ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ถนน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ถนน*, -ถนน-

ถนน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ถนน (n.) road See also: street, avenue Syn. ทาง, มารค, ถนนหนทาง
ถนนลาดยาง (n.) macadamized road See also: paved road, pavement
ถนนลูกรัง (n.) non-asphalt road
ถนนสายหลัก (n.) main road See also: main street Syn. ถนนหลัก
ถนนสายเอก (n.) mainroad Syn. ถนนสายใหญ่ Ops. ทางสายรอง, ทางโท
ถนนสายใหญ่ (n.) mainroad Syn. ถนนสายเอก Ops. ทางสายรอง, ทางโท
ถนนหนทาง (n.) street See also: road Syn. ถนน, หนทาง
ถนนหลวง (n.) public highway
ถนนหลัก (n.) main road See also: main street
ถนนเอก (n.) main way See also: main road Syn. ทางสายหลัก, ถนนสายหลัก Ops. ทางโท
ถนนใหญ่ (n.) boulevard See also: main street
English-Thai: HOPE Dictionary
fifth avenueถนนสายที่ 5 ในกรุงนิวยอร์ก
gravel walkถนนโรยกรวด
along(อะลอง') prep. ตาม (ถนน,ทาง) , ระหว่าง, ร่วมด้วย, ด้วยกัน, สาย (เวลา) , เป็นเพื่อนชายมาด้วย. -all along ตลอดเวลา, Syn. through)
approach(อะโพรช') vt.,vi. เข้าใกล้, ประชิด, ใกล้เข้ามาทุกที,จวน,มีความสามารถเกือบเท่ากับ,เริ่ม. -n. การเข้าใกล้, ความใกล้,วิธีการเข้าไป (เช่น ถนน) , วิธีการ,วิถีทาง (come near,near)
avenue(แอฟ'วะนิว) n. ถนนกว้างใหญ่,ถนนเอก,วิถีทาง,เส้นทาง,ลู่ทาง, Syn. thoroughfare, lane,approach,walk)
back roadn. ทางเล็ก ๆ ที่ไม่ได้ราดยาง,ถนนชนบท
bed(เบด) n. เตียง,ที่นอน,ฐาน,แท่น,การนอนหลับ,ใต้ท้องแม่น้ำ,พื้นล่าง,ชั้นหิน,กองหนึ่ง,แปลง,ร่อง,พื้นถนนรถไฟ, Syn. bedstead
boulevard(บูล'ละวาร์ด') n. ถนนกว้างใหญ่ในเมืองมักมีต้นไม้อยู่ข้างทาง,ถนนสายสำคัญในเมือง
broadway(บรอด'เวย์) n. ชื่อถนนสายใหญ่ในกรุงนิวยอร์ก,ย่านโรงละครโรงภาพยนต์ที่อยู่ในบริเวณถนนดังกล่าว adj. เกี่ยวกับอุตสาหกรรมโรงภาพยนต์หรือโรงละคร, See also: broadwayite n.
