ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ท้วง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ท้วง*, -ท้วง-

ทวง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ทวง (v.) demand See also: ask for, require, press, request, claim, inquire, question
ทวงถาม (v.) press the claim See also: claim, ask for, press for payment Syn. ทวงหนี้, เรียกเอา, เรียกร้อง, ทวงสิทธิ์, ทวง Ops. ใช้คืน, ใช้หนี้
ทวงบุญคุณ (v.) ask for a debt of gratitude See also: remind of one´s favour Syn. ลำเลิกบุญคุณ
ทวงสิทธิ (v.) claim See also: demand, request, press, require Syn. อ้างสิทธิ์, ทวงถาม, เรียกเอา, อ้าง, เรียกร้อง Ops. ให้สิทธิ์
ทวงสิทธิ์ (v.) ask for right See also: demand right,
ทวงหนี้ (v.) press the claim See also: claim, ask for, press for payment Syn. เรียกเอา, เรียกร้อง, ทวงสิทธิ์, ทวง Ops. ใช้คืน, ใช้หนี้
English-Thai: Nontri Dictionary
dun(n) การทวงถาม,การทวงเงิน,ผู้ที่ทวงถาม
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
call loanเงินกู้ที่ต้องชำระคืนเมื่อทวงถาม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
demandเรียกร้อง, ทวงถาม, เรียกให้ (กระทำการ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
demand noteตราสารใช้คืนเมื่อทวงคืน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
dunคำทวงหนี้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Claimการทวง [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Dealerตัวแทนจำหน่ายตัวแทนจำหน่ายหรือผู้จัดจำหน่าย (Dealer) มีความหมายคล้ายกับคำว่า Agent ในความหมายทั่วไป ตัวแทนจำหน่ายหรือผู้จัดจำหน่าย หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลที่ทำหน้าที่เป็นตัวกลางระหว่างห้องสมุดและสำนักพิมพ์ มีความรับผิดชอบในกระบวนการจัดหาให้แก่ห้องสมุด ได้แก่ การสมัครเป็นสมาชิก การรับ-ส่ง การต่ออายุสมาชิก การทวง การจ่ายเงิน และการแจ้งข้อมูลต่าง ๆ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
dun (vt.) ทวงหนี้ See also: ทวงเงิน Syn. sue, bill, invoice
dun for (phrv.) ทวงเงิน See also: ทวง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Get 'em back in the game, Leon!ทวงคะแนนกลับมา ลีออน
Recovery, not theft.ทวงคืน ไม่ใช่โจรกรรม
Are you paying back with violence?ทวงดีๆไม่ชอบ ต้องให้ใช้กำลังใช่ไหม
Reclaim what they stole.ทวงสิทธิ์ที่พวกเขาขโมยไป
Running a collections agency for your fence?ทวงหนี้แทนเขาไม่ใช่หรือ?
"Ladies and gentlemen we have asked you to gather here to help us proclaim our right to be treated as equal citizens of the Empire.ท่านผู้มีเกียรติ เราขอให้พวกคุณมาชุมนุมกันที่นี่ เพื่อช่วยเราทวงสิทธิ ในการได้รับการปรนนิบัติ เยี่ยงชนของสหราชอาณาจักร
Master, why don't you snatch The Art of Jade Maiden back?อาจารย์, ทำไมท่านไม่ไปทวงคัมภีร์สาวหยกคืนมา?
I asked your friend Remo for the money that he owes you.ฉันทวงเงินเพื่อนเธอ รีโม่ ที่ยืมเธอไป
We're here to take from you what you tried to take from us:เรามาอยู่ที่นี่เพื่อทวงสิ่งที่คุณแย่งเราไปกลับคืนมา
Yes, you can come anytime.จะมาทวงบุญคุณกันหรอ มันไม่มากไปหน่อยหรอ ฉันว่าแล้วว่าคุณต้องเป็นคนแบบนี้
Then when they left, they left the power to the Hutus, and of course the Hutus took revenge on the elite Tutsis for years of repression.พอจากไปเค้าทิ้งอำนาจให้กับพวกฮูตู แล้วก็เข้าทางชาวฮูตูที่จะทวงคืน ที่สุดแล้วฮูตู ก็เข้าสู่ปีแห่งการกวาดล้าง
Well, no one's ever asked for their money back.ก็ไม่เคยมีใคร ทวงเงินที่ให้ฉันเลยสักคน
Did it come back for revenge,เมื่อพวกเขากลับมาเพื่อทวงแค้น...
