ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

grumpy

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *grumpy*, -grumpy-

grumpy ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
grumpy (adj.) อารมณ์เสีย See also: อารมณ์ไม่ดี, บูดบึ้ง, ซึ่งไม่สบอารมณ์ Syn. bad-tempered, surly, churlish
English-Thai: HOPE Dictionary
grumpy(กรัม'พี) adj. อารมณ์ไม่ดี,อารมณ์บูดบึ้ง., See also: grumpily adv. grumpiness n., Syn. grumpish,ill-tempered
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And please make Grumpy like me.และกรุณ? าโทรกรัมปี เหมือนฉัน
Here comes another one who's tired of being a grumpy boy.คนที่เบื่อกับการเป็นเด็กชายมาอีกคนแล้ว
Well, let's look at the grumpy man in the morning.ดีให้ดูที่คนที่ไม่พอใจในตอนเช้า
Oh, good. Here comes Mr. Grumpy and the Leatherettes.มาแล้ว คนแคระขี้บ่น จิ๊กโก๋เสื้อหนัง
See? Mr. Grumpy Stripes.เห็นมั้ย มิสเตอร์ Grumpy Stripes
This grumpy old racecar I know once told me somethin'.นี้แข่งเก่าไม่พอใจฉันรู้ว่า ครั้งหนึ่งเคยบอกผมนะ "
What a shame... Already grumpy in the morning...น่าจะละอายใจกันบ้าง อารมณ์เสียกันแต่เช้าเลยน่ะ
Nobody likes a grumpy bride.ไม่มีใครชอบเจ้าสาวหน้าหงิกหรอก
It's like grumpy old men but not hilarious.ดูยังกับคนแก่อารมณ์บูดและนั่นขำไม่ออกซักนิด
But whatever it is that's got you grumpy ? ... ?# แต่ไม่ว่ายังไงมันก็ ทำให้เธออารมณ์เสีย #
Now the grumpy dads.เธœเธกเน€เธžเธทเนˆเธญเนƒเธซเน‰เธ•เธฃเธ‡เธเธฑเธšเธ„เธ™เธ—เธตเนˆเนเธ•เนˆเธ‡เธ•เธฑเธงเธ›เธฃเธฐเธซเธฅเธฒเธ”เธšเธ™เธเธฅเนˆเธญเธ‡เธญเธฒเธซเธฒเธฃเธเธฅเธฒ
They were grumpy and overly literal, but at least we shared a common passion.พวกเขาหงุดหงิดแล้วก็รู้สึกอินกับข้อความ แต่อย่างน้อยเราก็ได้แชร์ความรู้สึก

grumpy ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
brummig; mürrisch; unleidlich; grantig; bärbeißig {adj} | brummiger; mürrischer; unleidlicher; grantiger; bärbeißiger | am brummigsten; am mürrischsten; am unleidlichsten; am grantigsten; am bärbeißigstengrumpy | grumpier | grumpiest

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า grumpy
Back to top