by-roadn. ทางอ้อม,ถนนอ้อม,ถนนรอง
by-streetn. ทางอ้อม,ถนนอ้อม
byroadn. ทางอ้อม,ถนนอ้อม,ถนนรอง
bystreetn. ทางอ้อม,ถนนอ้อม
bywayn. ถนนส่วนตัว,ถนนลี้ภัย,ถนนสายเปลี่ยว,การวิจัยที่ปิดบัง,ความพยายามที่ปิดบัง
causewayn. ทางหรือถนนที่มีระดับสูงกว่าพื้นดินสองข้างทาง
chuckholen. หลุมบนถนน,แอ่งบนถนน
cobble {cobbledv. (โรย) ก้อนหินกลมที่ใช้ปูโรยถนน,ก้อนถ่านหิน,หินกรวด,ซ่อมรองเท้า,ปะรองเท้า,ทำอย่างหยาบ ๆ
cobbles} n.v. (โรย) ก้อนหินกลมที่ใช้ปูโรยถนน,ก้อนถ่านหิน,หินกรวด,ซ่อมรองเท้า,ปะรองเท้า,ทำอย่างหยาบ ๆ
cobblingv. (โรย) ก้อนหินกลมที่ใช้ปูโรยถนน,ก้อนถ่านหิน,หินกรวด,ซ่อมรองเท้า,ปะรองเท้า,ทำอย่างหยาบ ๆ
concourse(คอน'คอร์ส) n. ชุมนุมชน,ทางรถยนต์,ทางเดิน,ถนนขนาดใหญ่ที่มีต้นไม้สองข้างทาง,บริเวณสำหรับแข่งขัน,ลานกว้างมาก,การรวมกลุ่ม, Syn. assembling,assembly
corner(คอร์'เนอะ) {cornered,cornering,corners} n. มุม,หัวเลี้ยว,หัวต่อ,หัวโค้ง,หัวถนน,ลูกมุม (ฟุตบอล) vt.,vi. ต้อนเข้ามุม,ทำให้จนตรอก,ผูกขาด,กักตุน., Syn. trap
corniche(คอร์'นิช) n. ถนนที่วกเวียนตามหน้าผาหรือภูเขา
crescent(เครส'เซินทฺ) n. เสี้ยวพระจันทร์,ดวงจันทร์ครึ่งซีก,สัญลักษณ์ของตุรกีหรืออิสลาม,รูปพระจันทร์ครึ่งซีก,ศาสนาอิสลาม,บ้าน ถนนหรือสิ่งก่อสร้างที่เป็นรูปครึ่งวงกลม adj. เป็นรูปพระจันทร์ครึ่งซีก,เพิ่มหรือสูงขึ้นเป็นลำดับ, See also: crescentic adj. ดูcresc
crossroadทางแยก,สี่แยก,ทางตัด,ถนนขวาง
curb(เคิร์บ) n. ขอบ,ขอบถนน,ขอบบ่อ,ริม,เครื่องเหนี่ยวรั้ง,สิ่งควบคุม vt. รั้งม้า,เหนี่ยวรั้ง,ควบคุม,ระงับ,กั้นขอบ,สร้างคันดิน., Syn. check
driveway(ไดรฟว'เว) n. ถนน (โดยเฉพาะส่วนตัว) ที่เข้าหาถนนใหญ่,ทางรถ
fireplugก๊อกน้ำประปาข้างถนนสำหรับฉีดน้ำดับเพลิง
flyovern. สะพานข้ามถนน
footpathn. ทางเท้า,ทางสำหรับผู้ดินถนน
gaminn. เด็กจรจัด. เด็กที่ถูกทอดทิ้งให้เป็นเด็กจรจัดตามถนน
ginza(จี'ซะ) n. ชื่อถนนในโตเกียวที่มีไนท์คลับและบาร์มาก
going(โก'อิง) n. การไป,สภาพของผิวหน้าถนนหนทาง., See also: goings n. นิสัย,ความประพฤติ adj. เคลื่อนที่,กระฉับกระเฉง,มีชีวิต,ทั่วไป,ตามปกติ,ปัจจุบัน,ซึ่งกำลังจากไป, Syn. departure,ongoing
hustle(ฮัส'เซิล) vi. เร่งรีบ,รีบ,เบียดดัน,ผลัก,หากินโดยวิธีไม่สุจริต vt. ดัน,ผลัก,ผลักไล่,เร่ง,กระตุ้น. -n. การกระทำที่กระฉับกระเฉง,คนทำเร็ว,คนโกง,คนหลอกลวง,หญิงโสเภณี,คนเดินถนน, Syn. jostle,push,goad
infrastructure(อิน'ฟระสทรัคเชอะ) n. พื้นฐานของโครงสร้าง เช่น ถนนหนทาง สิ่งก่อสร้าง
