอน' ทิโพพ) n. ผู้ที่อ้างเป็นสันตะปาปา, การเลือกสันตะปาปาที่ไม่ได้ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
apache(อะแพช'ชี) n., (pl. Apaches) อินเดียนแดงเผ่าอะปาเช่
aquiline(แอค'วิลิน) adj. เกี่ยวกับหรือคล้ายนกอินทรีย์,เป็นรูปขอ,เป็นรูปปากนกอินทรีย์
aramaic(อาระเม'อิค) n. ภาษาอาหรับของประเทศซีเรียและปาเลสไตน์ (Aramean, Aramaean)
arc de triomphe(อาร์ค ดา ทรีออฟ') โค้งชัยชนะที่อยู่ในปารีส (located in Paris)
articulator(อาร์ทิค'คิวเลเทอะ) n. ผู้ที่พูดหรือออกเสียงได้ชัดเจน,สิ่งที่มีเสียงที่ชัดเจน, อวัยวะที่ใช้สำหรับพูด (เช่น ลิ้น,ริมฝีปาก)
assai(อะซา'อี) adv. เร็วมาก. -n. ต้นปาล์มในบราซิล
astomatous(เอสทอม'มะทัส) adj. ไร้ปาก, ไร้ส่วนที่เป็นปาก (having no mouth)
athapaskan(แอธธะแพส'คัน) n. กลุ่มภาษาอินเดียแดง (ในแคนนาดา อาลาสกา ออริกอน แคลิฟอร์เนีย) . เช่น ภาษาอาปาเช่., Syn. Athapascan, Athabascan, Athabaskan
baboon(บาบูน') n. ลิงขนาดใหญ่ชนิดหนึ่งมีปากคล้ายสุนัขกระพุ้งแก้มใหญ่,หางสั้น,คนที่หยาบคาย, See also: baboonish adj. ดูbaboon
bar code optical scannerเครื่องกราดตรวจรหัสแท่งด้วยแสง เป็นอุปกรณ์ชนิดหนึ่งที่มีลักษณะคล้ายปากกาแสง (light pen) ใช้ฉายแสงลงไปที่รหัสแท่งที่ต้องการอ่าน เครื่องจะรายงานบนจอภาพในขณะเดียวกันก็ส่งข้อมูลนั้นไปบันทึกในหน่วยความจำ การทำงานจะอยุ่ในราว 100 ตัวอักษรต่อวินาที หรืออาจเร็วกว่านั้น
bastille(เบสทีล') n. คุกและป้อมปราการที่ขังนักโทษการเมืองในกรุงปารีส และถูกพวกกบฏยึดได้เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม ค.ศ. 1789,คุก,ป้อมปราการ, Syn. bastile
arpanet(อาร์ปาเน็ต) ARPA นั้นย่อมาจาก Advanced Research Project Agency เป็นชื่อหน่วยงานที่ทำการวิจัยและทดลองเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทั่วประเทศของกระทรวงกลาโหม สหรัฐอเมริกา ที่เชื่อมโยงสถาบันวิจัยและมหาวิทยาลัยต่าง ๆ เข้าด้วยกัน โดยมีจุดประสงค์ที่จะเพิ่มศักยภาพทางการทหารให้แก่กระทรวงกลาโหม ปัจจุบัน เครือข่ายอาร์ปาเน็ต ได้ไปผนวกเข้ากับเครือข่ายอื่น ๆ อีกหลายเครือข่าย เป็นเครือข่ายรวมใหญ่ในชื่อว่า "อินเตอร์เน็ต" (Internet)
beak(บีค) n. จะงอย,ปากนก,ปากกา,ส่วนที่คล้ายจะงอบปาก,จมูก,ผู้พิพากษา,ครู, See also: beaked adj., Syn. bill,nib,neb
beaker(บีค'เคอะ) n. ถ้วยขนาดใหญ่ที่มีปากกว้าง,ถ้วยสุราขนาดใหญ่,แก้วที่มีส่วนปากเป็นรูปจะงอย
bigmouthn. คนปากมาก,คนปากบอน,คนพูดปากมาก
bill(บิล) {billed,billing,bills} n. ตั๋วเงิน,พันธบัตร,ธนบัตร,บิล,ใบเสร็จ,ใบแสดงรายงานซื้อขาย,พระราชบัญญัติ,ญัตติ,ร่างญัตติ,คำโฆษณา,รายการ,หนังสือยื่นฟ้อง,จะงอยปาก,ปากนก -Phr. (a Bill of Oblivion พระราชบัญญัติอภัยโทษ) -Id. (bill the bill สนองความต้องการทั้งหมด
birthmarkn. ตำหนิบนผิวหนังแต่กำเนิด,ไฝ,ปา
blow(โบล) {blew,blown,blowing,blows} vi. เป่าลม,ทำให้เกิดกระแสลม,ผิวปาก,พ่นลมหายใจ,พ่นน้ำ,คุยโต,ระเบิดออก (ยางรถ) จากไป,วิ่งหน'vt. พัด,เป่าให้เคลื่อนไหว,เป่า (แก้ว) ,ทำให้โกรธ,ทำให้ระเบิด,ทำให้ (ม้า) เหนื่อยหอบ,ใช้จ่ายฟุ่มเฟือย,ไปจาก -n. ลมแรง,พายุ,การเป่าลม,การต
