ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ถ่วง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ถ่วง*, -ถ่วง-

ถ่วง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ถ่วง (v.) load See also: weight Syn. ถ่วงน้ำหนัก
ถ่วง (v.) make something sink in the water See also: have something sunk in the river, be submerged under water Syn. ถ่วงน้ำ
ถ่วง (v.) retard See also: hinder, delay, slow, drag, hamper, impede
ถ่วงความเจริญ (adj.) obstructive
ถ่วงความเจริญ (v.) retard See also: hinder, obstruct, impede, burden, deter
ถ่วงดุล (v.) balance See also: offset, scale, take an equilibrium
ถ่วงน้ำ (v.) make something sink in the water See also: have something sunk in the river, be submerged under water
ถ่วงน้ำหนัก (v.) load See also: weight
ถ่วงล้อ (v.) balance a wheel
ถ่วงอำนาจ (v.) hold the balance of power Syn. คานอำนาจ
ถ่วงเวลา (v.) delay See also: stall for time
English-Thai: HOPE Dictionary
archimedes(อาร์คิมี'ดี') n. ชื่อนักคณิตศาสตร์ นักประดิษฐ์และนักฟิสิกส์ของกรีก ผู้ค้นพบกฎแห่งความถ่วงและคาน. -Archimedean adj.
ballast(แบล'เลิสทฺ) {ballasted,ballasting,ballasts} n. การถ่วงท้องเรือด้วยของหนัก ๆ ,หินโรยทางรถไฟ,เศษหิน,กรวดที่โรยทาง,อุปกรณ์ถ่วงกระแสไฟฟ้า (แบลลัสท์) vt. ทำให้มั่นคง,ใส่ ballast, See also: ballaster n. ดูballast
bascule(แบส'คิว) n. เครื่องมืออุปกรณ์หรือสิ่งปลูกสร้างที่ถ่วงกันอย่างตาเต็ง เช่น สะพานหก
compensate(คอม'เพนเซท) {compensated,compensating,compensates} vt. ชดเชย,ทดแทน,ตอบแทน,เท่ากับ,พอกัน,แก้,ถ่วง vi. พอกับ,เท่ากับ,ชดเชย, See also: compensator n.
counterbalance(เคา'เทอะแบลเลินซฺ) n. น้ำหนักถ่วง,เครื่องถ่วง,ความเท่าเทียมกัน,ดุลยภาพ vt.,vi. ถ่วงให้เท่ากัน, Syn. counterpoise
counterpoise(เคา'เทอะพอยซฺ) n. น้ำหนักสำหรับถ่วง,เครื่องถ่วง,อำนาจหรือแรงถ่วงที่เท่าเทียมกัน,ดุลยภาพ,ภาวะทรงตัว,คาน,เครื่องคาน,สติ. vt. ถ่วงด้วยน้ำหนัก,ถ่วงให้สมดุล,ทำให้ทรงตัว,พิจารณาอย่างละเอียด, Syn. compensate,offset,equalize
delay(ดิเล') {delayed,delaying,delays} v.,n. (การ) เลื่อน,ผลัด,ทำให้ถ่วงเวลา,ถ่วงเวลา,เสียเวลา, Syn. defer
dilatory(ดิล'ละโทรี) adj. ซึ่งทำให้ช้า,ซึ่งถ่วง,ซึ่งเหนี่ยว,ผลัดวันประกันพรุ่ง,เฉื่อย,ช้า., See also: dilatoriness n., Syn. tardy
drown(เดราน) vt.,vi. เอาไปถ่วงน้ำให้หายใจไม่ออก,ทำให้จมน้ำตาย,ทำลาย,กำจัด,ท่วม,กลบ,ใส่น้ำมากเกินไป., See also: drowner n. ดูdrown
encumber(เอนคัม'เบอะ) vt. กีดขวาง,ขีดขวาง,เกะกะ,ทำให้ช้าลง,ถ่วง,ทำให้หนักใจ.
encumbrance(เอนคัม'บรันซฺ) n. สิ่งกีดขวาง,เครื่องถ่วงความเจริญ,ผู้ที่ต้องพึ่งพาคนอื่น ,การเรียกร้องสิทธิในทรัพย์ สิน,การติดพัน, Syn. incumbrance
geotaxisn. การเคลื่อนเข้าหาหรือห่างจากแรงศูนย์ถ่วง.
