ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

บูดบึ้ง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *บูดบึ้ง*, -บูดบึ้ง-

บูดบึ้ง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
บูดบึ้ง (adj.) sullen See also: wry, sulky, grouchy Syn. ขึ้งเครียด, บึ้ง, บึ้งตึง, บูด Ops. เบิกบาน, แจ่มใส
English-Thai: HOPE Dictionary
dorty(ดอร์'ที) adj. บูดบึ้ง,โกรธ,ไม่พูดด้วย., See also: dortiness n.
dour(ดัวร์) adj. บูดบึ้ง,ขุ่นใจ,เศร้า,เข้มงวดกวดขัน
dyspeptic(ดิสเพพ'ทิค) adj. เกี่ยวกับอาหารไม่ย่อย,เศร้าโศก,กลัดกลุ้ม,บูดบึ้ง
grimace(กริม'เมส) n. หน้าตาบูดบึ้ง,หน้าตาบู้บี้. vi. ทำหน้าตาบูดบึ้งหรือบู้บี้., See also: grimacer n. grimacingly adv., Syn. scowl
grouch(เกราชฺ) vi. บ่น,แสดงความไม่พอใจ n. คนขี้บ่น,คนที่มีอารมณ์บูดบึ้ง, Syn. complain
grouchy(เกรา'ชี) adj. บูดบึ้ง,ไม่พอใจ,คับอกคับใจ,อารมณ์ไม่ดี., See also: grouchily adv. grouchiness n., Syn. ill-tempered,sulky
grouty(เกรา'ที) adj. อารมณ์ไม่ดี,บูดบึ้ง
grump(กรัมพฺ) n. คนขี้บ่น,grumps อารมณ์ไม่ดี,อารมณ์บูดบึ้ง
grumpy(กรัม'พี) adj. อารมณ์ไม่ดี,อารมณ์บูดบึ้ง., See also: grumpily adv. grumpiness n., Syn. grumpish,ill-tempered
lower(โล'เออะ) {lowered,lowering,lowers} vt. ทำให้ต่ำลง,ลดลง,ลดเสียง,ทำให้ต่ำต้อย,ลดเกียรติ,ทำให้ระดับเสียงต่ำลง. vi. ลดลง,น้อยลง,จมลง, (ท้องฟ้า) มืดลง,มืดมน,ขมวดคิ้ว,บูดบึ้ง. n. ท้องฟ้ามืดลง,ลักษณะอาการที่คุกคาม,การขมวดคิ้ว,หน้าตาบูดบึ้,ฟันล่าง,ขากรรไกรล่าง.
lowering(โล'เออริง) adj. มืดฟ้า,อากาศทำท่าจะมีฝน,ขมวดคิ้ว,บูดบึ้ง,หดหู่ใจ,โกรธ., Syn. louring,dark
morose(มะโรส') adj. มีอารมณ์ไม่ดี,บูดบึ้ง, See also: morosity n., Syn. sour ###A. cheerful
pout(เพาทฺ) vi. ยื่นปาก,บุ้ยปาก,ทำหน้าบึ้ง,ทำหน้าไม่พอใจ,โป่ง,บวม,ยื่น. vt. ยื่นปาก,บุ้ยปาก. n. การยื่นปาก,การบุ้ยปาก,อารมณ์บูดบึ้ง., See also: poutful adj. poutingly adv.
sour(เซา'เออะ) adj. เปรี้ยว,บูดบึ้ง,บูด,ฟูขึ้น,ไม่สมใจ,ไม่มีรสชาด,เลว,มีอารมณ์บูดบึ้ง,ขุ่นเคือง n. สิ่งที่เปรี้ยว vi.,vt. (ทำให้) กลายเป็นเปรี้ยว,หมัก,หมักฟู,ทำให้เสื่อมเสีย,ทำให้เปรอะเปื้อน, (ดิน) เป็นกรดมากเกินไป,ทำให้เน่า,ทำให้ขมขื่น,ทำให้ขุ่นเคือง.
stern(สเทิร์น) adj. เข้มงวด,กวดขัน,พิถีพิถัน,เคร่งครัด,รุนแรง,ไม่ผ่อนผัน,บูดบึ้ง n. ส่วนหลังของเรือ,ท้ายเรือ,ส่วนหลัง,ส่วนท้าย,บั้นท้าย,ตะโพก,ก้น,หาง, See also: sternly adv. sternness n., Syn. austere,severe
stuffy(สทัฟ'ฟี) adj. อบอ้าว,อุดอู้,หายใจไม่ค่อยออก,บูดบึ้ง,น่าเบื่อหน่าย,โอ้อวด,โอหัง,ล้าสมัย,อยู่ในกรอบประเพณี. -stuffily adv., See also: stuffiness n., Syn. stifling,airless
sulky(ซัล'คี) adj. เคืองใจ,โกรธเคือง,อารมณ์บูดบึ้ง,เสียใจ,มืดสลัว. n. รถม้าสองล้อที่นั่งเดี่ยว., See also: sulkily adv. sulkiness n.
