ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

leper

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *leper*, -leper-

leper ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
leper (n.) ผู้เป็นโรคเรื้อน
English-Thai: HOPE Dictionary
leper(เลพ'เพอะ) n. ผู้เป็นโรคเรื้อน
English-Thai: Nontri Dictionary
leper(n) คนเป็นโรคเรื้อน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
How long can the leper last?ไม่ว่าช้าหรือเร็ว ยังไงก็ต้องเกิดสงคราม ให้มันเกิดตอนนี้ดีกว่า.
The world's biggest leper colony.กลายเป็นแผ่นดินโรคเรื้อน.
Okay, first you give me the leper treatment,โอเค ตอนแรกนายก็ให้ฉันเป็นสุนัขรับใช้
I'd rather get a prostate exam from a leper who walks away with nine fingers.ไปตรวจต่อมลูกหมากยังสนุกกว่านี้อีก ต่อให้คนตรวจเป็นโรคเรื้อนมีแค่เก้านิ้วก็เหอะ
Unprecedented shutdown of India's leper colonies, after what many are calling a miracle healing.หลังจากที่หลายๆคนเรียกหา การรักษาอันอัศจรรย์
We're rather like a leper colony.พวกเราเหมือนเป็นอาณานิคมโรคเรื้อน
He wept when he gave my father the news. That I am a leper.เขาหลั่งน้ำตา ตอนที่รายงานบิดาของข้า.
They need you right now but when they don't they'll cast you out like a leper.พวกเขาต้องการแกก็ตอนนี้ แต่ถ้าไม่ล่ะ พวกเขาก็จะเฉกหัวแกไปเหมือนหมาหัวเน่า
I'm not saying it's a bad thing. I'm not calling you a leper.ผมไม่ได้พูดมันเป็นสิ่งไม่ดี.ผมไม่ได้เรียกคุณว่าโรคเรื้อน.
Open an orphanage or tend to tend to lepers?เปิดสถานรับเลี้ยงเด็กกำพร้า หรือ สถานรักษาโรคติดต่อ
One minute, your best friend, the next, you're a leper.. เค้าร้ายกาจมาก แว่บนึงคุณอาจเป็นเพื่อนเค้า พริบตาเดียวคุณอาจไร้ค่า
Rwanda, where I'll be digging wells... for lepers.รวันด้า พ่อไปขุดบ่อน้ำให้คนที่ป่วยเป็นโรคเรื้อน

leper ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ハンセン病患者[ハンセンびょうかんじゃ, hansen byoukanja] (n) leper
[らい;かったい;かたい, rai ; kattai ; katai] (n) (uk) (sens) Hansen's disease; leprosy; leper
癩病患者[らいびょうかんじゃ, raibyoukanja] (n) (sens) leper
偏諱[へんき, henki] (n) (See 偏諱を賜う) one kanji in the name of a nobleperson (with a multiple-kanji name)
偏諱を賜う[へんきをたまう, henkiwotamau] (exp,v5u) (arch) (of a nobleperson) to bestow one of the kanji in one's name upon someone (e.g. a meritorious retainer, a boy coming of age, etc.)
救癩(oK)[きゅうらい, kyuurai] (n) (obsc) helping the lepers

leper ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Leprakolonie {f}leper colony

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า leper
Back to top