Or maybe to claim something lost long, long ago, maybe we'll never know, but one thing's for sure,และทวงสิทธิบางอย่าง ซึ่งควรเป็นของเขาเมื่อหลายๆปีก่อน บางอย่างที่เราไม่เคยรู้มาก่อน แต่มีเรื่องหนึ่งที่เราล้วนประจักษ์...
Let's take the Planet back together.เราทวงโลกใบนี้กลับคืนมาด้วยกันดีกว่านะครับ
A debt collector showed up this morning about it.คนทวงหนี้ มาที่นี้เมื่อเช้า
Also, we had a debt collector here yesterday asking questions.ถ้าเช่นนั้น, เรามีคนทวงหนี้ ที่เมื่อวานกำลังถาม
Let's go, Leon, let's get 'em back in the game.ลุยเลย ลีออน ทวงคะแนนคืน
After you left, the creditors came everyday chasing their debtsหลังจากท่านจากไป พวกเจ้าหนี้ก็แห่กันมา ทวงหนี้ไม่เว้นแต่ละวันเลย
You're debt collectors, right?คุณเป็นพวกทวงหนี้ใช่มั๊ย?
He... he stopped time somehow.เรื่องที่มีคนมาตามทวงเงินอีกแล้ว
I think it's all just hitting me... you know,stupid burke dumping me and then stupid mama coming to reclaim her... magic necklace.ฉันคิดว่าเรื่องทุกอย่างมันรุมมาที่ฉันหมด เบริคทิ้งฉัน แล้วแม่เขาก็มาทวง สร้อยคอวิเศษของเธอ
This time, it'll be justice with shanti!เวลานี้ ฉันจะทวงความยุติธรรมให้กับชานติ
But i will fight for herjustice you will be punished, mukeshแต่ผมก็จะต่อสู้เพื่อทวงความยุติธรรมให้เธอ มูเคช คุณจะต้องชดใช้
They're after it. I know I shouldn't have.พวกมันมาทวงคืนแล้ว ผมไม่น่าทำเลย
You borrowed a good deal of money and I got rights to recompense.แกกู้เงินไป มีหลักประกันดี ฉันก็มีสิทธิ์ทวงแกทุกวิธี
Aye, you have. But now I need it back.ใช่ข้าให้ แต่ตอนนี้ ข้าทวงคืน
Ηis mission: to take the third planet from the Sun, planet Earth, and yank it "into" the ninth planet in the solar system:ภารกิจคือ ทวงคืนดาวเคราะห์ที่ 3 จากดวงอาทิตย์ ดาวโลกนั่นเอง แล้วกระชากเข้าชนดาวเคราะห์ที่ 9 ในระบบสุริยะ ดาวพลูโต
You can dispense justice and give people a chance to value their lives in the same moment.คุณเองก็ทำมันเพื่อทวงความยุติธรรม คุณสามารถทำให้พวกเขา รู้จักคุณค่าของชีวิต
Your father's company was visited by creditors.บริษัทของพ่อคุณถูกเจ้าหนี้ทวงอยู่หลายครั้ง คุณจะต้องหามาให้ได้
And is willing to skin people to get it back.และ ฟรีโบ กำลังเป็นสกินเนอร์เพื่อทวงเงินคืน
To his bookies by working as an enforcer.เขาต้องใช้หนี้ด้วยการทำงานเป็นคนทวงหนี้
My guess is it's an ex-wife looking for her alimony.ฉันคิดว่าอาจเป็นเมียเก่าโทรมาทวงค่าเลี้ยงดู
She also knew the time had come to get it back.เธอรู้ดีว่าวันนึงเวลา จะกลับมาทวงมันคืน
All City Debt Collection. You have to do it.บริษัททวงหนี้ เธอต้องช่วยฉันนะ
He's been following me around pretending to be a debt collector.เค้าตามฉันไปทั่ว แกล้งทำเป็นคนทวงหนี้
It's Derek Smeath from All City Debt Collection.ผมเดเร็ก สมีทธจากรับจากทวงหนี้
But we have to start paying these doctor's bills Or they're going to go to a collection agencyแต่เราต้องเริ่มจ่ายบิลพวกนี้ ไม่งั้นจะมีคนมาทวงเงิน
Oh, it's just a past due notice. My mom gets them all the time.อ๋อ จดหมายทวงหนี้ แม่ฉันได้รับประจำ
I shall keep you to it.ข้าจะทวงสัญญานั้นจากเจ้า

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ท้วง
Back to top