bore(บอร์) {bored,boring,bores} vi.,vt.,n. อดีตกาลของbear,เจาะรู,ไซ,เจาะช่อง,คว้าน,เปิดทาง,แหวกทาง,ความรำคาญ,คนน่าเบื่อ,คนพูดมาก,สิ่งที่น่าเบื่อ,ทำให้เบื่อหน่าย,ทำให้น่าเบื่อ,รูเจาะ,ช่อง,ส่วนกว้างของลูกสูบ,ปากกระบอกลำกล้องปืน,เครื่องเจาะรู,กระแสน้ำที่ขึ้นอย่า
bowl(โบล) n. ชาม,ชามกลม,กระเปาะ,กระปุก,สนาม,ลูกโบว์ลิ่ง,การเล่นโบว์ลิ่ง vi. โยนโบว์ลิ่ง,เล่นโบว์ลิ่ง vt. กลิ้ง,เล่น,เล่นโบว์ลิ่ง
breath(เบรธ) n. ลมหายใจ,การหายใจ,ชีวิต,พลังชีวิต,การหายใจเข้าครั้งหนึ่ง,การแสดงข้อคิดเห็นเล็กน้อย,ร่องรอย,กระแสลมอ่อน,กลิ่นปาก,กลิ่น,ไอ -Conf. breathe,breadth
English-Thai: Nontri Dictionary
acquiesce(vi) ยินยอม,ยอมรับ,สงบปากสงบคำ,นิ่งเฉย
acquiescence(n) การยินยอม,การยอมรับ,การสงบปากสงบคำ,การนิ่งเฉย
acrobatics(n) การแสดงปาหี่,การแสดงผาดโผน
agape(adj) อ้าปากกว้าง,ตกใจ,เปิดกว้าง
ageless(adj) อมตะ,อยู่ชั่วกัลปาวสาน,ตลอดไป
palate(n) เพดานปา
altercate(vi) ทะเลาะกัน,วิวาทกัน,เป็นปากเสียงกัน
archbishop(n) หัวหน้าบาทหลวง,พระสันตปาปา
beak(n) จะงอยปาก,ปากนก,จมูก,ครู,ผู้พิพากษา
bias(n) เส้นทแยง,ความลำเอียง,อคติ,อุปาทาน
bigmouth(n) คนปากบอน,คนปากมาก
bilabial(adj) เกิดจากริมฝีปากทั้งสอง
birthmark(n) ไฝ,ปา
blunderbuss(n) ปืนปากแตร
brawl(n) การทะเลาะกัน,การมีปากเสียง,การวิวาท
brink(n) ปากขอบ,ริม
bulb(n) กระเปาะ,หลอดไฟ
bulbous(adj) คล้ายกระเปาะ,โป่ง
calix(n) ขั้วดอกไม้,กระเปา
canker(n) โรคปากเปื่อย,ผื่น
catchword(n) คำพูดติดปาก,คำขวัญ
clamp(n) คีมหนีบ,ปากคีบ,ที่หนีบ
colloquialism(n) ภาษาปาก,ภาษาพูด,คำพูดธรรมดาๆ
crusty(adj) มีเปลือก,ปากร้ายใจดี,ดื้อ,หยาบ
cup(n) ถ้วย,ถ้วยกีฬา,เหล้า,ยาดอง,เบ้า,กระเปา
ODDS AND odds and ends(n) ของจิปาถะ,ของเล็กๆน้อย,ปกิณกะ,ของเบ็ดเตล็ด
deadly(adj) ร้ายแรง,มหันต์,ร้ายกาจ,ปางตาย,เต็มที่,ถึงตายได้
declaim(vi) พูดในที่ชุมนุมชน,แสดงปาฐกถา,แสดงสุนทรพจน์
declamation(n) การพูดในที่ชุมนุมชน,ปาฐกถา,การแสดงสุนทรพจน์
delicious(adj) อร่อย,มีรสกลมกล่อม,โอชะ,ถูกปาก,ดีเยี่ยม
derisive(adj) เป็นที่เย้ยหยัน,เป็นที่ดูถูก,เป็นขี้ปา
devour(vt) มูมมาม,สวาปาม,ทำลาย,เผาผลาญ,ล้างผลาญ
discourse(n) การสนทนา,การบรรยาย,การอภิปราย,การพูด,ปาฐกถา
disquisition(n) การถกเถียง,การตรวจสอบ,การค้นคว้า,การบรรยาย,ปาฐกถา
distasteful(adj) ไม่ถูกปาก,ไม่อร่อย,ไม่ถูกรส,ไม่ถูกใจ,ขมขื่น,น่ารังเกียจ
dumb(adj) เป็นใบ้,พูดไม่ได้,ไม่ปริปาก,เหมือนน้ำท่วมปาก,โง่,ทึ่ม
edge(n) ขอบ,ริม,ปาก,สัน,คมมีด,ข้าง,ความคม,เหลี่ยมเขา
endless(adj) ไม่มีที่สิ้นสุด,ไม่สุดสิ้น,ไม่รู้จบ,ชั่วกัลปาวสาน
entrance(n) การเข้า,ทางเข้า,ปากแม่น้ำ,ปากทาง,การเข้าเรียน
estuary(n) ปากน้ำ,อ่าว
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
batikปาเต๊ะ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
cardiaปากกระเพาะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
external acoustic meatus; meatus, external auditoryปากรูหู [มีความหมายเหมือนกับ antrum auris; duct, acoustic; duct, auditory ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
forcepsปากคีบ, คีม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
harelip; cheiloschisis; cleft lip; stomatoschisis; stomoschisisปากแหว่ง [มีความหมายเหมือนกับ cleft lip, single] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
introitusปากช่อง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
moderateปานกลาง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
pincersปากคีบ, คีม, ก้ามปู [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
stomatitisปากอักเสบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
thrush; stomatitis, mycoticปากอักเสบเชื้อรา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
aboralไปจากปาก, ห่างจากปาก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
acheiliaสภาพไร้ริมฝีปากแต่กำเนิด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
acinusกระเปาะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
airway๑. ทางเดินอากาศหายใจ [มีความหมายเหมือนกับ passage, air; tract, respiratory]๒. ท่อหายใจทางปาก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
alligator forcepsคีมปากจระเข้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ampullaกระเปาะ [มีความหมายเหมือนกับ utricle ๑] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
ancylostome; ankylostome; hookwormพยาธิปากขอ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
apertureรู, ช่อง, ปาก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
beaked pelvis; pelvis, rostrateเชิงกรานรูปปากนก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
bell butt jointรอยต่อชนปากบานนอก [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
bilabial sound; bilabial; labial; labial soundเสียงจากริมฝีปาก, โอษฐชะ [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
cardiac๑. -หัวใจ๒. -ปากกระเพาะ๓. ผู้ป่วยโรคหัวใจ [มีความหมายเหมือนกับ cardiopath] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
catch phrase; catchwordคำพูดติดปาก, คำคม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
catchword; catch phraseคำพูดติดปาก, คำคม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
placenta praevia; placenta previa; presentation, placental๑. รกเกาะต่ำ๒. รกขวางปากมดลูก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cheilosisริมฝีปากอักเสบแตกเป็นร่อง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
colloquial language; colloquialภาษาปาก [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
