ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

นอกคอก

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *นอกคอก*, -นอกคอก-

นอกคอก ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
นอกคอก (v.) be unconventional See also: be nonconformist, opposed to, contrary to custom
นอกคอก (adj.) unconventional See also: unorthodox, unusual, nonconformist, individualistic, eccentric, iconoclastic
English-Thai: HOPE Dictionary
heresy(เฮ'ระชี่) n. ศาสนานอกรีต,ผู้นำความคิดเห็นคิดนอกรีต, ความคิดนอกคอก, Syn. apostasy
heretic(เฮอ'ริทิค) n. ผู้นอกรีต,ผู้มีความคิดนอกคอก. adj. นอกรีต,นอกคอก,, Syn. sectary
heterodoxadj. ไม่เป็นไปตามทฤษฎี,นอกคอก
pariah(พะไร'อะ,แพ'รี) n. คนนอกคอก,จัณฑาล,คนชั้นต่ำ,คนเลว
English-Thai: Nontri Dictionary
heterodoxy(n) ความนอกศาสนา,ความคิดนอกคอก,ความนอกรีต
heresy(n) ความนอกศาสนา,บาป,ความคิดนอกคอก
heterodox(adj) นอกศาสนา,นอกคอก,นอกรีต,นอกทฤษฎี
pariah(n) คนนอกคอก,คนชั้นต่ำ,พวกจัณฑาล
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
deviant, socialคนนอกคอก [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
pariah (n.) คนนอกคอก See also: คนที่สังคมรังเกียจ, คนชั้นต่ำ Syn. leper, outcast
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Is that bastard going?ใช่พวกลูกนอกคอกหรือเปล่า?
You ain't nothing. You're a shack. You're an outhouse.แกมันไม่ได้เรื่อง แกเสร็จแน่ แกมันบ้านนอกคอกนา
Kind of made myself an outsider, you know, without even thinking about it.เกิดมาทำไม ตัวฉัน คนนอกคอก นายรู้ไหม ไม่มีอะไร คิดเกี่ยวกับมัน
But I realize now, outsider or insider, it doesn't really matter.แต่ รู้ไว้ซะว่า พวกนอกคอกหรือพวกผู้ดี มันไม่มีอะไรสำคัญ
That's right, I'm an outcast.ถูกแล้วแหละ ผมมันพวกนอกคอก
Yeah, I'm not a total outcast yet.*ใช่ ยังไงก็ยังไม่ใช่พวกนอกคอกซะทีเดียวหรอกนะ*
He'll be an outcast forever.เขาก็ยังคงนอกคอกเสมอมาและตลอดไป
You're a... what's-it- called? ...a pariah.ตอนนี้นาย เป็นคนนอกคอก
A pity, indeed, my fallen apprentice.ใช่ น่าเสียดายจริงๆ เจ้าศิษย์นอกคอกของข้า
I'm come from a small village, very poor, but very very beautiful.ส่วนฉันมาจากบ้านนอกคอกนา \ จนมาก, แต่มันก็สวยมากๆ
Before we get started, I think you should know that, uh, Mark's a bastard.ก่อนที่เราจะิเริ่มกัน ผมคิดว่าคุณควรรู้ มาร์คเป็นลูกนอกคอก
She's just a tacky farm girl from Iowa.ยัยนั่นมันก็แค่สาวบ้านอกคอกนา จากไอโอว่า
Scott Kagan looks like a super outcast.สก๊อตต์ เคแกน ดูเหมือนเป็นพวกนอกคอกแบบสุดโต่ง
She's a Iittle cynical and kind of an outsider.เธอเป็นพวกชอบเย้ยหยันนิดๆ เเล้วก็เป็นพวกชอบนอกคอก
David, take a look around you. This is a farming community.เดวิด ลองดูรอบๆนายสิ นี่มันบ้านนอกคอกนา
KURT A year and a half ago, the New Directions were nothing but a group of six misfits, stumbling their way through a horrific rendition of "Sit Down, You're Rocking the Boat."ปีครึ่งที่ผ่านมา วงนิวไดเรคชั่นส์ไม่มีอะไร นอกจากเด็กนอกคอกหกคน เริ่มจากการดัดแปลงแปลกๆ ของเพลง