gravimeter(กระวิม'มิเทอะ) n. เครื่องมือวัดความถ่วงจำเพาะ, See also: gravimetry n.
gravity(แกรฟ'วิที) n. แรงดึงดูดของโลก,แรงศูนย์ถ่วงของโลก,น้ำหนัก,แรงดึงดูด,ลักษณะที่รุนแรง,ความจริงจัง,ความเคร่งขรึม, Syn. attraction,seriousness
handicappern. คนเล่นพนันขันต่อ,เจ้าหน้าที่สนามม้าที่เอาน้ำหนักถ่วงม้าแข่ง
load(โลด) {loaded,loading,loads} n. ของบรรทุก,น้ำหนักบรรทุก,ระวางน้ำหนักบรรทุก,ภาระ,สิ่งที่เป็นภาระ,น้ำหนักถ่วง,ปริมาณงาน,ปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้,อุปกรณ์รับไฟฟ้า,ปริมาณเหล้าที่ทำให้มึนเมา v. บรรทุก,ใส่,ถ่วง,บรรจุ,มอบให้อย่างมากมาย,ลำเอียง,เพิ่มกำลังไฟฟ้า,เพิ่ม adv. มาก,มากมาย
loaded(โล'ดิด) adj. มีของบันทึก,มีสินค้าบรรทุก,มีกระสุน,มีวัตถุระเบิด,แฝงอารมณ์ไว้,เมาเหล้า,ร่ำรวยมาก,ถ่วงด้วยดีบุก,เพิ่มน้ำหนัก, Syn. wealthy
plummet(พลัม'มิท) n. ลูกดิ่ง,ลูกตุ้ม,สิ่งกดถ่วง,=plumb rule (ดู) . vi. ตกฮวบลง,ตกดิ่งลง
postpone(โพสทฺโพน') vt. เลื่อน,เลื่อนไป,เลื่อนเวลา,ยึดเวลา,ถ่วงเวลา,จัดไว้ในตำแหน่งรอง., See also: postponable adj. postponement n. postponer n., Syn. defer
proof spiritn. เหล้าที่มีแอลกอฮอล์ครึ่งหนึ่งของปริมาตรทั้งหมดและมีความถ่วงจำเพาะ0.8949ที่60องศาF
retard(รีทาร์ด') vt.,vi.,n. (การ) ทำให้ช้า,ขัดขวาง,ถ่วง,หน่วง,ทำให้ลดความเร็ว,เป็นอุปสรรค, See also: retardingly adv., Syn. delay,impede
sounding leadn. ตะกั่วหรือเครื่องถ่วงอื่น ๆ ที่ติดกับสายเชือกหรือลวดเพื่อหยั่งความลึก
sounding linen. สายเชือกหรือลวดที่ผูกตะกั่วหรือเครื่องถ่วงตอนปลายเพื่อหยั่งความลึก
specific gravityn. ความถ่วงจำเพาะ,ความหนาแน่นเปรียบเทียบ., Syn. relative density.
stall(สทอล) n. คอก,คอกสัตว์,แผงลอย,ที่นั่งยกพื้นของพระในโบสถ์ฝรั่ง,ที่นั่งแถวยาวในโบสถ์หรือโรงละคร,ข้ออ้าง,หน้าม้า,การหน่วงเหนี่ยว vt. ใส่คอก,ทำให้หยุด vi. หยุดกลางคัน,หยุด,ติดขัด,อยู่ในคอก vi.,vt. หน่วงเหนี่ยว,ล่อ,ถ่วงเวลา, See also: stalls n. ที่นั่ง
stumbling blockn. อุปสรรค,สิ่งขัดขวาง,สิ่งกีดขวาง,สิ่งที่ถ่วงความเจริญ, Syn. obstacle
tardy(ทาร์'ดี) adj. ช้า,ล้าหลัง,สาย,ลังเล,เฉื่อยชา,เงื่องหงอย,ถ่วงฝืนใจ, See also: tardiness n.
