ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ปรี่

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ปรี่*, -ปรี่-

ปรี่ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปรี่ (adv.) excessively See also: extremely Syn. ล้น
ปรี่ (v.) rush See also: move quickly, dash, charge Syn. รี่เข้าใส่, วิ่งเข้าหา, พุ่งเข้าใส่
ปรี๊ด (adv.) sound of whistle
ปรี่เข้าใส่ (v.) go in
ปรี่เข้าใส่ (v.) go straight in See also: dash (in), rush (in) Syn. รี่เข้าใส่
English-Thai: HOPE Dictionary
acerbate(แอส' เซอเบท adj. อะเซอ' บิท) ทำให้เปรี้ยวหรือขม, ทำให้ไม่สนุก, โมโห, Syn. irritate
acerbity(อะเซอ' บิที) n. รสเปรี้ยวและฝาด, ความรุนแรง, Syn. harshness, sourness)
acescent(อะเซส' เซนทฺ) adj. เปลี่ยนเป็นเปรี้ยว, ค่อนข้างเปรี้ยว -acescency n.
acetify(อะเซท' ทิไฟ) vt., vi. เปลี่ยนเป็นน้ำส้มสายชู, ทำให้เปรี้ยว (turn into vinegar)
acetous(แอส' ซิทัส) adj. ประกอบด้วย acetic acid, เปรี้ยว., Syn. acetose
acid(แอส' ซิด) adj.,n. กรด, เปรี้ยว, รุนแรง, ฉุนเฉียว, สิ่งที่เปรี้ยว, LSD. -acidly adv.
acidic(อะซิด' ดิค) adj. เปรี้ยว, เกี่ยวกับกรด, ซึ่งสามารถสร้างกรด, Syn. forming acid)
acidity(อะซิด' ดิที) n. ภาวะเป็นกรด, ความเปรี้ยว, ความเป็นกรดมากเกินไป, Syn. sourness
acidophilus milkนมเปรี้ยวที่เนื่องจากใส่เชื้อแบคทีเรียจำพวก Lactobacillus acidophilus
acidulous(อะซิด' ดิวลัส) adj. ค่อนข้างเปรี้ยว, รุนแรง, ทารุณ, เป็นกรดปานกลาง. -acidulent adj.
acidy(แอส' ซิดี) adj. เปรี้ยว
alegar(แอล' ลิการ์, เอ' ลิการ์) ale (ดู) เปรี้ยว
alive(อะไลว') adj. มีชีวิตอยู่, คงอยู่, กระปรี้กระเปร่า, ร่าเริง, ครึกครื้น, เต็มไปด้วยชีวิต, สนใจต่อ, ตระหนักถึง, Syn. living, existing ###A. dead)
amarelle(แอม' มะเรล) n. ต้นเชอร์รี่เปรี้ยวจำพวก Prunus ceasus (sour cherry)
cant(แคนทฺ) n. ข้อความเท็จ,คำพูดเท็จ,คำพูดปากหวานก้นเปรี้ยว,ถ้อยคำพิเศษที่ใช้เฉพาะในหมู่ชนหนึ่ง ๆ ,ภาษาวิชาชีพ,การพูดเป็นเพลง,ความเอียง vi. พูดแบบปากหวานแต่ก้นเปรี้ยว,พูดเป็นเพลง, Syn. hypocrisy
canter(แคน'เทอะ) {cantered,cantering,canters} n. ชายพเนจร,ผู้ที่ปากหวานแต่ก้นเปรี้ยว,การวิ่งเหยาะ ๆ ของม้า vt.,vi. วิ่งเหยาะ ๆ
clabbern. นมเปรี้ยวที่แข็งตัว. vt.,vi. ทำให้แข็งตัว
clap(แคลพฺ) {clapped,clapping,claps} vt. ตบเบา ๆ ,ตีเสียงดังเปรี้ยง,ตีปีก,กระพือปีก,ตบมือ,ปิดดังปั๊ง,รีบทำ,เอาใส่คุก. vi. ตบมือ,เคลื่อนเร็วด้วยเสียงดัง