conclaveที่ประชุมเลือกตั้งสันตะปาปา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
concordat (Fr.)ความตกลงระหว่างสันตะปาปากับรัฐบาล [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
demi relief; mezzo-rilievo; middle reliefรูปนูนปานกลาง [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
diaphragmแผ่นครอบ (ปากมดลูก) [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
dyspeptic ulcerแผลเปื่อยในปาก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
encyclical, papalสารสันตะปาปา (ใช้ในวงการศาสนา) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
estoppelการถูกตัดบท (โดยกฎหมาย), กฎหมายปิดปาก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
feldsparเฟลด์สปาร์, แร่ฟันม้า [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
gag๑. เครื่องถ่างปาก๒. ขย้อน [มีความหมายเหมือนกับ retch] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
GMT (Greenwich Mean Time)จีเอ็มที (เวลาปานกลางกรีนิช) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
stomatognathic system; gnathostomatic systemระบบปากและขากรรไกร [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
Greenwich Mean Time (GMT)เวลาปานกลางกรีนิช (จีเอ็มที) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
halitosis๑. ลมหายใจเหม็น๒. ปากเหม็น [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Ball-point pensปากกาลูกลื่น [TU Subject Heading]
Birthmarkปาน [การแพทย์]
Cervixปากมดลูก,คอมดลูก,ส่วนคอมดลูก [การแพทย์]
Miraclesปาฏิหาริย์ [TU Subject Heading]
Moderateปานกลาง [การแพทย์]
Mouthปาก [TU Subject Heading]
Nevusปาน [TU Subject Heading]
Pakistanปากีสถาน [TU Subject Heading]
Palestineปาเลสไตน์ [TU Subject Heading]
Paparazziปาปารัซซี่ [TU Subject Heading]
Papua New Guineaปาปัวนิวกินี [TU Subject Heading]
Paris (France)ปารีส (ฝรั่งเศส) [TU Subject Heading]
stomaปากใบ, ช่องเล็ก ๆ ที่อยู่ระหว่างเซลล์คุมของใบพืช เป็นทางผ่านของน้ำและแก๊ส [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Stomatitisปากอักเสบ [TU Subject Heading]
Acronymนามปากกา [เทคโนโลยีการศึกษา]
Adaเอดาภาษาสำหรับเขียนโปรแกรมที่กระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริกากำหนดให้ผู้รับเหมาเขียนโปรแกรมและงานประยุกต์ให้กับกระทรวงฯ ชื่อของภาษานี้ตั้งขึ้นตามนามของออกุสตา เอดา ไบรอน (Augusta Ada Byron) ผู้เป็นนักคณิตศาสตร์สตรีชาวอังกฤษ ภาษาเอดามีโครงสร้างพื้นฐานคล้ายกับภาษาปาสกาล แต่มีส่วนประกอบอื่นๆ เพิ่มเติมอีกมากทำให้กลายเป็นภาษาที่ใหญ่ [คอมพิวเตอร์]
Anapanasmrtiอานาปานสติ [TU Subject Heading]
Ancylostomaพยาธิปากขอแอนซัยลอสโตมา [TU Subject Heading]
Ancylostomiasisโรคพยาธิปากขอแอนคัยลอสโตมา [TU Subject Heading]