He's a heretic, a sham.เขานอกคอก .. เป็นของปลอม
Pathetic, if you ask me. He's a coward and a traitor.น่าสมเพชชะมัดฉันว่า เขามันขี้ขลาดและนอกคอก
I have a tender spot in my heart for cripples, bastards and broken things.ข้ามีความเมตตา อยู่ในหัวใจ สำหรับสัตว์พิการ ลูกนอกคอก และสิ่งมีชีวิตที่ได้รับบาดเจ็บมา
Looks like the bastard's in love.ดูเหมือน ลูกนอกคอกนี่ตกหลุมรัก
All you've got to do is get past the bastard.ที่เจ้าต้องทำก็คือ เอาชนะลูกนอกคอกนั่น
Now there's a rare sight... not only a bastard, but a traitor's bastard.เซอร์ อัลลิเซอร์: หาดูยากนะนี่ ไม่ใช่แค่ลูกนอกคอก แต่เป็นลูกนอกคอกคนทรยศอีกด้วย
You'll hang for this, bastard.เจ้าจงอยู่กับมันไปตลอดเถอะ ไอ้นอกคอก
They tried, but the network interviews made them nationwide pariahs.พวกเขาพยายามแล้ว แต่การสัมภาษณ์จากสื่อ ทำให้พวกเขากลายเป็น คนนอกคอกของประเทศ
I catch that pretty little bastard talking to my daughters--ถ้าข้าเห็นนะว่าไอ้ลูกนอกคอก หน้าตาสละสลวยนี่คุยกับลูกสาวข้า--
He's your bastard son.เขาเป็นลูกนอกคอกของเจ้า
How many bastards does he have running--เขามีลูกนอกคอกกี่คนวิ่งไปวิ่งมา--
It would have been nice to know why I was such an outsider.คงจะดีนะถ้าฉันรู้ว่าทำไม ฉันเป็นพวกนอกคอกมาตลอด
Tell me, was my command that the illegitimates be culled in some way unclear?บอกข้าสิ คำสั่งที่ว่า ให้หาทางลดจำนวนเจ้าพวกนอกคอกลง มันไม่ชัดเจนเหรอ
If that twit mobster figured out where the orphans are hiding,ถ้าอาชญากรโง่เง่านั่นรู้ว่า พวกนอกคอกซ่อนตัวอยู่ที่ไหน
Oh, and instead, you've fallen in with the orphans.โอ้ แต่นายก็ไปเป็นเพื่อน กับพวกนอกคอกแทนนี่
That's what you said to our brethren too, the orphans.นั่นคือสิ่งที่คุณเคยพูดกับ พี่น้องของเราเช่นกัน พวกนอกคอก
After she made you a pariahหลังจากที่เธอทำให้คุณเป็นคนนอกคอก
There was bad blood back home, and Vera ran off two years ago with dreams of being a showgirl up here in the big city.เธอเป็นพวกนอกคอกค่ะ และวีราออกจากบ้านเมื่อ 2 ปีก่อน กับความฝันที่อยากจะเป็น นางโชว์ในเมืองนี้ค่ะ
So how is a climate scientist mixed up with a ruthless ex-CIA agent?แล้วนักวิทยาศาสตร์ไปรู้จัก มักจี่กับเจ้าหน้าที่นอกคอกซีไอเอได้ยังไงกัน
No, it wasn't that. I was a bit of a little pariah at school.ไม่ใช่แบบนั้น ผมออกจะเป็น เด็กนอกคอกที่โรงเรียน
You're the first rogue agent we've brought in...สายลับนอกคอกคนแรก ที่เราพามา...
You don't know how it feels to really be on the outside.คุณไม่รู้หรอกว่ามันมีความรู้สึกเช่นไรที่ต้องเป็นคนนอกคอกแบบนี้
Thank you for appreciating my descent into deviant behavior.ขอบคุณนะที่ชื่นชม การลงไปใช้พฤติกรรมนอกคอกของผม
These people may be isolated, unbalanced even but I believe with the right push they can be exactly what we need.คนพวกนี้อาจจะนอกคอก ไม่ลงตัวนัก แต่ผมมั่นใจว่า ถ้าได้แรงผลักดันดีๆ พวกเขาก็ใช้ได้

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า นอกคอก
Back to top