weigh(เว) vt. ชั่ง,หนัก,ถ่วง,ทำให้หนัก,พิจารณา,ยก,ชัก,ถอน (สมอเรือ) vi. หนัก,มีความสำคัญ,มีอิทธิพล,เป็นภาระ,กด,ออกเดินเรือ,ถอนสมอเรือ, See also: weighable adj. weigher n. -Phr. (weigh anchor ถอนสมอเรือ ทำให้หนัก กด ทับ เป็นภาระ) -Phr. (weigh in ชั่ง
English-Thai: Nontri Dictionary
clog(n) เครื่องถ่วง,สิ่งที่ขัดขวาง,อุปสรรค
counteract(vt) ตอบโต้,ขัดขวาง,ถ่วง,แก้,ต่อต้าน
counterbalance(n) เครื่องถ่วง,น้ำหนักถ่วง,ความเท่าเทียมกัน,ความถ่วงดุล,ดุลยภาพ
counterpoise(n) น้ำหนักถ่วง,เครื่องถ่วง,ดุลยภาพ,ภาวะทรงตัว,คาน,สติ
encumbrance(n) เครื่องถ่วง,น้ำหนักถ่วง,สิ่งที่เป็นภาระ,เครื่องกีดขวาง
delay(n) การรีรอ,ความเฉื่อยชา,ความล่าช้า,การถ่วงเวลา
dilatory(adj) ชักช้า,เฉื่อย,รีรอ,ผัดวันประกันพรุ่ง,ถ่วงเวลา
drown(vi,vt) จมน้ำตาย,ทำลาย,กำจัด,ท่วม,ถ่วงน้ำ
gravitate(vi) ถ่วง,จมลง,ไหล,ดึงดูด
gravitation(n) แรงโน้มถ่วง,แรงดึงดูด
gravity(n) ความถ่วง,แรงดึงดูด,ความเอาการเอางาน,ความสำคัญ,ความจริงจัง
plummet(n) ลูกดิ่ง,ลูกตุ้ม,เครื่องถ่วง
postpone(vt) ยืดเวลา,เลื่อนกำหนด,ถ่วงเวลา
postponement(n) การยืดเวลา,การเลื่อนกำหนด,การถ่วงเวลา
retard(vt) ถ่วงเวลา,ทำให้ช้า,หน่วงเหนี่ยว,เป็นอุปสรรค
retardation(n) การถ่วง,การหน่วงเหนี่ยว,ความชักช้า
tardiness(n) ความเชื่องช้า,เครื่องถ่วง,ความเฉื่อย,การลังเล
weigh(vt) ชั่งน้ำหนัก,ถ่วง,เป็นภาระหนัก,ลบล้าง,เทียบ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
centre of gravityศูนย์ถ่วง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
checks and balancesการคานอำนาจ, การถ่วงดุลอำนาจ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
counterweightน้ำหนักถ่วง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
geotropism; gravitropismการเบนเนื่องจากความโน้มถ่วง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
go-slowการถ่วงงาน [ดู slowdown และ working to rule] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
weightน้ำหนัก, การถ่วงน้ำหนัก [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
centre of gravity (cg)ศูนย์ถ่วง, จุดเสมือนที่แรงโน้มถ่วงกระทำต่อมวลทั้งหมดของวัตถุ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Gravitationความโน้มถ่วง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
gravitational accelerationความเร่งโน้มถ่วง, ความเร่งในการเคลื่อนที่ของวัตถุที่ตกแบบเสรี ความเร่งโน้มถ่วงเป็นปริมาณเวกเตอร์ ความเร่งโน้มถ่วงบริเวณผิวโลกมีค่าประมาณ 9.8 เมตรต่อวินาที2 (ดู free fall ประกอบ) [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Gravityแรงโน้มถ่วง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