antherอับเรณู, ส่วนหนึ่งของเกสรเพศผู้มีลักษณะเป็นกระเปาะ เป็นแหล่งสร้างและเก็บละอองเรณู [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Aphoniaอาการเสียงแห้ง; อะโฟเนีย, อาการ; พูดไม่มีเสียงเพียงแต่ปากขมุบขมิบ; ไม่มีเสียงเลย; พูดไม่มีเสียง; พูดไม่มีเสียงเพียงปากขมุบขมิบ [การแพทย์]
Asparaginaseแอสปาราจิเนส, เอนไซม์, เอ็นซัยม์แอสพาราจิเนส [การแพทย์]
Asparagineแอสพาราจีน, แอสปาราจีน [การแพทย์]
Atoll แนวปะการังแบบวงแหวนหรือเกือกม้า เป็นแนวปะการังที่มีรูปร่างลักษณะเป็นวงแหวน หรือเกือกม้า เป็น การพัฒนาแนวปะการังในระดับน้ำลึก ซึ่งอาจเกิดจากภูเขาไฟยุบตัวลง ปะการังจะอยู่บริเวณปากปล่องล้อมรอบ lagoon ดู lagoon เพิ่มเติม [สิ่งแวดล้อม]
Baccal Stageระยะกลืนที่อยู่ในปาก [การแพทย์]
Balladลำนำนิทาน, ลำนำนิทาน, บัลลาดบัลลาดหรือศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถานสาขาวิชาวรรณกรรมคือ ลำนำนิทาน เป็นรูปแบบหนึ่งของคำประพันธ์บทร้อยกรองแบบดั้งเดิมที่บอกเล่าเรื่องเป็นเพลง แต่เดิมเป็นเพลงเล่าเรื่องถ่ายทอดด้วยปากเปล่าสำหรับการแสดงในที่สาธารณะ มักร้องโดยใช้ท่วงทำนองแบบดั้งเดิมและใช้ดนตรีประกอบการเต้นรำ บัลลาดส่วนใหญ่จะบอกเล่าเรื่องราวที่เป็นโศกนาฏกรรมของความรักหรือภัยพิบัติของบุคคล เป็นบทกวีสั้น ๆ โดยทั่วไปจะอยู่ในรูปแบบของบทสนทนาประกอบการแสดง บัลลาดเป็นรูปแบบของบทกวีที่กวีและนักประพันธ์เพลงของอังกฤษมักนิยมใช้เพื่อเขียนลำนำเป็นโคลงบทสั้น ๆ ตั้งแต่ช่วงยุคกลางต่อมาจนถึงศตวรรษที่ 18 และใช้อย่างกว้างขวางทั่วไปในยุโรป อเมริกา ออสเตรเลียและแอฟริกาเหนือ ต่อมาในศตวรรษที่ 19 จนถึงปัจจุบัน บัลลาดถูกนำมาใช้ในความหมายของเพลงป็อปเป็นเพลงช้า ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะใช้กับเพลงรัก
Bay อ่าว ส่วนของทะเลสาบ ซึ่งเว้าโค้งเข้าไปในแผ่นดิน โดยมีความกว้างที่ปากอ่าวมากกว่าความยาวจากปากอ่าวถึงก้นอ่าว [สิ่งแวดล้อม]
Billings Methodการสังเกตมูกปากมดลูก [การแพทย์]
Bowman's capsuleโบว์แมนแคปซูล, ส่วนหนึ่งของหน่วยไตมีลักษณะเป็นกระเปาะกลมประกอบด้วยผนัง 2 ชั้น ภายในมีโกลเมอรูลัสหรือ กลุ่มหลอดเลือดฝอย [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Bar สันดอน หมวดทรัพยากรที่ดินและการใช้ที่ดิน หมายถึง เนินที่เกิดจากกระแสน้ำพัดพาตะกอนมาตกจมทับถม จนเกิดเป็นสันหรือพืดสัน ในบริเวณ ลำแม่น้ำ ปากแม่น้ำ หรือนอกจากชายฝั่งทะเล ซึ่งอาจเป็น สิ่งกีดขวางต่อการเดินเรือได้ หมวดทรัพยากรสิ่งมีชีวิตในน้ำ หมายถึง พืดสันทรายหรือตะกอนอื่นๆ ที่กระแสน้ำพัดพามาตกทับถมสะสมไว้มาก จนเกิดเป็นสันหรือพืดยื่นขวางหรือปิดปากน้ำทางเข้าท่าเรือและปากอ่าว ซึ่งอาจจะเป็นสิ่งกีดขวางต่อการเดินเรือได้ แบ่งออกได้เป็นประเภทต่างๆ คือ สันดอนก้นอ่าว (Bay-Head Bar), สันดอนปากอ่าว (Bay-Mouth Bar), สันดอนจะงอยปากอ่าว (Bay-Mouth Split) และสันดอนเชื่อมเกาะ(Tombolo) [สิ่งแวดล้อม]