internet(อินเทอร์เน็ต) หมายถึง เครือข่ายคอมพิวเตอร์นานาชาติที่มีสายตรงต่อไปยังสถาบันหรือหน่วยงานต่าง ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้รายใหญ่ทั่วโลก ผ่านโมเด็ม (modem) คล้ายกับ Compuserve ผู้ใช้เครือข่ายนี้สามารถสื่อสารถึงกันได้ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) สามารถสืบค้นข้อมูลและสารสนเทศ รวมทั้งคัดลอกแฟ้มข้อมูล และโปรแกรมบางโปรแกรมมาใช้ได้ อย่างไรก็ตาม มีผู้เปรียบเทียบว่า อินเตอร์เน็ตเป็นเหมือนทางหลวงระหว่างประเทศ แต่ละประเทศจะต้องมีถนนเข้ามาเชื่อมต่อเข้าไปในประเทศ กล่าวคือ จะต้องมีเครือข่ายภายในรับช่วงต่ออีกทอดหนึ่ง (เช่น ไทยมี Chulanet, KSC , Infonews เป็นต้น) มิฉะนั้นก็จะใช้ไม่ได้ผล
intersection(อินเทอเซค'เชิน) n. ชุมทาง,ทางสี่แยก,ทางที่ถนนตั้งแต่2สายขึ้นไปพบกัน
jaywalk(เจ'วอล์ค) vi. ข้ามถนนอย่างไม่ระมัดระวังหรือผิดกฎจราจร., See also: jaywalker n. ดูjaywalk
kerb(เคิร์บ) n. ขอบหินของถนน,ขอบ. vt. ใส่ขอบ,ทำขอบ, Syn. curb
lamppost(แลมพ'โพสทฺ) n. เสาดวงไฟถนน
lane(เลน) n. ซอย,ตรอก,ทางแคบ ๆ ,ช่องถนนที่ให้รถผ่านได้หนึ่งคันต่อครั้ง,ทางวิ่งแข่งของนักกรีฑาแต่ละคน,ทางวิ่งของลูกบิลเลียด adj. เดี่ยว,โดด,สันโดษ
English-Thai: Nontri Dictionary
avenue(n) ถนนหลวง
boardwalk(n) ทางเดินริมทะเล,ถนนกระดานไม้
boulevard(n) ถนนหลวง,ถนนใหญ่
byway(n) ตรอก,ซอย,ทางแยก,ถนนส่วนบุคคล
corner(n) มุม,หัวมุม,หัวโค้ง,หัวถนน,หัวเลี้ยวหัวต่อ,หุ้นส่วน
cur(n) สุนัขข้างถนน,ชาติหมา,คนเลว
curb(n) บังเหียน,เครื่องควบคุม,เครื่องเหนี่ยวรั้ง,ขอบถนน
frontage(n) ตอนหน้าเรือน,ที่ดินหน้าบ้าน,ที่ดินริมถนน
gamin(n) เด็กกลางถนน,เด็กจรจัด
highroad(n) ถนนหลวง,ทางหลวง
highway(n) ทางหลวง,ถนนไฮเวย์
macadam(n) ถนนโรยกรวด
macadamize(vt) ทำถนนโรยกรวด
pedestrian(adj) เดินเท้า,เดินตามถนน,เกี่ยวกับการเดิน
road(n) ทาง,ถนน,เส้นทาง,วิถีทาง
roadblock(n) สิ่งกีดขวางบนถนน
roadside(n) ริมถนน,ข้างถนน,ขอบถนน
roadway(n) ถนน
scavenger(n) คนกวาดถนน,คนเก็บขยะ,สัตว์กินของเน่า
shoulder(n) บ่า,ไหล่,สะบัก,ขอบถนน,ไหล่เขา
sidewalk(n) บาทวิถี,ทางเท้า,ทางข้างถนน
speedway(n) ถนนแข่งรถยนต์
steamroller(n) รถบดถนน
street(n) หนทาง,ถนน,ทางรถ
thoroughfare(n) ทางสัญจร,ทางผ่าน,ถนนหลวง
urchin(n) เด็กเล็ก,เด็กซน,เด็กกลางถนน
wayside(adj,n) ข้างทาง,ริมทาง,ข้างถนน,ขอบทาง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
mileage taxภาษีการใช้ถนน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
orator, soapboxนักพูดข้างถนน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
road risks insuranceการประกันภัยบนถนน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
roadabilityคุณภาพรถบนถนน [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
soapbox oratorนักพูดข้างถนน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