haematiteฮีมาไทต์, แร่ชนิดหนึ่งเป็นสารประกอบออกไซด์ของเหล็ก (Fe2O3) มีสีแดงเข้มจนเกือบดำมีความแข็ง 6 ความถ่วงจำเพาะ 5 เมื่อถลุงจะได้เหล็ก โดยทั่วไปเรียกว่าแร่เหล็ก [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
hydro energyพลังน้ำ, พลังงานที่สะสมอยู่ในน้ำในรูปของพลังงานศักย์โน้มถ่วง เช่น พลังน้ำในเขื่อนกักเก็บน้ำ เมื่อน้ำไหลจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำ พลังงานศักย์จะเปลี่ยนเป็นพลังงานจลน์ ซึ่งจะใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ เช่น หมุนเครื่องกำเนิดไฟฟ้า หรือมีโทษ เช่น ทำความเสียหายให้แก่บ้านเรือน พืช [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
metalโลหะ, ธาตุที่มีสมบัติต่าง ๆ คือ ผิวเป็นมันวาว ตีแผ่หรือดึงเป็นเส้นลวดได้ มีความถ่วง จำเพาะสูง นำความร้อนและไฟฟ้าได้ดี เช่น ทองแดง โพแทสเซียม เหล็ก เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
micaไมกา, แร่ชนิดหนึ่งเป็นผลึกของสารประกอบพวก KAl2(AlSi3)O10.(OH.F)2  มีความแข็ง 2 - 2.5 ความถ่วงจำเพาะ 2.76 - 3.1 เมื่อเป็นแผ่นบาง ๆ จะโปร่งใส ไม่มีสีแต่ถ้าซ้อนกันหลาย ๆ ชั้นจะเกิดเป็นสีต่าง ๆ ได้ เช่น เหลือง เขียว แดงเป็นต้น ใช้ทำฉนวนไฟฟ้าและวัตถุทนไฟ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
rubyทับทิม, แร่ชนิดหนึ่ง  เป็นผลึกของคอรันดัม (Al2O3) มีสีแดง ความแข็ง 9 ความถ่วงจำเพาะ 4.0 - 4.1 ใช้ทำเครื่องประดับ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Sedimentation การตกตะกอน หมวดคุณภาพน้ำ หมายถึง กระบวนการตกจมและทับถมของสารแขวนลอยในน้ำ น้ำเสียหรือของเหลวอื่นๆ เนื่องจากแรงโน้มถ่วง วิธีการทำให้สารตกตะกอน มักทำโดยการลดความเร็ว การไหลให้ต่ำลงจนถึงจุดที่สารแขวนลอยนั้นจะจมลง หมวดสารพิษและกากของเสีย หมายถึง การตกตะกอนของสารแขวนลอย อาจเนื่องจากแรงดึงดูดของโลก หรือจากการเหวี่ยง ความเร็วในการตกตะกอนใช้บอกขนาดโดยเฉลี่ยของอนุภาคได้ การตกตะกอนยังเป็นขบวนการสำคัญในการบำบัดน้ำเสีย และการทำน้ำประปา [สิ่งแวดล้อม]
SET Indexดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยดัชนีราคาหุ้นประเภทที่คำนวณถัวเฉลี่ยราคาหุ้นสามัญแบบถ่วงน้ำหนักด้วยจำนวนหุ้นจดทะเบียน เป็นดัชนีที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยคำนวณขึ้น โดยใช้หุ้นสามัญจดทะเบียนทุกตัวในตลาดหลักทรัพย์ในการคำนวณสูตรการคำนวณเป็นดังนี้
specific gravityความถ่วงจำเพาะ, เป็นอัตราส่วนของน้ำหนักของเหลวเมื่อเทียบน้ำหนักที่ปริมาตรเดียวกัน แต่ปริมาณของเหลวมีการเปลี่ยนแปลงตามอุณหภูมิ ดังนั้นการบอกค่าความถ่วงจำเพาะจึงต้องระบุอุณหภูมิ เช่นน้ำมัน ในวงการอุตสาหกรรมน้ำมันนิยมใช้ค่าอนุพันธ์ความถ่วงจำเพาะในรูปของ API gravity [ปิโตรเลี่ยม]
Tractionการถ่วงดึงกระดูก [TU Subject Heading]