Base Metal กลุ่มแร่โลหะพื้นฐาน แร่โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก ซึ่งมีหลายชนิดต่าง ๆ กัน ได้แก่ - แร่ทองแดง พบในจังหวัดเลย ลำปาง เชียงราย แพร่ ตาก กระบี่ - แร่ตะกั่ว พบในจังหวัดกาญจนบุรี พัทลุง - แร่สังกะสี พบในจังหวัดกาญจนบุรี ตาก - แร่พลวง พบในจังหวัดลำปาง ลำพูน ตาก ชลบุรี กาญจนบุรี สตูล - แร่ดีบุก พบในจังหวัดเชียงใหม่ ตาก กาญจนบุรี ราชบุรี ชุมพร นครศรีธรรมราช พังงา ภูเก็ต ระนอง สงขลา ตะกั่วป่า [สิ่งแวดล้อม]
Bog ที่ลุ่มสนุ่น, พรุ บริเวณที่ลุ่มน้ำขังตลอดปีหรือเกือบตลอดปี มีซากพืชที่ตายแล้วผุพังกลายเป็น พีต(peat) ที่เป็นกรดจัด จับตัวกันในลักษณะหลวม ๆ ทับถมกันหนาบางตามสภาพแวดล้อมที่เกิด บางส่วนลอยอยู่บนผิวน้ำ บางส่วนจมใต้ผิวน้ำ เมื่อเหยียบย่ำจะหยุ่นคล้ายฟองน้ำ พืชพรรณที่ขึ้นในพรุมีหลากหลาย ได้แก่ หญ้า กก เฟริ์น ปาล์มหมาก หวาย เตย รวมทั้งไม้ยืนต้นบางชนิด ดิน อินทรีย์ที่พบในพื้นที่นี้มีปฎิกิริยาเป็นกรดจัด [สิ่งแวดล้อม]
Brackish or Estuaries Ecosystem ระบบนิเวศน้ำกร่อย ระบบนิเวศในบริเวณที่น้ำมีความเค็มตั้งแต่ 2-30 ส่วนในพันส่วน เป็น ระบบนิเวศบริเวณปากแม่น้ำบริเวณที่มีการผสมผสานกันระหว่างน้ำจืด และน้ำทะเล มีการเปลี่ยนแปลงความเค็มตามฤดูกาล แต่ละบริเวณจะมี ลักษณะทางสัณฐานวิทยาและขนาดแตกต่างกันไป บริเวณน้ำกร่อยนี้ โดยทั่วไปเป็นบริเวณที่มีความอุดมสมบูรณ์ของแร่ธาตุ อาหาร และผลผลิตทางชีวภาพสูง เนื่องจากได้รับสารอาหารมาจากแม่น้ำ เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำวัยอ่อนที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ องค์ประกอบที่สำคัญของบริเวณน้ำกร่อยในเขตร้อน คือ ป่าชายเลน (Mangrove Forest) [สิ่งแวดล้อม]
Buccal Capsuleช่องปาก [การแพทย์]
Cepacolเซปาคอล [การแพทย์]
Cervical intraepithelial neoplasiaเซลล์ผิดปกติก่อนเป็นเนื้องอกปากมดลูก [TU Subject Heading]
Chalcocite คาลโคไซต์ แหล่ง - พบในจังหวัดเพชรบูรณ์ สุโขทัย และเชียงราย เป็นแหล่งเล็ก ๆ อยู่กับทองแดงที่จังหวัดลำปาง ประโยชน์ - เป็นสินแร่ทองแดงที่มีค่า เพราะมีเนื้อทองแดงถึงร้อยละ 79.8 [สิ่งแวดล้อม]
Cheilosisริมฝีปากแตก,ปากและลิ้นแตกและอักเสบ,โรคปากนกกระจอก,การอักเสบของเยื่อบุริมฝีปาก [การแพทย์]
Cerberus Rhynchopsงูปากกว้างน้ำเค็ม [การแพทย์]
Christmas treeท่อและวาล์วติดตั้งอยู่ที่ปากหลุม , ท่อและวาล์วติดตั้งอยู่ที่ปากหลุม (Wellhead) ควบคุมการไหลของน้ำมันและก๊าซไม่ให้เกิดการ blowout [ปิโตรเลี่ยม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
cartride (n.) สิ่งที่ขว้าง ปา หรือยิงออกไป เช่น ก้อนหิน จรวด Syn. projectile, rocket
missile (n.) สิ่งที่ขว้าง ปา หรือยิงออกไป เช่น ก้อนหิน จรวด Syn. projectile, cartride, rocket
throw down (phrv.) ขว้าง / ปา / โยนลง Syn. chuck down, fling down
throw at (phrv.) ปา / ขว้างไปที่ Syn. chuck at, fling at
shy at (phrv.) ปา/ขว้างไปที่ (อย่างแรง) Syn. chuck at, fling at, hurl at, sling at, throw at, toss at
toss at (phrv.) ปา/ขว้างไปที่ (อย่างแรง) Syn. chuck at, fling at, hurl at, sling at, throw at