crack(แครค) {cracked,cracking,cracks} vi. มีเสียงดังเฟี้ยว (สะบัดแส้) ,มีเสียงแครก ๆ ,มีเสียงแตกดังเปรี้ยง ๆ ,ระเบิดแตก,ตีให้แตก,ทุบ,ต่อย,สลายตัว (เนื่องจากถูกความร้อน) ,คุยโว vt. ทำให้เกิดเสียงดังเปรี้ยง,ทำให้แตกร้าว,กล่าว,บอก., See also: crack a crib บุกเข
crackle(แครค'เดิล) {crackled,crackling,crackles} vi.,vt.,n. (การ) (ทำให้) ปะทุ,มีเสียงดังเปรี้ยง (โครม,ตูมตาม) ,เป็นรอยแตกละเอียดผิวหน้า,ร่างแหของรอยแตกละเอียด,เครื่องเคลือบ, Syn. crack,snap
crash(แคร?) {crashed,crashing,crashes} vt.,vi. ชนโครม,ปะทะโครม,มีเสียงลั่นดังเปรี้ยง,มีเสียงกระทบหรือชนกัน,พุ่งชน,พัง,ล้มเหลว,พ่ายแพ้,ปรากฎตัว n. เสียงดังสนั่น (ที่เกิดจากการกระทบหรือชนกัน) ,การตกของเครื่องบิน,ความล้มเหลว,ความพังพินาศ คำที่มีความหมายเหมือนกั
crud(ครัด) {crudded,crudding,cruds} n. สิ่งสะสมหรือคราบที่สกปรกโสมม,คนที่สกปรกโสมม,สิ่งที่ไร้ค่า,น่ารังเกียจ น่าขยะแขยง vt.,vi. ทำให้เป็นนมเปรี้ยวหรือนมที่เข้มข้น
dynamo(ได'นะโม) n. เครื่องกำเนิดไฟฟ้า,ผู้ที่กระปรี้กระเปร่า
frizzle(ฟริซ'เซิล) {frizzled,frizzling,frizzles} vi.,vt. (ทำให้) เกิดเสียงดังเปรี๊ยะ ๆ (เสียงทอด)
perk(เพิร์ค) vi. เชิดหน้า,เงย,ชูคอ,กระฉับกระเฉงขึ้นมา,เสือก,ทะลึ่ง,วางมาด,วางท่า vi.,vt. กรอง,ชง,ซึมผ่านadj. ปราดเปรียว,ว่องไว,กระปรี้กระเปร่า,อวดดี,เชิดหน้า,เงยหน้า,แต่งตัว. perkingly adv., See also: perkish adj., Syn. perky
piccalilli(พิค'คะลิลลี) n. ผักดองรสเปรี้ยวเผ็ด
ping(พิง) n. (เสียง) ดังเปรี้ยง,เสียงดังกล่าว, See also: pinger n. เครื่องทำให้เกิดเสียงดังกล่าว
raspberry(แรซ'เบอรี) n. ผลไม้ (ต้นไม้) เล็ก ๆ /รสเปรี้ยวจำพวก Rubus, สีม่วงแดงอมดำ
refresh(รีเฟรช') vt. ทำให้มีชีวิตชีวา,ทำให้สดชื่น,กระตุ้นความจำ,ก่อไฟ,เติมพลัง,อัดแบตเตอรี่,ทำให้ฟื้นคืน vi. ดื่มเครื่องดื่ม,กระปรี้กระเปร่า,สดใส,ฟื้นคืน, See also: refresher n. refreshful adj., Syn. revive,freshen,reanimate
refreshment(รีเฟรช'เมินทฺ) n. สิ่งที่ทำให้สดชื่นหรือกระปรี้กระเปร่า (โดยเฉพาะเครื่องดื่มหรือาหาร) การทำให้สดชื่นหรือกระปรี้กระเปร่า, Syn. food,drink,renewal
rosellan. กระเจี๊ยบแดง กระเจี๊ยบเปรี้ยว
sloe(สโล) n. ผลไม้สีดำเปรี้ยวลูกเล็กของต้นจำพวก Prunus spinosa, ต้นไม้ดังกล่าว
sour(เซา'เออะ) adj. เปรี้ยว,บูดบึ้ง,บูด,ฟูขึ้น,ไม่สมใจ,ไม่มีรสชาด,เลว,มีอารมณ์บูดบึ้ง,ขุ่นเคือง n. สิ่งที่เปรี้ยว vi.,vt. (ทำให้) กลายเป็นเปรี้ยว,หมัก,หมักฟู,ทำให้เสื่อมเสีย,ทำให้เปรอะเปื้อน, (ดิน) เป็นกรดมากเกินไป,ทำให้เน่า,ทำให้ขมขื่น,ทำให้ขุ่นเคือง.