via (L.)๑. ทาง, ถนน๒. โดยทาง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Curbside Recycling การแยกขยะตามขอบถนน การเก็บขยะที่แยกแยะไว้ เพื่อการนำกลับมาใช้โดยติดตั้งถังแยกได้ที่ขอบถนน [สิ่งแวดล้อม]
Infrastructure โครงสร้างพื้นฐาน ระบบพื้นฐานการขนส่ง เช่น ถนน ทางรถไฟ สนามบิน การสื่อสาร โทรคมนาคม เป็นต้น อุตสาหกรรมหลัก และระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ของประเทศหนึ่ง โครงสร้างพื้นฐานจะเป็นรากฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศต่อไป การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในประเทศหนึ่ง โดยเฉพาะในประเทศกำลังพัฒนาจะช่วยดึงดูดนักลงทุนจากต่างชาติได้ [สิ่งแวดล้อม]
right of wayright of way, เขตคู, เขตคลอง หรือ เขตถนน [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Topography ลักษณะภูมิประเทศ สภาพทั่ว ๆ ไป ของผิวโลก ซึ่งประกอบด้วยสิ่งที่เป็นอยู่ตามธรรมชาติและที่มนุษย์ดัดแปลงขึ้น อันได้แก่ความสูงต่ำของผิวโลก ทางน้ำและแหล่งน้ำ ถนน เมือง เป็นต้น สิ่งที่อยู่บนผิวโลกแต่ละอย่าง เป็นต้นว่า ภูเขา หรือหุบเขา ก็เรียกว่า ลักษณะภูมิประเทศ [สิ่งแวดล้อม]
Wilderness Areas ที่วิเวกห่างไกล พื้นที่ที่เป็นธรรมชาติ มีความวิเวก สงบเงียบ แวดล้อมไปด้วยธรรมชาติ ห่างไกลผู้คน ไม่มีถนนหนทาง จะไปถึงได้ก็โดยทางเดินเท้า เหมาะสำหรับเป็นที่พักผ่อนตามธรรมชาติ [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
go by (phrv.) เดินทางโดย (พาหนะ, ถนน ฯลบฯ)
X-ing (n.) บริเวณรางรถไฟ ถนน หรือแม่น้ำ 2 สายตัดกันเป็นรูปกากบาท
x-ing (n.) บริเวณรางรถไฟ ถนน หรือแม่น้ำ 2 สายตัดกันเป็นรูปกากบาท
xing (n.) บริเวณรางรถไฟ ถนน หรือแม่น้ำ 2 สายตัดกันเป็นรูปกากบาท
Xing (n.) บริเวณรางรถไฟ ถนน หรือแม่น้ำ 2 สายตัดกันเป็นรูปกากบาท
boulevard (n.) ถนน See also: ถนนใหญ่, ถนนหลวง Syn. avenue
carriage way (n.) ถนน See also: เส้นทางสำหรับรถวิ่ง, ถนน (ที่แยกเลนไว้สำหรับรถวิ่งเร็วและวิ่งช้า)
drive (n.) ถนน Syn. lane, street, avenue
frog and toad (sl.) ถนน
road (n.) ถนน See also: ทาง Syn. lane, pathway, track
roadway (n.) ถนน Syn. highway, path, road
street (n.) ถนน See also: ถนนหนทาง Syn. avenue, lane, road
place (n.) ถนน (ใช้เป็นส่วนหนึ่งของชื่อถนนสายสั้นๆ)
parkway (n.) ถนนกว้างที่มีแนวต้นไม้อยู่ตรงเกาะกลางถนน Syn. thruway, expressway
thruway (n.) ถนนกว้างที่มีแนวต้นไม้อยู่ตรงเกาะกลางถนน Syn. expressway
boulevard (n.) ถนนกว้างในเมือง (มีต้นไม้สองข้างทาง)
underpass (n.) ถนนข้างใต้ See also: ถนนที่อยู่ใต้ถนนอื่น
level crossing (n.) ถนนข้ามทางรถไฟ
railroad crossing / level crossing (n.) ถนนข้ามทางรถไฟ Syn. level crossing
superhighway (n.) ถนนที่ขับรถด้วยความเร็วสูง See also: ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