bazoo (sl.) ปา
cakehole (sl.) ปา
chops (sl.) ปา
fly trap (sl.) ปา
gob (sl.) ปา
mouth (n.) ปาSee also: ช่องปาก, ช่องปาก
north and south (sl.) ปา
trap (sl.) ปา
yap (n.) ปา
cakehole (n.) ปาก (คำสแลง)
puke hole (sl.) ปาก (คำหยาบ)
trap (n.) ปาก (คำไม่เป็นทางการ)
sprinkler (n.) ปากกระบอกฉีด See also: หัวฉีด Syn. nozzle
gunpoint (n.) ปากกระบอกปืน See also: การเล็งปืน
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
This pen doesn't write wellปากกาแท่งนี้เขียนไม่ดีเลย
This pen has run outปากกาแท่งนี้หมึกหมดแล้ว ขอยืมคุณหน่อยได้ไหม?
They'll have a party for their 10th wedding anniversaryพวกเขาจะจัดปาร์ตี้ครบรอบวันแต่งงานปีที่ 10
Actually, I was born in Lampangจริงๆ แล้วฉันเกิดที่ลำปา
We could have a partyพวกเราควรจะจัดปาร์ตี้นะ
We'll have our first anniversary partyพวกเราจะจัดปาร์ตีฉลองครบรอบหนึ่งปี
Everybody enjoyed themselves at the partyทุกคนต่างก็สนุกสนานที่งานปาร์ตี้
She won't allow a party in this houseเธอไม่ยอมให้มีปาร์ตี้ในบ้านหลังนี้
She won't allow us to have a partyเธอจะไม่ปล่อยให้เราจัดปาร์ตี้
I say you keep your mouth shut and let her dreamฉันว่าคุณปิดปากให้สนิทและปล่อยให้เธอฝันไปเถอะ
Just keep your mouth shut and let him do the talkingแค่ปิดปากเงียบไว้แล้วปล่อยให้เขาเป็นคนพูด
I haven't been to a party by myself in a long timeฉันไม่เคยไปงานปาร์ตี้ด้วยตนเองนานแล้ว
You shut up when I talk to my boy, understand?คุณช่วยหุบปากตอนที่ฉันพูดกับลูกชายฉันด้วย เข้าใจไหม?
I had no idea there was gonna be a party hereฉันไม่รู้ว่าจะมีปาร์ตี้กันที่นี่
If you want me to keep quiet, then, do me a favorถ้าอยากให้ฉันปิดปากเงียบล่ะก็ ช่วยอะไรให้ฉันสักอย่างสิ
I want something in exchange for keeping quietฉันต้องการบางสิ่งเป็นการแลกเปลี่ยน สำหรับการปิดปากเงียบ
Bribe me to keep my mouth shut!ให้สินบนเพื่อปิดปากฉันสิ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Pa-pa-pa-pa, pa-pa-paบา ยา ปา ปา ปา บา บา
Lips! They're totally different!ปาก ดูสิปากเธอไม่เหมือนฉันเลย
Can we prosecute him?ปากก็พูดไม่ได้ ไม่ได้รับรส
"Get outta the way!ปากก็ร้องอย่าขวางทางๆ
Points the muzzle of the gun back towards Derrick's face and boom.ปากกระบอกปืนหันไปที่หน้าของเดอริค และ บูม
You've got a big mouth, girl, and too many teeth.ปากกล้านักนะนังหนู มีฟันเยอะดีนี่
Busted my ass, but ended up comptroller of a billion dollar pipeline in the rectum of the Third World.ปากกัดตีนถีบ แต่ลงเอยไปทำบัญชี มูลค่าพันล้านที่เป็นท่อน้ำเลี้ยง ส่งตรงไปสู่ประเทศโลกที่สาม
You have Cheeto hands and Cheeto mouth.ปากกับมือเธอเปื้อนชีโต๊สไปหมดแล้ว
Pen, plastic bag, the alcohol.ปากกา ถุงพลาสติก เเอลกอฮอล์ล้างเเผลงั้นหรอ
Pen, pen, pen, pen.ปากกา ปากกา ปากกา อยู่ไหนเนี่ยยย ไม่ง