sour grapesn. รังเกียจสิ่งที่ตัวเองไม่มีหรือไม่สามารถมีได้,องุ่นเปรี้ยว
specious(สพี'เชิส) adj. ดูเรียบร้อยภายนอก,น่าชมแต่ภายนอก,หน้าเนื้อใจเสือ,ปากหวานก้นเปรี้ยว,ดูคล้ายมีเหตุผล., See also: speciousness n., Syn. colourable
sweet(สวีท) adj. หวาน,มีรสดี, (นม) สด,ไม่ใส่เกลือ,ไพเราะ,หอม,มีกลิ่นดี,น่าพอใจ,ที่รัก,เป็นที่รัก,มีค่า,จัดการได้ง่าย,งดงาม,นิ่มนวล, (อากาศ) สดชื่น,ไม่มีกลิ่น,ไม่มีกรด,ไม่เปรี้ยว,ไม่มีสารกัดกร่อน,ไม่มีสารกำมะถัน,น่าตกใจ n. รสหวาน,กลิ่นน่าดม,ความหวาน,รสดี,สิ่งที่หวาน
tart(ทาร์ท) adj. รสจัด,เปรี้ยว,เผ็ด,กัดกร่อน,เผ็ดร้อน,บาดใจ,แสบลิ้น, (ปาก) จัด., See also: tarrly adv. tartness n., Syn. sharp,vinegary
thud(ธัด) n. เสียงตกดังโครมหรือเปรี้ยง,การทุบที่ทำให้เกิดเสียงดังกล่าว vt.,vi. ทุบหรือตีหรือต่อยที่ทำให้เกิดเสียงดัง. -thuddingly adv.
yoghourt(โย'เกิร์ท) n. นมเปรี้ยว
yoghurt(โย'เกิร์ท) n. นมเปรี้ยว
English-Thai: Nontri Dictionary
acid(adj) เปรี้ยว,ฉุนเฉียว,สาหัส,รุนแรง
alive(adj) มีชีวิตอยู่,คงอยู่,ดำรงอยู่,ร่าเริง,กระปรี้กระเปร่า
animated(adj) กระปรี้กระเปร่า,ร่าเริง,มีชีวิตชีวา
buttermilk(n) นมเปรี้ยว
curd(n) นมข้น,นมเปรี้ยว
energetic(adj) ซึ่งมีกำลังมาก,แข็งแรง,กระปรี้กระเปร่า,ขะมักเขม้น
filly(n) ม้าตัวเมีย,ผู้หญิงคะนอง,สาวเปรี้ยว
hale(adj) แข็งแรง,กระปรี้กระเปร่า,มีกำลังวังชา,ไม่มีโรค
life(n) ชีวิต,สิ่งมีชีวิต,ความกระปรี้กระเปร่า
snappy(adj) คล่อง,เร็ว,ว่องไว,กระปรี้กระเปร่า,ฉับพลัน
reanimate(vt) ทำให้กระปรี้กระเปร่า,ทำให้มีชีวิตจิตใจ,ทำให้คืนชีพ,ฟื้นฟู
refreshment(n) เครื่องดื่ม,ความสดชื่น,ความกระปรี้กระเปร่า
rejuvenate(vt) ทำให้กระปรี้กระเปร่าขึ้น,ทำให้หนุ่มขึ้น,ชุบตัว
sour(adj) ไม่มีรสชาติ,เปรี้ยว,ไม่พอใจ,บูดบึ้ง,ขุ่นเคือง
tart(adj) เปรี้ยว,แหลม,รสจัด,เผ็ดร้อน,บาดใจ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
acidity๑. สภาพกรด๒. ภาวะเปรี้ยว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
decrepitateแตกเปรี๊ยะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Acidic Taste, Sharpรสเปรี้ยวมาก [การแพทย์]
Cat Clay แคตเคลย์ ดินเหนียวที่มีจุดประของแร่จาโรไซต์ในหน้าตัด ของดิน ลักษณะคล้ายผงกำมะถันเกาะตัวกันหลวม ๆ ปะปนอยู่กับเนื้อดิน นอกจากจุดสีประของแร่จาโรไซต์แล้ว ยังมีจุดประสีเหลือง แดงหรือน้ำตาลของสารพวกเหล็ก และแมงกานีส เป็นต้น ปะปนอยู่ในชั้นดินเป็นจำนวนมาก ทำให้ดินเป็นกรดจัดหรือเปรี้ยวจัด [สิ่งแวดล้อม]
Curdแข็งตัว,นมเปรี้ยว,คราบ [การแพทย์]
taste budตุ่มรับรส, ตุ่มขนาดเล็กที่ผิวลิ้น  ทำหน้าที่รับรสหวาน เปรี้ยว เค็ม ขม [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