tropic movementทรอปิกมูฟเมนต์, การเคลื่อนไหวของพืชทีเกิดจากการเจริญเติบโตอย่างมีทิศทางโดยทิศทางของการเคลื่อนไหวถูกกำหนดโดยทิศทางของปัจจัยภายนอกที่มากระตุ้น  เช่น การตอบสนองต่อแรงโน้มถ่วงของโลก(gravitropism) [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Weighting Factor ตัวถ่วงน้ำหนัก ตัวคูณของค่ารวมของการกระจายของประชากร หรือค่ามัชฌิมเลขคณิต [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
block (vi.) ถ่วงความเจริญ Syn. hinder
counterbalance (vt.) ถ่วงดุล See also: ถ่วงให้เท่ากัน Syn. balance, compensate
equipoise (vt.) ถ่วงดุล (คำทางการ) See also: ถ่วงน้ำหนัก (ให้เท่ากันทั้ง 2 ด้าน) Syn. counterbalance
stall (vi.) ถ่วงเวลา See also: ทำให้เสียเวลา, ทำให้ช้า Syn. delay, obstruct
stall (vt.) ถ่วงเวลา See also: ทำให้เสียเวลา, ทำให้ช้า Syn. delay, obstruct
ballast (n.) การถ่วงท้องเรือด้วยของหนักๆ See also: เรือบรรทุกของถ่วงน้ำหนัก Syn. counterweight
centre of gravity (n.) จุดศูนย์ถ่วง
counterbalance (n.) น้ำหนักถ่วง See also: เครื่องถ่วง Syn. counterpoise
counterweight (n.) การถ่วงท้องเรือด้วยของหนักๆ See also: เรือบรรทุกของถ่วงน้ำหนัก
gravimeter (n.) เครื่องมือวัดความถ่วงจำเพาะ
gravitation (n.) แรงโน้มถ่วง See also: แรงดึงดูดของโลก Syn. gravity
impedimenta (n.) สิ่งถ่วงความเจริญก้าวหน้า (ทางวรรณคดี) See also: สิ่งขัดขวางความก้าวหน้า Syn. hindrance, obstacle, obstuction
load (n.) น้ำหนักถ่วง See also: น้ำหนัก
obstuction (n.) สิ่งถ่วงความเจริญก้าวหน้า (ทางวรรณคดี) See also: สิ่งขัดขวางความก้าวหน้า Syn. hindrance, obstacle
sounding line (n.) เชือกผูกเครื่องถ่วง
soundings (n.) บริเวณน้ำที่สามารถวัดความลึกได้ด้วยสายถ่วงน้ำหนัก
specific gravity (n.) ความโน้มถ่วงจำเพาะ
zero gravity (n.) สภาวะความถ่วงเป็นศูนย์
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Drawing and quartering? Hanging?ถ่วงน้ำ ฆ่าตัดตอน đ'vg n·ṃ ᶍ'atádton แขวนคอ qêvnxo
Drowning the demon is the only way to save him.ถ่วงน้ำปีศาจ เป็นทางเดียว ที่จะช่วยพวกเขา
Keep the weight forward.ถ่วงน้ำหนักไปข้างหน้า
They're having a special sale at the supermarket, so I have to leave now.ถ่วงอกราคาพิเศษที่ซูปเปอร์มาร์เก็ตน่ะครับ งั้นผมต้องไปแล้วละครับ
Just stall him. I'll make one and slip it to you.ถ่วงเขาไว้ก่อน ฉันจะทำมันแล้วแอบเอาไปให้เธอ
To pull out on hodges' timetable.ถ่วงเวลาของฮ็อดเจสไว้ก่อน
Was there, by any chance, scheduled for this afternoon, an open house?ถ่วงเวลาข้างบน นัดให้มาดูบ้านบ่ายนี้ได้ไหม
Stall Division until I get there.ถ่วงเวลาดิวีชั่นจนกว่าฉันจะไปถึงที่นั่น
Keep the fight going long enough so that I can get what you need.ถ่วงเวลานานๆ จะได้เอามาได้
I'm only gonna slow you down.ถ่วงเวลานายเปล่าๆ ไปเถอะ
So distract them. Can you do that?ถ่วงเวลาพวกเขาไว้ คุณพอทำได้ไม๊?
