ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

น่าขัน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *น่าขัน*, -น่าขัน-

น่าขัน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
น่าขัน (adj.) funny See also: amusing, humorous Syn. น่าขำ, น่าหัวเราะ, น่าขำขัน, น่าชวนหัว, ตลก Ops. น่าเศร้า
น่าขัน (adj.) ridiculous See also: nonsensical, absurd Syn. น่าหัวเราะเยาะ Ops. น่าชื่นชม
น่าขัน (v.) amuse See also: entertain, make laugh Syn. น่าขำ, น่าหัวเราะ, น่าขำขัน, น่าชวนหัว, ตลก Ops. น่าเศร้า
น่าขัน (v.) ridicule See also: mock, deride, taunt Syn. น่าหัวเราะเยาะ Ops. น่าชื่นชม
English-Thai: HOPE Dictionary
preposterous(พรีพอส'เทอเริส) adj. ผิดปกติ,ประหลาด,วิตถาร,โง่บรม,น่าขัน,ไร้สาระที่สุด., See also: preposterousness n., Syn. unreasonable
quizzical(ควิส'ซิเคิล) adj. เป็นปัญหา,แปลก,ประหลาด,น่าสงสัย,น่าขัน,น่าหัวเราะ,ชอบล้อเลียน, See also: quizzicality n. quizzicalness n.
ridiculous(รีดิค'คิวเลิส) adj. น่าหัวเราะ,น่าขัน,ไร้สาระ,ตลกขบขัน, See also: ridiculousness n., Syn. laughable
risible(ริส'ซะเบิล) adj. ชอบหัวเราะ,น่าหัวเราะ,น่าขัน,เกี่ยวกับการหัวเราะ, Syn. laughable
English-Thai: Nontri Dictionary
antic(adj) แปลก,ประหลาด,น่าขัน,ตลก
comedy(n) เรื่องตลก,สุขนาฏกรรม,ละครชวนหัว,ละครตลก,เรื่องน่าขัน
droll(adj) น่าขำ,น่าหัวเราะ,น่าขัน,ตลกขบขัน
funny(adj) น่าขัน,ตลก,สนุกสนาน,น่าหัวเราะ
humorous(adj) ตลก,น่าขัน,น่าหัวเราะ
preposterous(adj) น่าขัน,ประหลาด,บ้า,ผิดปกติ,วิปริต
ridiculous(adj) น่าขัน,น่าหัวเราะ,ขบขัน,ไร้สาระ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
laughable (adj.) น่าขัน See also: น่าหัวเราะ Syn. ridiculous, funny
ridiculous (adj.) น่าขัน See also: น่าหัวเราะ, ไร้สาระ Syn. absurd, laughable, ludicrous
ironic (adj.) ประหลาดและน่าขัน Syn. paradoxical, incongruous
ironical (adj.) ประหลาดและน่าขัน Syn. paradoxical, incongruous
paradoxical (adj.) ประหลาดและน่าขัน Syn. incongruous
paradoxical (adj.) ประหลาดและน่าขัน Syn. incongruous
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Don't be ridiculous!อย่าเห็นเป็นเรื่องน่าขันนะ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Would you rather be a poor old maid? Ridiculous, despised, the butt of jokes?ลูกอยากเป็นสาวโสดจนๆ เหรอไง น่าขัน ถูกเหยียดหยาม มีแต่คนหัวเราะเยาะ
Funny, you don't look like a Wilma to me.น่าขัน คุณดูไม่เหมือนจะเป็นวิลม่าเลย
It's funny what a man will do to forestall his final judgment.น่าขัน ที่คนเราชอบ ชิงตัดหน้าก่อนอายุขัยเราจะหมด
It was ridiculous, I know.น่าขัน ใช่ไหมล่ะ ฉันรู้
Ironically, they killed each other.น่าขัน,พวกมันฆ่ากันเองต่างหาก
That's funny. Hilarious. My sides are splitting.น่าขันชะมัก ขำกลิ้งจนปวดท้องแล้ว
You know, it's funny. I used to watch...น่าขันชะมัด ข้าเคยแต่มอง
Funny how you choose to remember that with my dagger at your back.น่าขันที่เจ้าคิดเช่นนั้นตอนที่มีดอยู่ข้างหลังเจ้า
Funny I've never seen the harm in chronic masturbation.น่าขันนะ ฉันไม่คิดว่า การชอบชักว่าวจะเสียหายตรงไหน
Do me a favour, the publicity's free.น่าขันนะ ยิ่งผมทำเงิน ให้เขาได้มากเท่าไร
I so much as sneeze, and, well, you lose all your money.น่าขันนะ และ คุณจะสูญเงินทั้งหมดไป