at ease (idm.) กระปรี้กระเปร่า See also: มีชีวิตชีวา, สบายใจ
bioflavonoid (n.) วิตามินพี พบในเปลือกผลไม้รสเปรี้ยว (เช่นมะนาว)
buttermilk (n.) นมเปรี้ยวชนิดหนึ่ง
clacking sound (n.) เสียงแตกเปรี้ยงๆ Syn. snap, clap
crack (n.) เสียงแตกเปรี้ยงๆ Syn. clacking sound, snap, clap
crackle (n.) เสียงดัง (เปรี้ยง, ตูมตาม, โครม)
crackling (n.) เสียงดังเปรี้ยง
flush (n.) ความกระปรี้กระเปร่า See also: ความกระฉับกระเฉง Syn. vigor, vitality Ops. feebleness
frizzle up (idm.) ทำให้เสียงลั่นดังเปรี๊ยะ
get up (phrv.) กระปรี้กระเปร่า See also: กระตือรือร้น
lift (n.) ความกระปรี้กระเปร่า See also: ความดีใจ, ความร่าเริง
piccalilli (n.) ผักดอกรสเปรี้ยวเผ็ด
ping (vt.) ทำให้เกิดเสียงดังเปรี้ยง
ping (n.) เสียงดังเปรี้ยง Syn. clink, ting, sonar echo
rejuvenate (vt.) ทำให้กระปรี้กระเปร่า Syn. invigorate, refresh
rejuvenated (adj.) ซึ่งกระปรี้กระเปร่า See also: ซึ่งฟื้นคืนสู่สภาพปกติ Syn. convalescent
rejuvenator (n.) ผู้กระปรี้กระเปร่า See also: ผู้ฟื้นคืนสู่สภาพปกติ
rough and ready (sl.) กระปรี้กระเปร่า See also: กระฉับกระเฉง
sloe (n.) ผลไม้รสเปรี้ยว
sonar echo (n.) เสียงดังเปรี้ยง Syn. clink, ting
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Turn off what is sour, turn into a flower and bloom, bloom.ปิดสิ่งที่คือเปรี้ยว กลายคือดอกไม้บานบาน
Now, come on, boys, where's your spirit? I don't hear no singing.กระปรี้กระเปร่าหน่อยสิ ไม่เห็นร้องเพลงกันเลย
Supple, pouting breasts, firm thighs.อรชร, อกอวบอั๋น, ต้นขาแน่นเปรี๊ยะ
I was alone under that burning skyผมอยู่ภายใต้ท้องฟ้าที่เปรี้ยง
You little tart. What have you done to my protégé?แม่สาวเปรี้ยว เธอทำอะไรกับเด็กของฉันเนี่ย
Come on, you're single. Have some hormones.เอาน่า นายเป็นโสดแล้ว น่าจะกระปรี้กระเปร่า
Sweet-and-sour peasant soup. Why'd you say it was seafood chowder?ซุปชาวนาหวานและเปรี้ยว ทำไมเธอถึงบอกว่ามันเป็นซุปอาหารทะเล?
Retire with a bang, eh, E.J.?เกษียณแบบเปรี้ยงปร้างเลย อี.เจ.
Although he's getting better now. In the beginning it was just pffftt...ตอนนี้ก็ดีขึ้นนิดหน่อย แค่เริ่มต้น ก็ ปรี้ดดดด...
The evil is swelling up and flowing out of me!พลังปีศาจประทุออกมา จนล้นปรี่เลยแน่ะ
And her delicious sweet "punhetinhas."ปลากะพงเปรี้ยวหวานของเขาด้วย
"of our forces at the front, "all payment of civic pensionsเพื่อรักษาความแกร่งและกระปรี้กระเปร่า...
