ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ประดับประดา

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ประดับประดา*, -ประดับประดา-

ประดับประดา ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ประดับประดา (v.) decorate See also: adorn, embellish, furnish, ornament, bedeck, trim, garnish, festoon Syn. ประดับ, ตกแต่ง, เสริมแต่ง, แต่งแต้ม
English-Thai: HOPE Dictionary
blazonry(เบล'เซินรี) n. การประดับประดาอย่างฉูดฉาด,วิธีการทำเครื่องหมาย,เครื่องตรา,ตรา
illuminationn. การส่องแสงสว่าง,การทำให้กระจ่าง,ความสว่าง,แหล่งของแสง,การประดับประดาด้วยสีสัน,การระบายสีประกอบ
English-Thai: Nontri Dictionary
finery(n) เครื่องตกแต่ง,เครื่องประดับประดา
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
bedeck (vt.) ประดับประดา See also: ตกแต่ง, ทำให้สะพรั่ง Syn. decorate
adorned (adj.) ที่ตกแต่งประดับประดา Syn. garnished, decorated
adornment (n.) การประดับประดา See also: การจัดแต่ง, การตกแต่ง Syn. ornamentation, embellishment
decorated (adj.) ที่ตกแต่งประดับประดา Syn. garnished
decorative (adj.) ซึ่งใช้ตกแต่งหรือประดับประดา See also: ซึ่งตกแต่งแล้ว, มีการตกแต่งอย่างหรูหรา Syn. ornamental, attractive
garnished (adj.) ที่ตกแต่งประดับประดา Syn. decorated
ornamentally (adv.) อย่างประดับประดา
reredos (n.) การตกแต่งประดับประดาฉากหลังแท่นบูชา (ทางศาสนาคริสต์)
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Did you decorate and furnish it yourself?คุณตกแต่งประดับประดามันด้วยตนเองหรือนี่
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The adornment of some sort of flashy affect to sort of try to distract witnesses.เป็นพวกประดับประดาร่างกายด้วยเสื้อผ้าโก้เก๋ เพื่อเบี่ยงเบนความสนใจของผู้เห็นเหตุการณ์
Christmas tree ornaments...ต้นคริสมาสต์ประดับประดาอย่างสวยงาม..
Just came by to check on the decorations.ว่าไงออร์สัน ผมแค่แวะผ่านมาดูเค้าตกแต่งประดับประดาอะไรหน่อย
I'm trying to make this place warm and inviting and spectacular and have this Halloween party shot by Elle friggin' Decor so someone will see it and swoop in and take this place off our hands, and then I can feel freeผมพยายามที่จะทำให้ที่นี่อบอุ่น น่าดึงดูดใจและส่องแสง ได้ลงภาพในนิตยสาร กับการประดับประดาปาร์ตี้ฮาโลวีน
Isn't it a little early to be putting up Christmas decorations?มันไม่เร็วไปหน่อยเหรอ การประดับประดารับวันคริสต์มาส
I hate the fact that you have to put up decorations.เกลียดความจริงที่ว่า คุณต้องตกแต่งประดับประดา
And that's when I noticed all the Christmas decorations going up.และเมื่อฉันสังเกตุเห็น การประดับประดาคริสต์มาส เริ่มขึ้น
You know that the Ancient Egyptians used self-adornment to...คุณรู้ไหมว่า ชาวอียิปต์โบราณ ใช้การประดับประดาร่างกาย... ..
What? I see the halls are decked.อะไรน่ะ ผมเห็นคฤหาสน์ถูกประดับประดา
He taxed the village... to fill his castle with the most beautiful objects.ทรงรีดเงินภาษี... ซื้อสิ่งประดับประดาปราสาท

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ประดับประดา
Back to top