I literally repel technology now. I miss you.น่าขันพิลึก แม่ล่ะไม่ชอบเทคโนโลยีเลยจริงๆ
And it's sort of comical how you think that you've made a choice that exempts you from the fashion industry when, in fact, you're wearing a sweater that was selected for you by the people in this room from a pile of "stuff."น่าขันเมื่อเธอคิดว่า ได้เลือกสิ่งที่ทำให้เธอ ไม่ได้อยู่ในวงการแฟชั่น ทั้งที่จริง... เธอกำลังสวมสเวตเตอร์ที่ถูกเลือกให้...
A bit ironic you coming to me for help.น่าขันเสียจริงที่เธอต้องมาขอความช่วยเหลือจากฉัน
Feisty. - Was that supposed to be a joke?น่าขันเหรอ \ เธอคดว่ามันตลกเหรอ
Humor me. [music playing] Let's sit up there.น่าขันไหมล่ะ ไปนั่งตรงนั้นกันเถอะ
You're very funny, Highness.ช่างน่าขันจริงๆนะ ฝ่าบาท
What? Ridiculous nonsense, your highness.อะไรนะ น่าขันเสียจริง ฝ่าบาท เขาโกหกชัดๆ
The only solution is to go where nobody is ridiculous.ทางออกเดียวคือการไปในที่ที่ไม่มีใครเป็นเรื่องน่าขัน
It's funny your worst nightmare...มันน่าขัน ที่ฝันร้ายที่สุดของคุณ
It's funny, your worst nightmare always seems so far away.มันน่าขัน ที่ฝันร้ายที่สุดของคุณ ช่างดูเหมือนกับว่าไม่มีวันเป็นจริง
It's funny your worst nightmare always seems so far away.มันน่าขัน ที่ฝันร้ายที่สุดของคุณ ช่างดูเหมือนกับว่าไม่มีวันเป็นจริง
The ridiculous thing is, he thinks, because of my family history, I should apply.สิ่งที่น่าขันคือ เขาคิดว่าเพราะประวัติครอบครัวของฉัน ฉันควรลองสมัครดู
I pretended I was asleep and he's already snoring.ฉันแกล้งทำเป็นนอนหลับ ตอนที่เขานอนกรนเบาๆอยู่ข้างๆฉัน ช่างดูน่าขันจริงๆเลย
This girl is ridiculous.ผู้หญิงคนนี้ช่างน่าขัน
The irony is that if you want to die you just have to stay where you are.มันน่าขันที่เวลาที่คุณต้องการอยากจะตาย แต่คุณกลับดันมีชีวิตอยู่
You know what? You're being ridiculous.นายรู้อะไรไม๊ นายดูน่าขัน
It's ironic, that I, Yungton Trogyel, who can... kill thousands,มันน่าขันนะ ที่ข้า ยุงตัน ตราเกล ผู้ซึ่งสามารถ... ฆ่าคนได้นับพัน
Interesting guys, and by "interesting" I mean "ridiculously attractive".คนที่นี่น่าสนใจ,และจากน่าสนใจ ฉันหมายถึงดึงดูดใจอย่างน่าขัน
Lester, this is ludicrous!เลสเตอร์ นี่มันน่าขันสะจริงๆ
Don't you think that's strange?ไม่คิดว่ามันเป็นเรื่องน่าขันหรือ?
That's ridiculous, i'm serious mukesh!นั่นมันน่าขัน ผมซีเรียสนะ มูเคซ
Mukesh became mike, that's funny, mike!มูเคซ กลายมาเป็น ไมค์ น่าขัน,ไมค์
I think I will miss you Most of all,Ridiculously old fraud.ผมคิดว่าคงจะคิดถึงคุณมากกับเรื่องการโกงน่าขันนั่น
I mean, it's just... it's ridiculous.ผมหมายถึง, มัน... มันน่าขันมาก
And the funny thing is that... when you think about it, which I have been lately, was they weren't paying me to walk away.และที่มันน่าขันก็คือ... เมื่อใดที่คุณเอามาคิด ท้งที่มันผ่านไปแล้ว พวกนั้นไม่ได้จ่ายชดเชยผม เพื่อให้ผมเดินได้
Amusing title, Anyone Can Cook!หนังสือชื่อน่าขัน "ไม่ว่าใครก็ทำอาหารได้!"
What's even more amusing is that Gusteau actually seems to believe it.และที่น่าขันกว่าก็คือ กุสโตดูเหมือนจะเชื่ออย่างนั้นจริงๆ
Humour is liked more, but wit? No.ก็คงจะน่าขันน่าดู ไม่ล่ะ
'She said it was fun at the breeding...เธอว่ามันน่าขันตอนทำลูก...

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า น่าขัน
Back to top