To buy us some time until we can get there.ถ่วงเวลาพวกเขาไว้ จนกว่าเราจะไปถึง
Keep 'em busy, little sister.ถ่วงเวลาพวกเขาไว้หน่อยนะ น้องรัก
You're just delaying the inevitable.ถ่วงเวลายังไงก็หนีไม่พ้นหรอก
I think we've held fire long enough.ถ่วงเวลายิงนานพอแล้วนะ .. ผมว่า
Just give me as much time as you can.ถ่วงเวลาให้นานที่สุด
Stalling me won't change anything.ถ่วงเวลาไปก็ไม่มีประโยชน์
Delay them until I arrive.ถ่วงเวลาไว้ จนกว่าข้าจะไปถึง
Buy some time. Tell him you're a doctor.ถ่วงเวลาไว้ บอกเค้าว่าคุณเป็นหมอ
Detention, wait for cameras to go dark.ถ่วงเวลาไว้ รอให้กล้องดับก่อน
So that they cannot spare time to rescue their beloved General Zilongถ่วงเวลาไว้... พวกนั้นจะได้มาช่วยจูล่งไม่ทัน
Allow me between six and eight minutes to get in, grab the test and get out.ถ่วงเวลาไวุุ้6-8นาที เพื่อให้ฉันเข้าไปฉกข้อสอบและออกมา
I have been. It's exhausting.ถ่วงให้แล้ว หมดมุขแล้วเนี่ย
Distract them. We'll be there in five minutes.ถ่วงไว้ก่อนนะ เราจะถึงใน 5 นาที
We seem to be defying the laws of gravity.เราเหมือนจะฝ่าฝืนกฏแรงโน้มถ่วง
I've got an idea that will slow them down to a crawl.ฉันมีความคิดจะถ่วงเวลาพวกมัน
I'll take him for ballast, Chief.ผมจะเอาเขาไปถ่วงเรือ สารวัตร
The defendant's trying to make a mockery of this proceeding.จำเลยพยายามจะถ่วงเวลาครับ
The atmosphere will slow us down, and Jupiter's gravity will grab hold of us and slingshot us around behind the dark side.บรรยากาศจะชะลอตัวเราลง และแรงโน้มถ่วงของดาว พฤหัสบดีจะคว้าถือของเรา และหนังสติ๊กอยู่เบื้องหลังเรา รอบด้านมืด
Without rotation, they'll be in full gravity before they get to the command module.กับการหมุนนั้น พวกเขาจะอยู่ในแรงโน้มถ่วง เต็ม ก่อนที่พวกเขาจะได้รับการ โมดูลคำสั่ง
All it can do is delay it for a while.มันทำได้แค่ถ่วงเวลาเท่านั้น
The security of gravity and the cleanliness of rain:ท่ามกลางการร่วงหล่นของสายฝนสู่พื้นตามแรงโน้มถ่วง
The guy hid weights in the front of the sled to make it go faster.- ปี 72 ไอ้นั่นมันถ่วงน้ำหนักที่ด้านหน้า เพื่อให้สเลดวิ่งเร็วขึ้น
I can't keep them here any longer.ผมถ่วงเขาต่อไปไม่ได้แล้ว
All right, no more stalling.ทั้งหมดขวาถ่วงไม่มาก
The low oxygen, zero gravity environment is the only thing keeping the cancer from eating me alive.ออกซิเจนต่ำศูนย์สภาพ แวดล้อมแรงโน้มถ่วง เป็นสิ่งเดียวที่เก็บรักษา มะเร็งจากการรับประทานอาหาร ที่ฉันยังมีชีวิตอยู่
Probably it's nothing serious. - Do they have pressure? - Affirmative.มีอากาศเพียงพอ แต่ไม่มีแรงโน้มถ่วง
Hold tight. Prep for G's. Gravity in five seconds.เอาละตั้งหลักให้ดี เตรียมรับแรงโน้มถ่วงให้ 5 วินาที
But maybe he saw an optical effect caused by gravitational distortion.มันก็คือภาพที่ถูกแรงโน้มถ่วงบิดเบน
Gravitational distortion. What could create that, Doctor?-แรงโน้มถ่วงถูกบิดเบน มันเกิดขึ้นได้ไงด๊อกเตอร์

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ถ่วง
Back to top