sullen(ซัล'เลิน) adj. บึ้งตึง,ไม่พูดไม่จา,โกรธ,เคือง,มีอารมณ์บูดบึ้ง,มืดสลัว,เชื่องช้า,เฉื่อยชา., See also: sullenly adv. sullenness n., Syn. morose,glum
surly(เซอ'รี) adj. บูดบึ้ง,บึ้งตึง,หยาบคาย,ไร้มารยาท,ไม่เป็นมิตร,มืดมน,มืดมัว., See also: surlily adv. surliness n., Syn. insolent,rude
English-Thai: Nontri Dictionary
grimace(n) หน้าตาบูดเบี้ยว,หน้าตาบู้บี้,หน้าตาบูดบึ้ง
morose(adj) ใจคอหดหู่,พื้นเสีย,บูดบึ้ง,อารมณ์ไม่ดี
pettish(adj) บูดบึ้ง,ขุ่นเคือง,โกรธ,ขี้งอน,เจ้าโทสะ
sour(adj) ไม่มีรสชาติ,เปรี้ยว,ไม่พอใจ,บูดบึ้ง,ขุ่นเคือง
sulky(adj) โกรธเคือง,บูดบึ้ง,อารมณ์บูด,บึ้งตึง
sullen(adj) มืดมัว,บูดบึ้ง,มืดสลัว,เฉื่อยชา,บึ้งตึง
surly(adj) โกรธ,เหี้ยมโหด,บูดบึ้ง,ตาเขียว,ไร้มารยาท
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
grouchy (adj.) บูดบึ้ง See also: อารมณ์เสีย Syn. ill-tempered Ops. even-tempered, easygoing
surly (adj.) บูดบึ้ง See also: หยาบคาย, โกรธเกรี้ยว, มีอารมณ์ร้าย Syn. bad-tempered, churlish, rude, sullen, irascible, grumpy
grimace (n.) หน้าตาบูดบึ้ง Syn. sneer, smirk
grimace (vi.) ทำหน้าบูดบึ้ง Syn. frown, glower
lower (vi.) ทำหน้าบูดบึ้ง See also: ขมวดคิ้ว Syn. frown, scowl
wrily (adv.) อย่างบูดบึ้ง
wriness (n.) การทำหน้าบูดบึ้ง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
So, why the grouchiness?งั้นทำไมถึงบูดบึ้งนัก
His face, brooding and pen.""สีหน้าบูดบึ้ง ครุ่นคิด"
Your "brooding and pensive" shoulders.ไหล่ตอนกำลัง 'บูดบึ้ง ครุ่นคิด' ของนายแน่ๆ
Why would I? I spent two hours in there looking for you.แต่เธอต้องกินโคลไมเนอร์โทนิคนะ, แม่บูดบึ้ง
The Night's Watch protects the realm from-- ah, yes yes, against grumpkins and snarks and all the other monsters your wet nurse warned you about.ไนท์วอท์ชปกป้อง อาณาจักรจาก ใช่ ใช่ จากชนเผ่าบูดบึ้ง และสัตว์ในจินตนาการ และอสุรกายอื่นๆที่ แม่นมเล่าให้เจ้าฟัง
Sorry, Sam, but the phrase is "Merry Christmas," not "morose Christmas."ขอโทษนะแซม แต่มันคือ 'สุขสันต์วันคริสต์มาส' ไม่ใช่ 'บูดบึ้งวันคริสต์มาส'
She's kind of a Grinch about Christmas. Oh.นั่น แม็ก เธอเป็นพวกที่บูดบึ้งกับคริสมาส
I would have noticed your dour head smacking into the archways.ไม่งั้นข้าก็คงสังเกต หน้าตาบูดบึ้งของเจ้า กระแทกเข้ากับ ประตูทางเดินแล้ว
She's sullen and stubborn and sinful.แต่แท้จริงนางบูดบึ้ง ดื้อดึง และเปี่ยมไปด้วยบาป
That other Saturn is a cold and sullen, sluggish ghoul, given to irrational bouts of rage.ว่าดาวเสาร์อื่น ๆ ที่เป็นที่หนาว เย็นและบูดบึ้ง, ปอบซบเซา ให้กับศึกที่ไม่ลงตัวของความโกรธ
So, I've come to the sullen realization that I must close down the fund.ดังนั้นฉันได้มาสำนึกบูดบึ้ง ว่าฉันต้องปิดกองทุน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า บูดบึ้ง
Back to top