The road ahead was full of sheepถนนข้างหน้าเต็มไปด้วยแกะ
Are you on the street? It sounds so loudคุณอยู่บนถนนอยู่เหรอ เสียงดังมากเหลือเกิน
There was quite a large crowd in the streetมีฝูงชนจำนวนมากมายบนท้องถนน
There's a good art gallery on Eight Streetมีหอศิลป์ที่ดีแห่งหนึ่งที่ถนนแปด
I don't want you wandering off into the streetsฉันไม่ต้องการให้เธอออกไปเที่ยวเตร่บนท้องถนน
There was quite a large crowd in the streetมีฝูงชนขนาดใหญ่ทีเดียวอยู่บนถนน
He walked quickly along the roadเขาเดินไปตามถนนอย่างรวดเร็ว
I told the kids to get off the roadฉันบอกเด็กๆ ให้ออกจากถนน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Hey, Matthew, get this to the house on Parkhill Lane.เฮ้ , แมทธิว ได้รับนี้ ไปที่บ้าน บน ถนน พาคฮิล
Rhythm and Blues Revue... at the Palace Hotel ballroom, Route 16...รีดึม และ บลูส เรเฟิว ที่ เตอะแพแลยส โฮเทล โบลรูม ถนน 16
"you'll thank me." that's it. the Dushanbe road... where we're supposed to meet our contacts..."นายจะขอบใจฉัน..." นั่นไง ถนน Dushanbe ที่เราจะได้รับการติดต่อครั้งต่อไป เรามีอำนาจดำเนินการเต็มที่ ตราบเท่าที่ประธานาธิบดีเห็นชอบ
I know the Back Harlow Road.ฉันรู้จัก ถนน แบ็คฮาร์โลว
Is this the Back Harlow Road?นี่มัน ถนน แบ็คฮาร์โลวรึเปล่า? ฉันเดิมพันที่เราบันทึก กว่าหนึ่งชั่วโมง.
23 Highgate Street. Hampstead.ที่ ถนน ไฮท์เกท 23 แฮมเสตด
Can I have a word about 54 Halsley Road?ฉันสามารถมีคำว่า ประมาณ 54 ถนน Halsley?
If anything happens to me or Gerry... or any other Irish prisoner... we'll have 54 Halsley Road blown to smithereens... with your family in it.หากสิ่งที่เกิดขึ้นกับฉัน Gerry หรือ ... หรือนักโทษไอริชอื่น ๆ ... เราจะมี Halsley 54 ถนน เป่าเพื่อ smithereens ...
The employee of the month parking spot right in front of the main entrance, of course, the Mega Mart mug, the, uh, gift certificate for dinner for two at the lobster barrel on 17th street.พนักงานดีเด่นประจำเดือน ได้สิทธิจอดรถด้านหน้าทางเข้าห้าง แน่นอน ถ้วยเมก้ามาร์ท แล้วก็ บัตรของขวัญสำหรับอาหารค่ำ 2 ท่าน ที่ร้านล็อบสเตอร์บาร์เลย์ ถนน 17
The bars may be anywhere in any shop, in any street, in any town, in any country in the world.อาจเป็นชิ้นไหนก็ได้ ร้าน ถนน เมือง ประเทศไหนๆในโลก
Baby, look, 412 Ocean Avenue.ที่รัก ดูสิ 412 ถนน โอเซียน
I'm reporting from the Razzle Dazzle Supermarket on 75th and Columbus... 75th and Columbus.ดิฉันรายงานจาก แรซเซิล แดซเซิล ซุเปอร์มาร์เก็ต บนถนน 75 โคลัมบัส ถนน 75 โคลัมบัส
It's 421 clinton avenue. Please --421 ถนน คลินตัน ได้โปรด ...