The pen. It's still there.ปากกา มันยังอยู่นั่น
The pen. Tranq him, get the ticket.ปากกา วางยาเขา เอาตั๋วมา
Pen, glasses, a watch, a coin.ปากกา, แก้วน้ำ, นาฬิกา, เหรียญ
My pen creates stories of a world that might have been- a world of my imagining.ปากกาก่อสร้างเป็นเรื่องราว ของโลก ว่ามันคงจะเป็นแบบใด โลกในจินตนาการของดิฉัน
Pen on paper, that's what I need. Or go run your game somewhere else.ปากกากับกระดาษ นั่นแหล่ะที่ฉันต้องการ หรือนายไปเล่นเกมที่อื่นซะ
My pen was on the table.ปากกาฉันยังอยู่บนโต๊ะ
Where's my pen?ปากกาฉันอยู่ไหน ทำไมคุณถึงสนใจนัก
An inferior pen isn't suitable for a member of my familyปากกาชั้นเลวนั่น ไม่ควรคู่กับคนตระกูลฉัน
The pen is mightier than the sword.ปากกานั่นมันมีพลังกว่าดาบ
This pen works and I personally love this pen...ปากกานี้ทำงานและฉันเองรัก ปากกานี้
The thing about these pens is that they have tiny little point tips on them, and then I end up pressing too hard, and...ปากกานี่มันปลายเล็กเนอะ ฉันต้องกดแรงๆ...
This pen contains enough cyanide to kill everyone within 100-yard radius.ปากกานี้มีเพียงพอ ไซยาไนด์ฆ่าทุกคน ภายในรัศมี 100 หลา
This pen is a microphone.ปากกานี้เป็นไมโครโฟน
A pen? You stab me with a goddamn pen?ปากกานี่ไง คุณใช้ปากกาทิ่มแทงความรู้สึกของผม
Ballpoints make them press down, when they press down, they write like monkeys.ปากกาลูกลื่น จะทำให้พวกเขาลายมือเหมือนไก่เขี่ย
A fountain pen lt's a fountain penปากกาหมึกซึม ปากกาหมึกซึมจริงๆ
One of these fountain pens is missing. Okay.ปากกาหมึกซึมหายไปด้ามหนึ่ง โอเค
God, a pen? I don't know.ปากกาเนี่ยเหรอ ไม่รู้สิ
Your penlight, can I use it?ปากกาไฟฉายคุณเหรอ? ยืมหน่อยนะ
My mouth sometimes runs away from me.ปากของข้าชอบรนหาเรื่อง
Your mouth doesn't look so good.ปากของคุณ ไม่ได้ดูดี ดังนั้น
You're mouth might be saying: Hey, we cool!ปากของคุณก็จะพูดว่า เฮ้ , พวกเราเจ๋งเว้ย!
Your mouth may yet bring you much trouble, Miss O'Neil.ปากของคุณยังอาจทำให้คุณมีปัญหามากมิสโอนีล
Found an extra tooth in my mouth last night.ปากของผม มีฟันเพิ่มขึ้น
Their mouths are teeming with bacteria.ปากของพวกมันจะเต็มไปด้วยเชื้อโรค
The boy's mouth was taped shut.ปากของเด็กถูกเทปปิดไว้อยู่
Only your mouth is a mouth?ปากของเธอเป็นได้แค่ปากเท่านั้น?
Her lips are extremely chapped.ปากของเธอเสียหายมากเลย
Experiencing intense nausea but not breaking.ปากข้าไม่ปริแน่แต่อ๊วกอาจจะแตก
People love to take credit for the fun ones.ปากคนมันก็พูดใส่ไข่กันให้สนุกปากต่อๆกัน

ปา ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
マーカ[まーか, ma-ka] Thai: ปากกาเมจิก,ปากกาสำหรับ mark English: marker

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ปา
Back to top