This is payback for a drug deal gone sour.นี้เป็นคืนทุนสำหรับการจัดการยาเสพติดไปเปรี้ยว
The one that looks like a transvestite or the one that looks like a dominatrix?เอาตัวที่ดูหรูเริ่ด หรือตัวที่ดูแล้วเปรี้ยวจี๊ด
That Friday night before the Monday the series was to begin the fax machine spit out a letter from this very high priced lawyer in New York that Monsanto had hired.คืนวันศุกร์ก่อนวันจันทร์ที่ซีรีส์เรื่องนี้จะเริ่มออกฉาย เครื่องแฟกซ์ก็คายจดหมายออกมาฉบับหนึ่ง จากทนายความค่าตัวสูงปรี๊ดในนิวยอร์ก
She might even be hotter than Regina George.เธอเปรี้ยวขึ้นนะเนี่ย มากกว่าRegina Georgeอีก
I heard it was hilariousคุณจะได้ดังเปรี้ยงปร้างไง
She's a little sour but I'd give it try.หล่อนออกจะเปรี้ยวนิด ๆ นะ แต่น่าลองว่ะ
Chelsea. - Well-coached.- โค้ชเก่ง ฟิตเปรี๊ยะ
So that leaves me with the simplicity of the grapefruit or the complexity of the pineapple.หรือไม่ก็หวานๆ เปรี้ยวๆ แบบสัปปะรด
Why do I feel like some sour stuff?ทำไมฉันรู้สึกอยากกินของเปรี้ยวๆก็ไม่รู้?
Don't know why I keep craving sour food.ไม่รู้ทำไม ฉันถึงอยากกินของเปรี้ยวๆ
No, it's cuz you've been eating sour stuff all day...ปล่าว, เป็นเพราะเธอเอาแต่กิน ของเปรี้ยวๆทั้งวันต่างหาก
And whacks me right in the mouth!ฟาดเปรี้ยง เข้าที่ปาก
Ooh, got my pressure all up and my nerves goin.ทำเอาฉันความดันพุ่งปรี๊ด ๆ เส้นประสาทเต้นตุ้บตั้บ ๆ
You know what? You and Chad are gonna run my blood pressure up.เธอกับแชัดทำให้ความดันฉันพุ่งปรี๊ด
If I can capture the tension between these two--มันทำให้ฉันรู้สึกถึงกล้ามที่ฟิตเปรี๊ยะ
I can't believe you killed your grandmother from jerking off.ไม่อยากเชื่อเลยว่าแกฆ่าย่าของแกด้วยการ พุ่งปรี๊ด
Because, if she would just give up a little ass, then maybe you wouldn't be killing your relatives with your money shot.เพราะถ้าหล่อนยอมให้แกแอ้มสักหน่อย แกคงไม่ต้องฆ่าญาติ ด้วยการพุ่งปรี๊ดของแกหรอ
Porn, cumshot, dead grandmother, grounded forever?ดูหนังโป๊ พุ่งปรี๊ด ย่าตาย ถูกห้ามออกนอกบ้านตลอดไปเหรอ
I bet he doesn't have time to blow his load on his family.แน่นอนว่าเขาไม่มีเวลาไปพุ่งปรี๊ใส่ญาติเขาหรอก
Hey, I heard that you killed Grandma with your cumshot.เฮ้ย ข้าได้ข่าวมาว่า เองฆ่าย่าด้วยไอ้นํ้าพุ่งปรี๊ดของเอง
You're way too wild for that.คุณเปรี้ยวเกินกว่าที่จะเป็นนักเขียน
I ain't wearing no tights.ฉันไม่ได้ใส่ชุดฟิตเปรี๊ยะ
You could wear tights. I'm not wearing tights.คนุไม่สามารถใส่ชุดฟิตเปรี๊ยะได้หรอก ฉันไม่ใส่ชุดฟิตเปรี๊ยะ
The trick is finding that perfect blend of sweet and sour.กลเม็ดที่ต้องหาให้เจอ คือการผสมผสานระหว่างหวาน และก็เปรี้ยว
I'm so hot babes, what kind of costume is this!ร้อนฉิบ ที่รัก, เครื่องแต่งตัวอะไรฟิตเปรี๊ยะ!
Nice and tight, John. I'm impressed.ฟิตเปรี๊ยะเลย จอห์น น่าประทับใจ
Your stomach's acting up because you keep eating spicy, salty and sweet stuff too much.คุณปวดท้องบ่อยเพราะว่าคุณกินของเผ็ด เปรี้ยว หวาน เยอะเกินไป
Plus, sweet and sour chicken and seafood noodles!แล้วก็ ไก่เปรี้ยวหวานกันก๋วยเตี๋ยวทะเลด้วย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ปรี่
Back to top