Listen to me, Gabriel is on the 695, headed north, in a haz-mat truck.ฟังนะ กาบรีล อยู่ที่ ถนน 695 มุ่งหน้าไปทางเหนือ/ รถพ่วง แฮซ แม็ท
We have an abandoned vehicle and an abandoned man in the middle of the street.เราพบรถจอดทิ้งไว้ กลางถนน ขอโทษที ถนน วาบาช
We should cover different places, that road and that turn off.เราต้องเฝ้าให้ครบทุกจุด ถนน จุดเลี้ยว
SRD is at 415 East 71st Street.SRD อยู่ที่ 415 ถนน 71 ตะวันออก
I couldn't leave it up to you, now could I?เขต Diamond ถนน Broadway ที่ 6
Warehouse 17 on 103rd street.แวร์เฮาส์ที่17 ถนน 103
Requesting all units, 931 harbor drive.ขอกำลังทุกหน่วย ที่ 931 ถนน ฮาร์เบอร์
I'll be at the rising moon cafe at 91st and channel at 8:00 P. M.ผมจะอยู่ที่คาเฟ่ ไรซ์ซิ่ง มูน ถนน 91 ตัดแชนนอล ตอนสองทุ่ม
Four-fifteen frank, 4129 23rd avenue.4-15 แฟรงซ์ 4129 ถนน 23
Repeat, four-fifteen frank in progress at 4129 23rd.ย้ำ 4-15 แฟรงซ์ ปฏิบัติการที่ 4129 ถนน 23
Back-up is on the way.907-- all units, 4129 23rd avenue...กำลังสำรองไปที่ทิศทาง 907 ทุกหน่วย 4129 ถนน 23
A THIRD OF THE CRIME SCENE FLEES WITH HIM AND HIS VEHICLE. THE VICTIM'S CAR'S A WRECK.และสุดท้าย ถนน ร่องรอยปนเปื้อนด้วยรถคันอื่นๆที่ผ่านไปผ่านมาหมด
He's at 25052nd Street and she's on Avenue X at Cicero.เขาอยุ่ที่ถนนสาย 25052 และเธออยู่ที่ ถนน x ที่ซิเซโร่
Fitzsimmons, 14 Cypress Pond Road.ฟิทซิมมอนส์ ถนน 14 คลิบพรีส พอนด์
Yeah, I'm at 20 Avenue E, apartment 519.ครับ ผมอยู่ที่ ถนน 20 อี อพาร์ทเม้นท์ ห้อง 519
21917 Euclid Street, unit six.21917 ถนน ยูคลิด, อพาร์ทเมนท์ที่6
Yeah, I've got them heading south on 14th.ได้ พวกนั้นกำลังมุ่งหน้าลงใต้ ถนน 14
...2 Braddock street.เลขที่ 2 ถนน แบรดด้อก
At 550 south broad in the slums -- code 3.ทางใต้ ถนน 550 ในสลัม - - รหัส 3
The park on 72nd Avenue, uh, in an hour?เจอกันที่สวน ถนน 72 สักอีกชั่วโมงเป็นไง
Putnam street,st. Antoine,east hancock,martin luther king boulevard.ถนน แพทนัม, เซนต์แอนทวอน \ อีส แฮนค๊อก, ถนน มาร์ติน ลูเธอร์คิง
Suspects Johnny Rose and Nikki Wald going northbound on 41st street in a white sedan.-ผู้ต้องสงสัย จอนนี่ โรส และ นิคกี้ วอล์ด กำลังมุ่งหน้า ไป ถนน 41st ในรถ ซีดานสีขาว
The attack will take place tomorrow at the corner of Lafayette and Worth streets.จะมีเหตุร้ายเกิดขึ้นพรุ่งนี้ ที่หัวมุม ถนน Lafayette และ Nand Worth
My note said that I have to tell you that the Division is in the 216... of Chain Street.ในจดหมายว่า ชั้นต้องบอกคุณว่าดิวิชั่นจับตัวคีร่าไปแล้ว 216 ถนน ปาถัง
And I ran all the way up Fifth Avenue in a lightning stormผมวิ่งข้ามมาตั้ง 6 ถนน ยอมฝ่าพายุมา
But at the moment, I could buy Mount Auburn Street, take the Phoenix Club and turn it into my ping-pong room.แต่ตอนนี้ ผมสามารถซื้อ ถนน Mount Auburn ทั้งสาย แล้วก็เอาชมรมฟินิกซ์มาทำเป็น ห้องตีปิงปองผมยังได้เลย
Ten minutes. FDR Drive was a mess.อีก 10 นาที ถนน FDR ไม่ค่อยดี

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ถนน
Back to top